Sorun Verilerin Korunması mı Verilerin Olması mı? Mahremiyet hakkında bir yazı
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
nes 101ec5bddb Add 'sorun_verilerin_olmasi.md' 4 years ago
LICENSE Initial commit 4 years ago
README.md Initial commit 4 years ago
sorun_verilerin_olmasi.md Add 'sorun_verilerin_olmasi.md' 4 years ago

README.md

Sorun_Verilerin_Olmasi

Sorun Verilerin Korunması mı Verilerin Olması mı? Mahremiyet hakkında bir yazı