Commit Graph

50 Commits (racon)

Author SHA1 Message Date
murat emir cabaroğlu 7c407bc7d7 harf hatası düzeltildi 3 years ago
murat emir cabaroğlu eaa7e4fb8a harf hatası düzeltildi 3 years ago
murat emir cabaroğlu d547680b2f rahatsızlık maddesi güncellendi 3 years ago
murat emir cabaroğlu 72ea7fb8b6 raconda kelime düzenltmesi yapıldı 3 years ago
murat emir cabaroğlu 2c5946d24d mastodon nedir yazısı eklendi 3 years ago
Özcan Oğuz a6402569a7
Telefon bilgisi düzeltildi 3 years ago
Özcan Oğuz 5e79e580cd
Racon kesildi 4 years ago
AA e31891e604
Grammar Nazis will be Nazis 4 years ago
Özcan Oğuz 24743a4d64
WhatsApp ile ilgili yazı eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz 85de2d294d
Bütçe güncellendi 4 years ago
Özcan Oğuz b1db689ac5 Adres ve banka bilgilerinin eklenmesi (#16) 4 years ago
Özcan Oğuz 204e7a62a7
Adres ve banka değişikliği 4 years ago
j 273a8bce82 fixed syntax error 4 years ago
murat emir cabaroğlu a0485f1e5d lisans ve yazar düzeltmeleri yapıldı 4 years ago
murat emir cabaroğlu 4cf3f2f69e eff doubles down çevirisi eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz fe282d3110
Jitsi eklendi 4 years ago
Neslihan 998d53fadf Duzenlendi 4 years ago
Neslihan ef8463b7c2 Karikatur eklendi 4 years ago
orcun 1b47425277
'~' uzantili artik 3 '.md' silindi 2'.png' tasindi 4 years ago
Özcan Oğuz 60b064ccc7
ÖYD Güvenlik Rehberi eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz 818a3481d7
Bütçe eklendi 4 years ago
AA 3f6a654ff8 Update 'content/en/articles/defense-of-gpg.md' 4 years ago
AA 859a31d069 Update 'content/en/articles/defense-of-gpg.md' 4 years ago
Özcan Oğuz 79927568af
Yazılar görsellendi 4 years ago
Özcan Oğuz 3e9f23c3ed i18n added 4 years ago
Özcan Oğuz e850759ffc Header 4 years ago
murat emir cabaroğlu 2adfafc46c yazı başlığını değiştirdim 4 years ago
murat emir cabaroğlu 02f4db19a3 internet yasasi bildirisini ekledim 4 years ago
Özcan Oğuz d3a81d7d5b Murat eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz ac97215960 ÖzgürKon 4 years ago
Özcan Oğuz f866ed76cd Pagination düzeltildi, ana sayfaya bülten eklendi, yazılara giriş eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz e1d94afcfd Yeni yazılar, yeni yüzler 4 years ago
AA 0db32e9d2d
mahremiyet yazısındaki typo düzeltildi 4 years ago
Özcan Oğuz 2b87b7a000 Genel kurul çağrısı 4 years ago
AA b4af9a6c35
mahremiyet yazısı eklendi 4 years ago
AA 58f81eaffd Update 'content/yazilar/sifre-degil-parola.md' 4 years ago
Özcan Oğuz 4b396b2617
Logoya alt eklendi, yeni yazılar eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz a9f38531e0 Ana sayfa değişti, yeni yazı eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz e1b9a70b06
Dating eklendi, css eklendi 4 years ago
Özcan Oğuz 11ae1d3f41 Twitter eklendi 5 years ago
Özcan Oğuz ffe9fba608 Donanım özgürlüğü eklendi 5 years ago
Özcan Oğuz 9c8aa7d44a Birçok hata düzeltildi. 5 years ago
Özcan Oğuz f35c4a308d Özgür yazılım yazısı eklendi, favicon eklendi. 5 years ago
onur ef851e6e23
new contents 5 years ago
onur bc55181980
stil duzenlemeleri 5 years ago
Özcan Oğuz d9d4c92cef Buton renkleri düzeltildi. Kategori isimleri düzeltildi. 5 years ago
Özcan Oğuz 787c42bba8 init 5 5 years ago
Özcan Oğuz db54c16ade Yeni site denemeleri 5 years ago