You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Efe b0ab1022f3 tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 päivää sitten
.circleci Set bundle config in local file, and set path (#14351) 9 kuukautta sitten
.github Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 5 kuukautta sitten
app Update 1 kuukausi sitten
bin fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 7 kuukautta sitten
chart helm: upgrade elasticsearch chart to 14 (#15767) 1 kuukausi sitten
config tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 päivää sitten
css-plugins @ 180c34df63 Changes & Adoptions made so far 1 kuukausi sitten
db Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 kuukausi sitten
dist Set X-Forwarded-Proto to request scheme (#15310) (#15498) 3 kuukautta sitten
lib Links updated 1 kuukausi sitten
log Initial commit 5 vuotta sitten
nanobox Resync Nanobox files with the 2.9.0 release (#11083) 1 vuosi sitten
public Pre-rebase updates 1 kuukausi sitten
spec Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 kuukausi sitten
streaming Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 4 kuukautta sitten
vendor Increase files checked by ESLint (#9705) 2 vuotta sitten
.buildpacks Remove nodejs buildpack from buildpacks (#14364) 9 kuukautta sitten
.codeclimate.yml Bump rubocop from 1.8.1 to 1.9.1 (#15677) 2 kuukautta sitten
.deepsource.toml Update .deepsource.toml (#15753) 2 kuukautta sitten
.dockerignore dockerignore helm chart (#15747) 2 kuukautta sitten
.editorconfig Add final newline to locale files (#2890) 4 vuotta sitten
.env.nanobox Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669) 1 vuosi sitten
.env.production.sample Support customizing poll option limits 2 kuukautta sitten
.env.test Bump webpacker from 4.0.7 to 4.2.0 (#12416) 1 vuosi sitten
.env.vagrant Add a default DB_HOST to .env.vagrant for enable the streaming (#14030) 10 kuukautta sitten
.eslintignore Increase files checked by ESLint (#9705) 2 vuotta sitten
.eslintrc.js Enable promise/catch-or-return allowFinally (#14289) 9 kuukautta sitten
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) 4 vuotta sitten
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) 3 vuotta sitten
.gitignore Kurulum adimlari -> README.md 1 kuukausi sitten
.gitmodules Rename themes -> flavours ? ? 3 vuotta sitten
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) 4 vuotta sitten
.nanoignore Remove Storybook (#4397) 3 vuotta sitten
.nvmrc Upgrade .nvmrc to Node.js 12 (#12906) 1 vuosi sitten
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) 3 vuotta sitten
.rspec Adding a Mention model, test stubs 5 vuotta sitten
.rubocop.yml Fix rubocop config and warnings (#15503) 3 kuukautta sitten
.ruby-version Use Ruby 2.7.2 (#15150) 5 kuukautta sitten
.sass-lint.yml Fix sass-lint config (#10982) 1 vuosi sitten
.slugignore Remove Storybook (#4397) 3 vuotta sitten
.yarnclean Replace from scss-lint to sass-lint (#10958) 1 vuosi sitten
AUTHORS.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 3 kuukautta sitten
Aptfile Use libvpx >= 5 (#15591) 3 kuukautta sitten
CHANGELOG.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 3 kuukautta sitten
CODE_OF_CONDUCT.md Change e-mail contact for CoC enforcement 1 vuosi sitten
CONTRIBUTING.md Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 kuukautta sitten
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) 4 vuotta sitten
Dockerfile Update Dockerfile (#15869) 1 kuukausi sitten
Gemfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 kuukausi sitten
Gemfile.lock Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 kuukausi sitten
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 4 vuotta sitten
Procfile fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 7 kuukautta sitten
Procfile.dev Set RAILS_ENV in Procfile.dev (#15502) 3 kuukautta sitten
README.md tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 päivää sitten
Rakefile Initial commit 5 vuotta sitten
SECURITY.md Add Security Policy (#13946) 10 kuukautta sitten
Vagrantfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 kuukautta sitten
app.json Stop using heroku-buildpack-nodejs (#14341) 9 kuukautta sitten
babel.config.js Remove unnecessary dependencies (#12533) 1 vuosi sitten
boxfile.yml Fix to isolate the sidekiq process that runs the scheduler job (#15314) 4 kuukautta sitten
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance 4 vuotta sitten
crowdin.yml Update Crowdin configuration file 1 vuosi sitten
docker-compose.yml Update Elasticsearch from 6.1 to 6.8 in docker-compose.yml (Fix glitch-soc#1348) (#14016) 10 kuukautta sitten
ide-helper.js Add JS IDE helper (#13012) 11 kuukautta sitten
package.json Changes & Adoptions made so far 1 kuukausi sitten
postcss.config.js Increase files checked by ESLint (#9705) 2 vuotta sitten
priv-config TOR federation (#7875) 2 vuotta sitten
scalingo.json Remove deprecated config from Heroku and Scalingo (#11925) 1 vuosi sitten
yarn.lock Changes & Adoptions made so far 1 kuukausi sitten

README.md

metu.life; ActivityPub protokolü kullanan, Mastodon tabanlı bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır.

ActivityPub protokolü; sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla (PixelFed, PeerTube, Pleroma vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.

metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.

Uyarı

Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kurulum

metu.life, Mastodon’un main dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları Mastodon dökümantasyonunda belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:

git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)

Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.

git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git live && cd live

Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek

Mastodon’u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sunucunuzdaki “mastodon” kullanıcısındaki “live” dizinine geçiş yapın cd /home/mastodon/live

 2. metu.life’a geçiş yapın

  • Yeni bir uzak depo ekleyin git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life
  • Depoyu çekin git fetch metu.life
  • master adındaki dala geçin git checkout metu.life/master
 3. Kaynak kodunu çekin (genellikle, git pull)

 4. Gerekli paketleri kurun: bundle install && yarn install

 5. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate

 6. Ön derleme yapınız: RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile

     Bu adım ana Mastodon’a göre daha uzun sürecektir.

 1. Hizmetleri tekrar başlatın: systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq,streaming}
 2. Rails önbelleğini temizleyin: RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear
 3. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate