GnuPG ile Git rehberi menüye eklendi

remotes/1693056193957007826/master
Özcan Oğuz 3 years ago
parent 88cd4be670
commit 232b7d8a36
Signed by: ooguz
GPG Key ID: 2D33E2BD3D975818
  1. 1
      src/SUMMARY.md

@ -48,6 +48,7 @@
- [GnuPG Komut Satırı Kullanımı](yazisma_guvenligi/gpg/ucbirim_gpg.md)
- [GnuPG Güven Ağı](yazisma_guvenligi/gpg/wot.md)
- [GnuPG Web Anahtar Dizini](yazisma_guvenligi/gpg/wkd.md)
- [GnuPG ile Git Kullanımı](yazisma_guvenligi/gpg/gpg-git.md)
- [Şifreli E-Posta](yazisma_guvenligi/openpgp.md)
- [Thunderbird/Enigmail ile E-posta Şifreleme](yazisma_guvenligi/thunderbird_enigmail.md)
- [Kmail ile E-posta Şifreleme](yazisma_guvenligi/kmail.md)

Loading…
Cancel
Save