Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Özcan Oğuz 818a3481d7
Bütçe eklendi
1 month ago
archetypes stil duzenlemeleri 10 months ago
content Bütçe eklendi 1 month ago
data Projeler için kaynak kodu butonu generator eklendi, datada source parametresi ile veriliyor 2 months ago
i18n Yazılar görsellendi 2 months ago
layouts Bütçe eklendi 1 month ago
static Bütçe eklendi 1 month ago
.gitignore gitignore added 2 months ago
LICENSE.md Yeni site denemeleri 11 months ago
README.md README düzeltildi. 11 months ago
config.toml Bütçe eklendi 1 month ago

README.md

oyd.org.tr

Bu depo, Özgür Yazılım Derneği’nin resmi web sitesi içindir.

Web sitesi orijinalinde Tidyverse projesine ait olup Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International lisansı altında lisanslanmıştır.