"Turkey Doubles Down on Violations of Digital Privacy and Free Expression" başlıklı yazının türkçe çevirisi eklendi #13

Merged
nes merged 3 commits from mrtmrcbr/oyd-web:eff_kvkk_ceviri into master 4 years ago

3 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
murat emir cabaroğlu a0485f1e5d lisans ve yazar düzeltmeleri yapıldı 4 years ago
murat emir cabaroğlu 113c189cd5 orginal yazıdaki görsel eklendi 4 years ago
murat emir cabaroğlu 4cf3f2f69e eff doubles down çevirisi eklendi 4 years ago