ÖYD Güvenlik Rehberi eklendi

pull/5/head
Özcan Oğuz 4 years ago
parent 818a3481d7
commit 60b064ccc7
Signed by: ooguz
GPG Key ID: 2D33E2BD3D975818
 1. 2
    config.toml
 2. 50
    content/en/articles/sosyal-medyama-dokunma.md
 3. 46
    content/tr/yazilar/sosyal-medyama-dokunma.md
 4. 9
    data/en/projects.toml
 5. 9
    data/projects.toml
 6. 9
    data/tr/projects.toml
 7. BIN
    static/images/oyd_guvenlik.png
 8. BIN
    static/images/yazilar/sosyalmedya-banner.png
 9. BIN
    static/images/yazilar/sosyalmedya.png

@ -23,8 +23,6 @@ ignoreFiles = ["\\.Rmd$", "_files$", "_cache$"]
weight = 2
[languages.en.permalinks]
articles = "articles/:slug/"
[[menu.main]]
name = "Projeler"

@ -0,0 +1,50 @@
---
title: "#SosyalMedyamaDokunma"
summary: >
To people and public,
As the digital version of the oppressive and conservative political line that brougt the shutdown of Hagia Sophia Museum (the most important museum of Turkey), the encroachment of Istanbul Convention (the assurance of women), and most significantly the constraint of faschism by AKP government; a new law draft called "Social Media Law Draft" in colloquial speech which is aimed to alter the Internet Law of Turkey No. 5651 a.k.a "the murderer of Internet Freedom", has been come to parliment.
date: 2020-07-27T18:00:00+03:00
translationKey: sosyalmedya
categories:
- ozgurluk
photo:
url: /images/yazilar/sosyalmedya.png
urlband: /images/yazilar/sosyalmedya-banner.png
author: İnternetime Dokunma! (2011)
alt: İnternetime Dokunma! (2011)
---
To people and public,
As the digital version of the oppressive and conservative political line that brougt the shutdown of Hagia Sophia Museum (the most important museum of Turkey), the encroachment of Istanbul Convention (the assurance of women), and most significantly the constraint of faschism by AKP government; a new law draft called "Social Media Law Draft" in colloquial speech which is aimed to alter the Internet Law of Turkey No. 5651 a.k.a "the murderer of Internet Freedom", has been come to parliment.
The Law No. 5651 "On Regulation Of Publicatıons On The Internet and Combating Crimes Committed By Means Of Such Publication (“The Internet Law”), is a freedom opressing, censorship adherant, meddlesome legislation and harmful than helpful. Due to this law and tendencies in applications, thousands of websites are censored at the moment. It is unknown, which crimes or perpetrators had been brought to justice by this law besides all the surveillance and censorship it caused. Because of this law, the people living in this country were not only blocked to access Wikipedia for 990 days, but also the investigations around the offenses that occured via Internet and effecting individuals get absolutely no benefit from it.
Now, via the addition of the suppressive powers of this law, the right to access information of Turkish citizens, that is already not fair, is attemped tobe axed fully in favour of government control. Some of the new restrictions by the draft are:
- The platforms that have more than 1 million visitors are required to appoint a representative in Turkey. If the platforms would not comply, they will face heavy fines and their bandwith will be narrowed firstly in 50% and then 90%.
- Uncompliance to content removal requrests, the platform may be fined from 1 million TRY to 10 million TRY.
- The social media platforms will have to keep Turkish user's data in Turkey. The same conditions will also apply for instant messaging platforms.
- BTK (The IT Institution of Turkey) may irrupt the offices of the related services accompanied by police or gendermerie "when it considered necessary".
- This law will grant broad and open-ended powers that will lead to more surveillance and censorship than already there is.
## Mass surveillance and censorship
It's obvious that there is no expectations but control and censorship from the new regulation. To notice that, it's not necessary to look further than China, an example two steps away. China wants to keep citizens' data in the country in order to obtain them unquestioningly whenever state seems fit. Nowadays when journalism is considered as a crime, terrestrial broadcasting has been sacrificed to the "pool media" (slang for government aimed media); the social media is vital. This communication tools which we use everyday to access real news that have never got a chance to find a place in government controlled media, to mold a public opinion on a matter and to be organized is now nose to nose with the risk of surveillance and censorship.
Along with this regulation, the requirement of removal of the content, which is grudged by government, in 48 hours; means the establishment of a "Ministry of Truth" indeed. Via this way, turning social media into mainstream media-like condition is as easy as pie.
## Net neutrality
Net neutrality means; service providers and governments treat data on the Internet equally. This requirement prohibits making data flow more difficult or easy according to parameters such as publisher site and content does violate net neutrality. For example, it is considered violation of net neutrality if thegovernment restricts the traffic to a content that is not in their favor; in other words, makes the content load more slowly and therefore more difficult to access. The law constitutes the legal basis for violating net neutrality if social media platforms do not accept censorship and surveillance mechanisms. In order to ensure freedom of expression on the Internet, net neutrality is essential. The new regulation implies irreversible violation of the net neutrality, which is already lacking in our country.
We do not recognize this regulation, which paves the way for state surveillance and censorship and aims to take away our freedom of expression. We call everyone to support the struggle against this draft for a free İnternet. Internet is life!
"Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" [^1]
Özgür Yazılım Derneği
(Free Software Association in Turkey)
[^1]: _This phrase was the motto in Medieval Turkish against the "İstibdat" (Despotism) era in the Ottoman Empire, which was institutionalized by Abdülhamit II in 1877 and had continued until 1908. In İstibdat era, the media was oppressed and censored by government and the consitution was abolished. The mistranslation may be "Down with despotism, long live freedom"_

@ -0,0 +1,46 @@
---
title: "#SosyalMedyamaDokunma"
summary: >
Halkımıza ve kamuoyuna,
AKP iktidarının faşizmi en had safhada hissettirdiği, Türkiye'nin en önemli müzesi olan Ayasofya Müzesi'nin kapatıldığı, kadınların güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ne el uzatıldığı, iktidarın benimsediği baskıcı ve muhafazakar siyasi hattın dijital ayağı olarak, 5651 sayılı İnternet özgürlüğünün katili olan yasada değişiklik yapmayı hedefleyen ve kamuoyunda "Sosyal Medya Yasa Tasarısı" olarak bilinen bir yasa gündeme gelmiştir.
date: 2020-07-27T18:00:00+03:00
translationKey: sosyalmedya
categories:
- ozgurluk
photo:
url: /images/yazilar/sosyalmedya.png
urlband: /images/yazilar/sosyalmedya-banner.png
author: İnternetime Dokunma! (2011)
alt: İnternetime Dokunma! (2011)
---
Halkımıza ve kamuoyuna,
AKP iktidarının faşizmi en had safhada hissettirdiği, Türkiye'nin en önemli müzesi olan Ayasofya Müzesi'nin kapatıldığı, kadınların güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ne el uzatıldığı, iktidarın benimsediği baskıcı ve muhafazakar siyasi hattın dijital ayağı olarak, 5651 sayılı İnternet özgürlüğünün katili olan yasada değişiklik yapmayı hedefleyen ve kamuoyunda "Sosyal Medya Yasa Tasarısı" olarak bilinen bir yasa gündeme gelmiştir.
5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun" mevcut haliyle dahi özgürlük düşmanı, sansüre yol veren, aşırı müdahaleci ve yararından çok zararını gördüğümüz bir kanundur. Bu kanun ve uygulamadaki eğilimler sebebi ile şu anda Türkiye'de binlerce web sitesi yasaklı durumdadır. Ancak bunca sansür ve gözetimin bugüne kadar hangi suçları engelleyebildiği meçhuldür. Bu kanun yüzünden bu ülkede yaşayan insanlar, devletin bitmek bilmeyen egemenlik arzusu sebebiyle 990 gün Vikipedi'ye erişemediği gibi İnternet aracılığıyla gerçekleşen ve bireyleri ilgilendiren suçların soruşturmaları ise bu kanundan hiçbir hayır görememektedir.
Şimdi, faydasından çok zararını gördüğümüz kanunun zorbalık yetkileri artırılarak, zaten adaletli bir İnternet erişimi olmayan Türkiye vatandaşlarının bilgiye erişimi "tamamen" devletin kontrolüne alınmaya çalışılıyor. İlgili kanun değişikliğinin getirdiği yeni kısıtlamalar şunlar:
- Günlük 1 milyondan fazla trafiği olan platformların birer ülke temsilcisi görevlendirmesi zorunlu olacak. Platformlar bunu yerine getirmezse, trafikleri önce %50, sonra %90 oranında daraltılacak.
- Kaldırılması talep edilen içeriğin kaldırılmaması durumunda, şirkete mesaj başına 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.
- Şirketlerin Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini Türkiye’de tutması zorunlu olacak. Anlık mesajlaşma platformları için de aynı şartlar söz konusu olacak.
- BTK, "gerekli görüldüğü hallerde" polis veya **jandarma** eşliğinde ilgili servislerin ofislerini basabilecek.
- Bu Kanun ile izlemeye ve engellemeye yol açabilecek geniş ve ucu açık yetkiler tanınacak.
## Toplu gözetim ve sansür
Yeni düzenlemeden kontrol ve sansürden başka hiç bir beklentinin olamayacağı aşikardır. Bunu görmek için iki adım uzağında olduğumuz Çin örneğinden daha uzağa bakmak gerekmez. Çin, vatandaşların verilerini dilediğinde sorgusuz sualsiz elde edebilmek için ülkede tutmak istemektedir. Gazeteciliğin suç sayıldığı, karasal yayının havuz medyasına kurban edildiği şu günlerde, sosyal medya kanallarının önemi hayatidir. Devlet kontrolündeki araçlarda yer verilmeyen gerçek haberlere erişmek, bir konuda kamuoyu oluşturmak ve örgütlenmek için her gün kullandığımız bu iletişim kanalları, gözetim ve sansür riskiyle burun buruna.
Bu düzenleme ile birlikte, bir sosyal ağdan, devletin var olmasını istemediği bir içeriğin 48 saat içerisinde kaldırılmasının zorunlu hale getirilmesi, temelde bir "Gerçek Bakanlığı" kurulması anlamını taşımaktadır. Bu yolla sosyal medyanın, ana akım medyavari bir hale çevrilmesi işten bile değildir.
## Ağ tarafsızlığı
Ağ tarafsızlığı, servis sağlayıcıların ve devletlerin internetteki veriye eşit davranmasıdır. Yayıncı site, içerik gibi parametrelere göre paylaşılan veriyi daha zor veya kolay ulaşılabilir hale getirmek ağ tarafsızlığını ihlal etmektir. Örneğin; devletin, beğenmediği bir içeriğe gelen trafiği daraltması, yani içeriği daha yavaş yüklenen ve dolayısıyla daha zor ulaşılabilen hale getirmesi ağ tarafsızlığının ihlalidir. Söz konusu yasa değişikliği, sosyal medya platformlarının sansür ve gözetim mekanizmalarını kabul etmemesi durumunda ağ tarafsızlığının ihlalinin yasal zeminini oluşturur. İnternette ifade özgürlüğünün sağlanabilmesi için ağ tarafsızlığının korunması şarttır. Yeni düzenleme, zaten ülkemizde eksikliği çekilen ağ tarafsızlığı ilkesinin geri dönülmez bir şekilde çiğnenmesi anlamına gelmektedir.
Devlet gözetiminin ve sansürün önünü açan, ifade özgürlüğümüzü elimizden almayı hedefleyen bu düzenlemeyi tanımıyoruz. Herkesi özgür bir İnternet için bu yasa tasarısıyla mücadeleye davet ediyoruz. İnternet yaşamdır!
Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!
Özgür Yazılım Derneği

@ -17,6 +17,15 @@ text = """
Hackerspace Istanbul is a workplace to have fun with the technical facilities gathered together by the contributers and a social environment to work together and creating events; for the people, who are interested in computers, electronics, technology, Internet, DIY and such kind of subjects.
"""
[[projects]]
url = "https://guvenlik.oyd.org.tr"
title = "ÖYD Güvenlik Rehberi"
source = "https://git.oyd.org.tr/oyd/guvenlik"
image = "/images/oyd_guvenlik.png"
text = """
ÖYD Security Guide, is a guide that contains detailed information about how users can protect their privacy and security within digital and (semi-)physical areas.
"""
[[projects]]
url = "https://ozgurlesin.org"
title = "Özgürleşin!"

@ -16,6 +16,15 @@ text = """
Hackerspace İstanbul; 2017 Aralıkta kurulmuş olan, el birliği ile toplanan imkanların bir arada bulunduğu, bilgisayar, elektronik, internet, DIY, sanat ve benzeri konulara ilgi duyan insanların beraber çalışabilecekleri, proje üretebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlikler düzenleyebilecekleri bir atölyedir.
"""
[[projects]]
url = "https://guvenlik.oyd.org.tr"
title = "ÖYD Güvenlik Rehberi"
source = "https://git.oyd.org.tr/oyd/guvenlik"
image = "/images/oyd_guvenlik.png"
text = """
ÖYD Güvenlik Rehberi, kullanıcıların dijital ve kısmen fiziksel alanlarda güvenliklerini ve mahremiyetlerini nasıl koruyabileceklerine dair ayrıntılı bilgiler içeren bir rehberdir.
"""
[[projects]]
url = "https://ozgurlesin.org"
title = "Özgürleşin!"

@ -16,6 +16,15 @@ text = """
Hackerspace İstanbul; 2017 Aralıkta kurulmuş olan, el birliği ile toplanan imkanların bir arada bulunduğu, bilgisayar, elektronik, internet, DIY, sanat ve benzeri konulara ilgi duyan insanların beraber çalışabilecekleri, proje üretebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlikler düzenleyebilecekleri bir atölyedir.
"""
[[projects]]
url = "https://guvenlik.oyd.org.tr"
title = "ÖYD Güvenlik Rehberi"
source = "https://git.oyd.org.tr/oyd/guvenlik"
image = "/images/oyd_guvenlik.png"
text = """
ÖYD Güvenlik Rehberi, kullanıcıların dijital ve kısmen fiziksel alanlarda güvenliklerini ve mahremiyetlerini nasıl koruyabileceklerine dair ayrıntılı bilgiler içeren bir rehberdir.
"""
[[projects]]
url = "https://ozgurlesin.org"
title = "Özgürleşin!"

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 25 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 224 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 729 KiB

Loading…
Cancel
Save