fork
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
murat emir cabaroğlu 449cd3a661 Merge pull request 'master' (#1) from gencoglutugrul/size_guvenmiyoruz_taslak:master into master 4 years ago
LICENSE bildiri taslak olarak eklendi 4 years ago
README.md linklemede yaptığım hatayı giderdim 4 years ago
size_guvenmiyoruz.md imla 4 years ago

README.md

Size güvenmiyoruz

Sağlık Bakanlığının 7 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladığı kararlar neticesinde derneğimiz tarafından kaleme alınan yazı.

bildiriye buradan ulaşabilirsiniz.