Browse Source

Kurulum adimlari -> README.md

master
Tuan 1 year ago
parent
commit
cba78130cd
 1. 3
    .gitignore
 2. 47
    README.md
 3. BIN
    public/img/logo_siyah.png
 4. 1
    public/img/logo_siyah.svg
 5. 6
    public/motd.html

3
.gitignore

@ -65,3 +65,6 @@ yarn-debug.log
# Ignore Docker option files
docker-compose.override.yml
# Ignore Bots - They already exist at https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life-botlari
/bots

47
README.md

@ -1,6 +1,47 @@
# metu.life #
<p align="center">
<img src="https://metu.life/img/logo_siyah.svg">
</p>
Bu depo, [metu.life](https://metu.life) kaynak kodunu barındırır.
[metu.life](https://metu.life/); ActivityPub protokolü kullanan, [Mastodon](https://github.com/tootsuite/mastodon) tabanlı bir [glitch-soc](https://github.com/glitch-soc/mastodon) çatalıdır ve [koyu.space](https://github.com/koyuspace/mastodon) yamaları barındırır.
metu.life bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır
ActivityPub protokolü, sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla ([PixelFed](https://pixelfed.org/), [PeerTube](https://joinpeertube.org/en/), [Pleroma](https://pleroma.social/) vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.
metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.
## Kurulum
metu.life, Mastodon'un `main` dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları [Mastodon dökümantasyonunda](https://docs.joinmastodon.org/admin/prerequisites/) belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:
```
git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)
```
Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.
```
git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git && cd live
```
### Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek
Mastodon'u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:
0. Sunucunuzdaki "mastodon" kullanıcısındaki "live" dizinine geçiş yapın `cd /home/mastodon/live`
1. metu.life'a geçiş yapın
+ Yeni bir uzak depo ekleyin `git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life`
+ Depoyu çekin `git fetch metu.life`
+ `master` adındaki dala geçin `git checkout metu.life/master`
2. Kaynak kodunu çekin (genellikle, `git pull`)
3. Gerekli paketleri kurun: `bundle install && yarn install`
4. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: `RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate`
5. Ön derleme yapınız: `RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile`
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bu adım ana Mastodon'a göre daha uzun sürecektir.
6. Hizmetleri tekrar başlatın: `systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq~~treaming}`
7. Rails önbelleğini temizleyin: `RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear`
8. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: `RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate`
## Uyarı
Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

BIN
public/img/logo_siyah.png

After

Width: 842  |  Height: 306  |  Size: 14 KiB

1
public/img/logo_siyah.svg
File diff suppressed because it is too large
View File

6
public/motd.html

@ -1,8 +1,8 @@
<div id="premotd">
<!--<img src="https://metu.life/new.gif" style="margin:-3px;" align="right">-->
<p>𝘽𝙐𝙍𝘼𝙔𝘼 👁️ 𝘽𝘼𝙆𝘼𝙍𝙇𝘼𝙍 <p><br>
𝘚𝘦𝘮𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘪𝘴 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘰𝘷𝘦𝘳.<br>
𝘙𝘦𝘭𝘢𝘹 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘢𝘭𝘮 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥. 😶‍🌫️<br><br>
Burası için bir <a href="https://etherpad.wikimedia.org/p/buraya-bakarlar">önerim var!</a>
𝘞𝘦 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘥𝘦𝘴 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘪𝘮𝘦
𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴𝘧𝘶𝘭 𝘴𝘦𝘮𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳<br><br>
Burası için bir <a href="https://etherpad.wikimedia.org/p/buraya-bakarlar" target="_blank">önerim var!</a>
<!--Don't forget to <a href="https://doc-19.com/covid-19-faq/how-to-wear-a-mask-properly" target="_blank">wear your mask</a> if you're outside.-->
</div>
Loading…
Cancel
Save