CryptoParty Istanbul, Konya, Lite vb. için web sitesi.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
cryptoparty-web/coc.html

157 lines
8.9 KiB

<!doctype html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="CryptoParty Istanbul">
<meta name="author" content="Hackerspace İstanbul">
<link rel="icon" href="img/favicon.ico">
<meta property="og:title" content="Code of Conduct - CryptoParty Lite" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:url" content="https://cryptoparty.online/canli.html" />
<meta property="og:description" content="CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. COVID-19 koşullarında yüzyüze etkinlikler düzenlenemediği için, bu kez CryptoParty Lite adıyla çevrimiçi olarak konferans tadında bir CryptoParty düzenlenecektir. " />
<meta property="og:image" content="img/cp_social.jpg?v=2" />
<meta property="og:site_name" content="CryptoParty Istanbul" />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:site" content="@oydorgtr" />
<meta name="twitter:title" content="Code of Conduct - CryptoParty Online">
<meta name="twitter:description" content="CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. COVID-19 koşullarında yüzyüze etkinlikler düzenlenemediği için, bu kez CryptoParty Lite adıyla çevrimiçi olarak konferans tadında bir CryptoParty düzenlenecektir. ">
<meta name="twitter:creator" content="@oydorgtr" />
<meta name="twitter:image" content="img/cp_social.jpg?v=2">
<title>CryptoParty İstanbul | Code of Conduct</title>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/cryptoparty.css" rel="stylesheet">
<link href="css/jumbotron.css" rel="stylesheet">
<link href="css/roboto-mono.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/fixedsys-excelsior.css" />
<script type="text/javascript">
// @license magnet:?xt=urn:btih:d3d9a9a6595521f9666a5e94cc830dab83b65699&dn=expat.txt Expat
(function() {
var blinks = document.getElementsByTagName('blink');
var visibility = 'hidden';
window.setInterval(function() {
for (var i = blinks.length - 1; i >= 0; i--) {
blinks[i].style.visibility = visibility;
}
visibility = (visibility === 'visible') ? 'hidden' : 'visible';
}, 750);
})();
// @license-end
</script>
</head>
<body>
<header>
<nav class="navbar navbar-expand navbar-custom fixed-top">
<span class="sr-only">
<pre>
_ _
___ _ __ _ _ _ __ | |_ ___ _ __ __ _ _ __| |_ _ _
/ __| '__| | | | '_ \| __/ _ \| '_ \ / _` | '__| __| | | |
| (__| | | |_| | |_) | || (_) | |_) | (_| | | | |_| |_| |
\___|_| \__, | .__/_\__\___/| .__/ \__,_|_| \__|\__, |
(_)___| |_ |___/|_|_ | |__ _ |_| | |___/
| / __| __/ _` | '_ \| '_ \| | | | |
| \__ \ || (_| | | | | |_) | |_| | |
|_|___/\__\__,_|_| |_|_.__/ \__,_|_|
</pre>
</span>
<ul class="navbar-nav ml-auto nav-pills">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href=".">Nedir?</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="program.html">Program</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="sss.html">SSS</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="ulasim.html">Ulaşım</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="sponsorlar.html">Sponsorlar</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="coc.html">Code of Conduct<span class="sr-only"> (şu anda buradasınız)</span></a>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" style="background-color: #000000;">Türkçe</a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
<h6 class="dropdown-header">Language</h6>
<a class="dropdown-item dr-active" href="#">Türkçe</a>
<a class="dropdown-item" href="en/">English</a>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
</header>
<main role="main">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col">
<div class="jumbotron">
<div class="container">
<h1 class="display-3"><span style="color: #982EB3;">crypto</span><span style="color: #CC2581;">party</span> <br><span style="color: #5D9C0F;">istanbul<blink>_</blink></span></h1>
</div>
<div class="container">
<p> 11 Aralık 2019, TAK (Tasarım Atölyesi Kadıköy) </p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col">
<div class="jumbotron">
<div class="container">
<p>
Hackerspace İstanbul'un düzenlediği her nevi etkinliğin paydaşları bu adab-ı muaşeret kurallarına uymak zorundadır. Sorumlular, kuralların uygulanması için gereken özeni gösterecektir. Etkinliklerin keyifli ve verimli geçmesi için tüm paydaşlarımızdan bu kurallara hassasiyet göstermelerini rica ederiz.
</p><p>
Rahatsızlık tanımı; yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri, ırk, din gibi konularda ayrımcılık ve saldırgan söylemlerde bulunma; umumi alanlarda rahatsızlık duyulabilecek görüntüler ve hareketler sergileme, kasti imalarda bulunma, her nevi taciz, tekrarlanan biçimde etkinliğin ilerlemesine engel olma, uygunsuz fiziksel temas ve istenmeyen cinsel ilgi gösterme durumlarını kapsar.
</p><p>
Paydaşlardan, etkinliğe müdahil olsun olmasın hiç kimseye rahatsızlık vermemeleri beklenmektedir. Etrafına rahatsızlık veren paydaşlar; diğer paydaşlar veya sorumlular tarafından öncelikle uyarılacak, ardından etkinlikten uzaklaştırılacaklardır. Sorumluların ortak kararıyla rahatsızlık verenler hakkında süresiz uzaklaştırma gibi yaptırımlar da uygulanabilir.
</p><p>
Sponsorlar veya ev sahipleri de paydaş kabul edilmektedir, dolayısıyla onlar da rahatsızlık karşıtı önlemlere tabidirler. Sponsorlar ve ev sahipleri için de yaptırımlar aynı derecede uygulanacaktır.
</p><p>
Eğer size bir rahatsızlık verilirse, başka birisine rahatsızlık verildiğine şahit olursanız veya herhangi bir endişeniz varsa lütfen en kısa zamanda bir sorumluya ulaşın. Sorumluları; varsa yaka kartlarından, yoksa belirleyici işaretlerden tanıyabilirsiniz.
</p><p>
Yaşanan herhangi bir rahatsızlık durumunda, durum öncelikle sorumlular veya birinci veya ikinci dereceden olayın müdahili olan paydaşlar tarafından çözülmeye çalışılacaktır. Durumun çözülmemesi halinde, ana sorumlu(lar)dan yardım istenmeli, eğer durum çözümlenemeyecek kadar önemliyse diğer ihtimallere başvurulmalıdır.
</p><p>
Paydaşların kişisel mahremiyetine saygı göstermek için, önceden izin almaksızın hiçbir paydaşın fotoğrafını veya videosunu çekmeyin. Etkinliğe göre, bazı paydaşlarda fotoğrafının hiçbir koşulda çekilmemesi gerektiğini gösteren rozetler bulunabilir. Tüm paydaşlarımızdan bu tarz işaretlere hassasiyet göstermeleri beklenmektedir. İzni olmaksızın, çekilmiş bir fotoğrafta herhangi bir yüz çıkmışsa, bu yüzü blurlamanız, o kişiyi yüz tanıma yazılımlarından koruyacaktır. İzin dahilinde çekilen fotoğraflar dahil olmak üzere, etkinlik dahilinde çekilen hiçbir fotoğrafın, kişisel mahremiyete saygı göstermeyen özel mülk servislerde (Facebook, Instagram vb.) yayımlanması tasvip edilmemektedir. Yine de bu konuda takdir ilgili paydaşlara aittir.
</p><p>
Kısıtlı süreler dahilinde gerçekleştirilen etkinliklerde, programın aksamaması ve ilerleyişin kesilmemesi açısından, sorularınızı soru-cevap oturumlarında veya sonrasında dışarıda sormanız beklenmektedir. Etkinlik konuşmacıları ve sorumluları, sorularınızı memnuniyetle cevaplayacaklardır. Eğer soramadığınız bir sorunuz olursa, e-posta ve benzeri kanallardan iletebilirsiniz.
</p><p>
Her türlü etkinliğin, tüm paydaşlar tarafından sorunsuz ve mutlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için bu uyarılara önem göstermenizi bekliyoruz. Keyifli ve verimli etkinlikler dileriz.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
</main>
<footer class="footer">
<div class="container">
<span class="text-muted">© 2019 Hackerspace Istanbul ve Özgür Yazılım Derneği. <a href ="lisans.html" target="_blank">CC BY-ND</a> <a href="javascript.html" rel="jslicense">JavaScript license information</a></span>
</div>
</footer>
<script src="js/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>