Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
murat emir cabaroğlu 9654b90083 Merge pull request 'jitsi görselleri ccbysa logolu halleri ile değiştirildi' (#12) from mrtmrcbr/oyd-web:jitsi_yazi_gorsel_guncelleme into master 1 月之前
archetypes stil duzenlemeleri 1 年之前
content :Merge branch 'master' of git.oyd.org.tr:oyd/oyd-web 1 月之前
data ÖYD Güvenlik Rehberi eklendi 2 月之前
i18n Yazılar görsellendi 6 月之前
layouts Ana sayfa görseli değiştirildi 2 月之前
static jitsi görselleri ccbysa logolu halleri ile değiştirildi 1 月之前
.gitignore .gitignore'a temp dosyaların eklenmesi 2 月之前
LICENSE.md Yeni site denemeleri 1 年之前
README.md README düzeltildi. 1 年之前
config.toml ÖYD Güvenlik Rehberi eklendi 2 月之前

README.md

oyd.org.tr

Bu depo, Özgür Yazılım Derneği’nin resmi web sitesi içindir.

Web sitesi orijinalinde Tidyverse projesine ait olup Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International lisansı altında lisanslanmıştır.