Yazı eklendi.

master
Özcan Oğuz 6 years ago
parent 13944bb8f7
commit 3aca5f3f56
 1. 3
    .gitmodules
 2. 44
    config.toml
 3. 18
    content/about.md
 4. 39
    content/portfolio.md
 5. 6
    content/posts/_index.html
 6. 210
    content/posts/bildiri.md
 7. 3
    package-lock.json
 8. 1
    public/404.html
 9. 94
    public/about/index.html
 10. 88
    public/categories/index.html
 11. 14
    public/categories/index.xml
 12. 3
    public/css/style.css
 13. 60
    public/index.html
 14. 48
    public/index.xml
 15. 130
    public/ooguz_pub.key
 16. 116
    public/portfolio/index.html
 17. BIN
    public/sam.ico
 18. 31
    public/sitemap.xml
 19. 88
    public/tags/index.html
 20. 14
    public/tags/index.xml
 21. BIN
    public/tn.png
 22. 130
    static/ooguz_pub.key
 23. 1
    themes/sam

3
.gitmodules vendored

@ -0,0 +1,3 @@
[submodule "themes/sam"]
path = themes/sam
url = https://github.com/vickylai/hugo-theme-sam.git

@ -1,3 +1,41 @@
baseURL = "http://example.org/"
languageCode = "en-us"
title = "My New Hugo Site"
baseurl = "/"
languageCode = "tr-tr"
defaultContentLanguage = "tr"
isMultilingual = true
title = "Özcan Oğuz"
theme = "sam"
pygmentsStyle = "monokai"
pygmentsCodefences = true
[params]
dateform = "Mon Jan 02, 2006"
dateformfull = "Mon Jan 2 2006 15:04:05 EST"
favicon = "sam.ico"
homepage = "main"
galleryFolder = "images/"
clickablePhotos = true
smallPreviewImages = true
smallImagesSubfolder = "small/" # The subfolder for the small versions of the images under the gallery (with trailing slash)
# For each image the small version has to have the same filename as the big version.
footerText = "©2018 Özcan Oğuz. CC BY-SA 4.0"
# Metadata
description = "Özcan Oğuz'un kişisel web sitesi" # Max 160 characters show in search results
twitterCard = "summary_large_image" # Card value “summary”, “summary_large_image”, “app”, or “player”
primaryImage = "tn.png" # Image that shows on Twitter cards and OpenGraph links
[[params.mainMenu]]
link = "/about"
text = "hakkımda"
[[params.mainMenu]]
link = "/portfolio"
text = "portfolyo"
[[params.mainMenu]]
link = "/posts"
text = "yazılar"
# [[params.mainMenu]]
# link = "/gallery"
# text = "galeri"

@ -0,0 +1,18 @@
---
title: "hakkımda"
date: 2018-10-28T22:26:52+03:00
draft: false
---
### İletişim
**E-posta:** ozcan {güzela} ozgurlesin.org
**GPG:** [0x3D975818](/ooguz_pub.key)
**Jabber/XMPP:** ooguz {güzela} riseup.net
**Posta:** P.K 58 34710 Kadıköy/İstanbul
**Twitter:** [@ooguz](https://twitter.com/ooguz)
### Linkler
**Git:** [Notabug üzerinde ooguz](https://notabug.org/ooguz)

@ -0,0 +1,39 @@
---
title: "portfolyo"
date: 2018-10-28T23:04:22+03:00
draft: false
---
## 2016
**Nisan**, Editör-Eğitmen [@Abaküs Kitap](https://abakuskitap.com), Nisan'16-Ekim'17
**Ekim**, Silikon Vadisi Kanyon'da, Mentor
**Aralık**, [Çırak Dergisi #1](http://cirakdergi.com), S. Yazı İşleri Müdürü
2016, [CoderDojo](http://coderdojoturkiye.com) [@İskele47](http://iskele47.com), Mentor
## 2017
**Ocak**, [Akademik Bilişim 2017](http://ab.org.tr/ab17), Katılımcı
**Mart**, [Çırak Dergisi #2](http://cirakdergi.com), S. Yazı İşleri Müdürü
**Mart**, [Çocuklar için Raspberry Pi ve Python](https://www.abakuskitap.com/Cocuklar-icin-Raspberry-Pi-ve-Python,PR-539.html), İlk üç bölüm
**Haziran**, [Çırak Dergisi "yaz"](http://cirakdergi.com), S. Yazı İşleri Müdürü
**Temmuz**, [GNU/Linux Yaz Kampı](http://kamp.linux.org.tr), Katılımcı
**Eylül**, [Çırak Dergisi "güz"](http://cirakdergi.com), S. Yazı İşleri Müdürü
**Ekim**, Silikon Vadisi Kanyon'da, Mentor
**Aralık**, [Türkçe için karaliste](https://notabug.org/ooguz/turkce-kufur-karaliste), Yazar
**Aralık**, [Hackerspace Istanbul](https://hackerspace.ist), Kurucu
## 2018
**Ocak**, [usb-wifi-connect](https://notabug.org/ooguz/usb-wifi-connect), Yazar
**Şubat**, [Akademik Bilişim 2018](http://ab.org.tr/ab18), Eğitmen (GNU/Linux Sistem Yönetimi 0.5)
**Mayıs**, [GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi @hs.ist](https://hackerspace.ist/etkinlikler), Eğitmen
**Haziran**, [CryptoParty @hs.ist](https://www.cryptoparty.in/istanbul)
**Temmuz**, [Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı](http://kamp.linux.org.tr), Eğitmen (GNU/Linux Sistem Yönetimi-1)
**Eylül**, [Yazılım Özgürlüğü Günü 2018 @TAK](http://yazilimozgurlugugunu.org.tr), Konuşmacı ([Özgür yazılım, özgür toplum](/oyot_sunu.pdf))
**Kasım**, [Kem Gözlere Şiş](https://kemgozleresis.org.tr)
## 2019
**korsⒶn**

@ -0,0 +1,6 @@
---
title: "yazılar"
date: 2018-10-28T22:26:52+03:00
draft: false
---

@ -0,0 +1,210 @@
---
title: "Gayrimerkezi bir dünyanın arifesinde iki yeni adım: GNU MediaGoblin ve GNU Taler"
date: 2019-02-14T14:46:32+03:00
draft: false
---
_Bu bildiri, Akademik Bilişim 2019 için verilmiştir._
_[Buraya tıklayarak](/59.pdf) bildiriyi PDF formatında indirebilirsiniz._
**Özet:** Kişisel verilerin güvenliği, internet özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve bunların hepsini kapsayan özgür toplum kavramı gündeme geldiğinde, temel özgürlüklerin ve kişisel mahremiyetin teminini sağlayan yegane araçlar gayrimerkezi yapılardır. Dijital olarak, içinde bulunduğumuz gayrimerkezileşme sürecinde, özellikle son 10 yılda birçok önemli adım atılmıştır. Özgür yazılımlar sayesinde bugün, standart bir son kullanıcı bile rahatlıkla kendi servislerini kolaylıkla ayağa kaldırabilmekte ve yürütebilmektedir. Bu makalede, gayrimerkezi yapıların bir nebze geri kaldığı medya yayın platformları ve ödeme altyapısı noktaları için özgür yazılım topluluğuna _de facto_ yön veren GNU projesine dahil olan MediaGoblin ve Taler yazılımlarının hedefleri, bugünü ve yarını ele alınacaktır.
**Anahtar Sözcükler:** Ademimerkeziyet, Özgürlük, Özbarındırma, Özgür yazılım, İnternet
### 0. Giriş
“Decentralization”, Türkçe’siyle gayrimerkeziyet veya ademimerkeziyet; siyasi olarak _yerinden yönetim,_ anlamsal olarak _merkezin yokluğu_ anlamına gelmektedir \[1\]\[2\]. Siyaseten, yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerden birtakım hak ve yetkileri devralması gibi bir anlam teşkil eder \[3\].
Özgür yazılımların çok önemli bir getirisi ve gereksinimi olan kişisel mahremiyet vukuu, bilgisayar ağları üzerinde faaliyet gösteren yazılımlar için gayrimerkezi yapıları da beraberinde getirmiştir. Günümüzde, özellikle de KVKK ve GDPR gibi düzenlemelerin de etkileriyle kişisel verilerin güvenliğini teşkil etmenin en olası yolu gayrimerkezi yapılardan geçmektedir. Çünkü gayrimerkezi sistemlerde; kullanıcıların kişisel verileri, kullanıcı tarafında saklanmakta ve kullanıcı tarafından verilen izinler doğrultusunda sistemin diğer kullanıcıları ile paylaşılmakta veya saklanmaktadır.
Çalışma; Solid, GNU Social, Mastodon, e\-posta sistemleri gibi artık internet çevresi ve özgür yazılım topluluklarında bilinirlik kazanmış sosyal ağ ve iletişim sistemlerinin haricinde, henüz yeteri kadar farkındalığın oluşmadığı medya paylaşımı ve ödeme sistemleri alanlarında birer çözüm olarak ortaya çıkan, GNU projesinin iki yeni paydaşı olan GNU MediaGoblin ve GNU Taler yazılımlarını, alternatif olarak sunuldukları sistemler ile kıyaslayıp, sunduğu avantajları ve eksiklikleri göz önüne sermek amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde kavramlar ve mevcut durum ele alınmakta, akabinde ise yazılımlar kendileri özelinde incelenmektedir. Son olarak ise gelinen nokta değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.
### 1. Merkezi ve gayrimerkezi yapılar
Günümüzde internet üzerinde yaygın biçimde kullanılan birçok servis, merkezi yapılara örnek teşkil etmektedir. 2019’un ilk haftası itibarıyla, dünya üzerinde yaklaşık 4 milyar 113 milyon internet kullanıcısı mevcuttur \[4\]. Bu veriden hareketle örneğin, merkezi bir sosyal ağ platformu olarak faaliyet gösteren Facebook, 2 milyar 395 milyon kullanıcı sayısıyla neredeyse internet erişimi olan her 100 kişiden 60’ı tarafından kullanılmaktadır \[5\]. Normal şartlarda gayrimerkezi olarak kullanılabilen e\-posta hizmeti dahi, 2018’in Ekim ayında 1.5 milyon kullanıcıya sahip olan Google Gmail ve 2016’nın Eylül ayında 780 milyon kullanıcıya sahip olan Apple iCloud servisleri marifetiyle _de facto _olarak merkezi hale gelmiştir \[6\] \[7\]. Son kullanıcılar haricinde, şirketler ve üniversiteler de bu tarz merkezi yapıları servis sağlayıcısı olarak yaygın biçimde kullanmaya başlamıştır. Bir araştırma şirketinin verilerine göre, 1 milyon 700 binden fazla alan adı, Google’ın **ücretli **özel mülk servis sağlayıcısı olan G Suite servisini kullanmaktadır \[8\]. Bunların yanı sıra, Türkiye’de mevcutta var olan 183 üniversitenin 91 tanesi bu tarz servis sağlayıcıları üzerinden e\-posta hizmeti sunmaktadır \[9\]. Üniversitelerin çok önemli bir çoğunluğunun kendi sunucularına ve bilgi işlem personeline sahip olduğu düşünüldüğünde, merkezi yapılara olan eğilim daha açıkça görülebilmektedir.
Gayrimerkezi yapılar ise, özellikle özgür yazılım kullanan bilgisayar ve internet kullanıcıları arasında hızla yayılmaktadır. Bunun sebepleri ise; kişisel mahremiyet hassasiyeti, sansür konuları, birçok merkezi servisin özel mülk JavaScript yazılımı kullanmayı zorunlu kılması, kullanıcıların genellikle teknik düzeyinin yüksek olması ve buna binaen kendi servis sunucularını daha kolay ayağa kaldırabilmeleri ve yönetebilmeleri şeklinde sıralanabilir. Ancak yine de, belirli alanlarda ortaya çıkan özgür yazılımların, özel mülk benzerleri gibi merkezi yapıda tasarlandıkları da gözden kaçmamalıdır. Örneğin bir anlık mesajlaşma yazılımı olan Telegram, hem istemci tarafında hem de sunucu tarafında özgür olmasına karşın, federasyon desteklemeyen ve merkezi bir yapıda tasarlanmıştır \[10, dipnot 1\]. Bunun da muhtemel sebebinin, kullanım kolaylığı, farklı sunucularda çalışan yazılımların uyumsuz olma ihtimali gibi durumlar olduğu düşünülmektedir.
Gayrimerkezi yapılar, federatif veya gayrifederatif olabilmektedir. Burada federasyon tanımı, farklı sunucularda çalışan yazılımların birbirilerini anlayabilmesi ve gerektiğinde aralarında konuşabilmesi anlamına gelmektedir. Örneğin; XMPP protokolü ve yazılımı gayrimerkezi ve federatif olarak tasarlanmıştır. Yazılımın doğası gereği, farklı XMPP sunucularında yer alan farklı kullanıcılar birbirileriyle rahatlıkla iletişim kurabilmektedir. Buna karşın, Open Whisper Systems’ın geliştirdiği Signal yazılımı gayrimerkezi olabilmekle birlikte, federatif olarak tasarlanmamıştır. Aynı sunucuda yer alan kullanıcılar servisi kullanabilmekte, ancak farklı sunucular birbiriyle konuşamamaktadır. Sonraki süreçte, Signal’e federasyon desteği kazandırmakla ilgili çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, resmi Signal sunucuları henüz bu desteğe kavuşamamıştır.
Web servislerine federasyon desteği kazandırabilmek için, yine bir gayrimerkezi sosyal ağ sistemi olan pump.io tarafından geliştirilen ActivityPub protokolü, W3C tarafından standartlaştırılmıştır \[40\]. ActivityPub protokolü, sunucu\-istemci iletişiminde içerik yükleme, düzenleme, değiştirme ve silme; sunucu\-sunucu iletişiminde içerik aktarımı ve bildirim gönderimi işlevlerini yerine getirebilecek genel amaçlı API’leri sağlamaktadır. Mastodon, NextCloud, PeerTube gibi önemli gayrimerkezi federatif web servisleri ActivityPub protokolünü yazılımlarına entegre etmiştir \[41\].
### 1.1. Medya yayın platformları ve sorunları
Sosyal ağlar ve iletişim yöntemlerinin haricinde, yaygın kullanılan bir başka servis ise medya yayın platformlarıdır. Bu noktada medya kavramı; video, ses, müzik, belge, tasarım gibi her nevi içeriği kastetmek için kullanılmıştır. Yaygın olarak kullanılan medya paylaşım platformları için; YouTube, Vimeo, SoundCloud, Imgur, SlideShare gibi örnekler verilebilir.
Video yayını konusunda YouTube tartışmasız lider konumundadır. Google’ın bir servisi olan, toplamda 5 milyardan fazla video yayınlanmış olan platforma, dakikada 300 saatten fazla video yüklenmektedir \[11\]. Bunun haricinde, yaklaşık her 3 internet kullanıcısından biri YouTube’u kullanmaktadır \[11\]. Platformda, standart videoların haricinde canlı yayınlar, ücretli abonelikler ve izleme listeleri gibi özellikler de bulunmaktadır. YouTube, gelirinin çok önemli bir bölümünü videoların arasında yayınladığı reklamlardan elde etmekte, bu gelirin de bir kısmını isteğe ve aktiviteye bağlı olarak video sahipleriyle paylaşmaktadır. Ayrıca YouTube üzerinde yapım şirketleri gibi firmaların kullanımı için oluşturulmuş kurumsal hesaplar da mevcuttur. Platformun herhangi bir yükleme ve izleme sınırı yoktur. Ancak YouTube, video harici herhangi bir yüklemeye izin vermemektedir.
Ses ve müzik paylaşımı için, merkezi bir seçenek olarak SoundCloud servisi ön plana çıkmaktadır. SoundCloud, kullanıcıların kendilerine ait olan sesleri ve müzikleri yüklemesi için kullanılan bir servistir. Aylık 76 milyon kullanıcıya ulaşan servise, yaklaşık 10 milyon kullanıcı yükleme yapmaktadır \[12\]. Toplamda 170 milyon adet ses yüklenen servise, dakikada 12 saatten fazla ses yüklenmektedir. Servis, kullanıcılara iki ana tip üyelik sunmaktadır. Ücretsiz üyelik, kullanıcılara 180 dakikalık yükleme sınırı koymaktadır. Ücretli üyelikte ise böyle bir sınır yoktur. Her iki tip üyelikte de, herhangi bir dinleme sınırı bulunmamaktadır \[13\]. SoundCloud, Creative Commons lisanslarını da desteklemektedir. Spotify veya Deezer gibi servisler, yalnızca yapımcılara açık olması ve kullanıcılara DRM’i zorlaması gibi sebepler nedeniyle bu çalışmanın konusuna dahil değildir.
Fotoğraf ve resim paylaşımı için, birçok servis bulunmakla birlikte, en yaygın kullanılan servislerden biri Imgur’dur. Imgur, aslen Reddit için tasarlanmakla birlikte, her türden kullanıcıya açıktır \[14\]. Imgur’da genel bir yükleme sınırı olmamakla birlikte, IP adresi başına saatlik 50 gönderi sınırı bulunmaktadır. Ücretli üyelik ile bu sınır kaldırılabilmektedir. 2012 yılında 300 milyon fotoğraf yüklenen sistemde, toplam 364 milyar görüntülenme ve 42 petabayt veri transferine ulaşılmıştır \[15\]. Imgur’un verileri Amazon’un AWS sisteminde tutulmaktadır. Imgur’un galeri oluşturma, yorum, basit görsel düzenleme gibi özellikleri bulunmaktadır.
Üç boyutlu tasarım paylaşımı için, Thingiverse yaygın kullanılan servislerden biridir. Thingiverse üzerinde kullanıcılar, üç boyutlu yazıcı veya lazer kesim makineleriyle çıktı almaya uygun formatlarda tasarımlarını paylaşabilmektedir. Thingiverse, özel mülk üç boyutlu yazıcı üreten MakerBot firmasının bir servisidir \[16\]. Tasarımları tarayıcı üzerinde üç boyutlu olarak görüntüleyebilme, uygun olan tasarımları kısıtlı ölçüde düzenleyebilme, istenen tasarımları çatallayabilme gibi özellikleri olan Thingiverse’te yer alan bütün tasarımlar Creative Commons lisansları, GNU GPL veya BSD lisansları ile lisanslanmak zorundadır \[16\]. “No\-Commercial” şerhi bulunan Creative Commons lisansları haricinde geri kalan lisansların tamamının özgür lisanslar olması dikkat çekicidir.
Çalışmada, belge paylaşımı için yaygın kullanımda olan bir servise rastlanmamıştır.
Bu tip servislerde, kullanıcılar açısından birçok problem mevcuttur. Bu problemlerden ilki ve en önemlilerinden biri, platforma yüklenen verilerin geleceğinin meçhul olmasıdır. Örneğin, özellikle 2000’li yıllarda popüler bir görsel paylaşım platformu olan ImageShack, 2010’ların başında ücretsiz kullanıcıların fotoğraflarını silmeye başlamış, 2016 yılında ise bu fotoğrafları tamamen silmiştir \[17\]. Bu yüzden, 2000’lerde web üzerinde yapılan paylaşımlarda yer alan birçok fotoğraf yok olmuştur.
E\-posta servisi de veren bir internet servis sağlayıcısı olan “E\-kolay.net”, ömür boyu internet ve e\-posta aboneliği taahhütü ile abonelik satmış \[18\], ancak e\-posta hizmetini 11 Nisan 2013 tarihinde sonlandırmıştır.
Bir başka problem ise, kullanıcı verilerinin güvenliğidir. Gayrimerkezi yapılarda, kullanıcıların verileri kullanıcının kendi sunucusunda tutulur. Ancak merkezi yapılarda, bütün kullanıcıların verileri, ilgili servisin kendi sunucularında tutulmaktadır. Bu verilerin nasıl saklandığı, bu verilere kimlerin erişebildiği ise açıkça belirtilmemiştir. Ayrıca servisi sağlayan şirket, verilerin güvenliği yönünde taahhüt verse bile, sisteme erişim yetkisi olan bir çalışanın bütün verileri okuyabilme ihtimali yine de vardır. Bunların haricinde; birçok servis sağlayıcı, kullanıcıların verilerini üçüncü şahıslarla paylaşmakta veya başka şahıslara ücret karşılığında satmaktadır. Sunuculara yapılan herhangi bir saldırı durumunda da yine bu verilerin güvenliği tehlikeye girmektedir.
Medya paylaşım platformları özelinde, sansür ve lisanslama sorunları da ortaya çıkmaktadır. Devletler, istediğinde ilgili servise veya içeriğe erişimi engelleyebilmektedir. Yukarıda adı geçen servislerden; Thingiverse hariç hepsi zaman zaman Türkiye’de erişime engellenmiş olmakla birlikte \[19\]\[20\], Imgur servisi halen daha Türkiye’den erişime engellenmiş durumdadır \[21\].
Lisanslama konusunda, YouTube üzerinde sınırlı seçenek sunulmaktadır. YouTube yalnızca iki lisans tipine izin vermektedir; bunlardan biri Standart YouTube Lisansı adında bir özel mülk lisans, diğeri ise Creative Commons Atıf lisansıdır \[22\]. Bunların haricindeki lisans tiplerine izin verilmemektedir. Dolayısıyla, örneğin GNU GPL v3\+ lisansı ile lisanslanmış bir videonun YouTube’a konulması teknik olarak mümkün değildir. Yalnızca GPL değil, Copyleft özelliğine sahip herhangi bir lisans için de bu durum problem teşkil etmektedir. SoundCloud üzerinde ise, varsayılan lisans yine bütünen özel mülkiyet lisansı olmakla birlikte, Creative Commons lisanslarının kullanımına müsaade edilmektedir \[23\].
Ayrıca, YouTube platformunda, kullanıcıların videolarına ekledikleri müzikler eğer YouTube’un anlaşmalı olduğu bir yapım şirketinin telif hakkına tabii ise, videonun açıklamalar kısmında bir uyarı çıkmakta ve ilgili videonun gelirlerinin bir kısmı \(videodan gelir elde edilse de edilmese de\) ilgili yapım şirketine aktarılmaktadır \[24\]. Aksi ihtimalde video silinebilmektedir. Sanatçıların kendi YouTube kanallarına yükledikleri kendi şarkılarında bile bu prosedür uygulanmaktadır.
YouTube, ülke bazında sansür uygulamasına da sahiptir. Örneğin, Türkiye’de yayınlanmakta olan bir dizi YouTube’a yüklendiğinde, Türkiye’de o dizinin telif hakkına sahip olan yapımcı, videonun yalnızca Türkiye’de erişime engellenmesini isteyebilmektedir. Bu durumun birçok örneği vardır, örneğin YouTube’da popüler olan videoların %60’ı Almanya’da izlenememektedir \[11\].
Yasal durumlar ve telif hakkı konuları haricinde, keyfi sansür uygulamaları da yine YouTube üzerinde karşılaşılan sansür örneklerindendir. YouTube, istediği videoyu kullanım şartlarına uymadığı gerekçesiyle yayından kaldırabilmektedir. 2007 yılında Mısır protestolarından çektiği görüntüleri yayınlayan Wael Abbas isminde bir Mısırlı aktivistin YouTube hesabı, hiçbir gerekçe olmaksızın yayından kaldırılmıştır \[25\]. LGBT konularıyla ilgili videoların “Kısıtlanmış içerik” kapsamına alındığı, 18 yaşın altındaki kullanıcılar tarafından görüntülenmesinin engellendiği de birçok kullanıcı tarafından bildirilmiştir \[26\]. Birçok YouTube kanalının ise, “reklam yayınlamaya uygun olmayan içerik” yayınladığı iddiasıyla reklam gelirleri kesilmiştir \[26\]. Ayrıca, 2018 yılının başında Yeşil Nasim isminde bir YouTube kullanıcısı, “fırsat eşitsizliği” ve kanalındaki videoların haksız yere filtrelendiği iddialarıyla YouTube’un genel merkezine silahlı saldırıda bulunmuş, 4 YouTube çalışanını yaralamış, ardından intihar etmiştir. Bu olayın ardından YouTube, hiçbir sebep göstermeksizin Yeşil Nasim’in YouTube hesabını ve videolarını ortadan kaldırmıştır \[27\].
### 1.2. Ödeme altyapıları
Gayrimerkezi yapıların henüz tam olarak gelişemediği bir alan da ödeme altyapılarıdır. Günlük hayatta sıkça kullanılan nakit, kredi/banka kartı, yemek kartı, çek, senet, havale, EFT gibi yöntemlere göre, internet üzerinde ödeme yapma biçimleri daha kısıtlıdır. Birçok e\-ticaret sitesi yalnızca kredi/banka kartıyla ödeme almakta, bazı kuruluşlar ise havale/EFT seçeneğini de dahil etmektedir. Kredi/banka kartı ile ödemeler bankaların kendi sanal POS sistemleri veya İyzico, PayU gibi sanal POS aracı kuruluşları vasıtasıyla alınmaktadır. Havale/EFT ile ödemelerin ise, bankaların API’lerinin yetersiz oluşu nedeniyle çoğunlukla manuel kontrol edilerek onaylandığı yapılan araştırmanın sonucunda öğrenilmiştir. Bir banka hesabına veya kredi kartına sahip olmayanlar ve 18 yaşın altındaki kullanıcılar için birkaç farklı kuruluş tarafından piyasaya sürülen “ödeme kartları” da mevcuttur \[28\]\[29\]\[30\]. Bu tip ödeme kartlarında; elden, ATM’lerden veya havale ile karta nakit para yüklenebilmekte, daha sonra bu para e\-ticarette veya standart POS’larda kullanılabilmektedir. Bu sayede çevrimiçi ödemelerde nakit kullanılamaması sorunu aşılmaya çalışılmıştır. Yine de bütün kartlar öncelikle bankalara, onların vasıtasıyla MasterCard, Visa gibi uluslararası birkaç kuruluşa veya Türkiye’de tek olan BKM’nin Troy sistemine bağlıdır \[31\]. Bu kuruluşlar zaman zaman ödemelere sansür uygulayabilmektedir. Daha önce MasterCard ve Visa, WikiLeaks’e yayınladığı belgelerden dolayı hizmet vermeyi bırakmıştır \[34\].
Bunların haricinde, uluslararası olarak faaliyet gösteren PayPal, Payoneer, WebMoney gibi kuruluşlar da mevcuttur. Bunlar banka değil, ödeme aracısı olarak hizmet vermektedir. Bu tip aracılar sayesinde, kullanıcılar kendi web siteleri üzerinden hiçbir yere başvuru yapmaksızın açtıkları basit bir kullanıcı hesabı sayesinde ödeme alabilmektedirler. Ancak bu tarz kuruluşların da oluşturduğu sıkıntılar vardır. Örneğin, PayPal daha önce hiçbir yasal sebep olmaksızın gazeteciler, içerik yayıncıları, yazılım geliştiricileri gibi farklı alanlardan birçok kullanıcının hesaplarını bloke etmiştir \[32\]\[33\]. Ayrıca PayPal, WikiLeaks’in de hesaplarına bloke koymuştur \[35\]. Bunların haricinde, devletler de bu tarz ödeme altyapılarının kullanımını engelleyebilmektedir. Örneğin PayPal’ın Türkiye’de kullanılması BDDK tarafından engellenmiştir \[36\]. Doğrudan servis kaynaklı sorunlar da mevcuttur, örneğin WebMoney ile alınan ödemeler Türkiye’deki banka hesaplarına doğrudan aktarılamamaktadır.
Bu yöntemlerin haricinde bir diğer yöntem ise kriptodövizlerdir. Kriptodövizler, gayrimerkezi olarak tasarlanmış değişim araçlarıdır. Kriptodövizlere dördüncü bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir.
### 3. GNU MediaGoblin
Medya paylaşım platformları özelinde yer alan eksikliği tamamlamak için GNU Projesi kapsamında 2011 yılında MediaGoblin isminde bir yazılım geliştirilmeye başlanmıştır \[37\]. MediaGoblin; birçok dijital medya biçimini destekleyen, gayrimerkezi, federatif, özelleştirilebilir, özbarındırmalı bir medya yayın platformudur \[38\]. MediaGoblin’in dikkat çeken özellikleri arasında; ActivityPub üzerinden federasyon desteği, bütünen özelleştirilebilir olması, eklenti desteği, pek çok medya biçimini desteklemesi ve hatta medya desteği eklenebilmesi, gelişmiş izin yönetimi, bildirim destekli yorum sistemi sayılabilir \[39\]. MediaGoblin’in yayınlanan son sürümü 0.9 numaralı sürümü olup halen daha aktif geliştirme aşamasındadır.
### 3.1. GNU MediaGoblin’in mevcut yapılarla karşılaştırılması
MediaGoblin’i yaygın kullanılan merkezi yapılardan ayıran en önemli nokta, özgür yazılım olmasıdır. YouTube veya SoundCloud gibi servisler sunucu tarafında özel mülk olduğu gibi, kullanıcılarına da özel mülk JavaScript kodu servis etmektedir. Ayrıca bu tarz servislerin çoğunlukla herkese açık API’leri olmamakta, dolayısıyla alternatif bir istemci yapmak imkansız hale gelmektedir.
MediaGoblin özgür yazılım olduğu için, her noktası istenilen veya ihtiyaca uygun olacak şekilde düzenlenebilmekte ve yeniden dağıtılabilmektedir \[42\]. Örneğin; bir yayıncı MediaGoblin’i e\-kitaplarını DRM’siz olarak ücret karşılığında yayınlayacak şekilde yapılandırabilmektedir. Aynı şekilde bir sivil toplum kuruluşu, oluşturduğu medyaları kendi bağış sistemine entegre edebilmektedir. ActivityPub desteği ile birlikte, şu an için sınırlı olsa da federasyon desteğine sahip olan MediaGoblin; teorik olarak NextCloud gayrimerkezi dosya depolama servisleri, PeerTube gayrimerkezi video paylaşım platformları, gayrimerkezi mikroblog servisleri ile rahatlıkla entegre edilebilir ve kullanılabilir. MediaGoblin’e farklı kimlik doğrulama sistemleri de eklenebilmektedir. Bu sayede MediaGoblin, yine teorik olarak NextCloud gibi farklı bir gayrimerkezi servis ile birlikte, ayrıca bir kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymaksızın eklenti gibi çalışabilmektedir.
Bir önceki bölümde aktarılan merkezi servislerin hepsi, yalnızca tek bir medya biçimi barındırmak için tasarlanmıştır. Dolayısıyla; hem müziklerini, hem videolarını hem de fotoğraflarını paylaşmak isteyen bir kullanıcı, üç farklı servise üye olmak zorunda, bir başka yönden üç farklı şirketin müşterisi olmak zorundadır. MediaGoblin, özellikle bu yönden bakıldığında son derece gelişmiş bir sistem olarak tasarlanmıştır. Birçok farklı video ve ses biçimini destekleyen MediaGoblin’e bir video veya ses yüklendiğinde, ilgili medya HTML5 tarafından desteklenen özgür WebM ve Vorbis biçimlerine dönüştürülmekte, bu sayede neredeyse her türlü sistemle uyumlu ve özgür bir yayın sağlanmaktadır \[43\]. Standart JPEG ve PNG resim biçimlerinin yanı sıra, ASCII sanat desteği de sunulmaktadır. MediaGoblin, PDF biçiminde belgeler ve sunular için de destek sunmaktadır. Yapılan araştırmada bu tarz belgelerin yayınlanması için kurulmuş ve yaygın kullanılan bir platforma rastlanmamıştır. Bunların haricinde, üç boyutlu modeller için de önizleme ve render desteği sunulmaktadır. Bu desteğin sağlanmasında, özgür donanım tasarımı ile üç boyutlu yazıcılar geliştiren bir firma olan LulzBot’tan, Thingiview kütüphanesinden ve özgür bir yazılım olan Blender’dan yararlanılmıştır \[44\]. Sonuç olarak MediaGoblin, birçok merkezi servis için tek başına, gayrimerkezi ve federatif olarak özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir alternatif sunmaktadır.
### 4. GNU Taler
GNU Taler, 2014 yılında geliştirilmeye başlanan bir elektronik ödeme sistemidir \[45\]. Kriptodövizlerin ödeme yöntemi olarak kullanılmasında karşılaşılan yüksek komisyonlar, chargeback olmaması, madencilik yüzünden kaynakların tüketilmesi ve oluşan karbon salınımı, kapalı anahtar kaybedildiğinde varlıkların da kaybedilmesi, yasal yönden ispat zorluğu gibi sorunlar ile, kredi kartı ödemelerinde karşılaşılan anonimliğin olamaması, yüksek komisyonlar, altyapı bağımlılığı, phishing, kartın çalınması durumunda yaşanan kayıplar gibi sorunlara çözüm olarak ortaya çıkmıştır. GNU Taler’ın asıl amacı, günlük hayatta nakit paranın kullanım kolaylığını ve avantajlarını dijital ortama taşıyabilmektir.
### 4.1. GNU Taler, kriptodöviz ve geleneksel ödeme yöntemleri
GNU Taler, kriptodövizler ile tamamen farklı bir sistem ile çalışmaktadır. Taler üzerinde herhangi bir blok zincir veya benzeri yapı bulunmamaktadır. Blok zincir temelli kriptodövizler gibi bütünen dağıtık yapıda değil, birbirine bağlı merkezler şeklinde faaliyet göstermektedir.
Aşağıdaki şemada sistemin işleyişi görülmektedir:
# TODO: fotoğraf
Kullanıcı öncelikle aracı takas sistemine istediği bir miktarda para yatırmakta, daha sonra yatırdığı para cüzdanına geçmektedir. Görselde bankalar üzerinden bir gösterim olsa da, rahatlıkla bir gazete bayiinden veya internet kafeden elden yükleme yapılmasında teorik bir engel yoktur. Yüklenen para, kullanıcının cüzdanına kredi olarak yüklenmektedir. Daha sonra bu kredi, kullanıcının tarayıcısına kurduğu bir Taler cüzdan eklentisi marifetiyle, Taler destekleyen satıcılarda harcanabilmektedir. Satıcı, isterse aracı üzerinden parayı doğrudan banka hesabına alabilmekte, isterse yine bu krediyi farklı yerlerde kullanabilmektedir.
Taler, farklı para birimlerini de desteklemektedir. Bir kullanıcı, cüzdanında USD, TRY, Bitcoin gibi para birimleri saklayabilmekle birlikte, sanal para birimleri oluşturulmasında da teorik bir engel bulunmamaktadır. Ancak, sistem şimdilik para birimleri arasında kur dönüşümü yapılmasını desteklememektedir \[46\].
Taler’ın sunduğu en önemli özellikler; özgürlük, güvenlik, mahremiyet, uyumluluk, esneklik ve stabilitedir. Taler bütünen özgür yazılım olduğu için, özel mülk sanal POS API’lerine bağımlılık sorunlarını çözmekte, ayrıca kullanıcıları özel mülk JavaScript çalıştırma zorunluluğundan kurtarmaktadır. Taler’in cüzdanları varsayılan olarak dijital ortamda bulunmakta, ancak cüzdanları kaybetmemek için fiziksel yedekleri alınabilmektedir. Taler üzerinde yapılan bir ödemede, tarafların birbirilerini tanımasına gerek yoktur, bu yönden nakit ödemeye çok benzemektedir. Kredi kartı numarası girmek, OTP doğrulaması yapmak gibi bir işleme gerek olmadığı için çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde ödemeler gerçekleştirilebilir. Taler bir kriptodöviz olmadığı için, cüzdana yüklenen varlığın değeri kriptodövizler gibi sürekli olarak değişmemektedir, bu sayede hem satıcılar hem de alıcılar için oldukça stabil bir yapıdır. Ayrıca özgür yazılım olması ve oluşturulan SDK sayesinde, istenilen yazılıma veya yapıya kolayca entegre edilebilmektedir \[47\].
GNU Taler’ın 2018 yılında operasyonel hale gelmesi hedeflenmişse de, bu hedef tutturulamamıştır \[45\].
### 5. Sonuç, gelinen nokta ve öneriler
Mevcutta gelinen noktaya bakıldığında, her iki yazılımın da henüz emekleme aşamasında olduğu görülmektedir. Bu tarz sistemler, ilk bölümde belirtilen yazılımların çeşitli sorunlarını aşma yönünde şimdiden çok büyük bir umut vaat etmektedir. Özellikle merkezi yapıların getirdiği gözetim ve sansür sorunlarını çözmenin yegane yolu, özgür yazılımlar ve gayrimerkezi/federatif yapılardan geçmektedir. Özellikle 2016 yılı ve sonrasında çok önemli adımlar atılan özgür yazılım ve gayrimerkeziyet konularında, halen daha atılması gereken çok adım, yapılması gereken çok iş vardır. Özellikle MediaGoblin’in federasyon desteğinin tamamlanması Özgür Yazılım Vakfı tarafından da “Yüksek Öncelikli Proje” olarak sınıflandırılmıştır. GNU Taler özelinde de aracılar arasındaki federasyon sisteminin düzenlenmesi, mobil ödeme desteğinin sağlanması gibi adımlar ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca Taler’ın ülkeler çapında bankacılık sistemleri ve firmalar arasında yaygınlık kazanması, kullanılabilir kılınması ve entegre edilmesi bugün çok uzun bir yolculuk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistemleri var eden paydaşlarıdır, dolayısıyla bu adımları atabilmek için; kullanıcıların bilinçlendirilmesi, şirketlerin ve kurumların özgür yazılımlara geçmek yönünde atılımlar sağlaması, devletlerin de bunun gibi yeniliklere açık olması elzemdir.
### 6. Kaynakça
\[1\] TDK Genel Türkçe Sözlük, “ademimerkeziyet” maddesi
\[2\] Nişanyan, Sevan, Nişanyan Sözlük – Sözcüklerin Soyağacı, 2018
\[3\] TDK Genel Türkçe Sözlük, “yerinden yönetim” maddesi
\[4\] Worldometers.info – Internet user live statistics [https://worldometers.info](https://worldometers.info)
\[5\] Internet Live Statistics – Facebook usage rate \([https://internetlivestatistics.com](https://internetlivestatistics.com/)\)
\[6\] Gmail official Twitter account \- [https://twitter.com/gmail/status/1055806807174725633?ref_src=twsrc%5Etfw](https://twitter.com/gmail/status/1055806807174725633?ref_src=twsrc%5Etfw)
\[7\] Eddy Cue and Craig Federighi, Apple Inc., John Cue’s podcast, [https://daringfireball.net/thetalkshow/2016/02/12/ep-146](https://daringfireball.net/thetalkshow/2016/02/12/ep-146)
\[8\] SimiliarTech G Suite usage report, 2018 December
\[9\] Yücel, Necdet, Üniversiteler e-posta bayrağını nasıl kaybetti?, 2017 [https://www.nyucel.com/2017/04/universiteler-eposta-bayragn-nasl.html](https://www.nyucel.com/2017/04/universiteler-eposta-bayragn-nasl.html)
\[10\] Telegram resmi sitesi, FAQ bölümü, [https://telegram.org/faq](https://telegram.org/faq), Can I run Telegram using my own server?
\[11\] OmniCore Agency, YouTube by Numbers: YouTube Analytics
\[12\] DMR Stats, SoundCloud Usage Statistics 2018.
\[13\] SoundCloud resmi sitesi, [https://soundcloud.com](https://soundcloud.com)
\[14\] Imgur’un sahibi Alan Schaaf tarafından yazılan Reddit gönderisi, [https://www.reddit.com/r/reddit.com/comments/7zlyd/my_gift_to_reddit_i_created_an_image_hosting/](https://www.reddit.com/r/reddit.com/comments/7zlyd/my_gift_to_reddit_i_created_an_image_hosting/)
\[15\] Imgur Best of 2012, [https://imgur.com/bestof2012](https://imgur.com/bestof2012)
\[16\] Thingiverse, [https://www.thingiverse.com/about/](https://www.thingiverse.com/about/)
\[17\] [https://www.archiveteam.org/index.php?title=ImageShack](https://www.archiveteam.org/index.php?title=ImageShack)
\[18\] Web üzerinde yer alan kullanıcı yorumlarından bu sonuca varılmıştır.
\[19\] [https://www.sozcu.com.tr/2014/teknoloji/soundcloud-coma-erisim-engellendi-446604/](https://www.sozcu.com.tr/2014/teknoloji/soundcloud-coma-erisim-engellendi-446604/)
\[20\] [http://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube%27a_T%C3%BCrkiye%27den_eri%C5%9Fimin_engellenmesi](http://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube%27a_T%C3%BCrkiye%27den_eri%C5%9Fimin_engellenmesi)
\[21\] Imgur için Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından karar verildi.
\[22\] [https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=tr](https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=tr)
\[23\] SoundCloud Terms of Use [https://soundcloud.com/terms-of-use](https://soundcloud.com/terms-of-use)
\[24\] [https://support.google.com/youtube/answer/7680188?hl=tr](https://support.google.com/youtube/answer/7680188?hl=tr)
\[25\] [http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/11/29/youtube.activist/](http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/11/29/youtube.activist/)
\[26\] [https://kotaku.com/why-youtubers-are-freaking-out-about-money-and-censorsh-1786032317](https://kotaku.com/why-youtubers-are-freaking-out-about-money-and-censorsh-1786032317)
\[27\] [https://www.bbc.com/turkce/haberler\-dunya\-43639524](https://www.bbc.com/turkce/haberler\-dunya\-43639524)
\[28\] [https://ininal.com](https://ininal.com)
\[29\] [https://papara.com](https://papara.com)
\[30\] [https://paycell.com.tr](https://paycell.com.tr)
\[31\] Anılarla ve Fotoğraflarla Türkiye’nin Kartlı Ödeme Sistemleri Tarihi, BKM Yayınları
\[32\] [https://www.independent.co.uk/news/world/americas/paypal\-bans\-alex\-jones\-infowars\-far\-right\-youtube\-twitter\-a8549851.html](https://www.independent.co.uk/news/world/americas/paypal\-bans\-alex\-jones\-infowars\-far\-right\-youtube\-twitter\-a8549851.html)
\[33\] [http://en.wikipedia.org/wiki/PayPal\#/Criticism](http://en.wikipedia.org/wiki/PayPal\#/Criticism)
\[34\] [http://www.hurriyet.com.tr/gundem/wikileaks-ten-mastercard-ve-visa-ya-agir-misilleme-16488653](http://www.hurriyet.com.tr/gundem/wikileaks-ten-mastercard-ve-visa-ya-agir-misilleme-16488653)
\[35\] [https://wikileaks.org/PayPal\-freezes\-WikiLeaks\-donations.html](https://wikileaks.org/PayPal\-freezes\-WikiLeaks\-donations.html)
\[36\] PayPal resmi açıklama \- [https://www.paypal.com/tr/webapps/mpp/home](https://www.paypal.com/tr/webapps/mpp/home)
\[37\] [https://directory.fsf.org/wiki/Mediagoblin](https://directory.fsf.org/wiki/Mediagoblin)
\[38\] [https://mediagoblin.org](https://mediagoblin.org/)
\[39\] [https://mediagoblin.org/pages/tour](https://mediagoblin.org/tour.html)
\[40\] [https://www.w3.org/TR/2018/REC-activitypub-20180123/](https://www.w3.org/TR/2018/REC-activitypub-20180123/)
\[41\] [https://activitypub.rocks/implementation\-report/](https://activitypub.rocks/implementation\-report/)
\[42\] [http://git.savannah.gnu.org/cgit/mediagoblin.git/plain/COPYING](http://git.savannah.gnu.org/cgit/mediagoblin.git/plain/COPYING)
\[43\] [https://mediagoblin.org/news/mediagoblin\-0.3.0\-rise\-of\-the\-robogoblins.html](https://mediagoblin.org/news/mediagoblin\-0.3.0\-rise\-of\-the\-robogoblins.html)
\[44\] [https://mediagoblin.org/news/3d-support.html](https://mediagoblin.org/news/3d-support.html)
\[45\] [https://taler.net](https://taler.net/)
\[46\] [https://taler.net/en/faq.html](https://taler.net/en/faq.html)
\[47\] [https://docs.taler.net/en/](https://docs.taler.net/en/)
\[Dipnot 1\] Telegram’ın resmi sunucu yazılımı özgür olmamasına rağmen, MTProto protokolü özgür olduğu için, sunucu tarafı gayriresmi olarak yazılmıştır \(bkz. telegramd\)

3
package-lock.json generated

@ -0,0 +1,3 @@
{
"lockfileVersion": 1
}

@ -0,0 +1 @@
!!!!!!!!

@ -0,0 +1,94 @@
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
<meta name="HandheldFriendly" content="True">
<meta name="MobileOptimized" content="320">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="referrer" content="no-referrer">
<meta name="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:domain" content="/">
<meta name="twitter:image" content="/tn.png">
<meta name="twitter:title" property="og:title" itemprop="title name" content="Özcan Oğuz">
<meta name="twitter:description" property="og:description" itemprop="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="og:type" content="website">
<meta name="og:url" content="/">
<meta name="og:image" itemprop="image primaryImageOfPage" content="/tn.png">
<link rel="shortcut icon" href="/sam.ico" id="favicon">
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Didact+Gothic">
<title>
hakkımda
</title>
</head>
<body>
<div class="wrap">
<div class="section" id="title">hakkımda</div>
<div class="section" id="content">
<h3 id="iletişim">İletişim</h3>
<p><strong>E-posta:</strong> ozcan {güzela} ozgurlesin.org<br />
<strong>GPG:</strong> <a href="/ooguz_pub.key">0x3D975818</a><br />
<strong>Jabber/XMPP:</strong> ooguz {güzela} riseup.net<br />
<strong>Posta:</strong> P.K 58 34710 Kadıköy/İstanbul<br />
<strong>Twitter:</strong> <a href="https://twitter.com/ooguz">@ooguz</a></p>
<h3 id="linkler">Linkler</h3>
<p><strong>Git:</strong> <a href="https://notabug.org/ooguz">Notabug üzerinde ooguz</a></p>
</div>
<div class="section bottom-menu">
<hr />
<p>
<a href="/about">hakkımda</a>
&#183;
<a href="/portfolio">portfolyo</a>
&#183;
<a href="/posts">yazılar</a>
</p>
</div>
<div class="section footer">©2018 Özcan Oğuz. CC BY-SA 4.0</div>
</div>
</body>
</html>

@ -0,0 +1,88 @@
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
<meta name="HandheldFriendly" content="True">
<meta name="MobileOptimized" content="320">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="referrer" content="no-referrer">
<meta name="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:domain" content="/">
<meta name="twitter:image" content="/tn.png">
<meta name="twitter:title" property="og:title" itemprop="title name" content="Özcan Oğuz">
<meta name="twitter:description" property="og:description" itemprop="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="og:type" content="website">
<meta name="og:url" content="/">
<meta name="og:image" itemprop="image primaryImageOfPage" content="/tn.png">
<link rel="shortcut icon" href="/sam.ico" id="favicon">
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Didact+Gothic">
<title>
Categories
</title>
</head>
<body>
<div class="wrap">
<div class="section" id="title">Categories</div>
<div class="section" id="content">
<ul>
</ul>
</div>
<div class="section bottom-menu">
<hr />
<p>
<a href="/about">hakkımda</a>
&#183;
<a href="/portfolio">portfolyo</a>
&#183;
<a href="/posts">yazılar</a>
</p>
</div>
<div class="section footer">©2018 Özcan Oğuz. CC BY-SA 4.0</div>
</div>
</body>
</html>

@ -0,0 +1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Categories on Özcan Oğuz</title>
<link>/categories/</link>
<description>Recent content in Categories on Özcan Oğuz</description>
<generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
<language>tr-tr</language>
<atom:link href="/categories/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>

File diff suppressed because one or more lines are too long

@ -0,0 +1,60 @@
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="generator" content="Hugo 0.51" />
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
<meta name="HandheldFriendly" content="True">
<meta name="MobileOptimized" content="320">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="referrer" content="no-referrer">
<meta name="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:domain" content="/">
<meta name="twitter:image" content="/tn.png">
<meta name="twitter:title" property="og:title" itemprop="title name" content="Özcan Oğuz">
<meta name="twitter:description" property="og:description" itemprop="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="og:type" content="website">
<meta name="og:url" content="/">
<meta name="og:image" itemprop="image primaryImageOfPage" content="/tn.png">
<link rel="shortcut icon" href="/sam.ico" id="favicon">
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Didact+Gothic">
<title>Özcan Oğuz</title>
</head>
<body>
<div class="section" id="splash">
<div class="big-link">
<a href="/about">
hakkımda
</a>
</div>
<div class="big-link">
<a href="/portfolio">
portfolyo
</a>
</div>
<div class="big-link">
<a href="/posts">
yazılar
</a>
</div>
</div>
</body>
</html>

@ -0,0 +1,48 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Özcan Oğuz</title>
<link>/</link>
<description>Recent content on Özcan Oğuz</description>
<generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
<language>tr-tr</language>
<lastBuildDate>Sun, 28 Oct 2018 23:04:22 +0300</lastBuildDate>
<atom:link href="/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<item>
<title>portfolyo</title>
<link>/portfolio/</link>
<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 23:04:22 +0300</pubDate>
<guid>/portfolio/</guid>
<description>2016 Nisan, Editör-Eğitmen @Abaküs Kitap, Nisan&amp;rsquo;16-Ekim&amp;rsquo;17
Ekim, Silikon Vadisi Kanyon&amp;rsquo;da, Mentor
Aralık, Çırak Dergisi #1, S. Yazı İşleri Müdürü
2016, CoderDojo @İskele47, Mentor
2017 Ocak, Akademik Bilişim 2017, Katılımcı
Mart, Çırak Dergisi #2, S. Yazı İşleri Müdürü
Mart, Çocuklar için Raspberry Pi ve Python, İlk üç bölüm
Haziran, Çırak Dergisi &amp;ldquo;yaz&amp;rdquo;, S. Yazı İşleri Müdürü
Temmuz, GNU/Linux Yaz Kampı, Katılımcı
Eylül, Çırak Dergisi &amp;ldquo;güz&amp;rdquo;, S. Yazı İşleri Müdürü
Ekim, Silikon Vadisi Kanyon&amp;rsquo;da, Mentor</description>
</item>
<item>
<title>hakkımda</title>
<link>/about/</link>
<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 22:26:52 +0300</pubDate>
<guid>/about/</guid>
<description>İletişim E-posta: ozcan {güzela} ozgurlesin.org
GPG: 0x3D975818
Jabber/XMPP: ooguz {güzela} riseup.net
Posta: P.K 58 34710 Kadıköy/İstanbul
Twitter: @ooguz
Linkler Git: Notabug üzerinde ooguz</description>
</item>
</channel>
</rss>

@ -0,0 +1,130 @@
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1
mQINBFoUTtQBEAChaCiX2nd4VIV5r6DMOuPGW7nsmf5zV0vR+8fJZrtWrBGEkXV5
Vt2owqbAXxvqqCAADMaVxQOnrEwlnOPmGUA5SyJ2/uOn+riYOC3i/LTtsqbGwrGi
b7cpO/rbBnltPzi799HGY5Sjr/haIl8tAs8TddU1bXqdP7W5lzoj4Gc9xstlaKkN
WuoLXMUk/b1+/EBMhFThNArNEVEIyfM0vZvPo6GG1Yh8smI0d9vxuM8WMrlAy4yP
PSNaT1DLNIPlx9DX3k2fJdT8tin1/zFqA8iNl8kN9X/wvkcU4k7qEwcxXMRM5Kpn
V2OwqvMQHnnyf3YTIsHh01Bs1YRW/iZZQFM7NrZpNUh8BgQi8dsU16k9f4DBTl/P
Av7anmgfZr46J0+K38dknzqo5x+9nrD9JgsFZ1c4ApvxswXq2+AR7mPiN3QwKkWP
FoVkc80PLlFB9yQGvtczHyPXzvKMOJK8K87yMu+XFZRHjkdSDyplmxdQ8WDjuqEQ
RYwqL+rJBVIKyxbFf/R94autX/T/GudQKJxAn4kkuheDkisnTpCaGVFKi3udevl2
vcVrH0mOA/xSb5nL7tJFLHNv0EQfoMbbm/4v82OhYQN7NSHDb8GWzBIYES9CarN+
PLzwVnvfXvzUpNKMGCaPC1PikOT/FAd16pcgvzitVuyIt6pg66FWScQZdwARAQAB
tCPDlnpjYW4gT8SfdXogPG96Y2FuQG96Z3VybGVzaW4ub3JnPokCPQQTAQgAJwUC
WhRO1AIbIwUJCWYBgAULCQgHAgYVCAkKCwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRAtM+K9PZdY
GKgRD/9LYLJkldwSWivtp+pzZEiQLlwhCyDCOmoFBAk2jU5KqUotnrMgy2iM1Ucu
tmHsSA22+XWZ0S5zU7KRNbuiEnT+P/JuTv3QevTRWGSVpwBrerITQ8YN7lh+gzcz
PYM5f5vMoLUCEIV4wqfeQai6ksp5k9Hc6tq9VO9sGoJNFK/JdoCV3PJHLuTsoBZq
MCMa8qg65TwGw8TntmLbI6VyLabjFnj3b6u38ErXVzTJPxcLPkPOp9z5RaYSGfWh
VIKcEOIj6Uat8PP1ZYQt8fyHF9nA1PkjlOfvGwBe6tLv1pbfjOXvMLlwsGemAOxy
ygvpVWvv2rmF6D3Fq6fmxoVsetCTjzY6e9X0A1emRGnPO0dKDtXCv8n+jUJ3wCty
pjnMAQPJE7SwM4S7NfKkM+kjW43aamrpCubKYWV9HZLxxTupp43yv8uHcGeyiBeY
f0vR1lv1vJIJuNAEsLr3agRQQ5AEtwxMLxXEiaUFINBXOAwBGUdgtj8wtXWUtSj6
mpGeBBjSPWgN8hpKUthZXNqmDhFmFRyshFxWjCQ2xppR03DqbuaTKSekZbPq2T5A
8WWEtBuqr9V342MbgYaX3JJh6lmZJAeecSwcgO/2bDhT5fwiuVgE8hcQ2MbIZJUX
9BDAMwQ90RHB484k6VYIR4RB9rcbe+YDZun9w8IuavqoqCcNy4hGBBARAgAGBQJa
3Y0bAAoJEGMdoilRlHCgINwAoKA/69G5Nq8++Lb1vjRnKZabRuPLAKDKAaztD5Tv
O8kX66T7f6uexuo+UokBswQQAQoAHRYhBBaaXQvU94cKTAQWUSeHwuOkvw6lBQJb
G/qvAAoJECeHwuOkvw6lecAL/ilkRbIWULFDZwako5eh4ZLPvUw2UP2kuedXQvXG
cA32r6PW2qIP3yWrVajwr4QFZMir43yqb/FjcDHI12GFzLkaFmbyT03MgAtw35eL
5POUS6p/XeaRo+PViWWh4QuzFrRoMij5l1aOzlhaRANBvIbbKoB2pcEzRVqcd4HN
y+MGL4ThVIKGObhEIHsOKuRtutLNnYKRTYgoBQdqal/3xwVODSTECDrK2J/DaC20
02s5q7TVbO1gsMdhDI1xE6PS0pf9lrbq3mvoZFYXhtbY2otGik13CFC4Ok4UFUcK
eddux4cuaxZeC2vJ8TZ7OriDWbWphIW0iSx2bpb2P2BPmHOlautX14h7z0JcdBto
W7EXR2KdaT0Jrp1e/pKYznHlGib3yYaHzk0Qjqb9qz/Eryiurs6IBpOBWzEsoVqk
/xLqZ58l66ovcICjz1JbrvGZSosCSlawMqsddd3aQQiFkxRsgynJmk9m272dVZjm
p0lUL0h37zZKHgmF2wiJ7EDUv4kCHAQQAQIABgUCWxv6/QAKCRBqNCexQbrGQbYN
D/4+w1pGqP1bSlHBoJ8dhcd3snP1oaU3OwkGAM7SCpSUl2lnalcEToflACUjvMwu
cZfhp/VMtphUhoJGeUc0xUfIMSeeLrrvHKP04CZ9d5KIa2a00VD37yrpm0gAe7d3
je566TafYF/of13GVcLEhFnqgOSrzSfZtAzpe7+16AEvHuD71jQsOitUBOSuIcai
OJVXPDUYWUf6GfWGOUqjga1THYHo44MHNgIBFHmNXb0JHGdzR2JLCiYohlOpdjed
3yhPl8SGM8v0ZnqLzdfQue86X9CeSqdzPnyDMTwpbNIAngtRjQ/lyVcCGYavz7wE
i1h19s+So1MrTSTA83EYEiNrb/z+Y8GsEHb/AHbADqxKmaGrH8hC66oCY0KJp/tl
ijD1FdY0h7fH2xBpPVjVog7gN0wJz+qRoFJzdvXMGxO0+qaUU7acBKuqRJ0bcmWF
A8UWSICE9udeQQPSBV6mwlaPbu9+8WrFLY3I9wWJ66BZokNB4NkXoPzvMPn/BM6c
+Yj1R48JKR4IRfft6YcdkLBuEjXUjIt/CDlQSFxHyAEZInQEJPuzotJ1GoW6KFho
ZQWi9/G4ujPkf4/fZTbmYplteIB7El+AuXWycoATDI6Ncy7+tyVVoG8H6CMwXfgk
uMRUcRmqzhgplkekH8q3yrXrf3ZCuS6Igns+yV1ab991LIkCMwQQAQgAHRYhBIHM
A2JUBUZmItbuP6+Ulm/I7aFQBQJbG/p2AAoJEK+Ulm/I7aFQzegP/jzZvDnnMQxj
H45qDW7QSBwQT9Vp8DykNKme0Vn4ay4be1EIdGNZcYnxC8ifC0Ito5/rOfpmx3DM
XYlMmLBGDkLkUF+VC7+Ss6BRJDx6JyIVSMPbQMwyv5nOIwS9+TVx41GW0STH9FdC
/jNFqhkoQuhlYL7X861DdXUcD7tSuEA1AG4ZNo7W6Du68e3iDKNSfXAoYmocI317
NncBKVCW7KZFn7LHJSFN0LLqoOLdMM717BEAX9x/ukCFn1I8iLnyAkvKxpiCrNsk
6W4OwEE82UhVpCNBMxBt0cLkCgWKPN6FPsWqh4AJL9/rXYioNJBh1mVFLMDCvf5P
WX2HascBHSLUSs+e+/zFGEG4d4Jomr2hZFOsed2pWYc/iltGPt3Qjr139a0EOehw
B2hXvby6z1iiXsagesVs895jK/5kXYswNWFZ6XyxoKHP3ELaIVQgqLuCf5G5lIKa
9FlroC+zVVPE62+xrr4GXQzcZI2OS/cOCIgsNKLRx2d9aV1WZgG0ZwJ6+yOpKP1Q
IAEA4dNSEnidhARaUztNd/WN/3RiRfi993Zuhu0ZcxdWYE20Tm+UTJl+OnH6jPOg
qoXzcUogUSMznpFWnjFk8lIFY6W5R3N/7lsYXio0qtM4W/s85KIixkorM50lsHtE
/BKqC3/ChmsB0+8t3U5ImvGFGHMPKmwtuQINBFoUTtQBEACpHh6WuULjJTLpcT4S
0mo0J1q9hZcRCrqSE5Cx73m9Ye9Z8DGG3tkKR9NhHGKX/T3BigH70XQwzkhgOSoE
imFNN5lOJgVxNiPv1LpoYE2O4nyguGytnkvaWbLfl5DnkzXORO+cLi05Wb6nYf/w
3eTdcPb8vkrmcsyifZQm7uXTwhnk7f2CcaQzst4XTXRg0fMMUo3ojnldYwLb6yvr
EG6XimHd6KRnIMhEMlg6k5r01TfDvbjRnxQIswfyCZCo2HWdPnemP8SKiRyNZpWl
wnXXQdS+RIEuMtjMqwSuF55vGKQfwyq8DIienwK0VA+D1bdAATynu8enchrLLsRv
Dsn61QCgWifHfKEmJNtr3Q/cVqNFTINJGjAixgbwJJ9L2wAwXXifAu6bf/XSGMHS
EceyL+OcbkZMvBn/SML+PSQvb43vnNk3Tyr1R/7uRLtdxtp/ci148ChggkCLKTTx
mU8xc//tD4IhhIaCf7Cpf/oWjovjc2gIHUK/Lm7TL8hamBvNi23+l27M/eT834/c
dfieEQRZsTYciQUEg6xdb4jjtrXXSqimQRxvoO2BBV+1BFzH5MVY1Xm0yEPeu/og
USrMRQ0A38k8FZbdCVoN5duaX1ZErOz9kfFPOBNwSiAPFyKmTr5gMW9v/KLs0NIg
jI76YA2C0zZQaDvdMkWkb6jyAQARAQABiQIlBBgBCAAPBQJaFE7UAhsMBQkJZgGA
AAoJEC0z4r09l1gYyYQP/jiHK55j9r+Lw9GOoQHVZd3ISKdlGsAIW6flr5TzmJx4
iQMSweUyEK7ttBQ6L81KQ/AnRIX6W1Igw4a496dBn8E2oObn0vJkWTcwOn0fgQKV
Mi3CeTCeEML1kDxWmRc0l2SF5GL/ctjR5jXTz4lYkkCn2TlGFLHBeDMWamaXHZjH
b8LH2JUjfH2uTU25B7ICOgLnIm6Hpr2ch2LU6GMOl8QbwkVm+AoNMag+XB8G/mNB
FY/HSA9zIp7xd+pMzKy3W7/bbcnGntHfzzCl/006PwGwHOo2W681vtCfyGZ9iuEU
NvgOqWw9zSTTqgMMCclW7sWOP7QjddPme5iA+GKn43R8yuzK7yvPtwbLZ+gc/fjv
K48XaNIuJQ1WsA0aPQFHcD8ZMHDf6veRS10ErIuOakFZxxfoWRUR7w0f47hkZv2F
FCVUkRK2dJqPTgN3iEDXJbWJK8g2PIaUWdUS+MDBiOJ+6K8xjtYYigviDVJ5o86o
M6YqkTpCsGR6QYTqsQ9bf8xyWkkITiRV2EvWsIsiJvJhGq9vnKUpA1G2ql1JIqWA
g1l43XkB4S8/G2sSRsZIQmAMvBUOg3a6mrsSLwJjPsV2mMktkwfsA6eCstakWwsl
2JxdAdqUfxd2t+NUbilIhsa9lD/7OD9pNCRXOfCpkgqIraFPY2JjxY4Ip67mzkSC
mQENBFsgUZQBCADS1JbnVeSWstOVrkurWqXrLW1DChky7ZgpSh+L3uuk3uNnRFZ7
QQeeyJJIuBT1aqbh2sBY1z0LXWVbysJJNhW6A46sLOT1u3SOi/8ytwyTU9hDsogi
IZkzwXuCbMadwkZRVIsrXGBcHH4IxM1ICMQdeJNXBDZZquWzHYHg/Fxa4NkYF49/
8wY26Ztb+es74wrS5zu+PMs6z37owV9wcwysRmHhTDKDTFJBpQH35Rf0v/9yiRwG
3WBfnpdzpJro1PgNFmmP14KN1CYtaN6nQuPKcYX+S3FlWFa6Al7thNnOZHldz7rJ
5TffYYjglowO1jhN8W73bGAm4NHCd3GzZun5ABEBAAG0I8OWemNhbiBPxJ91eiA8
b3pjYW5Ab3pndXJsZXNpbi5vcmc+iQE+BBMBAgAoBQJbIFQ0AhsDBQkDwmcABgsJ
CAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRCgGhaLEQXGatOYCACt+UoOBqL5PSpV
Ran0flUeMP897CvFLwpx3PuxTYfIcnNOczx9yY+ECEESNeAF7pUXswo9kROlyAbn
mSZmeie0TzfAe8txXKi7nqH/NqAfLgf4OPPfkE+GMz1GgJiikKmoxDjrO3JecDwa
2vYO/WQuIsHYn6co5svFg6GUVqfLwhIPn/ibgmaUQJXdTXT1MWmVaWAyz1sSs1+x
RFp16/D5OkDj5tdUtuZgsz+gUvOEtxCTveK+ZRIb8BWD88+/pYXqVggiMYZpil1z
19SpdjcKZMx5Sg3Y0PlMbb52x2abgTDF2B0NgUP9xCNd9e7H564Otq9f8uXvVQxJ
wi8DdoWjtCTDlnpjYW4gT8SfdXogPG96Y2FuQGhhY2tlcnNwYWNlLmlzdD6JAUEE
EwEIACsCGwMFCQPCZwAGCwkIBwMCBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheABQJbIGCDAhkB
AAoJEKAaFosRBcZqRW0H+wcHR78wR/7SMNLrkuOLP6FlMzfaz0VotbvCUS7dJKXC
lC9AsXRaf/NpK23/s6RDIApggtgircBnVKe2Gwp9l6Vz34UxBYDPyTphySvxB7o5
/8fdSgTVi3G7/nIUzD56swF+gev+U0AX13YS7dPmylfHLjR1QpED9IFg0QLufKy0
jXK2hUT+CNHQcJ5AVe2UfxQxVELZzJ2jKPrP5EBFhdN1gbvA9JY/B7lBJMkBzp0l
CfqD+6De0owtXE7SsVv4AOy5wC+S1EkawOXnqWy6MoZs8Zudz+NEC0Z+mIDGzAcr
eR3FD/cKiytE6EAUqnDmGoaNFrWAtpybTEUs7HBS3te5AQ0EWyBRlAEIALlkxvWM
PRCfx2KNH9E9Pg+v50O5Bid3mg7JODEM4H0s/xbYc9Eem4aSid1T5OfZxYmvE2yt
F+m7MOUa0MgExscpzF+JDWcAh32Z0DaQscmoNQVIwW5cPVxuSHKszI1M0i+NTqFe
+OqzdFOsOkOLt10/mnw8kXUpFNbVi26sLrkQgYLOnViECB2qj27UwlnexAL4/6xU
pt2j9390/toihtCLanJxG9FlX5aKzmwhc/k+f/NDd01iMU9YlURO9a9s9kVc49Sb
guBJkObWG31MNcZ4eb/i+0uMgFdI23fNc+ye/pZPuHNhPb45t0WrfnMyjBu03SPn
ulLANr1jplPtUtMAEQEAAYkBJQQYAQIADwUCWyBRlAIbIAUJA8JnAAAKCRCgGhaL
EQXGajitB/9lnbUb15jjEnS38MW1nGCqJ4fNlRbYYqmIXsQRazG26cXf3/k2hSYc
t1n7Y6c7qzPBoEOpNHnXJyDg+uOk8scefM4Xv/NWiOPs0x0UTGagHEWeYlM6b/L+
Xa728WvSRFX0R04gpqDjs0x5x5LtIo9rxmEjr0fgZXbAs1Vkrkz9B5dBxzqBHSkf
KAjQJBYULp9OxyEBkylTh83j5spFRV+nlGMI/GD9BuvtFWAVBOLhMbwlRLFjmWEP
UE9HqS5+TyWG/B16ATeMfdgqYgLxslz6mwjjQJ6vMnn36doJhs+/+ZXZ97qgJWuK
9LYpnis1hgZulup6Z0dWUKgkY8bFNlFZuQENBFsgUZQBCAC2cuLkAbO9B2g1A6KF
r9bt2roNP5M5rkizmzDJGW+C91Nam5a6kK9N0bl8MpvD6qIuhI7h7pcs3Z78ad8X
C74vsJpG5gtoYMIl7CjCMB1ZASdmCGc0JIz+ewhn6z3viKYgsTp+7/LZgGuwlBxn
1tOhMggxr1kjOnLBJoDCrq1M7JddBGgKdnqqa548oDRotNmoeOd2v1u0LUK43QMm
v8VBelRmRHf15HOgdoutPYzJqSlQibKl/lE/xfO/4qGMrvhR76YEsH6x52qJNyli
QiYuaX1opC6EuL+UkrbzJdbcWoFZaWQxd2Leo9nXwuBY8en037m2x1SYjgkfhW+N
EurbABEBAAGJASUEGAECAA8FAlsgUZQCGwwFCQPCZwAACgkQoBoWixEFxmqCswf9
GyKnt4BSwpWrL9VUCjDh2Uds2GqC7vvXqpBfjj25yrPN+fKjWvdgHWq/WuHiNm0b
G7sxwwB54w46R9vFRRFAJ5aHzsWDp2Q40m0No57MLhohYTsppTBKvr0wlJ9nB6R5
XSDL1rx+UfvYuMsldY9JupVMhIqXw4SHCxwfSFEP0a63UgdVxICPZlrtcLVvUClD
x9tL+B2di8y5spVoMK+MvnSuzyMDQOCqUf+5nEuMsNTIwEQxTVh8SIUwJwxRV9io
HmQs5+k+a+oMIoLnLnKBMGKXLeMTgycjAOc3de31sDwtUFQ25yhJ0QYBwCPcXrFo
5siKVjn82r63dqkER+fpeA==
=R4Sy
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

@ -0,0 +1,116 @@
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
<meta name="HandheldFriendly" content="True">
<meta name="MobileOptimized" content="320">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="referrer" content="no-referrer">
<meta name="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:domain" content="/">
<meta name="twitter:image" content="/tn.png">
<meta name="twitter:title" property="og:title" itemprop="title name" content="Özcan Oğuz">
<meta name="twitter:description" property="og:description" itemprop="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="og:type" content="website">
<meta name="og:url" content="/">
<meta name="og:image" itemprop="image primaryImageOfPage" content="/tn.png">
<link rel="shortcut icon" href="/sam.ico" id="favicon">
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Didact+Gothic">
<title>
portfolyo
</title>
</head>
<body>
<div class="wrap">
<div class="section" id="title">portfolyo</div>
<div class="section" id="content">
<h2 id="2016">2016</h2>
<p><strong>Nisan</strong>, Editör-Eğitmen <a href="https://abakuskitap.com">@Abaküs Kitap</a>, Nisan&rsquo;16-Ekim&rsquo;17<br />
<strong>Ekim</strong>, Silikon Vadisi Kanyon&rsquo;da, Mentor<br />
<strong>Aralık</strong>, <a href="http://cirakdergi.com">Çırak Dergisi #1</a>, S. Yazı İşleri Müdürü</p>
<p>2016, <a href="http://coderdojoturkiye.com">CoderDojo</a> <a href="http://iskele47.com">@İskele47</a>, Mentor</p>
<h2 id="2017">2017</h2>
<p><strong>Ocak</strong>, <a href="http://ab.org.tr/ab17">Akademik Bilişim 2017</a>, Katılımcı<br />
<strong>Mart</strong>, <a href="http://cirakdergi.com">Çırak Dergisi #2</a>, S. Yazı İşleri Müdürü<br />
<strong>Mart</strong>, <a href="https://www.abakuskitap.com/Cocuklar-icin-Raspberry-Pi-ve-Python,PR-539.html">Çocuklar için Raspberry Pi ve Python</a>, İlk üç bölüm<br />
<strong>Haziran</strong>, <a href="http://cirakdergi.com">Çırak Dergisi &ldquo;yaz&rdquo;</a>, S. Yazı İşleri Müdürü<br />
<strong>Temmuz</strong>, <a href="http://kamp.linux.org.tr">GNU/Linux Yaz Kampı</a>, Katılımcı<br />
<strong>Eylül</strong>, <a href="http://cirakdergi.com">Çırak Dergisi &ldquo;güz&rdquo;</a>, S. Yazı İşleri Müdürü<br />
<strong>Ekim</strong>, Silikon Vadisi Kanyon&rsquo;da, Mentor<br />
<strong>Aralık</strong>, <a href="https://notabug.org/ooguz/turkce-kufur-karaliste">Türkçe için karaliste</a>, Yazar<br />
<strong>Aralık</strong>, <a href="https://hackerspace.ist">Hackerspace Istanbul</a>, Kurucu</p>
<h2 id="2018">2018</h2>
<p><strong>Ocak</strong>, <a href="https://notabug.org/ooguz/usb-wifi-connect">usb-wifi-connect</a>, Yazar<br />
<strong>Şubat</strong>, <a href="http://ab.org.tr/ab18">Akademik Bilişim 2018</a>, Eğitmen (GNU/Linux Sistem Yönetimi 0.5)<br />
<strong>Mayıs</strong>, <a href="https://hackerspace.ist/etkinlikler">GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi @hs.ist</a>, Eğitmen<br />
<strong>Haziran</strong>, <a href="https://www.cryptoparty.in/istanbul">CryptoParty @hs.ist</a><br />
<strong>Temmuz</strong>, <a href="http://kamp.linux.org.tr">Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı</a>, Eğitmen (GNU/Linux Sistem Yönetimi-1)<br />
<strong>Eylül</strong>, <a href="http://yazilimozgurlugugunu.org.tr">Yazılım Özgürlüğü Günü 2018 @TAK</a>, Konuşmacı (<a href="/oyot_sunu.pdf">Özgür yazılım, özgür toplum</a>)<br />
<strong>Kasım</strong>, <a href="https://kemgozleresis.org.tr">Kem Gözlere Şiş</a></p>
<h2 id="2019">2019</h2>
<p><strong>korsⒶn</strong></p>
</div>
<div class="section bottom-menu">
<hr />
<p>
<a href="/about">hakkımda</a>
&#183;
<a href="/portfolio">portfolyo</a>
&#183;
<a href="/posts">yazılar</a>
</p>
</div>
<div class="section footer">©2018 Özcan Oğuz. CC BY-SA 4.0</div>
</div>
</body>
</html>

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 27 KiB

@ -0,0 +1,31 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url>
<loc>/portfolio/</loc>
<lastmod>2018-10-28T23:04:22+03:00</lastmod>
</url>
<url>
<loc>/about/</loc>
<lastmod>2018-10-28T22:26:52+03:00</lastmod>
</url>
<url>
<loc>/categories/</loc>
<priority>0</priority>
</url>
<url>
<loc>/tags/</loc>
<priority>0</priority>
</url>
<url>
<loc>/</loc>
<lastmod>2018-10-28T23:04:22+03:00</lastmod>
<priority>0</priority>
</url>
</urlset>

@ -0,0 +1,88 @@
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
<meta name="HandheldFriendly" content="True">
<meta name="MobileOptimized" content="320">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="referrer" content="no-referrer">
<meta name="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:domain" content="/">
<meta name="twitter:image" content="/tn.png">
<meta name="twitter:title" property="og:title" itemprop="title name" content="Özcan Oğuz">
<meta name="twitter:description" property="og:description" itemprop="description" content="Özcan Oğuz&#39;un kişisel web sitesi">
<meta name="og:type" content="website">
<meta name="og:url" content="/">
<meta name="og:image" itemprop="image primaryImageOfPage" content="/tn.png">
<link rel="shortcut icon" href="/sam.ico" id="favicon">
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Didact+Gothic">
<title>
Tags
</title>
</head>
<body>
<div class="wrap">
<div class="section" id="title">Tags</div>
<div class="section" id="content">
<ul>
</ul>
</div>
<div class="section bottom-menu">
<hr />
<p>
<a href="/about">hakkımda</a>
&#183;
<a href="/portfolio">portfolyo</a>
&#183;
<a href="/posts">yazılar</a>
</p>
</div>
<div class="section footer">©2018 Özcan Oğuz. CC BY-SA 4.0</div>
</div>
</body>
</html>

@ -0,0 +1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Tags on Özcan Oğuz</title>
<link>/tags/</link>
<description>Recent content in Tags on Özcan Oğuz</description>
<generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
<language>tr-tr</language>
<atom:link href="/tags/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 10 KiB

@ -0,0 +1,130 @@
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1
mQINBFoUTtQBEAChaCiX2nd4VIV5r6DMOuPGW7nsmf5zV0vR+8fJZrtWrBGEkXV5
Vt2owqbAXxvqqCAADMaVxQOnrEwlnOPmGUA5SyJ2/uOn+riYOC3i/LTtsqbGwrGi
b7cpO/rbBnltPzi799HGY5Sjr/haIl8tAs8TddU1bXqdP7W5lzoj4Gc9xstlaKkN
WuoLXMUk/b1+/EBMhFThNArNEVEIyfM0vZvPo6GG1Yh8smI0d9vxuM8WMrlAy4yP
PSNaT1DLNIPlx9DX3k2fJdT8tin1/zFqA8iNl8kN9X/wvkcU4k7qEwcxXMRM5Kpn
V2OwqvMQHnnyf3YTIsHh01Bs1YRW/iZZQFM7NrZpNUh8BgQi8dsU16k9f4DBTl/P
Av7anmgfZr46J0+K38dknzqo5x+9nrD9JgsFZ1c4ApvxswXq2+AR7mPiN3QwKkWP
FoVkc80PLlFB9yQGvtczHyPXzvKMOJK8K87yMu+XFZRHjkdSDyplmxdQ8WDjuqEQ
RYwqL+rJBVIKyxbFf/R94autX/T/GudQKJxAn4kkuheDkisnTpCaGVFKi3udevl2
vcVrH0mOA/xSb5nL7tJFLHNv0EQfoMbbm/4v82OhYQN7NSHDb8GWzBIYES9CarN+
PLzwVnvfXvzUpNKMGCaPC1PikOT/FAd16pcgvzitVuyIt6pg66FWScQZdwARAQAB
tCPDlnpjYW4gT8SfdXogPG96Y2FuQG96Z3VybGVzaW4ub3JnPokCPQQTAQgAJwUC
WhRO1AIbIwUJCWYBgAULCQgHAgYVCAkKCwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRAtM+K9PZdY
GKgRD/9LYLJkldwSWivtp+pzZEiQLlwhCyDCOmoFBAk2jU5KqUotnrMgy2iM1Ucu
tmHsSA22+XWZ0S5zU7KRNbuiEnT+P/JuTv3QevTRWGSVpwBrerITQ8YN7lh+gzcz
PYM5f5vMoLUCEIV4wqfeQai6ksp5k9Hc6tq9VO9sGoJNFK/JdoCV3PJHLuTsoBZq
MCMa8qg65TwGw8TntmLbI6VyLabjFnj3b6u38ErXVzTJPxcLPkPOp9z5RaYSGfWh
VIKcEOIj6Uat8PP1ZYQt8fyHF9nA1PkjlOfvGwBe6tLv1pbfjOXvMLlwsGemAOxy
ygvpVWvv2rmF6D3Fq6fmxoVsetCTjzY6e9X0A1emRGnPO0dKDtXCv8n+jUJ3wCty
pjnMAQPJE7SwM4S7NfKkM+kjW43aamrpCubKYWV9HZLxxTupp43yv8uHcGeyiBeY
f0vR1lv1vJIJuNAEsLr3agRQQ5AEtwxMLxXEiaUFINBXOAwBGUdgtj8wtXWUtSj6
mpGeBBjSPWgN8hpKUthZXNqmDhFmFRyshFxWjCQ2xppR03DqbuaTKSekZbPq2T5A
8WWEtBuqr9V342MbgYaX3JJh6lmZJAeecSwcgO/2bDhT5fwiuVgE8hcQ2MbIZJUX
9BDAMwQ90RHB484k6VYIR4RB9rcbe+YDZun9w8IuavqoqCcNy4hGBBARAgAGBQJa
3Y0bAAoJEGMdoilRlHCgINwAoKA/69G5Nq8++Lb1vjRnKZabRuPLAKDKAaztD5Tv
O8kX66T7f6uexuo+UokBswQQAQoAHRYhBBaaXQvU94cKTAQWUSeHwuOkvw6lBQJb
G/qvAAoJECeHwuOkvw6lecAL/ilkRbIWULFDZwako5eh4ZLPvUw2UP2kuedXQvXG
cA32r6PW2qIP3yWrVajwr4QFZMir43yqb/FjcDHI12GFzLkaFmbyT03MgAtw35eL
5POUS6p/XeaRo+PViWWh4QuzFrRoMij5l1aOzlhaRANBvIbbKoB2pcEzRVqcd4HN
y+MGL4ThVIKGObhEIHsOKuRtutLNnYKRTYgoBQdqal/3xwVODSTECDrK2J/DaC20
02s5q7TVbO1gsMdhDI1xE6PS0pf9lrbq3mvoZFYXhtbY2otGik13CFC4Ok4UFUcK
eddux4cuaxZeC2vJ8TZ7OriDWbWphIW0iSx2bpb2P2BPmHOlautX14h7z0JcdBto
W7EXR2KdaT0Jrp1e/pKYznHlGib3yYaHzk0Qjqb9qz/Eryiurs6IBpOBWzEsoVqk
/xLqZ58l66ovcICjz1JbrvGZSosCSlawMqsddd3aQQiFkxRsgynJmk9m272dVZjm
p0lUL0h37zZKHgmF2wiJ7EDUv4kCHAQQAQIABgUCWxv6/QAKCRBqNCexQbrGQbYN
D/4+w1pGqP1bSlHBoJ8dhcd3snP1oaU3OwkGAM7SCpSUl2lnalcEToflACUjvMwu
cZfhp/VMtphUhoJGeUc0xUfIMSeeLrrvHKP04CZ9d5KIa2a00VD37yrpm0gAe7d3
je566TafYF/of13GVcLEhFnqgOSrzSfZtAzpe7+16AEvHuD71jQsOitUBOSuIcai
OJVXPDUYWUf6GfWGOUqjga1THYHo44MHNgIBFHmNXb0JHGdzR2JLCiYohlOpdjed
3yhPl8SGM8v0ZnqLzdfQue86X9CeSqdzPnyDMTwpbNIAngtRjQ/lyVcCGYavz7wE
i1h19s+So1MrTSTA83EYEiNrb/z+Y8GsEHb/AHbADqxKmaGrH8hC66oCY0KJp/tl
ijD1FdY0h7fH2xBpPVjVog7gN0wJz+qRoFJzdvXMGxO0+qaUU7acBKuqRJ0bcmWF
A8UWSICE9udeQQPSBV6mwlaPbu9+8WrFLY3I9wWJ66BZokNB4NkXoPzvMPn/BM6c
+Yj1R48JKR4IRfft6YcdkLBuEjXUjIt/CDlQSFxHyAEZInQEJPuzotJ1GoW6KFho
ZQWi9/G4ujPkf4/fZTbmYplteIB7El+AuXWycoATDI6Ncy7+tyVVoG8H6CMwXfgk
uMRUcRmqzhgplkekH8q3yrXrf3ZCuS6Igns+yV1ab991LIkCMwQQAQgAHRYhBIHM
A2JUBUZmItbuP6+Ulm/I7aFQBQJbG/p2AAoJEK+Ulm/I7aFQzegP/jzZvDnnMQxj
H45qDW7QSBwQT9Vp8DykNKme0Vn4ay4be1EIdGNZcYnxC8ifC0Ito5/rOfpmx3DM
XYlMmLBGDkLkUF+VC7+Ss6BRJDx6JyIVSMPbQMwyv5nOIwS9+TVx41GW0STH9FdC
/jNFqhkoQuhlYL7X861DdXUcD7tSuEA1AG4ZNo7W6Du68e3iDKNSfXAoYmocI317
NncBKVCW7KZFn7LHJSFN0LLqoOLdMM717BEAX9x/ukCFn1I8iLnyAkvKxpiCrNsk
6W4OwEE82UhVpCNBMxBt0cLkCgWKPN6FPsWqh4AJL9/rXYioNJBh1mVFLMDCvf5P
WX2HascBHSLUSs+e+/zFGEG4d4Jomr2hZFOsed2pWYc/iltGPt3Qjr139a0EOehw
B2hXvby6z1iiXsagesVs895jK/5kXYswNWFZ6XyxoKHP3ELaIVQgqLuCf5G5lIKa
9FlroC+zVVPE62+xrr4GXQzcZI2OS/cOCIgsNKLRx2d9aV1WZgG0ZwJ6+yOpKP1Q
IAEA4dNSEnidhARaUztNd/WN/3RiRfi993Zuhu0ZcxdWYE20Tm+UTJl+OnH6jPOg
qoXzcUogUSMznpFWnjFk8lIFY6W5R3N/7lsYXio0qtM4W/s85KIixkorM50lsHtE
/BKqC3/ChmsB0+8t3U5ImvGFGHMPKmwtuQINBFoUTtQBEACpHh6WuULjJTLpcT4S
0mo0J1q9hZcRCrqSE5Cx73m9Ye9Z8DGG3tkKR9NhHGKX/T3BigH70XQwzkhgOSoE
imFNN5lOJgVxNiPv1LpoYE2O4nyguGytnkvaWbLfl5DnkzXORO+cLi05Wb6nYf/w
3eTdcPb8vkrmcsyifZQm7uXTwhnk7f2CcaQzst4XTXRg0fMMUo3ojnldYwLb6yvr
EG6XimHd6KRnIMhEMlg6k5r01TfDvbjRnxQIswfyCZCo2HWdPnemP8SKiRyNZpWl
wnXXQdS+RIEuMtjMqwSuF55vGKQfwyq8DIienwK0VA+D1bdAATynu8enchrLLsRv
Dsn61QCgWifHfKEmJNtr3Q/cVqNFTINJGjAixgbwJJ9L2wAwXXifAu6bf/XSGMHS
EceyL+OcbkZMvBn/SML+PSQvb43vnNk3Tyr1R/7uRLtdxtp/ci148ChggkCLKTTx
mU8xc//tD4IhhIaCf7Cpf/oWjovjc2gIHUK/Lm7TL8hamBvNi23+l27M/eT834/c
dfieEQRZsTYciQUEg6xdb4jjtrXXSqimQRxvoO2BBV+1BFzH5MVY1Xm0yEPeu/og
USrMRQ0A38k8FZbdCVoN5duaX1ZErOz9kfFPOBNwSiAPFyKmTr5gMW9v/KLs0NIg
jI76YA2C0zZQaDvdMkWkb6jyAQARAQABiQIlBBgBCAAPBQJaFE7UAhsMBQkJZgGA
AAoJEC0z4r09l1gYyYQP/jiHK55j9r+Lw9GOoQHVZd3ISKdlGsAIW6flr5TzmJx4
iQMSweUyEK7ttBQ6L81KQ/AnRIX6W1Igw4a496dBn8E2oObn0vJkWTcwOn0fgQKV
Mi3CeTCeEML1kDxWmRc0l2SF5GL/ctjR5jXTz4lYkkCn2TlGFLHBeDMWamaXHZjH
b8LH2JUjfH2uTU25B7ICOgLnIm6Hpr2ch2LU6GMOl8QbwkVm+AoNMag+XB8G/mNB
FY/HSA9zIp7xd+pMzKy3W7/bbcnGntHfzzCl/006PwGwHOo2W681vtCfyGZ9iuEU
NvgOqWw9zSTTqgMMCclW7sWOP7QjddPme5iA+GKn43R8yuzK7yvPtwbLZ+gc/fjv
K48XaNIuJQ1WsA0aPQFHcD8ZMHDf6veRS10ErIuOakFZxxfoWRUR7w0f47hkZv2F
FCVUkRK2dJqPTgN3iEDXJbWJK8g2PIaUWdUS+MDBiOJ+6K8xjtYYigviDVJ5o86o
M6YqkTpCsGR6QYTqsQ9bf8xyWkkITiRV2EvWsIsiJvJhGq9vnKUpA1G2ql1JIqWA
g1l43XkB4S8/G2sSRsZIQmAMvBUOg3a6mrsSLwJjPsV2mMktkwfsA6eCstakWwsl
2JxdAdqUfxd2t+NUbilIhsa9lD/7OD9pNCRXOfCpkgqIraFPY2JjxY4Ip67mzkSC
mQENBFsgUZQBCADS1JbnVeSWstOVrkurWqXrLW1DChky7ZgpSh+L3uuk3uNnRFZ7
QQeeyJJIuBT1aqbh2sBY1z0LXWVbysJJNhW6A46sLOT1u3SOi/8ytwyTU9hDsogi
IZkzwXuCbMadwkZRVIsrXGBcHH4IxM1ICMQdeJNXBDZZquWzHYHg/Fxa4NkYF49/
8wY26Ztb+es74wrS5zu+PMs6z37owV9wcwysRmHhTDKDTFJBpQH35Rf0v/9yiRwG
3WBfnpdzpJro1PgNFmmP14KN1CYtaN6nQuPKcYX+S3FlWFa6Al7thNnOZHldz7rJ
5TffYYjglowO1jhN8W73bGAm4NHCd3GzZun5ABEBAAG0I8OWemNhbiBPxJ91eiA8
b3pjYW5Ab3pndXJsZXNpbi5vcmc+iQE+BBMBAgAoBQJbIFQ0AhsDBQkDwmcABgsJ
CAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRCgGhaLEQXGatOYCACt+UoOBqL5PSpV
Ran0flUeMP897CvFLwpx3PuxTYfIcnNOczx9yY+ECEESNeAF7pUXswo9kROlyAbn
mSZmeie0TzfAe8txXKi7nqH/NqAfLgf4OPPfkE+GMz1GgJiikKmoxDjrO3JecDwa
2vYO/WQuIsHYn6co5svFg6GUVqfLwhIPn/ibgmaUQJXdTXT1MWmVaWAyz1sSs1+x
RFp16/D5OkDj5tdUtuZgsz+gUvOEtxCTveK+ZRIb8BWD88+/pYXqVggiMYZpil1z
19SpdjcKZMx5Sg3Y0PlMbb52x2abgTDF2B0NgUP9xCNd9e7H564Otq9f8uXvVQxJ
wi8DdoWjtCTDlnpjYW4gT8SfdXogPG96Y2FuQGhhY2tlcnNwYWNlLmlzdD6JAUEE
EwEIACsCGwMFCQPCZwAGCwkIBwMCBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheABQJbIGCDAhkB
AAoJEKAaFosRBcZqRW0H+wcHR78wR/7SMNLrkuOLP6FlMzfaz0VotbvCUS7dJKXC
lC9AsXRaf/NpK23/s6RDIApggtgircBnVKe2Gwp9l6Vz34UxBYDPyTphySvxB7o5
/8fdSgTVi3G7/nIUzD56swF+gev+U0AX13YS7dPmylfHLjR1QpED9IFg0QLufKy0
jXK2hUT+CNHQcJ5AVe2UfxQxVELZzJ2jKPrP5EBFhdN1gbvA9JY/B7lBJMkBzp0l
CfqD+6De0owtXE7SsVv4AOy5wC+S1EkawOXnqWy6MoZs8Zudz+NEC0Z+mIDGzAcr
eR3FD/cKiytE6EAUqnDmGoaNFrWAtpybTEUs7HBS3te5AQ0EWyBRlAEIALlkxvWM
PRCfx2KNH9E9Pg+v50O5Bid3mg7JODEM4H0s/xbYc9Eem4aSid1T5OfZxYmvE2yt
F+m7MOUa0MgExscpzF+JDWcAh32Z0DaQscmoNQVIwW5cPVxuSHKszI1M0i+NTqFe
+OqzdFOsOkOLt10/mnw8kXUpFNbVi26sLrkQgYLOnViECB2qj27UwlnexAL4/6xU
pt2j9390/toihtCLanJxG9FlX5aKzmwhc/k+f/NDd01iMU9YlURO9a9s9kVc49Sb
guBJkObWG31MNcZ4eb/i+0uMgFdI23fNc+ye/pZPuHNhPb45t0WrfnMyjBu03SPn
ulLANr1jplPtUtMAEQEAAYkBJQQYAQIADwUCWyBRlAIbIAUJA8JnAAAKCRCgGhaL
EQXGajitB/9lnbUb15jjEnS38MW1nGCqJ4fNlRbYYqmIXsQRazG26cXf3/k2hSYc
t1n7Y6c7qzPBoEOpNHnXJyDg+uOk8scefM4Xv/NWiOPs0x0UTGagHEWeYlM6b/L+
Xa728WvSRFX0R04gpqDjs0x5x5LtIo9rxmEjr0fgZXbAs1Vkrkz9B5dBxzqBHSkf
KAjQJBYULp9OxyEBkylTh83j5spFRV+nlGMI/GD9BuvtFWAVBOLhMbwlRLFjmWEP
UE9HqS5+TyWG/B16ATeMfdgqYgLxslz6mwjjQJ6vMnn36doJhs+/+ZXZ97qgJWuK
9LYpnis1hgZulup6Z0dWUKgkY8bFNlFZuQENBFsgUZQBCAC2cuLkAbO9B2g1A6KF
r9bt2roNP5M5rkizmzDJGW+C91Nam5a6kK9N0bl8MpvD6qIuhI7h7pcs3Z78ad8X
C74vsJpG5gtoYMIl7CjCMB1ZASdmCGc0JIz+ewhn6z3viKYgsTp+7/LZgGuwlBxn
1tOhMggxr1kjOnLBJoDCrq1M7JddBGgKdnqqa548oDRotNmoeOd2v1u0LUK43QMm
v8VBelRmRHf15HOgdoutPYzJqSlQibKl/lE/xfO/4qGMrvhR76YEsH6x52qJNyli
QiYuaX1opC6EuL+UkrbzJdbcWoFZaWQxd2Leo9nXwuBY8en037m2x1SYjgkfhW+N
EurbABEBAAGJASUEGAECAA8FAlsgUZQCGwwFCQPCZwAACgkQoBoWixEFxmqCswf9
GyKnt4BSwpWrL9VUCjDh2Uds2GqC7vvXqpBfjj25yrPN+fKjWvdgHWq/WuHiNm0b
G7sxwwB54w46R9vFRRFAJ5aHzsWDp2Q40m0No57MLhohYTsppTBKvr0wlJ9nB6R5
XSDL1rx+UfvYuMsldY9JupVMhIqXw4SHCxwfSFEP0a63UgdVxICPZlrtcLVvUClD
x9tL+B2di8y5spVoMK+MvnSuzyMDQOCqUf+5nEuMsNTIwEQxTVh8SIUwJwxRV9io
HmQs5+k+a+oMIoLnLnKBMGKXLeMTgycjAOc3de31sDwtUFQ25yhJ0QYBwCPcXrFo
5siKVjn82r63dqkER+fpeA==
=R4Sy
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

@ -0,0 +1 @@
Subproject commit 9a2db4d3dfca3f30fad627f3c8d2477ac141fe64
Loading…
Cancel
Save