Güvenlik rehberi
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Özcan Oğuz f61d1e2a37
Private Lock alt ve imla düzeltmeleri
8 months ago
src Private Lock alt ve imla düzeltmeleri 8 months ago
.gitignore Add .vscode directory to .gitignore 8 months ago
CONTRIBUTING.md CONTRIBUTING.md yazıldı (yeniden) 1 year ago
LICENSE Add LICENSE 2 years ago
README.md README düzenle ve Tor logo 2 years ago
book.toml Gerekli tüm sayfalara TOC eklendi 11 months ago

README.md

Özgür Yazılım Derneği Güvenlik Rehberi

Bu depo, guvenlik.oyd.org.tr adresinde bulunan Güvenlik Rehberi'ni içerir.

Kullanım ve test

Güvenlik Rehberi, mdBook ile oluşturulmuştur.

mdBook kurulumu:

wget -O mdbook.tar.gz https://github.com/rust-lang/mdBook/releases/download/v0.4.1/mdbook-v0.4.1-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.gz
tar -xvf mdbook.tar.gz
sudo mv mdbook /usr/local/bin/

Yerel test:

git clone https://git.oyd.org.tr/oyd/guvenlik.git
cd guvenlik
mdbook serve

Deployment:

Katkıda bulunanlar

 • Filiz Akın
 • Uğur Arıcı
 • Alper Atmaca
 • Tan Aytekin
 • Murat Emir Cabaroğlu
 • Onur Çelik
 • Cemre Demircioğlu
 • Mert Gör
 • Hamdi Gümüş
 • Derya Karaarslan
 • Umut Karcı
 • Özcan Oğuz
 • Furkan Senan
 • Osman Orçun Serçe
 • Zeynep Topsakal
 • Neslihan Turan
 • Yasin İsa Yıldırım
 • Mustafa Yontar

Lisans

CC BY-SA 4.0