Güvenlik rehberi
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
guvenlik/src/beseri_guvenlik
murat emir cabaroğlu 603df45700 zarola için verilen urlleri düzelttim 3 years ago
..
2fa.md Dosya isimleri Türkçeleştirildi. 4 years ago
README.md pathleri düzelttim 3 years ago
fiziki_guvenlik.md dizin degisiklikleri 4 years ago
mesaj_disiplini.md Dosya isimleri Türkçeleştirildi. 4 years ago
parolalar.md zarola için verilen urlleri düzelttim 3 years ago

README.md

Beşeri Güvenlik

Her sistemin en zayıf halkası insandır

Dünyanın en iyi algoritmaları, şifreleme yazılımları, güvenlik duvarları veya çelik kapıları bunları kullanan kişilerin dikkati ve özeni kadar güvenlidir. Parolanız "1234" ise veya gelen her e-postayı açıp içindekilere tıklayıp bilgisayarınıza kuruyorsanız sizi hiçbir şey koruyamaz. Her sistemin güvenliğinin insanda başlayıp insanda bittiğinin farkındalığı ile donanıp kullandığınız sistemleri bu disiplin içinde güvenli kılmalısınız. Unutmayın sizi güvende tutacak bir sihirli değnek yok, güvenliğinizi siz güvenebileceğiniz tek kişi olarak kendiniz sağlamalısınız!