Özcan Oğuz ooguz

ooguz closed issue oyd/guvenlik#94

Nextcloud Rehberi yazılmalı

1 year ago

ooguz commented on issue oyd/guvenlik#94

Nextcloud Rehberi yazılmalı

Özgürleşin altında ele alınmalı, rehber için irrelevant.

1 year ago

ooguz closed issue oyd/guvenlik#93

VPN rehberinin alt rehberlere bölünmesi

1 year ago

ooguz closed issue oyd/guvenlik#62

Mobil Cihazlar başlığının elden geçirilmesi

1 year ago

ooguz pushed to master at oyd/ozgurkon-app

1 year ago

ooguz created pull request oyd/guvenlik#153

12 Haziran Güvenlik Rehberi partisi

1 year ago

ooguz pushed to master at ooguz/guvenlik

  • f61d1e2a37 Private Lock alt ve imla düzeltmeleri
  • 9a884b6526 Oje rehberinde semantik düzenlemeler yapıldı ve görsel eklendi.
  • 491f0636c5 Main genişliği 75% yapıldı, fotoğraf max genişliği 450px oldu.
  • f65b919fa4 Mesaj disiplininde hatalı noktalar düzeltildi.
  • 6ea273a386 Parola rehberinde gerekli düzenlemeler yapıldı
  • Compare 9 commits »

1 year ago

ooguz closed pull request oyd/guvenlik#149

forensics initial

1 year ago

ooguz pushed to master at oyd/ozgurkon-app

1 year ago

ooguz created branch master in oyd/ozgurkon-app

1 year ago

ooguz created repository oyd/ozgurkon-app

1 year ago

ooguz pushed to 2021 at ooguz/ozgurkon-2021-site

1 year ago

ooguz pushed to 2021 at ooguz/ozgurkon-2021-site

1 year ago

ooguz pushed to 2021 at ooguz/ozgurkon-2021-site

1 year ago

ooguz created pull request oyd/ozgurkon-2021-site#11

Add speakers

1 year ago

ooguz pushed to 2021 at ooguz/ozgurkon-2021-site

1 year ago

ooguz created branch 2021 in ooguz/ozgurkon-2021-site

1 year ago

ooguz pushed to master at ooguz/ozgurkon-2021-site

1 year ago

ooguz created repository oyd/adunatio-front

1 year ago

ooguz pushed to yirmi-bir at oyd/ozgurkon-theme-hugo

1 year ago