Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

20 lines
861 B

 1. [[lists]]
 2. title = "ÖYD Duyuru Listesi"
 3. description = "Derneğin etkinlikleri (atölye, seminer, proje vb.) hakkında duyuruların yapıldığı e-posta listesidir."
 4. address = "oyd-duyuru@liste.oyd.org.tr"
 5. [[lists]]
 6. title = "ÖYD Tartışma Listesi"
 7. description = "Dernek ve derneğin faaliyet alanlarıyla ilgili konuların tartışıldığı, fikir ve argümanların ilerletildiği e-posta listesidir."
 8. address = "oyd-genel@liste.oyd.org.tr"
 9. [[lists]]
 10. title = "ÖYD Sorular Listesi"
 11. description = "Özgür yazılım, özgür donanım, özgür bilgi, özgür sanat, kişisel mahremiyet gibi konularla ilgili soruları sorabileceğiniz ve cevap alabileceğiniz e-posta listesidir."
 12. address = "oyd-sorular@liste.oyd.org.tr"
 13. [[lists]]
 14. title = "ÖYD Sohbet Listesi"
 15. description = "Genel sohbet için e-posta listesidir."
 16. address = "oyd-sohbet@liste.oyd.org.tr"