Sorun Verilerin Korunması mı Verilerin Olması mı? Mahremiyet hakkında bir yazı
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

3 lines
110 B

# Sorun_Verilerin_Olmasi
Sorun Verilerin Korunması mı Verilerin Olması mı? Mahremiyet hakkında bir yazı