more adjustments

typo-mobil-cihazlar
Tan Siret Akıncı 3 years ago
parent e12a8b574e
commit b8409ba863
 1. 2
    src/README.md
 2. 2
    src/ag_guvenligi/letsencrypt.md
 3. 4
    src/beseri_guvenlik/2fa.md
 4. 4
    src/beseri_guvenlik/oje.md

@ -19,7 +19,7 @@ Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojilerinin giderek yükselen önemi bir baş
**Şirketler;** İnternet sayesinde ortaya çıkan veriye dayalı düzende, rekabette sağ kalabilmek için insanların kişisel verilerini toplayıp, inceleyip sonuç çıkarmanın ve bu sonuçları kullanmanın çok fazla kar getirdiğini gördü. Özellikle reklamcılık sektörü, tamamen bireylerin takip edilmesi ve davranışlarının incelenmesi üzerine kurulu bir sisteme geçiş yaptı. Bunun da sonucu, ortaya saçılmış kişisel veriler ve tarihin bugüne kadar hiç görmediği toplu bir gözetim oldu.
**Kötü niyetli kişiler;** kişilerin cihazlarına ve hesaplarına yaptıkları saldırılar ile elde ettikleri verileri kullanarak şantaj yapmanın ve sahteciliğin karlı bir iş olduğunu fark ettiler. Devletler de pek kadir olmalarına rağmen, bu kişileri bahane ederek toplu gözetim sistemlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır.
**Kötü niyetli kişiler;** kişilerin cihazlarına ve hesaplarına yaptıkları saldırılar ile elde ettikleri verileri kullanarak şantaj yapmanın ve sahteciliğin kârlı bir iş olduğunu fark ettiler. Devletler de pek kadir olmalarına rağmen, bu kişileri bahane ederek toplu gözetim sistemlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır.
Bu bağlamda, sayısal güvenlik bireylerin yaşamı için hayati bir öneme sahiptir.

@ -1,7 +1,7 @@
# Let's Encrypt
![Let's Encrypt](letsencrypt/letsencrypt.svg)
**Let's Encrypt**, kar amacı gütmeyen bir _sertifika otoritesidir_. Let's Encrypt sayesinde ücretsiz olarak SSL/TLS sertifikası edinebilirsiniz.
**Let's Encrypt**, kâr amacı gütmeyen bir _sertifika otoritesidir_. Let's Encrypt sayesinde ücretsiz olarak SSL/TLS sertifikası edinebilirsiniz.
SSL/TLS sertifikaları, normalde ortak olarak kabul edilmiş bilinen sertifika otoriteleri tarafından belirli bir ücret karşılığında edinilebilirdi. Let's Encrypt, SSL/TLS sertifikalarını herkes için erişilebilir hale getirmiştir. 2020 Şubat ayı itibarıyla, Let's Encrypt **1 milyar** sertifika dağıtmıştır. Firefox istatistiklerine göre, Let's Encrypt'ten önce erişilen web sitelerinin yalnızca %26'sı SSL/TLS sertifikasına sahipken, bugün bu oran %85'e ulaşmıştır. [^1]

@ -2,13 +2,13 @@
## Çift aşamalı doğrulama kullanın
Çift aşamalı doğrulama veya kısa adı ile 2FA (Two Factor Authentication) bir sisteme veya hesaba erişim için iki farklı girdinin gerekmesi demektir. Genellikle girdilerin kaynaklarının veya elde edilme şekillerinin farklı olması istenir. Sadece parola ile giriş yapılan sistemlerde "parola" bilinen bir şey olarak bir aşamayı ifade eder. Bunun yanında bir başka "şey" daha gerekmesi durumunda ikinci aşama elde edilmiş olur.
Çift aşamalı doğrulama veya kısa adı ile 2FA (Two Factor Authentication), bir sisteme veya hesaba erişim için iki farklı girdiyi gerektiren bir kimlik doğrulama yöntemidir. Genellikle girdilerin kaynaklarının veya elde edilme şekillerinin farklı olması istenir. Sadece parola ile giriş yapılan sistemlerde "parola", bilinen bir şey olarak bir aşamayı ifade eder. Bunun yanında bir başka "şey" daha gerekmesi durumunda ikinci aşama elde edilmiş olur.
Bugün bankacılık işlemleri yapan neredeyse herkes 2FA'nın en yaygın metoduna aşinadır. Bankacılık sistemine giriş yaptığınızda banka sizden parolanızı girmenizi istediği gibi bir de atılan SMS'teki kodu girmenizi ister. Bu durumda parolanız **bildiğiniz** bir şey olarak ilk aşamayı, SMS'in gönderildiği SIM kart da **sahip olduğunuz** ikinci aşamayı oluşturur. Bu bakımdan bir kişinin hesabınıza erişmek için hem parolanızı öğrenmesi hem de SIM kartınız ile birlikte onun parolasını da bilmesi gereklidir.
## 2FA neden önemlidir?
2FA basit bir çaba ile bir sistemi çok daha güvenli kılar. Bir saldırgan birden fazla fiziki koşulda bulunan ve elde etmesi görece daha zor olan iki ayrı sırrı elde etmesi gerekir. 2FA kodları çoğunlukla zamana bağlı olduğu için bu sırrın öğrenilmesi de ileride kullanılabileceği anlamına gelmeyecektir. Bu sebeple mümkün olunan her hesap ve sistemde bir şekilde 2FA kullanılması tavsiye edilir. Görece en güvensizi SMS yolu ile olsa da, akıllı cihazınızda çalışacak bir yazılım veya özellikle bu iş için geliştirilmiş bir donanım 2FA olarak kullanılabilir.
2FA basit bir çaba ile bir sistemi çok daha güvenli kılar. Bir saldırganın, birden fazla fiziki koşulda bulunan ve elde etmesi görece daha zor olan iki ayrı sırrı elde etmesi gerekir. 2FA kodları çoğunlukla zamana bağlı olduğu için bu sırrın öğrenilmesi de ileride kullanılabileceği anlamına gelmeyecektir. Bu sebeple mümkün olunan her hesap ve sistemde bir şekilde 2FA kullanılması tavsiye edilir. Görece en güvensizi SMS yolu ile olsa da, akıllı cihazınızda çalışacak bir yazılım veya özellikle bu iş için geliştirilmiş bir donanım 2FA olarak kullanılabilir.
## 2FA nasıl kullanılır?

@ -2,11 +2,11 @@
<!-- toc -->
[Fiziksel güvenlik](fiziki_guvenlik.md) cihazların güvenliğinin sağlanması açısından ciddi bir endişe olarak var olmakta. Her ne kadar [boot güvenliği](cihaz_guvenligi/boot_guvenligi.md) veya [şifreleme](cihaz_guvenligi/cihaz_sifreleme.md) gibi yazılımsal kaynaklı güvenlik tedbirleri kimi saldırıları engelleyebilecek olsa da fiziken cihaza yerleştirilecek bir cihaz aracılığı ile gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı çok az koruma sağlamaktadır.
[Fiziksel güvenlik](fiziki_guvenlik.md) cihazların güvenliğinin sağlanması için önemlidir. Her ne kadar [boot güvenliği](cihaz_guvenligi/boot_guvenligi.md) veya [şifreleme](cihaz_guvenligi/cihaz_sifreleme.md) gibi yazılımsal kaynaklı güvenlik tedbirleri kimi saldırıları engelleyebilecek olsa da fiziken cihaza yerleştirilecek bir cihaz aracılığı ile gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı çok az koruma sağlamaktadır.
Fiziki tedbirlerin amaçlarından biri de kullanılan cihazlara yapılabilecek fiziki müdahalelerin nasıl engellenebileceği veya yapılan müdahalelerin nasıl fark edilebileceğinden oluşmakta. Keza donanıma yapılan bir müdahalenin doğrulanması kimi zaman imkansıza yakın olabilecek olduğundan pratik olarak soruna getirilebilecek en iyi çözüm müdahalenin olmadığından emin olmaktan geçmekte.
Bu açıdan cihazların göz önünden ayrılmaması en önemli tedbir olsa da günlük yaşantımızda bunun mümkün olmadığı pek çok durum söz konusudur. Masaüstü bilgisayarlar bulundukları yerde kalmak, kimi kısıtlı alanlara girilirken mobil cihazların terk edilmesi zorundadır. Bu gibi durumlarda söz konusu fiziki alanların güvenliği ve bu alanlarda cihazlara erişimi olanlara olan güven endişenin temelini oluşturmakta. Keza bir cihazın açılıp gerekli değişikliklerin yapılması çok fazla vakit istememekte ve yeterince istekli bir saldırgan pek çok olağan tedbiri aşmaya imkan sahibidir.
Bu açıdan cihazların göz önünden ayrılmaması en önemli tedbir olsa da günlük yaşantımızda bunun mümkün olmadığı pek çok durum söz konusudur. Masaüstü bilgisayarlar bulundukları yerde kalmak, kimi kısıtlı alanlara girilirken mobil cihazların terk edilmesi zorundadır. Bu gibi durumlarda söz konusu fiziki alanların güvenliği ve bu alanlarda cihazlara erişimi olanlara olan güven endişenin temelini oluşturmakta. Keza bir cihazın açılıp gerekli değişikliklerin yapılması çok fazla vakit istememekte ve yeterince istekli bir saldırgan pek çok olağan tedbiri aşabilmektedir.
## Sim ve Entropi

Loading…
Cancel
Save