Commit Graph

113 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Özcan Oğuz 9e4f0133e0
Live started 4 years ago
Özcan Oğuz 21bb8f5654
RC3, Uğur eklendi 4 years ago
murat emir cabaroğlu e4ee2701f7 fotoğrafları ekledim 4 years ago
Özcan Oğuz 8a954f5464
Sessionlar eklendi 4 years ago
murat emir cabaroğlu 3fbe5cf9fb fotoğrafı düzelttim 4 years ago
Neslihan aa81e9a6ea Yutyo görsel uzantısı düzeltildi 4 years ago
Özcan Oğuz 69375fbd9b
Stickker eklendi 4 years ago
yutyo 200906091d add yutyo and maciej to speakers, change Mercode title 4 years ago
Özcan Oğuz 5b2ab2c2c1
Mercode added 4 years ago
Neslihan c203fab017 Derya eklendi 4 years ago
Neslihan a6b8dd1369 Fatih eklendi 4 years ago
Neslihan dff15a012f Netha eklendi 4 years ago
Neslihan 10530c6a9c Nevit Hoca eklendi 4 years ago
Neslihan 0066c42fb9 yerçizenler partner olarak eklendi 4 years ago
Neslihan 1bdca156c3 pınar yolum görseli küçültüldü 4 years ago
Neslihan 8b0e223bba bilgenarinin gösrelini yeniden boyutlandırdık 4 years ago
Neslihan 2e3a43c789 Engels görsel boyutu düşürüldü 4 years ago
Neslihan 2eddbbf128 Bilge Narin eklendi 4 years ago
Neslihan 94c36478a3 Gulcin eklendi 4 years ago
Neslihan fb5fb3a44e Ayşe Bilge eklendi 4 years ago
Neslihan c23582c6bb Pınar Yolum eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz bce305e6f8
FSFE eklendi, yeni konuşmacılar eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz f3e20e4481
Gregory Engels added 4 years ago
Özcan Oğuz 6dc2ac89fa
Tutanota added 4 years ago
Özcan Oğuz f60fd2e64b
Rosie added 4 years ago
Özcan Oğuz edb47e4937
Çok şey değişti 4 years ago
Özcan Oğuz 803d6f8484 Tuğrul+twitter fix 4 years ago
Özcan Oğuz 84b644e0ec Homepage fixed 4 years ago
Özcan Oğuz d1b3bede04 Sponsorlar düzeldi 4 years ago
Özcan Oğuz 100273a857 Fotoğraflar düzenlendi 4 years ago
Özcan Oğuz aad380f4b3 Yayından önce son rötuşlar serisi vol 2 (muratçığım sevgiler) 4 years ago
Özcan Oğuz 4ef8e1704a Team updated 4 years ago
Özcan Oğuz 9850c54cba RC1 4 years ago
Özcan Oğuz 88586c4ecd Yayından önce son rötuşlar serisi vol 1 4 years ago
Özcan Oğuz b73e116ca3 Logo, colors, background vs 4 years ago
Özcan Oğuz 2a27ad3838 yeni logo, opacity, faq gelecek 4 years ago
Igor Laborie db92d2dd7f dday 5 years ago
Igor Laborie 6437b9d41f add missing google 5 years ago
Igor Laborie 1367e0e09d fix typos 5 years ago
Igor Laborie 2779505942 fix rust language 2 5 years ago
Igor Laborie 166a818266 fix rust language 5 years ago
Igor Laborie d692ab20e9 fix bio melanie 5 years ago
Igor Laborie ba5b5837e8 fix bio melanie 5 years ago
Igor Laborie 152d7b9b80 fix party time 5 years ago
Igor Laborie a13b87e550 improve office hour 5 years ago
Igor Laborie 0a06883360 update schedule 5 years ago
Igor Laborie f75452b8d8 fix schedule 5 years ago
Igor Laborie 1268dcb3e0 reduce some size 5 years ago
Igor Laborie f61177d05b Add last sponsors 5 years ago
Igor Laborie 18b8f6e5bb Reducing site size 5 years ago