harf hatası düzeltildi

racon
murat emir cabaroğlu 3 years ago
parent 639bfe42fa
commit 7c407bc7d7
  1. 2
      content/tr/racon.md

@ -8,7 +8,7 @@ Bu yönerge Özgür Yazılım Derneği'nin; çevrimiçi de dahil olmak üzere ku
**Yürütücüler**, ilgili alanlarda dernek tarafından yetkilendirilmiş kişileri, etkinlik komitelerini, çevrimiçi iletişim alanlarında ilgili kanaldan sorumlu kişileri, diğer tüm istisnai hallerde dernek yönetim kurulunu ifade eder.
**Rahatsızlık**; yaş, cinsiyet, cinsiyet kümliği, cinsel yönelim, engellilik hali, ırk, dil, insanların vücut biçimleri ve farkları sebebiyle ötekileştiren ayrımcı/yaralayıcı ifadeler, hedef gösterme, bireylere yönelik şiddet içeren söylemler, etkinliğin veya iletişimin sürdürülmesine engel olma ve her nevi taciz durumlarını ifade eder.
**Rahatsızlık**; yaş, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik hali, ırk, dil, insanların vücut biçimleri ve farkları sebebiyle ötekileştiren ayrımcı/yaralayıcı ifadeler, hedef gösterme, bireylere yönelik şiddet içeren söylemler, etkinliğin veya iletişimin sürdürülmesine engel olma ve her nevi taciz durumlarını ifade eder.
**Taraflar**, derneğin varlık gösterdiği tüm alanlarda etkin olan kişi veya kurumları ifade eder.

Loading…
Cancel
Save