Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

8 lines
271 B

  1. [[events]]
  2. url = "https://cryptoparty.istanbul"
  3. title = "Cryptoparty İstanbul"
  4. address = "TAK, Kadıköy"
  5. description = """
  6. CryptoParty’lerin temel amacı, kendinizi dijital (ve kısmen fiziksel) alanlarda nasıl koruyacağınız hakkında bilgi sahibi olmaktır.
  7. """