Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
oyd-web/i18n/tr.toml

36 lines
563 B

4 years ago
[kategoriler]
other = "Kategoriler"
[etkinlikler]
other = "Etkinlikler"
[yazilar]
other = "Yazılar"
[tasarim]
other = "Tasarım"
[listeler]
other = "E-posta listeleri"
[abone_ol]
other = "Abone ol"
[abonelikten_cik]
other = "Abonelikten çık"
[arsiv]
other = "Arşiv"
[desc_summary]
other = "Özgür Yazılım Derneği, özgür yazılım hareketini ve tüm insanların modern dünyadaki özgürlüklerini savunan bir topluluktur."
[kaynak]
other = "Kaynak kodu"
[gorsel]
other = "Görsel: "
[related]
other = "İlginizi çekebilecek diğer yazılar"