readme hatamı geri aldım

master
murat emir cabaroğlu 4 years ago
parent a17c6d0767
commit 917de496fe
  1. 8
      src/SUMMARY.md

@ -2,15 +2,15 @@
[Giriş](README.md)
- [Beşeri Güvenlik](beseri_guvenlik)
- [Beşeri Güvenlik](beseri_guvenlik/README.md)
- [Mesaj Disiplini](beseri_guvenlik/mesaj_disiplini.md)
- [Parolalar](beseri_guvenlik/parolalar.md)
- [Çift Aşamalı Doğrulama](beseri_guvenlik/2fa.md)
- [Cihaz Güvenliği](cihaz_guvenligi)
- [Cihaz Güvenliği](cihaz_guvenligi/README.md)
- [Yazılım Güvenliği](cihaz_guvenligi/yazilim_guvenligi.md)
- [Cihaz Şifreleme](cihaz_guvenligi/cihaz_sifreleme.md)
- [Mobil Cihazlar](cihaz_guvenligi/mobil_cihazlar.md)
- [Yazışma Güvenliği](yazisma_guvenligi)
- [Yazışma Güvenliği](yazisma_guvenligi/README.md)
- [Şifreli E-Posta](yazisma_guvenligi/openpgp.md)
- [GnuPG Anahtar Üretimi](yazisma_guvenligi/gpg/gpg-anahtar-uretimi.md)
- [GnuPG Anahtarını Saklama](yazisma_guvenligi/gpg/anahtar-saklama.md)
@ -20,7 +20,7 @@
- [OTR İle Anlık Yazışma](yazisma_guvenligi/otr.md)
- [OMEMO İle Anlık Yazışma](yazisma_guvenligi/omemo/omemo.md)
- [Signal İle Anlık Yazışma](yazisma_guvenligi/signal/signal.md)
- [Ağ Güvenliği](ag_guvenligi)
- [Ağ Güvenliği](ag_guvenligi/README.md)
- [Güvenli Bağlantılar](ag_guvenligi/guvenli_baglantilar.md)
- [Güvenli Web Gezintisi](ag_guvenligi/guvenli_web_gezintisi.md)
- [Sertifikalar](ag_guvenligi/sertifikalar.md)

Loading…
Cancel
Save