Short talk explanation

pull/8/head
Özcan Oğuz 4 years ago
parent 84b644e0ec
commit 2258d72c2f
  1. 2
      content/blog/cfp.md
  2. 2
      content/blog/cfp.tr.md

@ -42,6 +42,8 @@ Talks that covering main topics of the event which may be interested for a large
Short talk (½ session):
Talks that covering specific subtopics which are for people with special interest in them. It takes half session including question-answer part. They will be broadcasted live.
Lightning talk (1/8 session):
It is enlightening talks that do not exceed 6:30 minutes about any subject that the participants wish to record and broadcast in the conference by their own means. The lightning talks will be broadcasted from the tape. There will be no question-answer sections. In a session, 8 lightning talks will be broadcasted.

@ -42,6 +42,8 @@ Konferansın ana konuları kapsamında geniş bir kitle açısından önem arz e
Kısa konuşma (½ oturum):
Spesifik alt konular dahilinde katılımcıların özel ilgi alanlarında olabilecek kısa konuşmalardır. Soru-cevap bölümü dahil süresi yarım oturumdur. Canlı yayınlanır.
Yıldırım konuşma (1/8 oturum):
İsteyen katılımcıların kendi imkanlarıyla kaydedip konferansta yayınlanması için gönderdiği herhangi bir konu hakkında 6:30 dakikayı aşmayan aydınlatıcı konuşmalardır, banttan yayınlanır. Soru-cevap alınmayacaktır. Bir oturumda sekiz adet yıldırım konuşma yayınlanacaktır.

Loading…
Cancel
Save