Özgür Yazılım Derneği bültenleri
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Özcan Oğuz 7647516a73 init 4 years ago
README.md init 4 years ago
bulten-sayi1.pdf init 4 years ago

README.md

Özgür Yazılım Derneği bültenleri

Özgür Yazılım Derneği'nin üç ayda bir yayımladığı bültenleri PDF formatında bu depoda bulabilirsiniz.