You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
assignments/sezi_ders_1

13 lines
666 B

## Ödev 1
# cd komutunun neden bir man sayfası yok?
+ cd bir komut değil shell in bir parçası (okuduğum yerde 'a built into your shell' ifadesi vardı böyle çevirdim )
# /media varken /mnt ne amaçla kullanılıyor? Bu ikisi arasında ne gibi bir fark var?
+ /media çıkarılabilen cd flash disk vs gibi aygıtların bulunduğu üzerinde değişiklikler yapılabilinen yer. /mnt ise kendi sisstemindeki aygıtlarda geçici olarak değişiklikler yapabildiğin bir yer galiba. (çok anlamadım)
# /tmp dizini ls komutunun çıktısında neden yeşil renkli bir arkaplanla gösteriliyor?
+ Kullanıcı izinlerinin herkese açık olmasını temsil eder.