Mert Gör
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
 
Mert Gör ☭ 6fd0054f26
hack
2 years ago
README.md hack 2 years ago
by-sa.markdown hacking 2 years ago
mert.png hacking 2 years ago
mert.xcf hacking 2 years ago

README.md

Mert Gör

Trying to lead Free Software, not lead only to lead sorry to serve society and serve to leaders, leaders and more leaders, freedom and more freedom

happy hacking

Hack ile ilgili Türkçe kısa bir açıklama

MIT belki ilk hacker okuluydu, sonra BSD geldi ve davalık olduğu için UNIX bilerek kocaman UNIX yazıyorum, açıkçası umrumda değil UNIX özgür olacak bir sistem iken engellenmiştir, UNIX kodlarını alan olduğu için BSD ekibi deyim yerindeyse haşlandı, zaten Richard Stallman'da gördüğüm bu MIT ve BSD yerine kendi ismini verdiği GNU is Not UNIX yani biz UNIX değiliz isimlendirmesi ve GPL yani Genel Kamu Lisansı gibi geri bildirim odaklı ve özgürlükleri bu geri bildirimlerle korumak isteyen lisansı boşuna yazmadı veya yazılmasına öncülük etmedi

Neticede ben BSD derken biraz daha derli toplu bir organizasyon modeli ve eğitim ile geliştirmeyi birlikte yürütmek olarak anlamak istiyorum, yoksa bir üst elit zümre olarak değil

ve BSD ilk acı çeken olduğu ve ayrı düşünen ekip olduğu için ilgimi çekiyor...

öyleyse başarabilecek misin ? yani İngilizce happy hacking!