Commit Graph

42 Commits (3e9f23c3ed0848087faea7ca2f4365c851d8e5db)
 

Author SHA1 Message Date
Özcan Oğuz 3e9f23c3ed i18n added 4 years ago
Özcan Oğuz e850759ffc Header 4 years ago
Özcan Oğuz 8529bea2f7 Merge pull request 'internet yasasi bildirisini ekledim' (#2) from mrtmrcbr/oyd-web:internet-yasasi-bildirisi into master 4 years ago
murat emir cabaroğlu 2adfafc46c yazı başlığını değiştirdim 4 years ago
murat emir cabaroğlu 02f4db19a3 internet yasasi bildirisini ekledim 4 years ago
Özcan Oğuz d3a81d7d5b Murat eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz ac97215960 ÖzgürKon 4 years ago
Özcan Oğuz f866ed76cd Pagination düzeltildi, ana sayfaya bülten eklendi, yazılara giriş eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz e1d94afcfd Yeni yazılar, yeni yüzler 4 years ago
Özcan Oğuz 5091468db5 Merge branch 'master' of gencoglutugrul/oyd-web into master 4 years ago
gencoglutugrul cd73390c80 Mobilde makalelerdeki resimlerin responsive görünümü bozması düzeltildi. 4 years ago
AA 0db32e9d2d
mahremiyet yazısındaki typo düzeltildi 4 years ago
Özcan Oğuz 2b87b7a000 Genel kurul çağrısı 4 years ago
Özcan Oğuz b8a11ffbed
Footer değişti 4 years ago
AA b4af9a6c35
mahremiyet yazısı eklendi 4 years ago
AA 58f81eaffd Update 'content/yazilar/sifre-degil-parola.md' 4 years ago
Özcan Oğuz 4b396b2617
Logoya alt eklendi, yeni yazılar eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz a9f38531e0 Ana sayfa değişti, yeni yazı eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz e1b9a70b06
Dating eklendi, css eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz 4f8b2bc166 Events added 5 years ago
Özcan Oğuz fe8f6db87d Event border color fixed 5 years ago
Özcan Oğuz 740f541c21 Renk düzeltildi 5 years ago
Özcan Oğuz d95b0bc742 Anasayfa rengi düzenlendi. 5 years ago
Özcan Oğuz c081c34556 Metalar düzeltildi. 5 years ago
Özcan Oğuz 11ae1d3f41 Twitter eklendi 5 years ago
Özcan Oğuz ffe9fba608 Donanım özgürlüğü eklendi 5 years ago
Özcan Oğuz a002a1eb4f English version added 5 years ago
Özcan Oğuz f5aebb54b5 Merge branch 'master' of git.oyd.org.tr:oyd/oyd-web 5 years ago
Özcan Oğuz 7bb969e2a8
E-posta liste linkleri düzenlendi 5 years ago
onur 7cf9cd1f8d
Derya Karaarslan ekip sayfasından kaldırıldı 5 years ago
Özcan Oğuz dc9c544b3b Cemre eklendi 5 years ago
Özcan Oğuz 9c8aa7d44a Birçok hata düzeltildi. 5 years ago
Özcan Oğuz d216b12947 logo eklendi 5 years ago
Özcan Oğuz f35c4a308d Özgür yazılım yazısı eklendi, favicon eklendi. 5 years ago
onur ef851e6e23
new contents 5 years ago
onur bc55181980
stil duzenlemeleri 5 years ago
Özcan Oğuz fd35ba84e4
README düzeltildi. 5 years ago
Özcan Oğuz d9d4c92cef Buton renkleri düzeltildi. Kategori isimleri düzeltildi. 5 years ago
Özcan Oğuz 4aba14472d Merge branch 'master' of onur/oyd-web into master 5 years ago
onur e0794ac598 noscript ve resim genisligi 5 years ago
Özcan Oğuz 787c42bba8 init 5 5 years ago
Özcan Oğuz db54c16ade Yeni site denemeleri 5 years ago