Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
oyd-web/layouts
Özcan Oğuz f382c4ec5a
Add membership form and flyer
1 day ago
..
_default yeni yazi eklendi yan menuye ozgurkon video linki eklendi 1 year ago
partials yeni yazi eklendi yan menuye ozgurkon video linki eklendi 1 year ago
shortcodes Projeler için kaynak kodu butonu generator eklendi, datada source parametresi ile veriliyor 4 years ago
404.html stil duzenlemeleri 5 years ago
index.en.html Ana sayfa görseli değiştirildi 4 years ago
index.html Add membership form and flyer 1 day ago