Özgür Yazılım Derneği web sitesi https://oyd.org.tr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
murat emir cabaroğlu 2c5946d24d mastodon nedir yazısı eklendi 10 months ago
..
en ÖYD Güvenlik Rehberi eklendi 2 years ago
tr Hakkımızda kısmında ünvanlar değiştirildi. Cemrenin biyografisi ev fotoğrafı güncellendi. 10 months ago
events.toml Genel kurul çağrısı 2 years ago
mail_lists.toml Murat eklendi 2 years ago
months.toml stil duzenlemeleri 2 years ago
projects.toml ÖYD Güvenlik Rehberi eklendi 2 years ago
team.toml Murat eklendi 2 years ago