Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

63 lines
3.6 KiB

{{ partial "header.html" . }}
<!-- page -->
<div id="homeContent" class="pushFooter">
<div class="band first">
<div class="bandContent">
<div class="hexBadges">
<a href="http://tibble.tidyverse.org/"><img src="images/Gnulove.jpg" alt="tibble hex sticker"></a>
</div>
<div class="blurb">
<div class="tagline">Kullan, araştır, paylaş, geliştir!</div>
<div>
Özgür Yazılım Derneği, özgür yazılım hareketini ve hali ile tüm insanların modern dünyadaki özgürlüklerini savunan insanların oluşturduğu bir topluluktur. Özgür Yazılım Derneği insanların özgürlüğünü, yazılımların özgürlüğünden başlamak üzere, donanımların, İnternet’in ve hizmetlerin özgürlüğü ile bağlantılı olarak savunur.
</div>
</div>
</div> <!-- bandContent -->
</div> <!-- band -->
<div class="band second">
<div class="bandContent">
<div class="blurb">
<div class="tagline">Hedeflerimiz neler?</div>
<div>
<strong>Özgür Yazılım Derneğinin ideal dünyasında;</strong>
<ul>
<li>Tüm yazılımlar herkesin kullanması, araştırması, paylaşıp geliştirmesi için özgürdür,</li>
<li>Tüm donanımlar istenildiği gibi erişilebilir, incelenebilir, değiştirilebilir ve en önemlisi tamir edilebilir,</li>
<li>İnternet, insanlığın yarattığı en büyük ve özgürleştirici makine olarak amaçlandığı ve hak ettiği şekilde özgür, erişilebilirdir,</li>
<li>Mahremiyet tali değil aslidir. İnsanların özel hayatlarına ilişkin detayları güven içinde saklayabilir.</li>
</ul>
Özgür Yazılım Derneği, temelleri Richard M. Stallman tarafından atılan “Özgür yazılım, özgür toplum” hedefine varmak için çalışır.
</div>
</div>
<div class="blurb">
<div class="tagline small"></div>
<strong>Bu amaçla Özgür Yazılım Derneği,</strong>
<ul>
<li>GNU felsefesini ve özgür yazılımların kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile eğitimler ve yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirmektedir.</li>
<li>Kamunun ve sivil toplumun çalışmalarının faydalarının tüm insanlıkça paylaşılabilmesi için özgür yazılımlar kullanmaya ve katkı vermeye teşvik eder.</li>
<li>Ağ tarafsızlığı ve herkese erişilebilir internet için çalışır.</li>
<li>Hayatımızı hızla saran teknolojilerin temel hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmasına, gözetim / denetim toplumu yaratma çabalarına karşı çıkar, teknolojinin insanı ve toplumu daha fazla özgürleştirmesi amacıyla kullanılması için mücadele eder.</li>
<li>Sosyal ağların salt bir tüketim ve teşhir aracı olarak görülmesine ve kullanılmasına karşı, yepyeni bir iletişim kültürünün gelişmesi için çalışır.</li>
<li>Bilimsel ve teknolojik birikimin, kişisel veya özel mülk olmasına karşı çıkar.</li>
<li>Bu ortak birikimler üzerinde toplum yararına olmayan bir tahakküm kuran patent ve lisanslara karşı, paylaşımcı üretim modellerini ve lisanslarını savunur.</li>
</ul>
</div>
</div> <!-- bandContent -->
</div> <!-- band -->
<div class="band third">
<div class="bandContent">
<div class="hideOnMobile"></div>
<div class="blurb">
<div class="tagline">Nereden başlamalıyım?</div>
<div>
Özgür yazılım felsefesi hakkındaki yazılarımızı okuyabilir ve yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
</div>
</div>
</div> <!-- bandContent -->
</div> <!-- band -->
</div> <!-- homeContent -->
{{ partial "footer.html" . }}