Ödevlerin yüklenebilmesi için bir dizin oluşturuldu ve ödev yüklendi

master
parent a253ac432c
commit 2b29d842ae
Signed by: yildirim
GPG Key ID: AD18AE1909161068
  1. 17
      Ders1/yasin-isa-yildirim.md

@ -0,0 +1,17 @@
# cd komutunun neden bir man sayfası yok?
`man cd` komutundan genellikle bir çıktı alamayız çünkü bulunduğumuz dizini $PWD değişkeninde tutarak çalışan kabuk üzerinde `/bin/cd` kullanarak dizin değiştirmek istersek child process parent process'e ait ortam değişkenlerini değiştiremeyeceğinden dolayı kabuğun $PWD değişkenini değiştiremeyiz.
Kısaca kabuk değişkenini sadece kabuğun kendisi değiştirebildiğinden dolayı direkt olarak kabuğu ilgilendirecek tüm olaylar kabuğun içine gömülmüştür.
`cd` de bu nedenle kabuğa gömülmüştür ve ayrı bir komut olmadığından dolayı kendine ait bir man sayfası yoktur.
`cd` ile ilgili detay bilgi için kabuğun kendi man sayfasına bakılabilir. `man $SHELL`
# /media varken /mnt ne amaçla kullanılıyor? Bu ikisi arasında ne gibi bir fark var?
`/media` dizini sistem tarafından usb belleklerin, cd/dvd romların, sd kartların otomatik olarak bağlandığı yerdir.
`/mnt` ise sistem yöneticisi tarafından kullanılması amacıyla varlığını sürdürmektedir. Genellikle sabit diskteki bir bölüm geçici süreliğine manuel olarak bağlanmak istenirse bu bölümün sistemin geri kalanını etkilemesi istenmez. Bu nedenle `/media` yerine `/mnt` dizini kullanılır
# /tmp dizini ls komutunun çıktısında neden yeşil renkli bir arkaplanla gösteriliyor?
`/` dizini `ls` ile listelendiğinde `/tmp` dizinin yeşil renkli bir arkaplanla basıldığını gördük. Bunun sebebi cihazdaki tüm kullanıcıların o dizine yazma iznine sahip olmasıdır. Örneğin dosya sisteminin herhangi bir yerinde oluşturduğumuz bir dizin için `chmod -R 1777 dizinAdi` komutunu çalıştırırsak (bu `/tmp` dizinin varsayılan izinleridir) o dizine tüm kullanıcıların bir şeyler yazmasına, dizinden okumasına ve içeriğindeki dosyaları çalıştırmasına izin vermiş oluruz. Aynı `/tmp` dizininde olduğu gibi oluşturduğumuz bu dizin de `ls` komutunun çıktısında yeşil renkli bir arkaplana sahip olacaktır.
Loading…
Cancel
Save