Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

6.4 KiB

title
Hakkımızda

İnsanlık tarihi ilerledikçe bilgisayarlar ve yazılımlar hayatımızda daha büyük yer buluyor. Bugün toplumun 30 sene önce sahip olduğundan hayal edilemeyecek kadar daha fazla işlem gücüne, veriye ve bağlantıya sahibiz ve yaşamlarımız giderek bu kaynaklar tarafından şekillendiriliyor.

İnsanların özgürlüğü dünyada ne kadar önemli ise bilişim sistemlerin de o derece önemli. Özgürlük hayatı şekillendiren güçler üzerine söz sahibi olmak demektir ve bugün dijital yaşamlarımızın konusu olan sistemler üzerinde en az söz sahibi olanlar kullanıcılardır.

Özgür Yazılım Derneği, özgür yazılım hareketini ve hali ile tüm insanların modern dünyadaki özgürlüklerini savunan insanların oluşturduğu topluluktur. Özgür Yazılım Derneği "Kullan, Araştır, Paylaş, Geliştir!" sloganı ile insanların özgürlüğünü, yazılımların özgürlüğünden başlamak üzere, donanımların, İnternet'in ve hizmetlerin özgürlüğü ile bağlantılı olarak savunur.

Özgür Yazılım Derneğinin ideal dünyasında;

 • Tüm yazılımlar herkesin kullanması, araştırması, paylaşıp geliştirmesi için özgürdür,
 • Tüm donanımlar istenildiği gibi erişilebilir, incelenebilir, değiştirilebilir ve en önemlisi tamir edilebilir,
 • İnternet, insanlığın yarattığı en büyük ve özgürleştirici makine olarak amaçlandığı ve hak ettiği şekilde özgür, erişilebilirdir,
 • Mahremiyet tali değil aslidir. İnsanların özel hayatlarına ilişkin detayları güven içinde saklayabilir.

Bu amaçla Özgür Yazılım Derneği,

 • GNU felsefesini ve özgür yazılımların kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile eğitimler ve yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirmektedir.
 • Kamunun ve sivil toplumun çalışmalarının faydalarının tüm insanlıkça paylaşılabilmesi için özgür yazılımlar kullanmaya ve katkı vermeye teşvik eder.
 • Ağ tarafsızlığı ve herkese erişilebilir internet için çalışır.
 • Hayatımızı hızla saran teknolojilerin temel hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmasına, gözetim / denetim toplumu yaratma çabalarına karşı çıkar, teknolojinin insanı ve toplumu daha fazla özgürleştirmesi amacıyla kullanılması için mücadele eder.
 • Sosyal ağların salt bir tüketim ve teşhir aracı olarak görülmesine ve kullanılmasına karşı, yepyeni bir iletişim kültürünün gelişmesi için çalışır.
 • Bilimsel ve teknolojik birikimin, kişisel veya özel mülk olmasına karşı çıkar.
 • Bu ortak birikimler üzerinde toplum yararına olmayan bir tahakküm kuran patent ve lisanslara karşı, paylaşımcı üretim modellerini ve lisanslarını savunur.

Özgür Yazılım Derneği, temelleri Richard M. Stallman tarafından atılan "Özgür yazılım, özgür toplum" hedefine varmak için çalışır.

Ekibimiz

 • Uğur Arıcı
  Üye
  Yaklaşık 10 yıldır web geliştiricisi. Dijital Ürün Yöneticiliği diye bahsettiği; yazılım üzerine analiz, planlama, geliştirme ve danışmanlık hizmetleri verdiğim bir firması var. Özgür Yazılım Kamplarında eğitmen.
  ugur {güzela} oyd.org.tr
  (GnuPG: E495 9B9C E184 91A4 D618 370B 2D56 698C ADDA 1E3D)

 • Alper Atmaca
  Yönetim Kurulu Üyesi / Sayman
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Meslek geçmişini ağırlıklı olarak ceza ve iş hukuku alanında sürdürdü. Çocukluktan teknoloji düşkünü ve konu üzerine yazmakta. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hem hukuki hem de sivil toplumda çalışmalarda bulunmakta. Hackerspace Istanbul (hs.ist) üyelerindendir. Özgür Yazılım Kamplarında eğitmen.
  alper {güzela} oyd.org.tr
  (GnuPG: 845F D55D DA6B 0FCE 0C00 8452 4227 2957 268B 3FCA)

 • Tan Aytekin
  Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Sekreter
  Özgür yazılım aktivisti. Fizik ve elektronik alanlarına ilgili. Amatör telsizci. Hackerspace Istanbul (hs.ist) üyelerindendir.
  tan {güzela} oyd.org.tr
  (GnuPG: C422 454E 5455 39E3 1CAC D9B8 C4A1 F6AE 084E DC5E)

 • Onur Çelik
  Üye
  Özgür yazılım ve özgür bilgi aktivisti. DRM karşıtı. Latin dilbilimcisi. Özgür Yazılım Kamplarında eğitmen.
  onur {güzela} oyd.org.tr
  (GnuPG: D8D4 57D0 0B37 864E F235 63E0 21EF 1193 BFE4 A18F)

 • Derya Karaarslan
  Denetim Kurulu Üyesi
  Biyoloji ve biyoteknoloji alanlarında eğitim gördükten sonra Türkiye ve diğer ülkelerde genetik ve biyoenformatik laboratuvarlarında çalıştı ve araştırmalar yaptı. Şu anda da bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.
  derya {güzela} oyd.org.tr

 • Umut Karcı
  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
  2007'den beri GNU/Linux kullanıyor. Özgür donanım konusuna meraklı. Yılan terbiyecisi. Hackerspace Istanbul (hs.ist) üyelerindendir. Özgür Yazılım Kamplarında eğitmen.
  umut {güzela} oyd.org.tr
  (GnuPG: 18C2 2E52 93E5 0468 D7C6 D9A0 B024 23C3 D7A1 A536)

 • Özcan Oğuz
  Yönetim Kurulu Başkanı
  2007'den beridir özgür yazılımlar ile içli dışlı bir aktivist. Babasının bit pazarından getirdiği i486 DX2'den beridir teknoloji ve elektronik ile ilgili. Hackerspace Istanbul (hs.ist) kurucularındandır. Özgür Yazılım Kamplarında eğitmen.
  ozcan {güzela} oyd.org.tr
  (GnuPG: D854 D9D8 5CB4 9107 04BD 9C5B 2D33 E2BD 3D97 5818)

 • Zeynep Topsakal
  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim öğrencisi. Hackerspace Istanbul (hs.ist) kurucularındandır. Özgür yazılım aktivizmi çalışmalarında bulunmaktadır. zeynep {güzela} oyd.org.tr
  (GnuPG: 4715 4623 2DD7 4CCC B7D8 9984 C26B 3B50 FF05 999E)

 • Mustafa Yontar
  Denetim Kurulu Başkanı
  Amstrad sevdalısı, özgür yazılım aktivisti. Hackerspace Istanbul (hs.ist) üyelerindendir. Özgür Yazılım Kamplarında eğitmen.
  mustafa {güzela} oyd.org.tr
  (GnuPG: DB86 4D74 9132 633A F5C1 222C 80CB 12EF 9981 8314)