You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Efe b0ab1022f3 tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 1 year ago
.circleci Set bundle config in local file, and set path (#14351) 2 years ago
.github Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 2 years ago
app Update 1 year ago
bin fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 2 years ago
chart helm: upgrade elasticsearch chart to 14 (#15767) 1 year ago
config tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 1 year ago
css-plugins@180c34df63 Changes & Adoptions made so far 1 year ago
db Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 year ago
dist Set X-Forwarded-Proto to request scheme (#15310) (#15498) 2 years ago
lib Links updated 1 year ago
log Initial commit 7 years ago
nanobox Resync Nanobox files with the 2.9.0 release (#11083) 3 years ago
public Pre-rebase updates 1 year ago
spec Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 year ago
streaming Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 2 years ago
vendor Increase files checked by ESLint (#9705) 4 years ago
.buildpacks Remove nodejs buildpack from buildpacks (#14364) 2 years ago
.codeclimate.yml Bump rubocop from 1.8.1 to 1.9.1 (#15677) 2 years ago
.deepsource.toml Update .deepsource.toml (#15753) 1 year ago
.dockerignore dockerignore helm chart (#15747) 1 year ago
.editorconfig Dev Tooling fixes (eslint/editorconfig) (#1398) 5 years ago
.env.nanobox Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669) 3 years ago
.env.production.sample Support customizing poll option limits 2 years ago
.env.test Bump webpacker from 4.0.7 to 4.2.0 (#12416) 3 years ago
.env.vagrant Add a default DB_HOST to .env.vagrant for enable the streaming (#14030) 2 years ago
.eslintignore Increase files checked by ESLint (#9705) 4 years ago
.eslintrc.js Enable promise/catch-or-return allowFinally (#14289) 2 years ago
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) 5 years ago
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) 5 years ago
.gitignore Kurulum adimlari -> README.md 1 year ago
.gitmodules Rename themes -> flavours ? ? 5 years ago
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) 5 years ago
.nanoignore Remove Storybook (#4397) 5 years ago
.nvmrc Upgrade .nvmrc to Node.js 12 (#12906) 3 years ago
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) 5 years ago
.rspec Adding a Mention model, test stubs 7 years ago
.rubocop.yml Fix rubocop config and warnings (#15503) 2 years ago
.ruby-version Use Ruby 2.7.2 (#15150) 2 years ago
.sass-lint.yml Fix sass-lint config (#10982) 3 years ago
.slugignore Remove Storybook (#4397) 5 years ago
.yarnclean Replace from scss-lint to sass-lint (#10958) 3 years ago
AUTHORS.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 2 years ago
Aptfile Use libvpx >= 5 (#15591) 2 years ago
CHANGELOG.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 2 years ago
CODE_OF_CONDUCT.md Change e-mail contact for CoC enforcement 3 years ago
CONTRIBUTING.md Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 years ago
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) 5 years ago
Dockerfile Update Dockerfile (#15869) 1 year ago
Gemfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 year ago
Gemfile.lock Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 year ago
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 6 years ago
Procfile fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 2 years ago
Procfile.dev Set RAILS_ENV in Procfile.dev (#15502) 2 years ago
README.md tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 1 year ago
Rakefile Initial commit 7 years ago
SECURITY.md Add Security Policy (#13946) 2 years ago
Vagrantfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 years ago
app.json Stop using heroku-buildpack-nodejs (#14341) 2 years ago
babel.config.js Remove unnecessary dependencies (#12533) 3 years ago
boxfile.yml Fix to isolate the sidekiq process that runs the scheduler job (#15314) 2 years ago
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance 6 years ago
crowdin.yml Update Crowdin configuration file 3 years ago
docker-compose.yml Update Elasticsearch from 6.1 to 6.8 in docker-compose.yml (Fix glitch-soc#1348) (#14016) 2 years ago
ide-helper.js Add JS IDE helper (#13012) 2 years ago
package.json Changes & Adoptions made so far 1 year ago
postcss.config.js Increase files checked by ESLint (#9705) 4 years ago
priv-config TOR federation (#7875) 4 years ago
scalingo.json Remove deprecated config from Heroku and Scalingo (#11925) 3 years ago
yarn.lock Changes & Adoptions made so far 1 year ago

README.md

metu.life; ActivityPub protokolü kullanan, Mastodon tabanlı bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır.

ActivityPub protokolü; sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla (PixelFed, PeerTube, Pleroma vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.

metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.

Uyarı

Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kurulum

metu.life, Mastodon'un main dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları Mastodon dökümantasyonunda belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:

git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)

Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.

git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git live && cd live

Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek

Mastodon'u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sunucunuzdaki "mastodon" kullanıcısındaki "live" dizinine geçiş yapın cd /home/mastodon/live

 2. metu.life'a geçiş yapın

  • Yeni bir uzak depo ekleyin git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life
  • Depoyu çekin git fetch metu.life
  • master adındaki dala geçin git checkout metu.life/master
 3. Kaynak kodunu çekin (genellikle, git pull)

 4. Gerekli paketleri kurun: bundle install && yarn install

 5. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate

 6. Ön derleme yapınız: RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile

     Bu adım ana Mastodon'a göre daha uzun sürecektir.

 1. Hizmetleri tekrar başlatın: systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq,streaming}
 2. Rails önbelleğini temizleyin: RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear
 3. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate