25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 
Efe b0ab1022f3 tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 gün önce
.circleci Set bundle config in local file, and set path (#14351) 9 ay önce
.github Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 5 ay önce
app Update 1 ay önce
bin fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 7 ay önce
chart helm: upgrade elasticsearch chart to 14 (#15767) 1 ay önce
config tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 gün önce
css-plugins @ 180c34df63 Changes & Adoptions made so far 1 ay önce
db Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 ay önce
dist Set X-Forwarded-Proto to request scheme (#15310) (#15498) 3 ay önce
lib Links updated 1 ay önce
log Initial commit 5 yıl önce
nanobox Resync Nanobox files with the 2.9.0 release (#11083) 1 yıl önce
public Pre-rebase updates 1 ay önce
spec Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 ay önce
streaming Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 4 ay önce
vendor Increase files checked by ESLint (#9705) 2 yıl önce
.buildpacks Remove nodejs buildpack from buildpacks (#14364) 9 ay önce
.codeclimate.yml Bump rubocop from 1.8.1 to 1.9.1 (#15677) 2 ay önce
.deepsource.toml Update .deepsource.toml (#15753) 2 ay önce
.dockerignore dockerignore helm chart (#15747) 2 ay önce
.editorconfig Add final newline to locale files (#2890) 4 yıl önce
.env.nanobox Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669) 1 yıl önce
.env.production.sample Support customizing poll option limits 2 ay önce
.env.test Bump webpacker from 4.0.7 to 4.2.0 (#12416) 1 yıl önce
.env.vagrant Add a default DB_HOST to .env.vagrant for enable the streaming (#14030) 10 ay önce
.eslintignore Increase files checked by ESLint (#9705) 2 yıl önce
.eslintrc.js Enable promise/catch-or-return allowFinally (#14289) 9 ay önce
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) 4 yıl önce
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) 3 yıl önce
.gitignore Kurulum adimlari -> README.md 1 ay önce
.gitmodules Rename themes -> flavours ? ? 3 yıl önce
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) 4 yıl önce
.nanoignore Remove Storybook (#4397) 3 yıl önce
.nvmrc Upgrade .nvmrc to Node.js 12 (#12906) 1 yıl önce
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) 3 yıl önce
.rspec Adding a Mention model, test stubs 5 yıl önce
.rubocop.yml Fix rubocop config and warnings (#15503) 3 ay önce
.ruby-version Use Ruby 2.7.2 (#15150) 5 ay önce
.sass-lint.yml Fix sass-lint config (#10982) 1 yıl önce
.slugignore Remove Storybook (#4397) 3 yıl önce
.yarnclean Replace from scss-lint to sass-lint (#10958) 1 yıl önce
AUTHORS.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 3 ay önce
Aptfile Use libvpx >= 5 (#15591) 3 ay önce
CHANGELOG.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 3 ay önce
CODE_OF_CONDUCT.md Change e-mail contact for CoC enforcement 1 yıl önce
CONTRIBUTING.md Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 ay önce
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) 4 yıl önce
Dockerfile Update Dockerfile (#15869) 1 ay önce
Gemfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 ay önce
Gemfile.lock Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 ay önce
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 4 yıl önce
Procfile fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 7 ay önce
Procfile.dev Set RAILS_ENV in Procfile.dev (#15502) 3 ay önce
README.md tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 gün önce
Rakefile Initial commit 5 yıl önce
SECURITY.md Add Security Policy (#13946) 10 ay önce
Vagrantfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 ay önce
app.json Stop using heroku-buildpack-nodejs (#14341) 9 ay önce
babel.config.js Remove unnecessary dependencies (#12533) 1 yıl önce
boxfile.yml Fix to isolate the sidekiq process that runs the scheduler job (#15314) 4 ay önce
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance 4 yıl önce
crowdin.yml Update Crowdin configuration file 1 yıl önce
docker-compose.yml Update Elasticsearch from 6.1 to 6.8 in docker-compose.yml (Fix glitch-soc#1348) (#14016) 10 ay önce
ide-helper.js Add JS IDE helper (#13012) 11 ay önce
package.json Changes & Adoptions made so far 1 ay önce
postcss.config.js Increase files checked by ESLint (#9705) 2 yıl önce
priv-config TOR federation (#7875) 2 yıl önce
scalingo.json Remove deprecated config from Heroku and Scalingo (#11925) 1 yıl önce
yarn.lock Changes & Adoptions made so far 1 ay önce

README.md

metu.life; ActivityPub protokolü kullanan, Mastodon tabanlı bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır.

ActivityPub protokolü; sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla (PixelFed, PeerTube, Pleroma vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.

metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.

Uyarı

Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kurulum

metu.life, Mastodon’un main dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları Mastodon dökümantasyonunda belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:

git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)

Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.

git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git live && cd live

Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek

Mastodon’u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sunucunuzdaki “mastodon” kullanıcısındaki “live” dizinine geçiş yapın cd /home/mastodon/live

 2. metu.life’a geçiş yapın

  • Yeni bir uzak depo ekleyin git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life
  • Depoyu çekin git fetch metu.life
  • master adındaki dala geçin git checkout metu.life/master
 3. Kaynak kodunu çekin (genellikle, git pull)

 4. Gerekli paketleri kurun: bundle install && yarn install

 5. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate

 6. Ön derleme yapınız: RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile

     Bu adım ana Mastodon’a göre daha uzun sürecektir.

 1. Hizmetleri tekrar başlatın: systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq,streaming}
 2. Rails önbelleğini temizleyin: RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear
 3. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate