Merge branch 'master' of git.oyd.org.tr:oyd/ozgurkon-site

live
Özcan Oğuz 4 years ago
commit 4316b0102e
 1. 4
    content/sessions/open-data.tr.md
 2. 12
    content/sessions/ozgurluk-celiskisi.md
 3. 17
    content/sessions/ozgurluk-celiskisi.tr.md
 4. 19
    content/sessions/public_money_public_code.tr.md
 5. 24
    content/sessions/should-i-stay-or-go.tr.md
 6. 13
    content/sessions/social-inequalities.tr.md
 7. 17
    content/sessions/surveillance-regimes-uk-turkey.tr.md
 8. 17
    content/sessions/the-network-and-things-you-dont-control.tr.md
 9. 13
    content/sessions/unexpected-adventure.tr.md
 10. 15
    content/sessions/what-is-a-leak.tr.md
 11. 15
    content/sessions/wikipedia-gender-gaps.tr.md

@ -12,6 +12,4 @@ draft: false
---
25 dakika sürecek oturumumda covid19 sürecinde açık verinin nasıl kullanıldığı ve tartışıldığını ele alacağım. Veriyi açık kılmak önemlidir fakat bundan daha önemli olan faydalanabilmektir. sağlık verisi dahil olmak üzere pek çok veri kaynağaına erişebilmekteyiz fakat veriler salgınla başa çıkabilmemiz için gerektiği gibi tepki verebilmekte midir? Opendatawatch'ın belirttiği gibi yaşanan COVID-19 salgını verinin açılması, paylaşılması, kullanılmasının doğurduğu önemli sorular doğurmakla birlikte verinin kullanımının getirdiği zorlukların da altını çizmektedir. Oturum bu soruların bir cevabının olup olmadığını açıklayacaktır.
What is the importance of open data in the fight against Covid19? What are open data sources? Which governments around the world focus on open access, open data, open state data? Why the quality of the data produced in the field of health has gained importance especially recently. What about Turkey in this context? In this context, in my session that will take 25 minutes, it includes how open data is used and discussed in the covid19 process. It is important to open the data, but it is more important to benefit from it. We can access a lot of data sources; including health data, but are they able to respond adequately to us incombating the epidemic? As Opendatawatch notes, the current COVID-19 pandemic raises important questions about opening, sharing and using data, and highlights the challenges associated with data use. The session will explain whether these questions have answers.
Covid19 ile mücadelede açık verinin önemi nedir? Açık veri kaynakları nelerdir? Dünyada hangi devletler açık erişime, açık veriye ve açık devlet verisine önem vermekte? Neden yakın zamanda sağlık alanında üretilen verilerin kalitesi önem kazandı? Türkiye bu bağlamda nerede? Bu bağlamda 25 dakika sürecek oturumumda covid19 sürecinde açık verinin nasıl kullanıldığı ve tartışıldığını ele alacağım. Veriyi erişime açmak önemli olsa da daha önemli olan ondan yararlanabilmektir. sağlık verisi dahil olmak üzere pek çok veri kaynağaına erişebilmekteyiz fakat veriler salgınla başa çıkabilmemiz için gerektiği gibi tepki verebilmekte midir? Opendatawatch'ın belirttiği gibi yaşanan COVID-19 salgını verinin açılması, paylaşılması, kullanılmasının doğurduğu önemli sorular doğurmakla birlikte verinin kullanımının getirdiği zorlukların da altını çizmektedir. Oturum bu soruların bir cevabının olup olmadığını açıklayacaktır.

@ -1,17 +1,17 @@
---
key: ozgurluk-celiskisi
title: "Özgürlük Çelişkisi: Özgür Yazılım Kullanmamak, Özgür Yazılım Üretmekle Çelişir mi?"
title: "Freedom Contradiction: Does Not Using Free Software Contradict With Free Software Production"
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: Turkish
format: keynote
language: Türkçe
format: anakonuşma
tags:
- freedom
speakers:
- fatih
draft: false
---
Birçok yazılımcı, özgür olmayan yazılımlar kullanarak kod yazarken aynı zamanda özgür yazılım / açık kaynak ekosistemlerine katkı sağlarlar. Peki bu bir çelişki mi? Özgür Yazılım üretmek mi, Özgür Yazılım kullanmak mı? Özgür yazılımlar neden sahipli yazılımlara göre daha az kullanılıyor?
A lot of programmer contributes free software / opensource ecosystem while coding with non-free softwares. So, is this a contradiction? Producing Free Software or using Free software? Why compared to proprietary software, free softwares are less used?
Topluluk içerisinde "özgür yazılım" ya da "özgür araçlar" kullanmayarak topluluklara destek olan ve özgür yazılım / açık kaynak üreten birçok geliştirici var. Ve bu geliştiriciler özgür olmayan birçok araç kullanıyorlar. Bu araçları kullanmak özgür yazılım felsefesine olan bir "ihanet" mi? PHPStorm'la özgür yazılım üretmek bir çelişki mi? Yoksa ekosisteme katkıya giden yolda, her özgür olmayan yazılım mübah mı? Bu sorulara cevaplar arayacağız, bu "çelişkinin" altında yatan nedenleri inceleyeceğiz.
There are a lot of developer who doesn't use "free software" or "free tools" supporting communities by developing free software / open source software and these developers using a lot of non-free tools. Is using these tools a "betrayal" to free software philosophy. Developing free software with PHPStorm is a contradiction? Otherwise any non-free tool is fair game in the name of contributing to the ecosystem. We will search answers to these questions and look for the reasons under this contradiction.
Bu konuşma temelde üretime teşviği hedefleyecektir. Üretmek kullanmaktan farklı bir alandır ve gelecekte kullanacağımız daha iyi araçlar üretebilmek için, bugün her aracı kullanabileceğimiz argümanını savunacaktır. Özgür yazılım / açık kaynak araçların kullanıcının aradığı kaliteye yükseltebilmek için neler yapacağını tartışacağız.
This speech will aim to incentive of production. Producing is a different field than using and to produce better tools of production, today we are allowed to use any tool will be defended as an argument. We will discuss what to do in order to rise Free software / open source tool's user expected quality levels.

@ -0,0 +1,17 @@
---
key: ozgurluk-celiskisi
title: "Özgürlük Çelişkisi: Özgür Yazılım Kullanmamak, Özgür Yazılım Üretmekle Çelişir mi?"
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: Turkish
format: keynote
tags:
- freedom
speakers:
- fatih
draft: false
---
Birçok yazılımcı, özgür olmayan yazılımlar kullanarak kod yazarken aynı zamanda özgür yazılım / açık kaynak ekosistemlerine katkı sağlarlar. Peki bu bir çelişki mi? Özgür Yazılım üretmek mi, Özgür Yazılım kullanmak mı? Özgür yazılımlar neden sahipli yazılımlara göre daha az kullanılıyor?
Topluluk içerisinde "özgür yazılım" ya da "özgür araçlar" kullanmayarak topluluklara destek olan ve özgür yazılım / açık kaynak üreten birçok geliştirici var. Ve bu geliştiriciler özgür olmayan birçok araç kullanıyorlar. Bu araçları kullanmak özgür yazılım felsefesine olan bir "ihanet" mi? PHPStorm'la özgür yazılım üretmek bir çelişki mi? Yoksa ekosisteme katkıya giden yolda, her özgür olmayan yazılım mübah mı? Bu sorulara cevaplar arayacağız, bu "çelişkinin" altında yatan nedenleri inceleyeceğiz.
Bu konuşma temelde üretime teşviği hedefleyecektir. Üretmek kullanmaktan farklı bir alandır ve gelecekte kullanacağımız daha iyi araçlar üretebilmek için, bugün her aracı kullanabileceğimiz argümanını savunacaktır. Özgür yazılım / açık kaynak araçların kullanıcının aradığı kaliteye yükseltebilmek için neler yapacağını tartışacağız.

@ -0,0 +1,19 @@
---
key: public_money_public_code
title: Halkın Parası Halkın Kodları – Küresel sorunlar küresel çözümler ister!
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: İngilizce
format: anakonuşma
tags:
- pmpc
speakers:
- sander
draft: false
---
İnsanlığın birlikte çalışmak ve bir krize çözüm bulmak zorunda olduğu zamanlarda tekerleği tekrar tekrar icat etmeye gücümüz yetmez. Küresel sorunlar küresel çözümler ister! Kod üretiminde üresel işbiriğini sağlayan özgür yazılımlardır. Her mülk yazılım çözümü kaçınılmaz olarak birbirinden yalıtık sayısız çözüme ve enerji ile zaman israfına yol açacaktır ki bir kriz anın gibi önemli bir durumda insanlık olarak buna gücümüz yetmez.
Özgür Yazılım lisansları bir kodun herhangi bir yasal düzende paylaşılmasına izin verir. Bir ülkede geliştirilen çözümler uyarlanarak bir başka ülkede tekrar kullanılabilir. Özgür Yazılım çözümlerinin varlığı ile uluslaraarası geliştirme ajansları ve insani hareketler COVID-19'un yayılmasının herhangi bir ülkede önüne geçebilirler.
Bu krizden önce yüzlerde organizasyon ve binlerce insan kamu tarafından finanse edilen, kamu için geliştirilen tüm yazılımların Özgür Yazılım lisansları ile kamunun erişimine açılmasını talep etmiştir. Şimdi bu durum önümüzdeki krizin atlatılması için çok daha önemlidir.
Özgür Yazılımı duyurmak mı istiyorsun? "Halkın Parası? Halkın Kodları!" kampanyası senin için doğru yol olabilir; bireysel veya bir grup, küçük veya büyük bir bütçe ile hareket etmek hiç fark etmez.

@ -0,0 +1,24 @@
---
key: should-i-stay-or-go
title: kalmalı-mıyım-gitmeli-miyim?
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: İngilizce
format: anakonuşma
tags:
- gender
speakers:
- gulcin
draft: false
---
Bu konuşma yeni bir annenin bilişimde karşılaştığı ikilemleri ortaya koyacaktır. Çocuk sahibi olmadan önce 10 yıl bilişim sektöründe çalışmış bir kanının kişisel gözlem ve deneyimlerine dayanmaktadır. Konuşma yeni bir annenin yaşadığı zorluklara ilişkin bakış açısı sunmayı ve teknoloji alanında çalışan annelerin yaşamların iyileştirmek için neler yapılabileceğini göstermeyi hedeflemektedir.
- Konuşmacının kısa kariyet geçmişi
- Türkiyede bilişim alanında kadın olmanın arka planı
- Eşler arasındaki ebeveynliğe ilişkin adaletsizlikler ve bunun bakımdan sorumlu kişinin kariyerine etkileri
- Doğum izninden sonra işe geri dönmek
- İş görüşmeleri ve görüşmeyi yapanların algıları
- Ayıplama, yargılama ve diğer işe dönen anneler üzerindeki sosyal yargılar
- Calışan bir annenin profesyonel hayatındaki değişiklikler (part time çalışma, bağımsız çalışma, evden çalışma) ve azalan fırsatlar (seyyahat edememek veya fazla mesai yapamamak, artan maaş farkları, terfi sırasında geçilmek)
- Psikolojik destek eksikliği ve yardım almaya tabu yaklaşımı
- Sayısal kültürümüzü çalışan ebeveynleri kapsayıcı hale getirmek için neler yapılabilir
- Özet

@ -0,0 +1,13 @@
---
key: societal-inequities
title: "Covid-19 sırasında sosyal eşitsizlikler: özgür yazılım yarım edebilir mi?"
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: İngilizce
format: anakonuşma
tags:
- covid
speakers:
- karen
draft: false
---
Karen Sandler, Software Freedom Conservancy yönetim kurulu üyesi ve GNOME Vakfının eski yöneticisi, avukat ve Software Freedom Hukuk Merkezinin eski hukuk müşaviridir.

@ -0,0 +1,17 @@
---
key: surveillance-regimes-uk-turkey
title: Surveillance regimes in the UK and Turkey, and how they are responding to the coronavirus
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: English
format: keynote
tags:
- wikimedia
speakers:
- john
draft: false
---
Yüzyılın başından beri gelen gelişimi ile Birleşik Krallık ve Türkiye Cumhuriyetinin gözetim politakalarını karşılaştırıp farklılıklarını inceleyeceğim. Konuya ilişkin her iki ülkenin politikası batının 20. yüzyıldaki gelişiminin çok farklı tarihi bağlamlarından ortaya çıkmış olmasına rağmen benzer otoriter yapıya sahiptir. Her iki devlet, hali hazırda sahip oldukları gözetim sistemlerini Corona virüsü salgını sırasında vatandaşları takip etmek için kullanmakta fakat yapılanların ne sonuçlar vereceğini şimdiden söylemek zor görünmekte.
Bu konuşma, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki gözetim farklarına, imkanlarına, bu imkanları muhalefeti bastırmak ve devlet amaçlarını gerçekleştirmek adına nasıl kullandıklarına göz atacaktır. Sonrasında söz konusu modellerin Corona virüs salgını ile ortaya çıkan sosyal çalkantıya karşılık vermek için nasıl kullanıldığı veya kullanılabileceğini ele alacağım.
Birleşik Krallık tarafından çıkarılan gözetim kanunları hakkında 2013'te Snowden belgeleri ortaya çıktığından beri eşitli mecralarda yazmaktayım. Snowden, Birleşik Krallık ve ABD'nin gözetim programların ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamış ve imkanlarının uzandığı noktaları açığa çıkarmıştır. Yaşanan bu olayın benzer bir yolda olan fakat açıkça muhaliflere doğrudan yöneltilmiş olması ile daha tehditkar bir gerçekliğe sahip Türkiye ile kıyaslanması ilgi çekicidir. Her iki örneğin de geçmişteki gelişimini göz önüne alarak gelecekteki kullanımlarının, küresel salgın ve yarattığı ekonomik krize yönelen muhalefeti bastırmak için nasıl kullanılabileceğini öngörmeye çalışacağım.

@ -0,0 +1,17 @@
---
key: the-network-and-things-you-dont-control
title: "The network and things you don't control: The little black boxen at the edge of the galaxy"
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: English
format: keynote
tags:
- freedom
speakers:
- robert
draft: false
---
Dünya modern toplumda önemli rolleri olabilecek "akıllı" ve tümleşik cihazlar seline kapıldı. Gerçeklikte ise bu "gelecek" özgürlüklerin ve güvenliğin kaybına mal oluyor. Cihaz üreticileri, parça üreticileri ve İnternet servis sağlayıcıları, kullanıcılara geleceğin konrol edemediğimiz kapalı kutuların üzerine kurulacağı fikrini satmış olmaları. Bu oturumda "akıllı" ve tümleşik cihazlara ilişkin özgürlük meselelerine dair geniş bir yelpazede konu ele alınacaktır.
ünya modern toplumda önemli rolleri olabilecek "akıllı" ve tümleşik cihazlar seline kapıldı. Gerçeklikte ise bu "gelecek" özgürlüklerin ve güvenliğin kaybına mal oluyor. Cihaz üreticileri, parça üreticileri ve İnternet servis sağlayıcıları, kullanıcılara geleceğin bazen mülk yazılımlar veya yaşam alanlarımızda olmasına karşın uzak sunuculara bağlanmak gibi şeyler yapan konrol edemediğimiz kapalı kutuların üzerine kurulacağı fikrini satmış olmaları. Çoğu durumda destek ve kritik güvenlik güncellemeleri eksikliği bu cihazları kullanıcılara ve ötesinde topluma yönelmiş kullanışlı sihalar haline getirmekte.
Bu oturumda "akıllı" ve tümleşik cihazlara ilişkin özgürlük meselelerine dair geniş bir yelpazede konuyu ve kimi sorunların Özgür Yazılımlarla nasıl ortadan kaldırılabileceğini ele alacaktır.

@ -0,0 +1,13 @@
---
key: unexpected-adventure
title: Unexpected Adventure of a Blog Post
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: English
format: keynote
tags:
- freedom
speakers:
- ayse
draft: false
---
"Bir Blog'un Beklenmedik Macerası" bilgi paylaşımının önemini ifade etmeyi amaçlayan bir konuşmadır. Bu hikaye ufak bilgi paylaşımlarının nasıl bir kelebek etkisi yaratıp New York'a gidip bana heyecan verici bir bilişim projesi olarak döndüğünün hikayesidir. Bu hikayede küçük bilgi paylaşımı olarak belirttiğim blog yazımın teknik temelini açılayacağım. Ardından paylaşımımın nasıl New York'ta bir girişime ulaştığının, bir bilişim vizyonu projesine dönüştüğünün ve proje sırasında ve ertesinde hayatlarımızı nasıl etkilediğinden bahsedeceğim.

@ -0,0 +1,15 @@
---
key: what-is-a-leak
title: What is a Leak, Who is a Whistleblower?
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: English
format: keynote
tags:
- freedom
speakers:
- behlul
draft: false
---
Bu çalışma "sızıntı" ve "bilgi uçurma" kavramlarını Cumhuriyet gazetesi, Can Dündar ve MİT tırları dosyası kapsamında tartışacaktır.
Bilgi sızıntıları ve devlet sırlarının hackerlar tarafından ortaya çıkarılması Türkiye'nin geçmiş 10 yıl içindeki politik atmosferinde önemli bir mesele olmuştur. Ayrıca son yıllarda Türkiye düzenli bir bilgi sızıntısına şahit olmuştur. Bunlardan Türkiye gizli servisinin Suriye'li cihatçılara silah sağlamasına ilişkin MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) tırları dosyası özellikle önemlidir. Bu çalışma MİT tırları skandalının ortaya çıkışı bakımından kamu yararı taşıyan bir bilgi uçurma sayılıp sayılamayacağını, kaynaklarının kimliklerini, geniş politik bağlarını ve kamuya paylaşılmasındaki zamanlamayı tartışacaktır.

@ -0,0 +1,15 @@
---
key: wikipedia-gender-gaps
title: Wikipedia’s gender gaps
id: 6E03tbU6L5w0IyjMi7yF
language: English
format: keynote
tags:
- wikimedia
speakers:
- rosie
draft: false
---
Wikipedia; çeşitlilik, eşitlik ve katılımcılık aleyhine sistemli şekilde taraf olmakla eleştirilmiştir. Bu sunum Wikipedia'nın cinsiyet farkına; wikipedia okuyan ve düzenleyen kadınların düşük oranı ve kadınlar, çalışmaları ve sorunları hakkındaki düşük orandaki makaeleler çevresinde odaklanmaktadır.
Wikipedia çok dilli, web tabanlı, açıkça düzenlenebilmek üzerine kurulu, İnternette bulunan en yaygın genel referans çalışması olan özgür bir ansiklopedidir. Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Whales der ki: "Dünya'daki tüm insanların insanlıkça üretilmiş tüm bilgiye özgür erişim sahibi olduğunu hayal edin. Biz bunu yapıyoruz." Fakat çok sayıda cinsiyet eşitsizliği sorunu ile karşı karşıya iken bunu gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Rossie konu hakkında genel bir bakış sunacak, yapılan araştırmalardan önemli kesitler ile birlikte dünya çapında "bir grup isimsiz insanın" nasıl fark yarattığının örneğini verecektir.
Loading…
Cancel
Save