You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
ozgurkon-2020-site/content/code-of-conduct.tr.md

3.6 KiB

title draft
Code of Conduct false

Hackerspace İstanbul'un düzenlediği her nevi etkinliğin paydaşları bu adab-ı muaşeret kurallarına uymak zorundadır. Sorumlular, kuralların uygulanması için gereken özeni gösterecektir. Etkinliklerin keyifli ve verimli geçmesi için tüm paydaşlarımızdan bu kurallara hassasiyet göstermelerini rica ederiz.

Rahatsızlık tanımı; yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri, ırk, din gibi konularda ayrımcılık ve saldırgan söylemlerde bulunma; umumi alanlarda rahatsızlık duyulabilecek görüntüler ve hareketler sergileme, kasti imalarda bulunma, her nevi taciz, tekrarlanan biçimde etkinliğin ilerlemesine engel olma, uygunsuz fiziksel temas ve istenmeyen cinsel ilgi gösterme durumlarını kapsar.

Paydaşlardan, etkinliğe müdahil olsun olmasın hiç kimseye rahatsızlık vermemeleri beklenmektedir. Etrafına rahatsızlık veren paydaşlar; diğer paydaşlar veya sorumlular tarafından öncelikle uyarılacak, ardından etkinlikten uzaklaştırılacaklardır. Sorumluların ortak kararıyla rahatsızlık verenler hakkında süresiz uzaklaştırma gibi yaptırımlar da uygulanabilir.

Sponsorlar veya ev sahipleri de paydaş kabul edilmektedir, dolayısıyla onlar da rahatsızlık karşıtı önlemlere tabidirler. Sponsorlar ve ev sahipleri için de yaptırımlar aynı derecede uygulanacaktır.

Eğer size bir rahatsızlık verilirse, başka birisine rahatsızlık verildiğine şahit olursanız veya herhangi bir endişeniz varsa lütfen en kısa zamanda bir sorumluya ulaşın. Sorumluları; varsa yaka kartlarından, yoksa belirleyici işaretlerden tanıyabilirsiniz.

Yaşanan herhangi bir rahatsızlık durumunda, durum öncelikle sorumlular veya birinci veya ikinci dereceden olayın müdahili olan paydaşlar tarafından çözülmeye çalışılacaktır. Durumun çözülmemesi halinde, ana sorumlu(lar)dan yardım istenmeli, eğer durum çözümlenemeyecek kadar önemliyse diğer ihtimallere başvurulmalıdır.

Paydaşların kişisel mahremiyetine saygı göstermek için, önceden izin almaksızın hiçbir paydaşın fotoğrafını veya videosunu çekmeyin. Etkinliğe göre, bazı paydaşlarda fotoğrafının hiçbir koşulda çekilmemesi gerektiğini gösteren rozetler bulunabilir. Tüm paydaşlarımızdan bu tarz işaretlere hassasiyet göstermeleri beklenmektedir. İzni olmaksızın, çekilmiş bir fotoğrafta herhangi bir yüz çıkmışsa, bu yüzü blurlamanız, o kişiyi yüz tanıma yazılımlarından koruyacaktır. İzin dahilinde çekilen fotoğraflar dahil olmak üzere, etkinlik dahilinde çekilen hiçbir fotoğrafın, kişisel mahremiyete saygı göstermeyen özel mülk servislerde (Facebook, Instagram vb.) yayımlanması tasvip edilmemektedir. Yine de bu konuda takdir ilgili paydaşlara aittir.

Kısıtlı süreler dahilinde gerçekleştirilen etkinliklerde, programın aksamaması ve ilerleyişin kesilmemesi açısından, sorularınızı soru-cevap oturumlarında veya sonrasında dışarıda sormanız beklenmektedir. Etkinlik konuşmacıları ve sorumluları, sorularınızı memnuniyetle cevaplayacaklardır. Eğer soramadığınız bir sorunuz olursa, e-posta ve benzeri kanallardan iletebilirsiniz.

Faşizm ve faşist eylemler kesinlikle yasaktır. Faşistlerin, Özgür Yazılım Derneği ve Hackerspace Istanbul'un tüm etkinliklerine katılmaları engellenmiştir.

Her türlü etkinliğin, tüm paydaşlar tarafından sorunsuz ve mutlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için bu uyarılara önem göstermenizi bekliyoruz. Keyifli ve verimli etkinlikler dileriz.