Update 'src/ag_guvenligi/vpn/vpn.md'

UFW rehberi başlığın altına girildi
master
AA 4 years ago
parent 759d0fe42e
commit ed00ea74f5
  1. 75
      src/ag_guvenligi/vpn/vpn.md

@ -142,32 +142,65 @@ VPN bağlantısı genellikle sorunsuz şekilde kurulu kalır. Fakat ağ sorunlar
GNU/Linux işletim sisteminde firewall kuralları ile cihazınızın İnternet bağlantısını VPN bağlantısına sınırlandırmanız gereklidir. Bunun için sisteminizde kurulu olan dağıtıma bağlı olarak çeşitli imkanlar mümkündür.
#### Iptables
Bir uçbirim çalıştırarak aşağıdaki komutları sırası ile belirtilen yerlere VPN sunucunuzun bilinen giriş IP adresini ekleyerek çalıştırın çalıştırın:
`sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT`
`sudo iptables-A INPUT -s 255.255.255.255/32 -j ACCEPT`
`sudo iptables-A INPUT -s 192.168.0.0/16 -d 192.168.0.0/16 -j ACCEPT`
`sudo iptables-A INPUT -s 10.0.0.0/8 -d 10.0.0.0/8 -j ACCEPT`
`sudo iptables-A INPUT -s 172.16.0.0/12 -d 172.16.0.0/12 -j ACCEPT`
`sudo iptables-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT`
`sudo iptables-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT`
`sudo iptables-A INPUT -i tun+ -j ACCEPT`
`sudo iptables-A INPUT -j DROP`
`sudo iptables-A FORWARD -i tun+ -j ACCEPT`
`sudo iptables-A FORWARD -j DROP`
`sudo iptables -A OUTPUT -d **[VPN SUNUCUSU IP ADRESİ]** -j ACCEPT`
`[üstteki satırı diğer sunucular için tekrar edin]`
#### UFW
[Bu bölüme katkı verebilirsiniz](https://git.oyd.org.tr/oyd/guvenlik)
Uncomplicated Firewall GNU/Linux dağıtımlarda firewall ayarlarını yapılandırmak için kullanılan
grafik arayüzü de bulunan bir yazılım. VPN kurulumunuzun bilgisayarınızdan dışarı tek bağlantı olması içn aşağıdaki yönergeyi takip edebilirsiniz.
#### ufw
* IPv6 kullanımı kapatın
[Bu bölüme katkı verebilirsiniz](https://git.oyd.org.tr/oyd/guvenlik)
IPv6 kullanımını kapatmanız VPN ayarlarınız açısından tek bir yöne odaklanmanız açısından kolaylık sağlar. Bunun için UFW'nin ayar dosyasında aşağıdaki değişikliği yapın:
`sudo nano /etc/default/ufw` Komutu ile editörde ayar dosyasını açın
IPV6=yes parametresini IPV6=no şeklinde değiştirip, CTRL-X ile kaydederek çıkın.
* UFW'yi devredışı bırakın
Ayarlarını yapacağımız UFW'yi devredışı bırakmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
`sudo ufw disable`
* Yerel ağ trafiğine izin verin
Yerel ağ trafiği cihazınızın bağlı olduğu yerel ağ dahilindeki cihazlarla iletişiminiz için gereklidir. Şayet böyle bir ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız bu aşamayı atlaybilirsiniz lakin neredeyse her bilgisayar kullanımı bu iletişime ihtiyaç duyduğundan aşağıdaki şekilde yerel ağ bağlantılarına izin vermek faydalı olacaktır.
`sudo ufw allow in to 10.0.2.0/24`
`sudo ufw allow in to 192.168.0.0/16`
`sudo ufw allow out to 10.0.2.0/24`
`sudo ufw allow out to 192.168.0.0/16`
* Tüm bağlantıları reddedin
Firewall ayarının temelinde her bağlantıyı baştan reddetmek ve sadece özellikle belirtilmiş bağlantıları kabul etmek bulunuyor. UFW'nin her türlü bağlantıyı reddetmesi için aşağıdaki komutu çalıştırın:
`sudo ufw default deny outgoing`
`sudo ufw default deny incoming`
* VPN sunucunuza izin verin
Bu noktada bilgisayarınız yerel ağ dışında hiç bir İnternet bağlantısına izin vermeyecek durumda olmalıdır. VPN sunucunuza bağlanmak için sunucunun giriş adresine UFW'de istisna tanımanız gerekli. Bunun için VPN sunucunuzun IP adresini öğrenmelisiniz. Bu bilgiye Openvpn ayar dosyasını açarak ulaşabilirsiniz. IP adresini öğrendikten sonra aşağıdaki komut ile gerekli istisnayı tanıyın:
`sudo ufw allow out to [sunucu IP adresi]`
* Tüm trafiği VPN'e yönlendirin
Aşağıdaki komut ile cihazınızdaki tüm bağlantıları VPN'e yönlendirebilirsiniz:
`sudo ufw allow out on tun0 from any to any`
* Gerekli ise İnternet'ten size ulaşılmasına izin verin.
Eğer İnternet üzerinden cihazınıza ulaşılması gerekli ise VPN bağlantısı üzerinden gelen bu taleplere aşağıdaki komut ile izin verebilirsiniz:
`sudo ufw allow in on tun0 from any to any`
* UFW'yi çalıştırın
`sudo ufw enable`
### Android
Eğer Android sürümünüz sistem çapında VPN ayarları desteklemiyor ise OpenVPN for Android'in bağlantısı kesildiği durumda cihazınızın bağlantısını kontrol etmek için [AfWall](https://f-droid.org/en/packages/dev.ukanth.ufirewall/) yazılımını kullanabilirsiniz. Bu yazılımı çalıştırmak için cihazınızın rootlu olması gerekmektedir.
Afwall kullanmanın bir diğer avantajı da cihazınızdaki hangi yazılımın İnternete erişip erişmeyeceğini ve erişecekse hangi kanal üzerinden olacağını belirtebiliyor olmanız.
Afwall kullanmanın bir diğer avantajı da cihazınızdaki hangi yazılımın İnternete erişip erişmeyeceğini ve erişecekse hangi kanal üzerinden olacağını belirtebiliyor olmanız.
Loading…
Cancel
Save