Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

196 B


title: Projelerimiz

Genel bilgiler

Özgür yazılım, kişisel mahremiyet, İnternet özgürlüğü gibi alanlarda yürütmekte olduğumuz belgelendirme projeleri:

{{< projects >}}