diff --git a/.gitignore b/.gitignore new file mode 100644 index 0000000..73ab876 --- /dev/null +++ b/.gitignore @@ -0,0 +1,2 @@ +public/ +resources/ diff --git a/public/_index.md.backup b/public/_index.md.backup deleted file mode 100644 index 5880308..0000000 --- a/public/_index.md.backup +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ -+++ -title = "ana sayfa" -+++ - -## Hackerspace nedir? - -Hackerspace, hacker kıraathanesidir. - -## Hacking nedir? - -Hacking ifadesi gibi değişken bir ifade için basit bir tanım yapmak zordur; ama birçok hacker'ın ortak özelliği oyuncu, zeki ve keşifçi olmalarıdır. Bu nedenle hacking, oyuncu bir zeka ruhunda mümkün olanın sınırlarını keşfetmek anlamına gelmektedir. Oyuncu zeka gösteren etkinlikler hack değerine sahiptir. - --- Richard Stallman, “Hacking Hakkında” - -## Hackerspace Istanbul nedir? - -Hackerspace İstanbul; **2017 Aralık'ta kurulmuş olan**, el birliği ile toplanan imkanların bir arada bulunduğu, bilgisayar, elektronik, internet, DIY, sanat ve benzeri konulara ilgi duyan insanların beraber çalışabilecekleri, proje üretebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlikler düzenleyebilecekleri bir atölyedir. - -## Mekan açık mı? - -Bütçe sıkıntıları sebebiyle 2018 yılının Ekim ayında fiziksel mekanı kapatmak zorunda kaldık. Ancak Özgür Yazılım Derneği çevresinde yeniden açma çalışmalarımız devam etmektedir. - -## Nasıl bağışta bulunabilirim? - -**HSIST** yazıp **8071**'e göndererek aylık **20 TL** bağışta bulunarak destekçi üyemiz olabilirsiniz. \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/atölye/index.html b/public/categories/atölye/index.html deleted file mode 100644 index 4c9c621..0000000 --- a/public/categories/atölye/index.html +++ /dev/null @@ -1,371 +0,0 @@ - - - - - - - Atölye | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Atölye

-
- -
-
-

- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi -

- -
- -
Atölye
- -
- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/categories/atölye/index.xml b/public/categories/atölye/index.xml deleted file mode 100644 index a659903..0000000 --- a/public/categories/atölye/index.xml +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ - - - - Atölye on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/categories/at%C3%B6lye/ - Recent content in Atölye on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/atölye/page/1/index.html b/public/categories/atölye/page/1/index.html deleted file mode 100644 index dc5c6a9..0000000 --- a/public/categories/atölye/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/categories/at%C3%B6lye/ \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/açılış/index.html b/public/categories/açılış/index.html deleted file mode 100644 index da241a0..0000000 --- a/public/categories/açılış/index.html +++ /dev/null @@ -1,366 +0,0 @@ - - - - - - - Açılış | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Açılış

-
- -
-
-

- Hackerspace Istanbul açılış partisi -

- -
- -
Açılış partisi
- -
- Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. -
- - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/categories/açılış/index.xml b/public/categories/açılış/index.xml deleted file mode 100644 index 9d4b660..0000000 --- a/public/categories/açılış/index.xml +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ - - - - Açılış on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/categories/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ - Recent content in Açılış on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Hackerspace Istanbul açılış partisi - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/açılış/page/1/index.html b/public/categories/açılış/page/1/index.html deleted file mode 100644 index f410c74..0000000 --- a/public/categories/açılış/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/categories/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/cryptoparty/index.html b/public/categories/cryptoparty/index.html deleted file mode 100644 index 63ee3af..0000000 --- a/public/categories/cryptoparty/index.html +++ /dev/null @@ -1,372 +0,0 @@ - - - - - - - Cryptoparty | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Cryptoparty

-
- -
-
-

- CryptoParty #0 -

- -
- -
Etkinlik
- -
- CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/categories/cryptoparty/index.xml b/public/categories/cryptoparty/index.xml deleted file mode 100644 index 759e602..0000000 --- a/public/categories/cryptoparty/index.xml +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ - - - - Cryptoparty on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/categories/cryptoparty/ - Recent content in Cryptoparty on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - - - - - - CryptoParty #0 - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/cryptoparty/page/1/index.html b/public/categories/cryptoparty/page/1/index.html deleted file mode 100644 index 79beef3..0000000 --- a/public/categories/cryptoparty/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/categories/cryptoparty/ \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/development/index.html b/public/categories/development/index.html deleted file mode 100644 index 033cf71..0000000 --- a/public/categories/development/index.html +++ /dev/null @@ -1,291 +0,0 @@ - - - - - - - Development | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-

hackerspace istanbul

-
- - - -
-
-
-

Development

-
- -
-
-

- Deneme işi -

- -
- -
Lorem ipsum
- -
- Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/categories/development/index.xml b/public/categories/development/index.xml deleted file mode 100644 index ca8b39a..0000000 --- a/public/categories/development/index.xml +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ - - - - Development on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/categories/development/ - Recent content in Development on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Deneme işi - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/development/page/1/index.html b/public/categories/development/page/1/index.html deleted file mode 100644 index bd0fa24..0000000 --- a/public/categories/development/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/categories/development/ \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/etkinlik/index.html b/public/categories/etkinlik/index.html deleted file mode 100644 index 2e7955c..0000000 --- a/public/categories/etkinlik/index.html +++ /dev/null @@ -1,427 +0,0 @@ - - - - - - - Etkinlik | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Etkinlik

-
- -
-
-

- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi -

- -
- -
Atölye
- -
- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. -
- - - - - - - -
- - -
-
-

- Hackerspace Istanbul açılış partisi -

- -
- -
Açılış partisi
- -
- Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. -
- - - - - -
- - -
-
-

- CryptoParty #0 -

- -
- -
Etkinlik
- -
- CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/categories/etkinlik/index.xml b/public/categories/etkinlik/index.xml deleted file mode 100644 index b0b7b07..0000000 --- a/public/categories/etkinlik/index.xml +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ - - - - Etkinlik on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/categories/etkinlik/ - Recent content in Etkinlik on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. - - - - Hackerspace Istanbul açılış partisi - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. - - - - CryptoParty #0 - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/etkinlik/page/1/index.html b/public/categories/etkinlik/page/1/index.html deleted file mode 100644 index 1f1f358..0000000 --- a/public/categories/etkinlik/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/categories/etkinlik/ \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/index.html b/public/categories/index.html deleted file mode 100644 index b82f198..0000000 --- a/public/categories/index.html +++ /dev/null @@ -1,343 +0,0 @@ - - - - - - - Categories | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Categories

-
- -
- - - diff --git a/public/categories/index.xml b/public/categories/index.xml deleted file mode 100644 index 0971974..0000000 --- a/public/categories/index.xml +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ - - - - Categories on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/categories/ - Recent content in Categories on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Atölye - http://hackerspace.ist/categories/at%C3%B6lye/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/categories/at%C3%B6lye/ - - - - - Açılış - http://hackerspace.ist/categories/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/categories/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ - - - - - Cryptoparty - http://hackerspace.ist/categories/cryptoparty/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/categories/cryptoparty/ - - - - - Etkinlik - http://hackerspace.ist/categories/etkinlik/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/categories/etkinlik/ - - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/vim/index.html b/public/categories/vim/index.html deleted file mode 100644 index 7dedd5f..0000000 --- a/public/categories/vim/index.html +++ /dev/null @@ -1,291 +0,0 @@ - - - - - - - Vim | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-

hackerspace istanbul

-
- - - -
-
-
-

Vim

-
- -
-
-

- Deneme işi -

- -
- -
Lorem ipsum
- -
- Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/categories/vim/index.xml b/public/categories/vim/index.xml deleted file mode 100644 index 6159579..0000000 --- a/public/categories/vim/index.xml +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ - - - - Vim on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/categories/vim/ - Recent content in Vim on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Deneme işi - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/categories/vim/page/1/index.html b/public/categories/vim/page/1/index.html deleted file mode 100644 index f01281c..0000000 --- a/public/categories/vim/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/categories/vim/ \ No newline at end of file diff --git a/public/hsist.png b/public/hsist.png deleted file mode 100644 index da91689..0000000 Binary files a/public/hsist.png and /dev/null differ diff --git a/public/iletisim.md.backup b/public/iletisim.md.backup deleted file mode 100644 index df911b8..0000000 --- a/public/iletisim.md.backup +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -title: "iletişim" -draft: false ---- - -- **Posta**: Özgür Yazılım Derneği PK 5, 34710 Kadıköy/İstanbul -- **E-posta**: iletisim {güzela} hackerspace.ist - -- **E-posta listesi**: [hsist-genel listesine üye olmak için tıklayın.](mailto:hsist-genel-join@liste.oyd.org.tr?subject=subscribe) - - - -- **IRC**: freenode üzerinde #hsist diff --git a/public/iletisim/index.html b/public/iletisim/index.html deleted file mode 100644 index 4d837c7..0000000 --- a/public/iletisim/index.html +++ /dev/null @@ -1,339 +0,0 @@ - - - - - - - iletişim | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

iletişim

-
- - -
- - - diff --git a/public/index.html b/public/index.html deleted file mode 100644 index bc6bf0c..0000000 --- a/public/index.html +++ /dev/null @@ -1,359 +0,0 @@ - - - - - - - hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-

- - -

Hackerspace nedir?

- -

Hackerspace, hacker kıraathanesidir.

- -

Hacking nedir?

- -

Hacking ifadesi gibi değişken bir ifade için basit bir tanım yapmak zordur; ama birçok hacker’ın ortak özelliği oyuncu, zeki ve keşifçi olmalarıdır. Bu nedenle hacking, oyuncu bir zeka ruhunda mümkün olanın sınırlarını keşfetmek anlamına gelmektedir. Oyuncu zeka gösteren etkinlikler hack değerine sahiptir.

- -

Richard Stallman, “Hacking Hakkında”

- -

Hackerspace Istanbul nedir?

- -

Hackerspace İstanbul; 2017 Aralık’ta kurulmuş olan, el birliği ile toplanan imkanların bir arada bulunduğu, bilgisayar, elektronik, internet, DIY, sanat ve benzeri konulara ilgi duyan insanların beraber çalışabilecekleri, proje üretebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlikler düzenleyebilecekleri bir atölyedir.

- -

Mekan açık mı?

- -

Bütçe sıkıntıları sebebiyle 2018 yılının Ekim ayında fiziksel mekanı kapatmak zorunda kaldık. Ancak Özgür Yazılım Derneği çevresinde yeniden açma çalışmalarımız devam etmektedir.

- -

Nasıl bağışta bulunabilirim?

- -

HSIST yazıp 8071‘e göndererek aylık 20 TL bağışta bulunarak destekçi üyemiz olabilirsiniz.

- -

-
- - - diff --git a/public/index.xml b/public/index.xml deleted file mode 100644 index 49449d9..0000000 --- a/public/index.xml +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ - - - - ana sayfa on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/ - Recent content in ana sayfa on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. - - - - Hackerspace Istanbul açılış partisi - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. - - - - CryptoParty #0 - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. - - - - iletişim - http://hackerspace.ist/iletisim/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/iletisim/ - Posta: Özgür Yazılım Derneği PK 5, 34710 Kadıköy/İstanbul E-posta: iletisim {güzela} hackerspace.ist E-posta listesi: hsist-genel listesine üye olmak için tıklayın. IRC: freenode üzerinde #hsist - - - - manifesto - http://hackerspace.ist/manifesto/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/manifesto/ - “Hacking” “Hacking, oyuncu bir zeka ruhunda mümkün olanın sınırlarını keşfetmek anlamına gelmektedir. Oyuncu zeka gösteren etkinlikler hack değerine sahiptir.” -– Richard M. Stallman (rms) -hs.ist Bu bölüm içerisindekiler hs.ist’in kendi için kendine hatırlattıklarıdır. -Yine hs.ist, merak edenler için yazıya dökülmesini rica etmiştir. -Bu noktadan sonra “Hackerspace İstanbul” için kısaca “hs.ist” denir. -Hackerspace İstanbul canlı olduğu, doğal ve otonom olarak hareket ettiğinden, bölüm boyunca; gideceği veya bulunacağı yolu tanımlar. Yani bu kısım; hs. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/isler/cryptoparty-0/index.html b/public/isler/cryptoparty-0/index.html deleted file mode 100644 index 40639f5..0000000 --- a/public/isler/cryptoparty-0/index.html +++ /dev/null @@ -1,417 +0,0 @@ - - - - - - - CryptoParty #0 | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

CryptoParty #0

-
- - -

CryptoParty #0

- -

Eğitmen: Özcan Oğuz

- -

Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi

- -

Saat: 16:00

- -

Yer: Hackerspace İstanbul

- -

Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.)

- -

Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.)

- -

Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz.

- -

CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir.

- -

CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır.

- -

Etkinlik sonunda, katılımcıların kişisel mahremiyetlerini ve gizliliklerini nasıl sağlayacakları konusunda tecrübe kazanmış olmaları hedeflenmektedir.

- -

Akış

- - - -

Ön Gereksinimler

- - - -

Kayıt için sorular

- - - -

Etiketler: cryptoparty, atölye, etkinlik, haziran

- -
- - - diff --git a/public/isler/gnulinux-ile-tanisma-atolyesi.md.backup b/public/isler/gnulinux-ile-tanisma-atolyesi.md.backup deleted file mode 100644 index 442930a..0000000 --- a/public/isler/gnulinux-ile-tanisma-atolyesi.md.backup +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ -+++ -title = "GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi" -description = "Atölye" -date = "2018-05-22" -author = "hs.ist" -categories = ["Etkinlik", "Atölye"] -slug = "gnulinux-tanisma-atolyesi" -tags = ["2018", "atölye", "hs.ist"] -+++ - -### GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi - -**Eğitmen:** Özcan Oğuz - -**Tarih:** 26 Mayıs 2018 - -**Saat:** 16.00-20.00 - -**Yer:** [Hackerspace İstanbul](https://hackerspace.ist/iletisim.html) - -**Kontenjan:** 10 - -**Minimum Bağış Miktarı:** 25 TL (*Toplanan bütün bağış, HS'nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.*) - -**Kayıt:** Kayıt olmak için, **kayıt {güzela} hackerspace.ist** adresine, konusu "KVKK ve Verinin Geleceği" konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. - -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. - -* Özgür yazılım felsefesi -* İşletim sistemi, dağıtım, çekirdek, donanım, yazılım kavramları -* Masaüstü ortamı, pencere yöneticisi, komut satırı kavramları -* GNU/Linux işletim sisteminin yapısı -* Giriş seviyesi masaüstü kullanımı -* Yardım almak -* Komut satırı ortamında dosya ve dizin işlemleri -* Giriş seviyesi kullanıcı yönetimi -* Paket yönetim sistemi -* Dosya yedekleme - -Bütün akış, Debian GNU/Linux ve türevleri üzerinden ilerleyecektir. - -#### Ön Gereksinimler - -* Sanal makina üzerinde masaüstü ortamıyla birlikte Debian GNU/Linux kurulu bir kişisel bilgisayar ile gelmeniz beklenmektedir. - -[VirtualBox Kurulum Belgesi](https://kurs.ab.org.tr/2018/wp-content/uploads/2018/01/virtual-box.pdf) -| [Debian GNU/Linux Kurulum Belgesi](https://kurs.ab.org.tr/2018/wp-content/uploads/2018/01/debian-kurulum.pdf) - -Sanal makinanın bozulması ihtimaline karşı, makinanın bir yedeğini almanızı tavsiye ederiz. - -#### Kayıt Soruları - -* Kullandığınız ilk özgür yazılım nedir? -* GNU/Linux işletim sistemi hakkında birkaç cümle kurabilir misiniz? - -Etiketler: atölye, gnu/linux, başlangıç, mayıs diff --git a/public/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/index.html b/public/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/index.html deleted file mode 100644 index 482a860..0000000 --- a/public/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/index.html +++ /dev/null @@ -1,397 +0,0 @@ - - - - - - - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi

-
- - -

GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi

- -

Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist

- -

Tarih: 26 Mayıs 2018

- -

Saat: 16.00-20.00

- -

Yer: Hackerspace İstanbul

- -

Kontenjan: 10

- -

Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.)

- -

Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir.

- -

Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

- - - -

Bütün akış, Debian GNU/Linux ve türevleri üzerinden ilerleyecektir.

- -

Ön Gereksinimler

- - - -

VirtualBox Kurulum Belgesi -| Debian GNU/Linux Kurulum Belgesi

- -

Sanal makinanın bozulması ihtimaline karşı, makinanın bir yedeğini almanızı tavsiye ederiz.

- -

Kayıt Soruları

- - - -

Etiketler: atölye, gnu/linux, başlangıç, mayıs

- -
- - - diff --git a/public/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi (kopya 1).md.backup b/public/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi (kopya 1).md.backup deleted file mode 100644 index 3abdf48..0000000 --- a/public/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi (kopya 1).md.backup +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ -+++ -title = "CryptoParty #0" -description = "Etkinlik" -date = "2018-06-5" -author = "hs.ist" -categories = ["Etkinlik", "CryptoParty"] -slug = "cryptoparty-0" -tags = ["2018", "atölye", "cryptoparty"] -+++ - -## CryptoParty #0 - -**Eğitmen:** Özcan Oğuz - -**Tarih:** 9 Haziran 2018 Cumartesi - -**Saat:** 16:00 - -**Yer:** [Hackerspace İstanbul](https://hackerspace.ist/iletisim.html) - -**Kontenjan:** 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) - -**Minimum Bağış Miktarı:** 25 TL (*Toplanan bütün bağış, HS'nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.*) - -**Kayıt:** [Kayıt sayfası](https://hackerspace.ist/etkinlikler)'nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. - - -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. - -CryptoParty'de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. - -Etkinlik sonunda, katılımcıların kişisel mahremiyetlerini ve gizliliklerini nasıl sağlayacakları konusunda tecrübe kazanmış olmaları hedeflenmektedir. - -#### Akış - -* Kriptoloji, şifre, parola kavramları -* Kriptolojinin kısa tarihçesi -* Kriptolojinin temel amaçları -* Asimetrik-simetrik şifreleme kavramları -* Basit şifreleme uygulamaları (Sezar, Poli-alfabetik vs.) -* Vernam şifreleme algoritması -* Açık-kapalı anahtar kavramları -* Diffie-Hellmann Anahtar Değişimi -* GnuPG/PGP'ye giriş -* GPG: Anahtar çifti oluşturma -* GPG: Anahtar sunucusu kullanımı -* GPG: Keychain yönetimi -* GPG: Anahtar imzalama -* GPG: Enigmail kurulumu ve şifreli e-posta gönderimi -* Tor nedir? -* Tor ağının çalışma prensipleri -* Tor: Tor tarayıcısına genel bakış -* Tor: Tor proxy kullanımı -* OTR ve OMEMO nedir? -* OTR: Pidgin üzerine OTR kurulumu -* OTR: Doğrulama yöntemleri -* OMEMO: Pidgin üzerine OMEMO kurulumu -* OMEMO ve OTR arasındaki farklar -* Gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilecek tarayıcı eklentileri - -#### Ön Gereksinimler - -* [GNU](https://gnu.org) işletim sistemi kurulu bir kişisel bilgisayar (**Not:** Akış bütünüyle GNU/Linux işletim sistemi üzerinden anlatılacaktır. Anlatılacak araçların birçoğu, özel mülk sistemler üzerinde de çalışmakla birlikte, şifreleme araçlarının özel mülk sistemlerde çalıştırılması mahremiyet ve güvenlik açısından uygun değildir. Eğer yine de özel mülkiyet bir sistem ile katılmak istiyorsanız, araçların işletim sisteminize uygun sürümlerini araştırıp kurabilirsiniz. Ancak, kurulumda veya uygulamada karşılaşabileceğiniz sorunlar veya hatalar için sizlere yardımcı olmayız.) - -* [GPG](https://gnupg.org), [Pidgin](https://pidgin.im), pidgin-otr, [Thunderbird](https://thunderbird.net) ve [Tor Browser](https://ozgurlesin.org/tor.html) paketlerini atölyeye gelmeden önce kurmanız gerekmektedir. - -* [F-Droid](https://f-droid.org) kurulu bir Android (tercihen Replicant veya LineageOS dağıtımı ile) cep telefonu (*Opsiyonel*) - -#### Kayıt için sorular - -* CryptoParty'den beklentiniz nedir? -* Şifre ve parola arasındaki farkı kısaca açıklar mısınız? -* "Deep Web" kavramını daha önce duydunuz mu? Sizin için ne ifade ettiğini kısaca belirtir misiniz? - -Etiketler: cryptoparty, atölye, etkinlik, haziran diff --git a/public/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/index.html b/public/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/index.html deleted file mode 100644 index a83bc6c..0000000 --- a/public/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/index.html +++ /dev/null @@ -1,348 +0,0 @@ - - - - - - - Hackerspace Istanbul açılış partisi | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Hackerspace Istanbul açılış partisi

-
- - -

Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor!

- -

Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz)
-Saat: 20:00
-Kayıt: Kayıt gerekmiyor

- -

Ayrıntılar:

- -

Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz.

- -
- - - diff --git a/public/isler/index.html b/public/isler/index.html deleted file mode 100644 index 9f1d643..0000000 --- a/public/isler/index.html +++ /dev/null @@ -1,427 +0,0 @@ - - - - - - - işler | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

işler

-
- -
-
-

- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi -

- -
- -
Atölye
- -
- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. -
- - - - - - - -
- - -
-
-

- Hackerspace Istanbul açılış partisi -

- -
- -
Açılış partisi
- -
- Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. -
- - - - - -
- - -
-
-

- CryptoParty #0 -

- -
- -
Etkinlik
- -
- CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/isler/index.xml b/public/isler/index.xml deleted file mode 100644 index 59704c2..0000000 --- a/public/isler/index.xml +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ - - - - işler on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/isler/ - Recent content in işler on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. - - - - Hackerspace Istanbul açılış partisi - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. - - - - CryptoParty #0 - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/isler/page/1/index.html b/public/isler/page/1/index.html deleted file mode 100644 index 16e93c7..0000000 --- a/public/isler/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/isler/ \ No newline at end of file diff --git a/public/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/index.html b/public/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/index.html deleted file mode 100644 index 79956f9..0000000 --- a/public/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/index.html +++ /dev/null @@ -1,274 +0,0 @@ - - - - - - - Deneme işi | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-

hackerspace istanbul

-
- - - -
-
-
-

Deneme işi

-
- - -

Lorem ipsum

- -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- - - -

Davorum asortium

- -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- -

Davorum asortium

- -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- -
- - - diff --git a/public/logo.png b/public/logo.png deleted file mode 100644 index 0fc386f..0000000 Binary files a/public/logo.png and /dev/null differ diff --git a/public/manifesto.md.backup b/public/manifesto.md.backup deleted file mode 100644 index 844f02f..0000000 --- a/public/manifesto.md.backup +++ /dev/null @@ -1,161 +0,0 @@ -+++ -title = "manifesto" -+++ -## “Hacking” - -"Hacking, oyuncu bir zeka ruhunda mümkün olanın sınırlarını keşfetmek anlamına gelmektedir. Oyuncu zeka gösteren etkinlikler **hack değeri**ne sahiptir." --- **Richard M. Stallman** (rms) - ---- - -## hs.ist - -Bu bölüm içerisindekiler hs.ist'in kendi için kendine hatırlattıklarıdır. - -Yine hs.ist, merak edenler için yazıya dökülmesini rica etmiştir. - -_Bu noktadan sonra "Hackerspace İstanbul" için kısaca **"hs.ist"** denir._ - -Hackerspace İstanbul canlı olduğu, doğal ve otonom olarak hareket ettiğinden, bölüm boyunca; gideceği veya bulunacağı yolu tanımlar. Yani bu kısım; hs.ist adına yapılanları ve hs.ist adına konuşulanları düzenler. - -hs.ist, "Neden?" sorusundan hoşlanmaz. Cevabı hep "Çünkü yapabiliyorum" olur. Doğru soru "Nasıl?" olmalıdır. - -hs.ist, yeniden üretimi ve değiştirmeyi de üretime dahil görür. - -hs.ist, GNU Felsefesi[1] ile ilerler. HS olarak üreteceği her şey bu felsefeye uygun olarak "özgür" tanımına dahil olacaktır. Yani eğer yazılım üretiyorsa bu özgür yazılım, donanım üretiyorsa bu özgür donanım (tasarımı), bir belge yazıyorsa bu özgür bir belge olacak ve üretimlerini yine özgür bir lisans ile lisanslayacaktır. [2] - -hs.ist, düzenlediği bütün etkinlikleri ve yaptığı bütün çalışmaları bu felsefeye dayanarak yürütecektir. - -GNU felsefesi hs.ist'nin temel dayanağıdır. - -hs.ist, özgür olanı "özgür" diye ifade eder. Özgür olmayanı ise "özel mülkiyet" veya "sahipli" olarak adlandırır. [3] Bu tanımları kaynağın açık ve kapalı olması ile sınırlamaz. - -hs.ist için bir yazılımın "açık kaynak" olması hiçbir anlam ihtiva etmez. Önemli olan özgür olup olmadığıdır. - -hs.ist, sahipli yazılım üreticilerinden ve savunucularından imtina eder. - -hs.ist, hack kültürünün üretimlerini ve üreticilerini şapkalandırmaz. - -hs.ist, hack kültürünü ve hacker'ları güvenlik ya da yazılım ile sınırlamaz. - -hs.ist, tüketim "kültürüne" karşıdır, "yenisini almak" yerine tamir etmeyi tercih eder. HS için malzeme farklı bir alanda kullanılmak üzere saklanacak değerdedir. - -hs.ist, her tür ve seviyeden sansür ve toplu gözetim karşıtıdır. Bu gözetime yardım eden, destek olan, öven; yapı, organizasyon veya çıktılara hiçbir açıdan dahil olmaz ve bunları meşrulaştırmaz. - -hs.ist, mümkün olanın sınırlarını keşfetme hakkını saklı tutar. - -hs.ist'e iştirak eden herkes işbu protokolü kabul etmiş sayılır. - - ---- - - -## Üyelik - -**Üyelik tipleri:** - -hs.ist'in iki tip üyesi vardır: - -* Üyeler -* Destekçi üyeler - - -**Üye olmak için:** - -En üstte bulunan "Hacking" bölümündeki tanıma dahil olmak. - -Mevcut hs.ist üyelerinden en az birinin size referans olması [4] - -Açık toplantılara katılım sağlamak gerekmektedir. (Mekan fiziksel olarak kapalı olduğu için e-posta listesine katılım sağlamak.) - -**Üye olarak kalmak için ise;** - -hs.ist'in hayatta kalabilmesi ve devamlılığının sağlanması için gereken inisiyatifleri almak, -hs.ist'in bir parçası olduğunun bilincine varmak, -hs.ist'i mekan dışında olması gerektiği şekilde temsil etmek, -Diğer tüm üyelerle gerektiği kadar iletişim içerisinde olmak gerekmektedir. - -**Destekçi üye olmak için** - -hs.ist'e mali veya ayni olarak destek veren veya hs.ist'in devamlılığı ve sürdürülebilirliği için çalışan kişiler destekçi üye olabilir. - - -**Yetkililer;** - -hs.ist, ilkeleri doğrultusunda otonom bir şekilde ilerlemektedir. - -hs.ist'in bir yetkilisi yoktur, dolayısıyla sorumluluğu veya yetkiyi dağıtacak ve paylaştıracak hiç kimse bulunmamaktadır. - -hs.ist canlıdır. Eğer yapılması gereken bir şey varsa, onunla ilgilenebilir veya onunla ilgilenen kişilerle hareket edebilirsiniz. - -Her üye, hs.ist'in bir parçasıdır ve üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyi üye olarak taahhüt eder. - -hs.ist'in özel güçleri vardır. - ---- - -## Protokolün geçerliliği - -Bu protokol, hs.ist'in varoluş ilkelerini içermektedir. -hs.ist, konumdan ve kişilerden bağımsız olup, var olduğu her yerde işbu protokol geçerlidir. - -Protokolün maddeleri düzenli olarak ihlal edilmeye başlandığında, hs.ist anlamını yitirerek fiilen ortadan kalkacağından, işbu protokol de kendi kendini imha edecektir. - ---- - -## Sıkça Verilen Cevaplar - -Hayır, ~~mekana gelmek~~ hs.ist'e katılmak için Özgür Yazılım savunucusu olmak zorunda değilsiniz, ancak dahil olmak için özgür yazılım aktivisti olmak zorundasınız. - -Hayır, mekana bir WC [5] veya özel mülkiyet bir sistem ile gelebilirsiniz, ancak dahil olmak için GNU işletim sistemi kullanmak zorundasınız. - -Hayır, Facebook veya Instagram kullanıyor olmanız mekana gelmenize engel değil, ancak dahil olmak için neden bu servisleri kullanmamanız gerektiğinin bilincine varmış olmalısınız. - -Hayır, mekana gelmek için düşünce yapınız mekan ile örtüşmek zorunda değildir, ancak dahil olmak için HS'nin ilkelerini benimsemek zorundasınız. - -Hayır, bir ziyaretçi olarak sizin dışarıda ne yaptığınız bizi ilgilendirmiyor, ancak dahil olmak için yaşam tarzınızı felsefemize uydurmak zorundasınız. - -Hayır, özel mülk yazılım savunucuları giremez. - -Aynen öyle, bu mekanda demokrasi yok, çünkü çoğunluğun diktatörlüğünü reddediyoruz. - -Bu koşulları beğenmiyorsanız, her mahallede bir co-working space var, fiyatları uygun olan bir tanesini deneyebilirsiniz. - -Hayır, mekanda "Unity atölyesi" düzenleyemezsiniz. - -Hayır, HS size uyum sağlamayacaktır, siz HS'ye uyum sağlamak zorundasınız. - -Hayır, üye olmak için teknik biri olmak zorunda değilsiniz. - -Hayır, hacker ve maker aynı şey değildir, dolayısıyla hackerspace ve makerspace de aynı şey değildir. - -Hayır, üyelerin mekanda yaptığı bütün çalışmalar mekan tanımına uygun olmak zorunda değildir. Ancak mekan dahilinde; kullanıcıların özgürlüklerini kısıtlayan, insanları istekleri haricinde toplu gözetim ağlarına dahil eden, DRM ve benzeri yapılar içeren veya sansür aracı olarak kullanılan uygulamalar kati surette geliştirilemez. Ayrıca mekan içerisinde, harici bir internet bağlantısı veya cihaz kullanılıyor olsa dahi; ortam dinlemesi yapan, insanları toplu gözetime dahil eden uygulamalar kullanılamaz. - -Hayır, X hesabının şifresini kırmıyoruz. Ayrıca o "şifre" değil "parola". - -Hayır, parola da kırmıyoruz. - -Hayır, "open source'çu" veya "Linüx'çu" değiliz, **özgür yazılımcıyız**. - - ---- - - - - - [1] [https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.tr.html](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.tr.html) - - [2] [https://www.gnu.org/licenses/license-list.html](https://www.gnu.org/licenses/license-list.html) - - [3] [https://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.tr.html](https://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.tr.html) - - [4] Eğer mekandan size referans olabilecek kimseyi tanımıyorsanız, mekana açık toplantıların olduğu günlerde gelerek arkadaş edinmeyi deneyebilirsiniz. - - [5] [https://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html#PC](https://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html#PC) - - ----- - -Bu metin, Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International lisansı ile lisanslanmıştır. [Neden bu lisans?](https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#OpinionLicenses) \ No newline at end of file diff --git a/public/manifesto/index.html b/public/manifesto/index.html deleted file mode 100644 index 19d1d56..0000000 --- a/public/manifesto/index.html +++ /dev/null @@ -1,502 +0,0 @@ - - - - - - - manifesto | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

manifesto

-
- - -

“Hacking”

- -

“Hacking, oyuncu bir zeka ruhunda mümkün olanın sınırlarını keşfetmek anlamına gelmektedir. Oyuncu zeka gösteren etkinlikler hack değerine sahiptir.”
-– Richard M. Stallman (rms)

- -
- -

hs.ist

- -

Bu bölüm içerisindekiler hs.ist’in kendi için kendine hatırlattıklarıdır.

- -

Yine hs.ist, merak edenler için yazıya dökülmesini rica etmiştir.

- -

Bu noktadan sonra “Hackerspace İstanbul” için kısaca “hs.ist” denir.

- -

Hackerspace İstanbul canlı olduğu, doğal ve otonom olarak hareket ettiğinden, bölüm boyunca; gideceği veya bulunacağı yolu tanımlar. Yani bu kısım; hs.ist adına yapılanları ve hs.ist adına konuşulanları düzenler.

- -

hs.ist, “Neden?” sorusundan hoşlanmaz. Cevabı hep “Çünkü yapabiliyorum” olur. Doğru soru “Nasıl?” olmalıdır.

- -

hs.ist, yeniden üretimi ve değiştirmeyi de üretime dahil görür.

- -

hs.ist, GNU Felsefesi[1] ile ilerler. HS olarak üreteceği her şey bu felsefeye uygun olarak “özgür” tanımına dahil olacaktır. Yani eğer yazılım üretiyorsa bu özgür yazılım, donanım üretiyorsa bu özgür donanım (tasarımı), bir belge yazıyorsa bu özgür bir belge olacak ve üretimlerini yine özgür bir lisans ile lisanslayacaktır. [2]

- -

hs.ist, düzenlediği bütün etkinlikleri ve yaptığı bütün çalışmaları bu felsefeye dayanarak yürütecektir.

- -

GNU felsefesi hs.ist’nin temel dayanağıdır.

- -

hs.ist, özgür olanı “özgür” diye ifade eder. Özgür olmayanı ise “özel mülkiyet” veya “sahipli” olarak adlandırır. [3] Bu tanımları kaynağın açık ve kapalı olması ile sınırlamaz.

- -

hs.ist için bir yazılımın “açık kaynak” olması hiçbir anlam ihtiva etmez. Önemli olan özgür olup olmadığıdır.

- -

hs.ist, sahipli yazılım üreticilerinden ve savunucularından imtina eder.

- -

hs.ist, hack kültürünün üretimlerini ve üreticilerini şapkalandırmaz.

- -

hs.ist, hack kültürünü ve hacker’ları güvenlik ya da yazılım ile sınırlamaz.

- -

hs.ist, tüketim “kültürüne” karşıdır, “yenisini almak” yerine tamir etmeyi tercih eder. HS için malzeme farklı bir alanda kullanılmak üzere saklanacak değerdedir.

- -

hs.ist, her tür ve seviyeden sansür ve toplu gözetim karşıtıdır. Bu gözetime yardım eden, destek olan, öven; yapı, organizasyon veya çıktılara hiçbir açıdan dahil olmaz ve bunları meşrulaştırmaz.

- -

hs.ist, mümkün olanın sınırlarını keşfetme hakkını saklı tutar.

- -

hs.ist’e iştirak eden herkes işbu protokolü kabul etmiş sayılır.

- -
- - - -

Üyelik

- -

Üyelik tipleri:

- -

hs.ist’in iki tip üyesi vardır:

- - - -

Üye olmak için:

- -

En üstte bulunan “Hacking” bölümündeki tanıma dahil olmak.

- -

Mevcut hs.ist üyelerinden en az birinin size referans olması [4]

- -

Açık toplantılara katılım sağlamak gerekmektedir. (Mekan fiziksel olarak kapalı olduğu için e-posta listesine katılım sağlamak.)

- -

Üye olarak kalmak için ise;

- -

hs.ist’in hayatta kalabilmesi ve devamlılığının sağlanması için gereken inisiyatifleri almak, -hs.ist’in bir parçası olduğunun bilincine varmak, -hs.ist’i mekan dışında olması gerektiği şekilde temsil etmek, -Diğer tüm üyelerle gerektiği kadar iletişim içerisinde olmak gerekmektedir.

- -

Destekçi üye olmak için

- -

hs.ist’e mali veya ayni olarak destek veren veya hs.ist’in devamlılığı ve sürdürülebilirliği için çalışan kişiler destekçi üye olabilir.

- -

Yetkililer;

- -

hs.ist, ilkeleri doğrultusunda otonom bir şekilde ilerlemektedir.

- -

hs.ist’in bir yetkilisi yoktur, dolayısıyla sorumluluğu veya yetkiyi dağıtacak ve paylaştıracak hiç kimse bulunmamaktadır.

- -

hs.ist canlıdır. Eğer yapılması gereken bir şey varsa, onunla ilgilenebilir veya onunla ilgilenen kişilerle hareket edebilirsiniz.

- -

Her üye, hs.ist’in bir parçasıdır ve üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyi üye olarak taahhüt eder.

- -

hs.ist’in özel güçleri vardır.

- -
- -

Protokolün geçerliliği

- -

Bu protokol, hs.ist’in varoluş ilkelerini içermektedir. -hs.ist, konumdan ve kişilerden bağımsız olup, var olduğu her yerde işbu protokol geçerlidir.

- -

Protokolün maddeleri düzenli olarak ihlal edilmeye başlandığında, hs.ist anlamını yitirerek fiilen ortadan kalkacağından, işbu protokol de kendi kendini imha edecektir.

- -
- -

Sıkça Verilen Cevaplar

- -

Hayır, mekana gelmek hs.ist’e katılmak için Özgür Yazılım savunucusu olmak zorunda değilsiniz, ancak dahil olmak için özgür yazılım aktivisti olmak zorundasınız.

- -

Hayır, mekana bir WC [5] veya özel mülkiyet bir sistem ile gelebilirsiniz, ancak dahil olmak için GNU işletim sistemi kullanmak zorundasınız.

- -

Hayır, Facebook veya Instagram kullanıyor olmanız mekana gelmenize engel değil, ancak dahil olmak için neden bu servisleri kullanmamanız gerektiğinin bilincine varmış olmalısınız.

- -

Hayır, mekana gelmek için düşünce yapınız mekan ile örtüşmek zorunda değildir, ancak dahil olmak için HS’nin ilkelerini benimsemek zorundasınız.

- -

Hayır, bir ziyaretçi olarak sizin dışarıda ne yaptığınız bizi ilgilendirmiyor, ancak dahil olmak için yaşam tarzınızı felsefemize uydurmak zorundasınız.

- -

Hayır, özel mülk yazılım savunucuları giremez.

- -

Aynen öyle, bu mekanda demokrasi yok, çünkü çoğunluğun diktatörlüğünü reddediyoruz.

- -

Bu koşulları beğenmiyorsanız, her mahallede bir co-working space var, fiyatları uygun olan bir tanesini deneyebilirsiniz.

- -

Hayır, mekanda “Unity atölyesi” düzenleyemezsiniz.

- -

Hayır, HS size uyum sağlamayacaktır, siz HS’ye uyum sağlamak zorundasınız.

- -

Hayır, üye olmak için teknik biri olmak zorunda değilsiniz.

- -

Hayır, hacker ve maker aynı şey değildir, dolayısıyla hackerspace ve makerspace de aynı şey değildir.

- -

Hayır, üyelerin mekanda yaptığı bütün çalışmalar mekan tanımına uygun olmak zorunda değildir. Ancak mekan dahilinde; kullanıcıların özgürlüklerini kısıtlayan, insanları istekleri haricinde toplu gözetim ağlarına dahil eden, DRM ve benzeri yapılar içeren veya sansür aracı olarak kullanılan uygulamalar kati surette geliştirilemez. Ayrıca mekan içerisinde, harici bir internet bağlantısı veya cihaz kullanılıyor olsa dahi; ortam dinlemesi yapan, insanları toplu gözetime dahil eden uygulamalar kullanılamaz.

- -

Hayır, X hesabının şifresini kırmıyoruz. Ayrıca o “şifre” değil “parola”.

- -

Hayır, parola da kırmıyoruz.

- -

Hayır, “open source’çu” veya “Linüx’çu” değiliz, özgür yazılımcıyız.

- -
- - - -
- -

Bu metin, Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International lisansı ile lisanslanmıştır. Neden bu lisans?

- -
- - - diff --git a/public/page/1/index.html b/public/page/1/index.html deleted file mode 100644 index 34ded56..0000000 --- a/public/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://example.org/ \ No newline at end of file diff --git a/public/sitemap.xml b/public/sitemap.xml deleted file mode 100644 index e559405..0000000 --- a/public/sitemap.xml +++ /dev/null @@ -1,101 +0,0 @@ - - - - - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - - - - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - 2018-04-13T00:00:00+00:00 - - - - http://hackerspace.ist/tags/2018/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/tags/at%C3%B6lye/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/categories/at%C3%B6lye/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/tags/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ - 2018-04-13T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/categories/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ - 2018-04-13T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/categories/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - - - - http://hackerspace.ist/tags/cryptoparty/ - 0 - - - - http://hackerspace.ist/categories/cryptoparty/ - 0 - - - - http://hackerspace.ist/categories/etkinlik/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/tags/hs.ist/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/tags/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - 0 - - - - http://hackerspace.ist/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - - - - http://hackerspace.ist/iletisim/ - - - - http://hackerspace.ist/isler/ - 2018-05-22T00:00:00+00:00 - - - - http://hackerspace.ist/manifesto/ - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/.vimrc/index.html b/public/tags/.vimrc/index.html deleted file mode 100644 index 6a7dac7..0000000 --- a/public/tags/.vimrc/index.html +++ /dev/null @@ -1,291 +0,0 @@ - - - - - - - .Vimrc | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-

hackerspace istanbul

-
- - - -
-
-
-

.Vimrc

-
- -
-
-

- Deneme işi -

- -
- -
Lorem ipsum
- -
- Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/.vimrc/index.xml b/public/tags/.vimrc/index.xml deleted file mode 100644 index cd41476..0000000 --- a/public/tags/.vimrc/index.xml +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ - - - - .Vimrc on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/.vimrc/ - Recent content in .Vimrc on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Deneme işi - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/.vimrc/page/1/index.html b/public/tags/.vimrc/page/1/index.html deleted file mode 100644 index 9803d9f..0000000 --- a/public/tags/.vimrc/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/.vimrc/ \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/2018/index.html b/public/tags/2018/index.html deleted file mode 100644 index 8d12659..0000000 --- a/public/tags/2018/index.html +++ /dev/null @@ -1,427 +0,0 @@ - - - - - - - 2018 | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

2018

-
- -
-
-

- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi -

- -
- -
Atölye
- -
- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. -
- - - - - - - -
- - -
-
-

- Hackerspace Istanbul açılış partisi -

- -
- -
Açılış partisi
- -
- Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. -
- - - - - -
- - -
-
-

- CryptoParty #0 -

- -
- -
Etkinlik
- -
- CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/2018/index.xml b/public/tags/2018/index.xml deleted file mode 100644 index bfb86a3..0000000 --- a/public/tags/2018/index.xml +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ - - - - 2018 on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/2018/ - Recent content in 2018 on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. - - - - Hackerspace Istanbul açılış partisi - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. - - - - CryptoParty #0 - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/2018/page/1/index.html b/public/tags/2018/page/1/index.html deleted file mode 100644 index a1aca48..0000000 --- a/public/tags/2018/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/2018/ \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/atölye/index.html b/public/tags/atölye/index.html deleted file mode 100644 index 723a160..0000000 --- a/public/tags/atölye/index.html +++ /dev/null @@ -1,402 +0,0 @@ - - - - - - - Atölye | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Atölye

-
- -
-
-

- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi -

- -
- -
Atölye
- -
- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. -
- - - - - - - -
- - -
-
-

- CryptoParty #0 -

- -
- -
Etkinlik
- -
- CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/atölye/index.xml b/public/tags/atölye/index.xml deleted file mode 100644 index 3f1e0cf..0000000 --- a/public/tags/atölye/index.xml +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ - - - - Atölye on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/at%C3%B6lye/ - Recent content in Atölye on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. - - - - CryptoParty #0 - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/atölye/page/1/index.html b/public/tags/atölye/page/1/index.html deleted file mode 100644 index 03bf9d7..0000000 --- a/public/tags/atölye/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/at%C3%B6lye/ \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/açılış/index.html b/public/tags/açılış/index.html deleted file mode 100644 index 850b331..0000000 --- a/public/tags/açılış/index.html +++ /dev/null @@ -1,366 +0,0 @@ - - - - - - - Açılış | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Açılış

-
- -
-
-

- Hackerspace Istanbul açılış partisi -

- -
- -
Açılış partisi
- -
- Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. -
- - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/açılış/index.xml b/public/tags/açılış/index.xml deleted file mode 100644 index 92e89d6..0000000 --- a/public/tags/açılış/index.xml +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ - - - - Açılış on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ - Recent content in Açılış on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Hackerspace Istanbul açılış partisi - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/açılış/page/1/index.html b/public/tags/açılış/page/1/index.html deleted file mode 100644 index d2c3de9..0000000 --- a/public/tags/açılış/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/cryptoparty/index.html b/public/tags/cryptoparty/index.html deleted file mode 100644 index e290d2b..0000000 --- a/public/tags/cryptoparty/index.html +++ /dev/null @@ -1,372 +0,0 @@ - - - - - - - Cryptoparty | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Cryptoparty

-
- -
-
-

- CryptoParty #0 -

- -
- -
Etkinlik
- -
- CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/cryptoparty/index.xml b/public/tags/cryptoparty/index.xml deleted file mode 100644 index c0ffeb6..0000000 --- a/public/tags/cryptoparty/index.xml +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ - - - - Cryptoparty on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/cryptoparty/ - Recent content in Cryptoparty on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - - - - - - CryptoParty #0 - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/cryptoparty-0/ - CryptoParty #0 Eğitmen: Özcan Oğuz -Tarih: 9 Haziran 2018 Cumartesi -Saat: 16:00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 15 + 5 (+5 kişi, merdiven oturma düzeni için geçerlidir.) -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt sayfası‘nda bulunan kayıt butonundan aşağıda yer alan soruların cevaplarını içeren bir e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. -CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. -CryptoParty’de, öncelikle kriptolojinin kısa bir tarihçesine ve kavramlarına değinilecek; ardından ise pratikte uygulamaları anlatılacaktır. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/cryptoparty/page/1/index.html b/public/tags/cryptoparty/page/1/index.html deleted file mode 100644 index 03f9cf9..0000000 --- a/public/tags/cryptoparty/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/cryptoparty/ \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/hs.ist/index.html b/public/tags/hs.ist/index.html deleted file mode 100644 index 7ad6b21..0000000 --- a/public/tags/hs.ist/index.html +++ /dev/null @@ -1,396 +0,0 @@ - - - - - - - Hs.ist | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Hs.ist

-
- -
-
-

- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi -

- -
- -
Atölye
- -
- GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. -
- - - - - - - -
- - -
-
-

- Hackerspace Istanbul açılış partisi -

- -
- -
Açılış partisi
- -
- Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. -
- - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/hs.ist/index.xml b/public/tags/hs.ist/index.xml deleted file mode 100644 index f0ad745..0000000 --- a/public/tags/hs.ist/index.xml +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ - - - - Hs.ist on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/hs.ist/ - Recent content in Hs.ist on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/gnulinux-tanisma-atolyesi/ - GNU/Linux ile Tanışma Atölyesi Eğitmen: Özcan Oğuz ozcan@hackerspace.ist -Tarih: 26 Mayıs 2018 -Saat: 16.00-20.00 -Yer: Hackerspace İstanbul -Kontenjan: 10 -Minimum Bağış Miktarı: 25 TL (Toplanan bütün bağış, HS’nin devamlılığını sağlamak adına kullanılacaktır.) -Kayıt: Kayıt olmak için, kayıt {güzela} hackerspace.ist adresine, konusu “KVKK ve Verinin Geleceği” konulu bir e-postayı, iletişim bilgileriniz ve aşağıda belirtilen soruların cevaplarıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. -Bu atölyede, GNU/Linux ile ilk defa tanışacak olan katılımcıların, aşağıdaki konular hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. - - - - Hackerspace Istanbul açılış partisi - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/hackerspace-istanbul-acilis-partisi/ - Hackerspace İstanbul, 20 Nisan günü açılıyor! Yer: Eğitim Mh. Eylül Sk. Öğün İş Merkezi No:5-7 D:19 Kadıköy/İstanbul (KTM’in önündeki otoparkta toplanıyoruz) -Saat: 20:00 -Kayıt: Kayıt gerekmiyor -Ayrıntılar: -Mekanda sandalye sayısı çok az, bu yüzden açılışı ayakta düzen yapmak zorundayız. Sandalye gibi birçok eksiğimiz var, eğer çorbada bir tuzum olsun diyorsanız, ihtiyaç listemizden eksiklerimize göz atabilirsiniz. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/hs.ist/page/1/index.html b/public/tags/hs.ist/page/1/index.html deleted file mode 100644 index 33216d0..0000000 --- a/public/tags/hs.ist/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/hs.ist/ \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/index.html b/public/tags/index.html deleted file mode 100644 index 03cfc28..0000000 --- a/public/tags/index.html +++ /dev/null @@ -1,345 +0,0 @@ - - - - - - - Tags | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- Hackerspace Istanbul -
                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-                                                                   @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@                                                        @@@@@@@                              
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                        @@@@@@@                      ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@                                                                 ;@@@@@@     
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-      @@@@@@@@@@             @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@'                           @@@@@@@       @@@@@@@            ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-           @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-                       @@@@@@@   @@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@+                      @@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@       ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@                    @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@          @@@@@@@       @@@@@@@@@@,        @@@@@@@             `@@@@@@#     ;@@@@@@     
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-                       @@@@@@@   @@@@@@@   ,@@@@@@@@@@@@@@@@+        @@@@@@@@@@,     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
-
-
- - - -
-
-
-

Tags

-
- -
- - - diff --git a/public/tags/index.xml b/public/tags/index.xml deleted file mode 100644 index 908c1aa..0000000 --- a/public/tags/index.xml +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ - - - - Tags on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/ - Recent content in Tags on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - 2018 - http://hackerspace.ist/tags/2018/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/tags/2018/ - - - - - Atölye - http://hackerspace.ist/tags/at%C3%B6lye/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/tags/at%C3%B6lye/ - - - - - Açılış - http://hackerspace.ist/tags/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ - Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/tags/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F/ - - - - - Cryptoparty - http://hackerspace.ist/tags/cryptoparty/ - Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/tags/cryptoparty/ - - - - - Hs.ist - http://hackerspace.ist/tags/hs.ist/ - Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/tags/hs.ist/ - - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/plugins/index.html b/public/tags/plugins/index.html deleted file mode 100644 index 6c3b188..0000000 --- a/public/tags/plugins/index.html +++ /dev/null @@ -1,291 +0,0 @@ - - - - - - - Plugins | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-

hackerspace istanbul

-
- - - -
-
-
-

Plugins

-
- -
-
-

- Deneme işi -

- -
- -
Lorem ipsum
- -
- Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/plugins/index.xml b/public/tags/plugins/index.xml deleted file mode 100644 index bb4d8fc..0000000 --- a/public/tags/plugins/index.xml +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ - - - - Plugins on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/plugins/ - Recent content in Plugins on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Deneme işi - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/plugins/page/1/index.html b/public/tags/plugins/page/1/index.html deleted file mode 100644 index f2a745a..0000000 --- a/public/tags/plugins/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/plugins/ \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/spf13-vim/index.html b/public/tags/spf13-vim/index.html deleted file mode 100644 index d84b035..0000000 --- a/public/tags/spf13-vim/index.html +++ /dev/null @@ -1,291 +0,0 @@ - - - - - - - Spf13 Vim | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-

hackerspace istanbul

-
- - - -
-
-
-

Spf13 Vim

-
- -
-
-

- Deneme işi -

- -
- -
Lorem ipsum
- -
- Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/spf13-vim/index.xml b/public/tags/spf13-vim/index.xml deleted file mode 100644 index b3c68df..0000000 --- a/public/tags/spf13-vim/index.xml +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ - - - - Spf13 Vim on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/spf13-vim/ - Recent content in Spf13 Vim on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Deneme işi - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/spf13-vim/page/1/index.html b/public/tags/spf13-vim/page/1/index.html deleted file mode 100644 index b4cbd55..0000000 --- a/public/tags/spf13-vim/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/spf13-vim/ \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/vim/index.html b/public/tags/vim/index.html deleted file mode 100644 index e9f07ca..0000000 --- a/public/tags/vim/index.html +++ /dev/null @@ -1,291 +0,0 @@ - - - - - - - Vim | hackerspace istanbul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-

hackerspace istanbul

-
- - - -
-
-
-

Vim

-
- -
-
-

- Deneme işi -

- -
- -
Lorem ipsum
- -
- Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. -
- - - - - - - -
- - -
- - - diff --git a/public/tags/vim/index.xml b/public/tags/vim/index.xml deleted file mode 100644 index ab6f5f6..0000000 --- a/public/tags/vim/index.xml +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ - - - - Vim on hackerspace istanbul - http://hackerspace.ist/tags/vim/ - Recent content in Vim on hackerspace istanbul - Hugo -- gohugo.io - tr-tr - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - - - - - Deneme işi - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0000 - - http://hackerspace.ist/isler/spf13-vim-3-0-release-and-new-website/ - Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. - - - - \ No newline at end of file diff --git a/public/tags/vim/page/1/index.html b/public/tags/vim/page/1/index.html deleted file mode 100644 index cf4dfa6..0000000 --- a/public/tags/vim/page/1/index.html +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -http://hackerspace.ist/tags/vim/ \ No newline at end of file diff --git a/themes/after-dark b/themes/after-dark deleted file mode 160000 index 7748120..0000000 --- a/themes/after-dark +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -Subproject commit 7748120681752fd4b669eae0cab0f2b7e14b0d74 diff --git a/themes/after-dark/.gitignore b/themes/after-dark/.gitignore new file mode 100644 index 0000000..9daa824 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitignore @@ -0,0 +1,2 @@ +.DS_Store +node_modules diff --git a/themes/after-dark/.gitt/HEAD b/themes/after-dark/.gitt/HEAD new file mode 100644 index 0000000..cb089cd --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/HEAD @@ -0,0 +1 @@ +ref: refs/heads/master diff --git a/themes/after-dark/.gitt/config b/themes/after-dark/.gitt/config new file mode 100644 index 0000000..22f9c7c --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/config @@ -0,0 +1,11 @@ +[core] + repositoryformatversion = 0 + filemode = true + bare = false + logallrefupdates = true +[remote "origin"] + url = https://github.com/comfusion/after-dark.git + fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* +[branch "master"] + remote = origin + merge = refs/heads/master diff --git a/themes/after-dark/.gitt/description b/themes/after-dark/.gitt/description new file mode 100644 index 0000000..498b267 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/description @@ -0,0 +1 @@ +Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository. diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/applypatch-msg.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/applypatch-msg.sample new file mode 100644 index 0000000..a5d7b84 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/applypatch-msg.sample @@ -0,0 +1,15 @@ +#!/bin/sh +# +# An example hook script to check the commit log message taken by +# applypatch from an e-mail message. +# +# The hook should exit with non-zero status after issuing an +# appropriate message if it wants to stop the commit. The hook is +# allowed to edit the commit message file. +# +# To enable this hook, rename this file to "applypatch-msg". + +. git-sh-setup +commitmsg="$(git rev-parse --git-path hooks/commit-msg)" +test -x "$commitmsg" && exec "$commitmsg" ${1+"$@"} +: diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/commit-msg.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/commit-msg.sample new file mode 100644 index 0000000..b58d118 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/commit-msg.sample @@ -0,0 +1,24 @@ +#!/bin/sh +# +# An example hook script to check the commit log message. +# Called by "git commit" with one argument, the name of the file +# that has the commit message. The hook should exit with non-zero +# status after issuing an appropriate message if it wants to stop the +# commit. The hook is allowed to edit the commit message file. +# +# To enable this hook, rename this file to "commit-msg". + +# Uncomment the below to add a Signed-off-by line to the message. +# Doing this in a hook is a bad idea in general, but the prepare-commit-msg +# hook is more suited to it. +# +# SOB=$(git var GIT_AUTHOR_IDENT | sed -n 's/^\(.*>\).*$/Signed-off-by: \1/p') +# grep -qs "^$SOB" "$1" || echo "$SOB" >> "$1" + +# This example catches duplicate Signed-off-by lines. + +test "" = "$(grep '^Signed-off-by: ' "$1" | + sort | uniq -c | sed -e '/^[ ]*1[ ]/d')" || { + echo >&2 Duplicate Signed-off-by lines. + exit 1 +} diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/post-update.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/post-update.sample new file mode 100644 index 0000000..ec17ec1 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/post-update.sample @@ -0,0 +1,8 @@ +#!/bin/sh +# +# An example hook script to prepare a packed repository for use over +# dumb transports. +# +# To enable this hook, rename this file to "post-update". + +exec git update-server-info diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-applypatch.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-applypatch.sample new file mode 100644 index 0000000..4142082 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-applypatch.sample @@ -0,0 +1,14 @@ +#!/bin/sh +# +# An example hook script to verify what is about to be committed +# by applypatch from an e-mail message. +# +# The hook should exit with non-zero status after issuing an +# appropriate message if it wants to stop the commit. +# +# To enable this hook, rename this file to "pre-applypatch". + +. git-sh-setup +precommit="$(git rev-parse --git-path hooks/pre-commit)" +test -x "$precommit" && exec "$precommit" ${1+"$@"} +: diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-commit.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-commit.sample new file mode 100644 index 0000000..68d62d5 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-commit.sample @@ -0,0 +1,49 @@ +#!/bin/sh +# +# An example hook script to verify what is about to be committed. +# Called by "git commit" with no arguments. The hook should +# exit with non-zero status after issuing an appropriate message if +# it wants to stop the commit. +# +# To enable this hook, rename this file to "pre-commit". + +if git rev-parse --verify HEAD >/dev/null 2>&1 +then + against=HEAD +else + # Initial commit: diff against an empty tree object + against=4b825dc642cb6eb9a060e54bf8d69288fbee4904 +fi + +# If you want to allow non-ASCII filenames set this variable to true. +allownonascii=$(git config --bool hooks.allownonascii) + +# Redirect output to stderr. +exec 1>&2 + +# Cross platform projects tend to avoid non-ASCII filenames; prevent +# them from being added to the repository. We exploit the fact that the +# printable range starts at the space character and ends with tilde. +if [ "$allownonascii" != "true" ] && + # Note that the use of brackets around a tr range is ok here, (it's + # even required, for portability to Solaris 10's /usr/bin/tr), since + # the square bracket bytes happen to fall in the designated range. + test $(git diff --cached --name-only --diff-filter=A -z $against | + LC_ALL=C tr -d '[ -~]\0' | wc -c) != 0 +then + cat <<\EOF +Error: Attempt to add a non-ASCII file name. + +This can cause problems if you want to work with people on other platforms. + +To be portable it is advisable to rename the file. + +If you know what you are doing you can disable this check using: + + git config hooks.allownonascii true +EOF + exit 1 +fi + +# If there are whitespace errors, print the offending file names and fail. +exec git diff-index --check --cached $against -- diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-push.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-push.sample new file mode 100644 index 0000000..6187dbf --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-push.sample @@ -0,0 +1,53 @@ +#!/bin/sh + +# An example hook script to verify what is about to be pushed. Called by "git +# push" after it has checked the remote status, but before anything has been +# pushed. If this script exits with a non-zero status nothing will be pushed. +# +# This hook is called with the following parameters: +# +# $1 -- Name of the remote to which the push is being done +# $2 -- URL to which the push is being done +# +# If pushing without using a named remote those arguments will be equal. +# +# Information about the commits which are being pushed is supplied as lines to +# the standard input in the form: +# +# +# +# This sample shows how to prevent push of commits where the log message starts +# with "WIP" (work in progress). + +remote="$1" +url="$2" + +z40=0000000000000000000000000000000000000000 + +while read local_ref local_sha remote_ref remote_sha +do + if [ "$local_sha" = $z40 ] + then + # Handle delete + : + else + if [ "$remote_sha" = $z40 ] + then + # New branch, examine all commits + range="$local_sha" + else + # Update to existing branch, examine new commits + range="$remote_sha..$local_sha" + fi + + # Check for WIP commit + commit=`git rev-list -n 1 --grep '^WIP' "$range"` + if [ -n "$commit" ] + then + echo >&2 "Found WIP commit in $local_ref, not pushing" + exit 1 + fi + fi +done + +exit 0 diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-rebase.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-rebase.sample new file mode 100644 index 0000000..33730ca --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/pre-rebase.sample @@ -0,0 +1,169 @@ +#!/bin/sh +# +# Copyright (c) 2006, 2008 Junio C Hamano +# +# The "pre-rebase" hook is run just before "git rebase" starts doing +# its job, and can prevent the command from running by exiting with +# non-zero status. +# +# The hook is called with the following parameters: +# +# $1 -- the upstream the series was forked from. +# $2 -- the branch being rebased (or empty when rebasing the current branch). +# +# This sample shows how to prevent topic branches that are already +# merged to 'next' branch from getting rebased, because allowing it +# would result in rebasing already published history. + +publish=next +basebranch="$1" +if test "$#" = 2 +then + topic="refs/heads/$2" +else + topic=`git symbolic-ref HEAD` || + exit 0 ;# we do not interrupt rebasing detached HEAD +fi + +case "$topic" in +refs/heads/??/*) + ;; +*) + exit 0 ;# we do not interrupt others. + ;; +esac + +# Now we are dealing with a topic branch being rebased +# on top of master. Is it OK to rebase it? + +# Does the topic really exist? +git show-ref -q "$topic" || { + echo >&2 "No such branch $topic" + exit 1 +} + +# Is topic fully merged to master? +not_in_master=`git rev-list --pretty=oneline ^master "$topic"` +if test -z "$not_in_master" +then + echo >&2 "$topic is fully merged to master; better remove it." + exit 1 ;# we could allow it, but there is no point. +fi + +# Is topic ever merged to next? If so you should not be rebasing it. +only_next_1=`git rev-list ^master "^$topic" ${publish} | sort` +only_next_2=`git rev-list ^master ${publish} | sort` +if test "$only_next_1" = "$only_next_2" +then + not_in_topic=`git rev-list "^$topic" master` + if test -z "$not_in_topic" + then + echo >&2 "$topic is already up-to-date with master" + exit 1 ;# we could allow it, but there is no point. + else + exit 0 + fi +else + not_in_next=`git rev-list --pretty=oneline ^${publish} "$topic"` + /usr/bin/perl -e ' + my $topic = $ARGV[0]; + my $msg = "* $topic has commits already merged to public branch:\n"; + my (%not_in_next) = map { + /^([0-9a-f]+) /; + ($1 => 1); + } split(/\n/, $ARGV[1]); + for my $elem (map { + /^([0-9a-f]+) (.*)$/; + [$1 => $2]; + } split(/\n/, $ARGV[2])) { + if (!exists $not_in_next{$elem->[0]}) { + if ($msg) { + print STDERR $msg; + undef $msg; + } + print STDERR " $elem->[1]\n"; + } + } + ' "$topic" "$not_in_next" "$not_in_master" + exit 1 +fi + +<<\DOC_END + +This sample hook safeguards topic branches that have been +published from being rewound. + +The workflow assumed here is: + + * Once a topic branch forks from "master", "master" is never + merged into it again (either directly or indirectly). + + * Once a topic branch is fully cooked and merged into "master", + it is deleted. If you need to build on top of it to correct + earlier mistakes, a new topic branch is created by forking at + the tip of the "master". This is not strictly necessary, but + it makes it easier to keep your history simple. + + * Whenever you need to test or publish your changes to topic + branches, merge them into "next" branch. + +The script, being an example, hardcodes the publish branch name +to be "next", but it is trivial to make it configurable via +$GIT_DIR/config mechanism. + +With this workflow, you would want to know: + +(1) ... if a topic branch has ever been merged to "next". Young + topic branches can have stupid mistakes you would rather + clean up before publishing, and things that have not been + merged into other branches can be easily rebased without + affecting other people. But once it is published, you would + not want to rewind it. + +(2) ... if a topic branch has been fully merged to "master". + Then you can delete it. More importantly, you should not + build on top of it -- other people may already want to + change things related to the topic as patches against your + "master", so if you need further changes, it is better to + fork the topic (perhaps with the same name) afresh from the + tip of "master". + +Let's look at this example: + + o---o---o---o---o---o---o---o---o---o "next" + / / / / + / a---a---b A / / + / / / / + / / c---c---c---c B / + / / / \ / + / / / b---b C \ / + / / / / \ / + ---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o "master" + + +A, B and C are topic branches. + + * A has one fix since it was merged up to "next". + + * B has finished. It has been fully merged up to "master" and "next", + and is ready to be deleted. + + * C has not merged to "next" at all. + +We would want to allow C to be rebased, refuse A, and encourage +B to be deleted. + +To compute (1): + + git rev-list ^master ^topic next + git rev-list ^master next + + if these match, topic has not merged in next at all. + +To compute (2): + + git rev-list master..topic + + if this is empty, it is fully merged to "master". + +DOC_END diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/prepare-commit-msg.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/prepare-commit-msg.sample new file mode 100644 index 0000000..f093a02 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/prepare-commit-msg.sample @@ -0,0 +1,36 @@ +#!/bin/sh +# +# An example hook script to prepare the commit log message. +# Called by "git commit" with the name of the file that has the +# commit message, followed by the description of the commit +# message's source. The hook's purpose is to edit the commit +# message file. If the hook fails with a non-zero status, +# the commit is aborted. +# +# To enable this hook, rename this file to "prepare-commit-msg". + +# This hook includes three examples. The first comments out the +# "Conflicts:" part of a merge commit. +# +# The second includes the output of "git diff --name-status -r" +# into the message, just before the "git status" output. It is +# commented because it doesn't cope with --amend or with squashed +# commits. +# +# The third example adds a Signed-off-by line to the message, that can +# still be edited. This is rarely a good idea. + +case "$2,$3" in + merge,) + /usr/bin/perl -i.bak -ne 's/^/# /, s/^# #/#/ if /^Conflicts/ .. /#/; print' "$1" ;; + +# ,|template,) +# /usr/bin/perl -i.bak -pe ' +# print "\n" . `git diff --cached --name-status -r` +# if /^#/ && $first++ == 0' "$1" ;; + + *) ;; +esac + +# SOB=$(git var GIT_AUTHOR_IDENT | sed -n 's/^\(.*>\).*$/Signed-off-by: \1/p') +# grep -qs "^$SOB" "$1" || echo "$SOB" >> "$1" diff --git a/themes/after-dark/.gitt/hooks/update.sample b/themes/after-dark/.gitt/hooks/update.sample new file mode 100644 index 0000000..80ba941 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/hooks/update.sample @@ -0,0 +1,128 @@ +#!/bin/sh +# +# An example hook script to block unannotated tags from entering. +# Called by "git receive-pack" with arguments: refname sha1-old sha1-new +# +# To enable this hook, rename this file to "update". +# +# Config +# ------ +# hooks.allowunannotated +# This boolean sets whether unannotated tags will be allowed into the +# repository. By default they won't be. +# hooks.allowdeletetag +# This boolean sets whether deleting tags will be allowed in the +# repository. By default they won't be. +# hooks.allowmodifytag +# This boolean sets whether a tag may be modified after creation. By default +# it won't be. +# hooks.allowdeletebranch +# This boolean sets whether deleting branches will be allowed in the +# repository. By default they won't be. +# hooks.denycreatebranch +# This boolean sets whether remotely creating branches will be denied +# in the repository. By default this is allowed. +# + +# --- Command line +refname="$1" +oldrev="$2" +newrev="$3" + +# --- Safety check +if [ -z "$GIT_DIR" ]; then + echo "Don't run this script from the command line." >&2 + echo " (if you want, you could supply GIT_DIR then run" >&2 + echo " $0 )" >&2 + exit 1 +fi + +if [ -z "$refname" -o -z "$oldrev" -o -z "$newrev" ]; then + echo "usage: $0 " >&2 + exit 1 +fi + +# --- Config +allowunannotated=$(git config --bool hooks.allowunannotated) +allowdeletebranch=$(git config --bool hooks.allowdeletebranch) +denycreatebranch=$(git config --bool hooks.denycreatebranch) +allowdeletetag=$(git config --bool hooks.allowdeletetag) +allowmodifytag=$(git config --bool hooks.allowmodifytag) + +# check for no description +projectdesc=$(sed -e '1q' "$GIT_DIR/description") +case "$projectdesc" in +"Unnamed repository"* | "") + echo "*** Project description file hasn't been set" >&2 + exit 1 + ;; +esac + +# --- Check types +# if $newrev is 0000...0000, it's a commit to delete a ref. +zero="0000000000000000000000000000000000000000" +if [ "$newrev" = "$zero" ]; then + newrev_type=delete +else + newrev_type=$(git cat-file -t $newrev) +fi + +case "$refname","$newrev_type" in + refs/tags/*,commit) + # un-annotated tag + short_refname=${refname##refs/tags/} + if [ "$allowunannotated" != "true" ]; then + echo "*** The un-annotated tag, $short_refname, is not allowed in this repository" >&2 + echo "*** Use 'git tag [ -a | -s ]' for tags you want to propagate." >&2 + exit 1 + fi + ;; + refs/tags/*,delete) + # delete tag + if [ "$allowdeletetag" != "true" ]; then + echo "*** Deleting a tag is not allowed in this repository" >&2 + exit 1 + fi + ;; + refs/tags/*,tag) + # annotated tag + if [ "$allowmodifytag" != "true" ] && git rev-parse $refname > /dev/null 2>&1 + then + echo "*** Tag '$refname' already exists." >&2 + echo "*** Modifying a tag is not allowed in this repository." >&2 + exit 1 + fi + ;; + refs/heads/*,commit) + # branch + if [ "$oldrev" = "$zero" -a "$denycreatebranch" = "true" ]; then + echo "*** Creating a branch is not allowed in this repository" >&2 + exit 1 + fi + ;; + refs/heads/*,delete) + # delete branch + if [ "$allowdeletebranch" != "true" ]; then + echo "*** Deleting a branch is not allowed in this repository" >&2 + exit 1 + fi + ;; + refs/remotes/*,commit) + # tracking branch + ;; + refs/remotes/*,delete) + # delete tracking branch + if [ "$allowdeletebranch" != "true" ]; then + echo "*** Deleting a tracking branch is not allowed in this repository" >&2 + exit 1 + fi + ;; + *) + # Anything else (is there anything else?) + echo "*** Update hook: unknown type of update to ref $refname of type $newrev_type" >&2 + exit 1 + ;; +esac + +# --- Finished +exit 0 diff --git a/themes/after-dark/.gitt/index b/themes/after-dark/.gitt/index new file mode 100644 index 0000000..815b4cf Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/.gitt/index differ diff --git a/themes/after-dark/.gitt/info/exclude b/themes/after-dark/.gitt/info/exclude new file mode 100644 index 0000000..a5196d1 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/info/exclude @@ -0,0 +1,6 @@ +# git ls-files --others --exclude-from=.git/info/exclude +# Lines that start with '#' are comments. +# For a project mostly in C, the following would be a good set of +# exclude patterns (uncomment them if you want to use them): +# *.[oa] +# *~ diff --git a/themes/after-dark/.gitt/logs/HEAD b/themes/after-dark/.gitt/logs/HEAD new file mode 100644 index 0000000..db9aeef --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/logs/HEAD @@ -0,0 +1 @@ +0000000000000000000000000000000000000000 7748120681752fd4b669eae0cab0f2b7e14b0d74 Özcan Oğuz 1529795165 +0300 clone: from https://github.com/comfusion/after-dark.git diff --git a/themes/after-dark/.gitt/logs/refs/heads/master b/themes/after-dark/.gitt/logs/refs/heads/master new file mode 100644 index 0000000..db9aeef --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/logs/refs/heads/master @@ -0,0 +1 @@ +0000000000000000000000000000000000000000 7748120681752fd4b669eae0cab0f2b7e14b0d74 Özcan Oğuz 1529795165 +0300 clone: from https://github.com/comfusion/after-dark.git diff --git a/themes/after-dark/.gitt/logs/refs/remotes/origin/HEAD b/themes/after-dark/.gitt/logs/refs/remotes/origin/HEAD new file mode 100644 index 0000000..db9aeef --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/logs/refs/remotes/origin/HEAD @@ -0,0 +1 @@ +0000000000000000000000000000000000000000 7748120681752fd4b669eae0cab0f2b7e14b0d74 Özcan Oğuz 1529795165 +0300 clone: from https://github.com/comfusion/after-dark.git diff --git a/themes/after-dark/.gitt/objects/pack/pack-ff5558d864caefcd730fc872d89cbfd0b08effd7.idx b/themes/after-dark/.gitt/objects/pack/pack-ff5558d864caefcd730fc872d89cbfd0b08effd7.idx new file mode 100644 index 0000000..dde5797 Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/.gitt/objects/pack/pack-ff5558d864caefcd730fc872d89cbfd0b08effd7.idx differ diff --git a/themes/after-dark/.gitt/objects/pack/pack-ff5558d864caefcd730fc872d89cbfd0b08effd7.pack b/themes/after-dark/.gitt/objects/pack/pack-ff5558d864caefcd730fc872d89cbfd0b08effd7.pack new file mode 100644 index 0000000..2a9cf8b Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/.gitt/objects/pack/pack-ff5558d864caefcd730fc872d89cbfd0b08effd7.pack differ diff --git a/themes/after-dark/.gitt/packed-refs b/themes/after-dark/.gitt/packed-refs new file mode 100644 index 0000000..a9009b9 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/packed-refs @@ -0,0 +1,88 @@ +# pack-refs with: peeled fully-peeled +ec272a67a502a1fd8624db1e11fd36d69c75f9df refs/remotes/origin/gh-pages +7748120681752fd4b669eae0cab0f2b7e14b0d74 refs/remotes/origin/master +9c8a41ddbc6c43fcc173dd0d11e86c9b164b5ba6 refs/tags/v1.0.0 +^9c1a4153aaf9b4ad1e4c814a41ea6bcf26c87800 +6747007b1358bfb02900d2296f1ad102fbbe57c0 refs/tags/v1.1.0 +^1eec663085eff5a17819bbab28b47010d9f0647e +21d797d9cdab74585ca21094629b1c142f0060cb refs/tags/v1.2.0 +^6d4d32c241cd376b5515c646190d6b5bce048152 +379c0e97e0f529d383fb08434119315fd858d8ab refs/tags/v1.3.0 +^b5603bb3cadd187043f8effd6759ae784a98d3bd +729e49326e1f9a92cd088c59646e77214c80acca refs/tags/v1.3.1 +^2b5a4c81236dbf8d27f8ab2ccc3aa896c73ba694 +cae4b291118ce288271c290b13b27aeebbb0b03c refs/tags/v1.3.2 +^e6dac3f2155d37ce5222d10fdae0fe4ead58fb3c +b4837f991e0ec642f10698fda38252a318cd6c90 refs/tags/v1.4.0 +^3d3d5fa8ad17d82a949ec58fef7620e5c12df587 +5f8656edf73ed7d780f658070e50aa951593ccb6 refs/tags/v1.5.0 +^e9346c33eb9e5ad290eda46a867fb04b6ef318c8 +51e3bdc93bc1e546aebf1e6e6e802997ab98e213 refs/tags/v1.5.1 +^002ff76d431a6b7dfdaa7b7f03e123c26842f80d +13dbdbc6230372d2f33791bd50ee5cec481a7e02 refs/tags/v1.5.2 +^43e28c69e36d0a855a2622874b12d929cbfad25d +204c397d5c0b2f770e09534682d9b8a98ecb8b6d refs/tags/v1.6.0 +^2cfc646377923e0998d877cb8780ba292940524d +3d008fd9d7d969a493cc8440310fba78c7512627 refs/tags/v1.6.1 +^a1ecb78b01bd6fa1107621759c7dd513d58dad3b +88e026788bb7c7ff702e45fd6d6edaa566c5ed60 refs/tags/v1.7.0 +^608db18d10d1e32fc984cbc3c23c85519c658870 +0a3f0af72b2cc13a90eed7aa2123345560b5081c refs/tags/v1.7.1 +^ce91fa707d52e2a0685cf6e8018cfe2a4ef76e90 +01ff55ebe33283f16078f8d7c41fd7b403b68398 refs/tags/v1.7.2 +^84ceed8d785454b5ff83f4fa8239a75f480fbff8 +e530257bceac7c3a7eb753d8c9bcb925f48e3e14 refs/tags/v1.7.6 +^cd4889abd9858898787dc394d579173388b71858 +1ca0488d01f9c1bda0b395853541d2b6c7ab7378 refs/tags/v1.8.0 +^97351ccb1dc7266e9f858f3d164ca14fddabf4e0 +a8adba5b1b952d0470e088766c0ae54820d04d7f refs/tags/v1.8.1 +^00ece20a71460eb2242354cbb1a1c000bc5e69b0 +ad244e71260bd92b988243a130a88b734f323557 refs/tags/v1.8.2 +^5dced2eaa28b2aa08956ad462a9660646f128fe8 +c25a49d0442d53f671e3f9f18114c0d16f69b2a8 refs/tags/v1.8.3 +^3489f98258d7dd4caf58f54fe5d1062bd8f644e8 +2fbd542b1de147b58129e029b84052e6366d0014 refs/tags/v1.8.4 +^44d175c8788407966fd68146d5f003b8913c8bdd +b30dae2c07535ae804ba211215d7b347cb93c959 refs/tags/v2.0.0 +fd245ac925bf1dea39fd22b83ad304981918b6fb refs/tags/v2.1.0 +^59e88784ed977ab9e54d6d8963df5ce3038a072b +a630d387921dda659f77c0043c354a228180ea1d refs/tags/v2.1.1 +^874dbd3df7b852af31f18f9ff1cf1cf29b8deada +7529f784f6bbf597abbf20ea92192c316c3adad6 refs/tags/v3.0.0 +^d98bff5b1d25c3132627667e728dddab7f9b135d +23c99b867baac93956a0ba3cc4e2e9528a1ec128 refs/tags/v3.1.0 +^fa0c96855fddd51b4ae974a22792e68ad1348191 +7f7b7d79849acd11ff1dc18534cd6c513724b0c8 refs/tags/v3.1.1 +^87ca482aad5b88e924e1b07b16319c1b0b3404cd +dda1f05eb0079ca79d15bc248f3e83b40d548dbd refs/tags/v3.10.0 +^5b87e2aea64bfacbead22e2ee3135d8a1c3fff6a +0b79bc25e4116808874a4eacbd2bf848aa5b7c1c refs/tags/v3.2.0 +^fa31d99e2bd06d73678dec810afdd6431b924944 +7a4dccff61f1172c36f5538c08b81da0cb3991d4 refs/tags/v3.3.0 +^e3faf61ea6f3944116d5e48504345485a3df46b2 +51ec5b7514615d8eb1945ca84a4710cd8eeb2048 refs/tags/v3.4.0 +^31f9f32c9b21ede969db3e298e1cabbe8c7a35d0 +6ebbfc85a2923f624f5b32176cf279e41642e70a refs/tags/v3.5.0 +^8565075c2fbc4965d6c2fbf48452de15041f98c2 +61e674130eda16ff300606177d19eec1ce0a7341 refs/tags/v3.5.1 +^a50bffa4ebdf0e858be10538031a7729f1285096 +20530be5661ab77835b59763243dbf72fbc12d0a refs/tags/v3.6.0 +^6ce006347df4616279b6bb270a679b954d88dab7 +165d39f372dd57c34e6621801796c40368ef5ba2 refs/tags/v3.7.0 +^ebe66aa2e8cac6facd38e95d98bfda61f288bec9 +91859b7f0c5d5a807e379785b275f27337389458 refs/tags/v3.8.0 +^45b52342603bd2e3a3e4a593a3b245e29eabd163 +853f5bb52180d87b0252181bb74b918f546954ab refs/tags/v3.8.1 +^e4f934be38f23ff1e6276fcf1d8a4c20b23ecabc +e5d75a80cbb4b80daf83775e8a7213ee7cf8f5a8 refs/tags/v3.8.2 +^a16eaf25fa4f2f71b9ebf50a4b0f9d94308bf2e4 +47f5641c15adfd40d25414b0e7cda2b1076d4ac0 refs/tags/v3.8.3 +^ae16f9b6c04253d85ed0ea20652e60e8a4d8f35e +5731cdfc8addf81d29847299711fbecc0a85c5ab refs/tags/v3.8.4 +^7b4ddbf697db366c53fb3279aefa8bf36daad991 +70702177d8844ae127b92b61bda3b760f7830d5f refs/tags/v3.9.0 +^cf95248dffb19ff5f331fdbd298012da9af6b959 +8ed9d7a89286e806a985150fdca343369eb49c3e refs/tags/v3.9.1 +^4dd99f4ed03f3db22266201c1df2d471137d1b95 +8a22859919ebfde549e2491669e83bb67e16400a refs/tags/v3.9.2 +^de290dc8b7c926148a0d5525b5a020d37a014d78 diff --git a/themes/after-dark/.gitt/refs/heads/master b/themes/after-dark/.gitt/refs/heads/master new file mode 100644 index 0000000..fb0b69b --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/refs/heads/master @@ -0,0 +1 @@ +7748120681752fd4b669eae0cab0f2b7e14b0d74 diff --git a/themes/after-dark/.gitt/refs/remotes/origin/HEAD b/themes/after-dark/.gitt/refs/remotes/origin/HEAD new file mode 100644 index 0000000..6efe28f --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/.gitt/refs/remotes/origin/HEAD @@ -0,0 +1 @@ +ref: refs/remotes/origin/master diff --git a/themes/after-dark/CHANGELOG.md b/themes/after-dark/CHANGELOG.md new file mode 100644 index 0000000..04b94ca --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/CHANGELOG.md @@ -0,0 +1,517 @@ +# Change Log + +All notable changes to this project will be documented in this file. See [standard-version](https://github.com/conventional-changelog/standard-version) for commit guidelines. + + +# [3.10.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.9.1...v3.10.0) (2018-06-18) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** resolve search layout header display ([9eee69c](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/9eee69c)), closes [#104](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/104) + + +### Features + +* **$layout:** add telegram iv support ([4d520f9](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/4d520f9)), closes [#113](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/113) + + + + +## [3.9.2](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.9.1...v3.9.2) (2018-06-09) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** resolve search layout header display ([9eee69c](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/9eee69c)), closes [#104](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/104) + + + + +## [3.9.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.9.0...v3.9.1) (2018-05-13) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** hide search app when noscript ([c3bcff0](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/c3bcff0)) + + + + +# [3.9.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.8.4...v3.9.0) (2018-05-03) + + +### Features + +* **$layouts:** allow customization of referrer policy and add privacy-focused default ([5759a30](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/5759a30)), closes [#96](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/96) + + + + +## [3.8.4](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.8.3...v3.8.4) (2018-05-01) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** prevent js error on search form submit ([0dce741](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/0dce741)), closes [#94](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/94) + + + + +## [3.8.3](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.8.2...v3.8.3) (2018-04-16) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** improve search input focus and usability ([e94f6df](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/e94f6df)), closes [#91](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/91) + + + + +## [3.8.2](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.8.1...v3.8.2) (2018-04-16) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** disable ua input styling safari mobile ([f7c81f4](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/f7c81f4)) +* **$layouts:** prevent auto-zoom on safari mobile ([81c3f39](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/81c3f39)) + + + + +## [3.8.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.8.0...v3.8.1) (2018-04-15) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** remove duplicate descriptor from post image srcset ([0295370](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/0295370)) + + + + +# [3.8.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.7.0...v3.8.0) (2018-04-15) + + +### Features + +* **$layouts:** add fuzzy search ([93d2a29](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/93d2a29)), closes [#83](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/83) + + + + +# [3.7.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.6.0...v3.7.0) (2018-03-25) + + +### Features + +* **$layouts:** add post images ([06457bc](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/06457bc)) + + + + +# [3.6.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.5.1...v3.6.0) (2018-03-22) + + +### Bug Fixes + +* **$style:** add more whitespace on list pages and darken muted text ([646e98b](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/646e98b)) + + +### Features + +* **$layouts:** add twitter cards ([6562e80](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/6562e80)), closes [#76](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/76) + + + + +## [3.5.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.5.0...v3.5.1) (2018-01-17) + + +### Bug Fixes + +* **$style:** fix a whitespace issue near the readmore link ([dee3530](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/dee3530)), closes [#70](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/70) + + + + +# [3.5.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.4.0...v3.5.0) (2017-11-08) + + +### Features + +* **$shortcodes:** add youtube without cookies ([613e545](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/613e545)), closes [#62](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/62) + + + + +# [3.4.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.3.0...v3.4.0) (2017-10-27) + + +### Features + +* **$shortcode:** add coub shortcode for gifs with sound ([0267d5b](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/0267d5b)), closes [#63](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/63) + + + + +# [3.3.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.2.0...v3.3.0) (2017-10-13) + + +### Features + +* **$layouts:** hide related content reading time on small screen ([480d57a](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/480d57a)) +* **$partials:** add pubdate structured data to post byline ([a3bcb0c](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/a3bcb0c)) + + + + +# [3.2.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.1.1...v3.2.0) (2017-10-06) + + +### Bug Fixes + +* **$shortcodes:** fix issue with external link appearance ([afcc8e6](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/afcc8e6)) + + +### Features + +* **$layout:** add base element to base layout ([bf25c67](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/bf25c67)), closes [#60](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/60) +* **$shortcode:** style cite element inside block quotation ([65a4278](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/65a4278)) +* **$shortcodes:** add frame targeting to custom figure shortcode ([a66b076](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/a66b076)) +* **$shortcodes:** enable target and method control for button/buttongroup ([f705d19](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/f705d19)), closes [#56](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/56) +* **$shortcodes:** make button shortcode clickable ([1bc643f](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/1bc643f)), closes [#40](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/40) + + +### Reverts + +* **$layout:** add base element to base layout ([769e2d9](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/769e2d9)) + + + + +## [3.1.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.1.0...v3.1.1) (2017-09-13) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** fix error calling partial in related content ([8a6253d](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/8a6253d)), closes [#55](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/55) + + + + +# [3.1.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v3.0.0...v3.1.0) (2017-09-13) + + +### Features + +* **$layouts:** use related content feature introduced in hugo@0.27 ([f0474f4](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/f0474f4)), closes [#54](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/54) + + + + +# [3.0.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v2.1.1...v3.0.0) (2017-09-13) + + +### Features + +* **$archetypes:** turn archetypes into go templates ([5ed2d9f](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/5ed2d9f)) + +### BREAKING CHANGES + +* **$archetypes:** Minimum Hugo version set 0.24, 0.16 - 0.23 must modify archetypes + +to upgrade add `date` and `title` to custom archetypes. if using a version of hugo prior to 0.24 the custom templates should remove `title` and `date` and not use go templating logic in the archetype files + + + + +## [2.1.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v2.1.0...v2.1.1) (2017-09-11) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** move stylesheets back to partials, reorganize files ([b93b4a7](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/b93b4a7)), closes [#50](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/50) + + + + +# [2.1.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v2.0.0...v2.1.0) (2017-09-09) + + +### Bug Fixes + +* **$images:** improve bpg image support ([7681dde](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/7681dde)), closes [#48](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/48) + + +### Features + +* **$layout:** Add support for external stylesheets ([9abe627](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/9abe627)), closes [#49](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/49) + + + + +# [2.0.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.8.4...v2.0.0) (2017-09-08) + + +### Features + +* **$theme:** add support for bpg image format ([49204d0](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/49204d0)) + +### BREAKING CHANGES + +* **$build:** inline css using readFile template function ([3787d10](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/3787d10)) + +to upgrade skip this release and move directly to 2.1.1 or a later release + + +## [1.8.4](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.8.3...v1.8.4) (2017-06-27) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** add support for protocol-relative base urls ([755f446](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/755f446)), closes [#37](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/37) + + + + +## [1.8.3](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.8.2...v1.8.3) (2017-06-22) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** remove iframe borders by default ([3b4f7c1](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/3b4f7c1)) + + + + +## [1.8.2](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.8.1...v1.8.2) (2017-06-09) + + +### Reverts + +* **layouts:** update powered-by to link to new theme site ([2237ead](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/2237ead)) + + + + +## [1.8.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.8.0...v1.8.1) (2017-06-07) + + +### Bug Fixes + +* **$layouts:** update powered-by to link to new theme site ([c031934](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/c031934)) + + + + +# [1.8.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.7.6...v1.8.0) (2017-06-06) + + +### Features + +* **LICENSE:** you just do what the fuck you want to ([c2eb957](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/c2eb957)) + + + + +## [1.7.6](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.7.2...v1.7.6) (2017-06-06) + +#### Licensing + +Upgraded to The Unlicense, skipping for patch releases. + + +## [1.7.2](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.7.1...v1.7.2) (2017-05-14) + + +### Bug Fixes + +* **install:** move it back to bin ([13441f5](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/13441f5)) + + + + +## [1.7.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.7.0...v1.7.1) (2017-05-13) + + +### Bug Fixes + +* **install:** move to scripts folder ([204e516](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/204e516)) + + + + +# [1.7.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.6.1...v1.7.0) (2017-05-08) + + +### Bug Fixes + +* **install:** improve install experience ([4a30955](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/4a30955)) + + +### Features + +* **shortcodes:** add hack progress bar component ([dda60f2](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/dda60f2)) +* **shortcodes:** add hackcss alert shortcode ([6ed1c58](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/6ed1c58)) +* **shortcodes:** add hackcss alert shortcode ([eebe7a9](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/eebe7a9)) +* **shortcodes:** add hackcss button group component ([1f90e2d](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/1f90e2d)) +* **shortcodes:** add hackcss button shortcode ([829cb7d](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/829cb7d)) +* **shortcodes:** add hackcss card component ([4526c60](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/4526c60)) +* **shortcodes:** add hackcss loading component ([6f667e8](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/6f667e8)) +* **shortcodes:** add hackcss progress component ([4e99c75](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/4e99c75)) + + + + +## [1.6.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.6.0...v1.6.1) (2017-05-05) + + +### Bug Fixes + +* **typography:** remove text justification and hyphenation ([8fdbe2f](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/8fdbe2f)) + + + + +# [1.6.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.5.2...v1.6.0) (2017-05-03) + + +### Bug Fixes + +* **install:** add flags for theme setup script ([01ad1ee](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/01ad1ee)) +* **layouts:** use relative urls in post byline taxonomy links ([419752d](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/419752d)) + + +### Features + +* **install:** simplify installation ([765dcb8](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/765dcb8)) + + + + +## [1.5.2](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.5.1...v1.5.2) (2017-04-30) + + +### Bug Fixes + +* **typography:** only justify and hyphenate article bodies ([ed83bee](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/ed83bee)) + + + + +## [1.5.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.5.0...v1.5.1) (2017-04-20) + + +### Bug Fixes + +* **typography:** stop justifying and hyphenating text on small viewports ([77c6033](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/77c6033)) + + + + +# [1.5.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.4.0...v1.5.0) (2017-04-16) + + +### Bug Fixes + +* **links:** style external links in all browsers ([ccef559](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/ccef559)), closes [#22](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/22) +* **partials:** fix markup validation error ([c82fc66](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/c82fc66)) + + +### Features + +* **layouts:** add support for hugo 0.20.2 ([eba70c9](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/eba70c9)), closes [#28](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/28) +* **typography:** justify text output and hyphenate ([4775618](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/4775618)) + + +### Performance Improvements + +* **favicon:** add svg favicon ([b3b0008](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/b3b0008)) +* **install:** remove design resources ([6eb145d](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/6eb145d)) + + +### Reverts + +* **docs(README:** remove erroneous markdown file): ([925ed3e](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/925ed3e)) + + + + +# [1.4.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.3.2...v1.4.0) (2017-04-10) + + +### Features + +* **layouts:** add meta keywords to base template ([4b1f0f1](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/4b1f0f1)), closes [#20](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/20) + + + + +## [1.3.2](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.3.1...v1.3.2) (2017-04-09) + + +### Bug Fixes + +* **layouts:** output meta description when not explicitly set ([9f11bd6](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/9f11bd6)), closes [#21](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/21) + + + + +## [1.3.1](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.3.0...v1.3.1) (2017-04-08) + + +### Bug Fixes + +* **bundle:** add images to npm ignore file ([1694334](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/1694334)) + + + + +# [1.3.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.2.0...v1.3.0) (2017-04-08) + + +### Bug Fixes + +* **bundle:** remove images folder from npm release ([b277a20](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/b277a20)) + + +### Features + +* **powered-by:** add page generation date ([c0c421a](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/c0c421a)) + + +### Reverts + +* **powered-by:** remove page generation date ([478ba0b](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/478ba0b)) + + + + +# [1.2.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.1.0...v1.2.0) (2017-03-30) + + +### Features + +* **highlighting:** add syntax highlighting ([455062f](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/455062f)) +* **shortcodes:** add figure shortcode ([8a0317f](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/8a0317f)) + + + + +# [1.1.0](https://github.com/comfusion/after-dark/compare/v1.0.0...v1.1.0) (2017-03-30) + + +### Features + +* **shortcodes:** add blockquote shortcode ([ea293e3](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/ea293e3)) + + + + +# 1.0.0 (2017-03-30) + + +### Bug Fixes + +* 404 page theme color url ref ([79d2377](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/79d2377)) +* add add theme color to 404 page ([4f5ec87](https://github.com/comfusion/after-dark/commit/4f5ec87)) diff --git a/themes/after-dark/COPYING b/themes/after-dark/COPYING new file mode 100644 index 0000000..5c6646f --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/COPYING @@ -0,0 +1,13 @@ + DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE + Version 2, December 2004 + + Copyright 2016-2018 Josh Habdas (https://habd.as) + + Everyone is permitted to copy and distribute verbatim or modified + copies of this license document, and changing it is allowed as long + as the name is changed. + + DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE + TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION + + 0. You just DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO. diff --git a/themes/after-dark/README.md b/themes/after-dark/README.md new file mode 100644 index 0000000..73e2184 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/README.md @@ -0,0 +1,706 @@ +

After Dark

+ +

+ A retro dark theme for Hugo. +

+ +

+ After Dark theme screenshots +

+ +

+ NPM downloads per month + Latest NPM version + Project license +

+ +## Features + +
+ + View the full list of features + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FeatureSummary
Deceptive SimplicityAfter Dark is a Hugo theme, making it a suitable starting point for novice and advanced developers alike. It advances using the "Code for today, not for tomorrow" philosophy of XP and includes only what's necessary to create and run your site – nothing more.
Semantic VersioningPredictable changes enable theme users stay up-to-date with what's happening. After Dark uses Semantic Versioning and maintains a CHANGELOG for easy consumption.
Inclusive DesignOptimized for mobile, tablet, desktop and terminal browsers.
Performance OptimizedPage content, favicon and styles load in a single request on all pages. Resources loaded asynchronously whenver possible. Responsive images with LQIP out of the box. Users should see a ~1 second page loads over 2G when hosted using a CDN.
Designed to ScaleAfter Dark is capable of generating ~1000 pages per second thanks to Hugo and is likely to become faster over time.
Lazy LoadingLazily load your images, iFrames and script embeds. After Dark uses the lazysizes library, a zero-configuration JavaScript library with support for LQIP and responsive images.
BPG Image SupportAfter Dark supports the BPG Image format. Native browser support for BPG is dismal. As a result, a polyfill has been provided to render BPG images.
Social EngagementAfter Dark provides automatic and configurable Open Graph support, Twitter Cards and Telegram Instant View making social shares pop like 37 pieces of flair.
Search OptimizationUsing Schema Structured Data and meta tags, After Dark gives crawlers rich data about the site structure and content. No configuration required.
Post ImagesIncrease the visual appeal of your posts by providing a captivating image above your content. After Dark enables configuration-driven post images which are lazy-loaded, responsive and automatically cropped for a consistent look-and-feel across your site.
Fuzzy SearchAfter Dark ships with an in-browser search app built with Vue, Fuse and Mark. Use it to quickly find content anywhere your site.
PersonalizationAdjust CSS using purpose-built customization file. Choose one of several theme variants. Swap in your own favicon. Leverage block templates to quickly extend new custom layouts. And use hack.css flexbox grids and CSS components to add style your site.
Section MenuAdd and customize your site's global navigation. After Dark uses Hugo's Section Menu for "the Lazy Blogger", making navigation easy to create and predictable to use. Don't want navigation? Simply disable it from your site configuration.
Content ReuseSometimes plan markdown isn't enough to build engaging page content. For this reason After Dark provides a number of reusable code snippets and shortcodes for adding things blockquotes, figure elements, coubs, videos, hackcss components and more to your pages and posts. Use them to create completely custom layouts or simply spice up an old page.
Related ContentPromote more of your content to your site visitors. By offering your readers more content that's relevant to them you can increase your site's page views, the time spent on your site and reader loyalty.
Table Of ContentsHelp users locate and share information on your site. By providing a TOC, users will spend less time scrolling to locate information in larger documents and are more likely to deep link to specific information on a page.
AnalyticsUnderstand and action on user behavior by enabling Google Analytics. After Dark uses the async tracking snippet to boost performance and allow script preloading.
User Generated ContentImprove search rankings and provide interactivity to users with UGC. Enable Disqus commenting to get started.
Reading TimeSet user expectations up-front. After Dark provides estimated reading time for each post near the top of the page. This feature is automatic and assumes a reading speed of 200-250 words per minute.
Modification DatingSurface recently updated content to users and crawlers, allowing them to understand when a post or page was was last modified. Recently updated posts will be flagged as modified and visually lifted upwards in chronological listings.
Custom Syntax HighlightingShare code snippets with style. After Dark provides custom syntax highlighting with support for both Pygments and Chroma.
Taxonomy PagesHelp users discover taxonomic content. After Dark automatically generates taxonomy and taxonomy terms pages and links to them in post bylines.
Post BylinesRich post bylines include optional author name, word count, links to taxonomy pages and metadata for search engines.
PaginationPagination can be hard. After Dark makes it easy with simple list pagination with page indication.
Animated Error PageDecrease bounce rate when URL errors occur. After Dark provides an engaging 404 page with animated background.
AccessibilityAfter Dark uses semantic HTML5 markup to provide a better experience for aural readers and facilitates navigation via keyboard only.
+
+ +## Demo & Tutorial + +Head to [Hack Cabin](https://hackcabin.com) for a **production example** of which the [site architecture](https://hackcabin.com/post/initial-commit/) can be recreated using a [step-by-step guide](https://go.habd.as/zero-to-http-2). And while you're looking at example sites, check out [a few others](https://github.com/comfusion/after-dark/wiki) for even more inspiration. + +## Getting Started + +First [Install Hugo](https://gohugo.io/#action) and, optionally, [elinks](http://elinks.or.cz/) on your machine. Instructions for installing both using [Homebrew](https://brew.sh/) on macOS: + +```shell +brew install hugo elinks +``` + +Then run the install script located in `bin/install.sh`, or just paste this into a terminal and press Enter: + +```shell +curl -s https://raw.githubusercontent.com/comfusion/after-dark/master/bin/install.sh | sh +``` + +Installation should complete in a matter of seconds. + +## Customizing + +### Section Menu + +After Dark uses Hugo's [Section Menu for Lazy Bloggers](https://gohugo.io/extras/menus/#section-menu-for-the-lazy-blogger) to produce global site navigation if enabled. + +To customize the menu, update the settings in `config.toml` like: + +```toml +[[menu.main]] + name = "Home" + weight = 1 + identifier = "home" + url = "/" +[[menu.main]] + name = "Posts" + weight = 2 + identifier = "post" + url = "/post/" +``` + +Or update the menu using front matter from your pages: + +```toml +menu = "main" +weight = 3 +``` + +### Lazy Loading + +Lazy loading prioritizes when and how images and more are downloaded, improving perceived performance and reducing page load times. Lazy loading will start working automatically. No configuration is necessary. + +To activate lazy loading with [lazysizes], add `lazyload` to the `class` attribute of your images/iframes in conjunction with a `data-src` and/or `data-srcset` attribute: + +```html + + +``` + +```html + + +``` + +```html + + +``` + +After Dark includes a _Shortcode_ taking advantage of this feature, enabling you to easily create [lazy-loaded `figure` elements](#content-reuse) within your markdown content. + +Additional information and examples, including how to set-up and use LQIP (Low-Quality Image Placeholders), are available on the [lazysizes] repository on GitHub. + +### BPG Image Support + +The BPG image format provides [high-fidelity images](http://xooyoozoo.github.io/yolo-octo-bugfixes/#vintage-car&jpg=s&bpg=s) which look more like PNGs but loads as fast as a JPG. From a compression standpoint, BPG really shines when handling animations. With support for alpha transparency and given its compression, BPG [literally steamrolls](https://bellard.org/bpg/animation.html) the GIF format of yesteryear. + +**Why haven't I heard of BPG?** You have now, and you'll learn about all kinds of cool stuff like this by keeping your eye on [Perf.Rocks](http://perf.rocks/). Please help push BPG forward by encouraging browser makers to improve [current support levels](http://caniuse.com/#search=bpg). + +Use BPG just like any other image with the `img` element with a `.bpg` image file extension on any [encoded image](https://webencoder.libbpg.org/). After Dark will asynchronously download a BPG polyfill and render the image in a `canvas` element. + +BPG image support is enabled by default in After Dark. To disable support for BPG images add the following to your site configuration: + +```toml +[params.seo] + disable_bpg = true # Disable BPG image support +``` + +### Related Content + +Promote more of your content to your site visitors. By offering your readers more content that's relevant to them you can increase your site's page views, the time spent on your site and reader loyalty. + +Related content surfaces content across sections by matching taxonomy tags. If After Dark finds related content, it will automatically output a list of links to that content in reverse chronological order below the byline of your post content. + +By default After Dark will display up to 7 items by title along with their reading times. You can limit the number of items displayed by setting the following optional parameter in the `[params]` section of your `config.toml` file: + +```toml +related_content_limit = 5 +``` + +Learn more about [Related Content in Hugo](https://gohugo.io/content-management/related/), including configuration options you may wish to add to your site. + +### Table Of Contents + +Help users locate and share information on your site. By providing a TOC, users will spend less time scrolling to locate information in larger documents and are more likely to deep to specific information on a page. + +To automatically generate a TOC for a post based on the [page outline](https://gsnedders.html5.org/outliner/), add the following to your post front matter: + +```toml +toc = true +``` + +To hide the TOC set `toc = false`, or simply remove the setting from the post front matter. + +After Dark uses the HTML5 [`details`](http://devdocs.io/html/element/details) and [`summary`](http://devdocs.io/html/element/summary) elements to provide a TOC which does not require use of CSS or JavaScript to function. + +When a page is first loaded, the TOC will be collapsed so it does not clutter up the page. Once expanded, selecting an item in the TOC will smooth scroll to that section within the document, highlight the section header and updating the browser's location bar for deep linking and back-button support. + +### Social Engagement + +Increase user engagement when sharing links on social media. + +#### Open Graph + +After Dark leverages Open Graph tags using the *undocumented* [internal template](https://github.com/spf13/hugo/blob/142558719324aa1628541d556ef1fa2d123f1e68/tpl/tplimpl/template_embedded.go#L159-L201) to achieve rich sharing cards for Facebook and other social networks, as shown here: + +![Open Graph sharing card screenshot](images/docs/feat-social-awareness.png "Example Open Graph sharing card produced by After Dark") + +To create a social sharing card like the one shown above, specify `author` in `config.toml` and, optionally, override it from your front matter as shown here: + +```toml +title = "Become a Digital Nomad in Bali: The Lost Guide" +description = "Everything you need to know to become a Digital Nomad in Bali." +author = "Bali Bebas!" +date = "2017-02-02T11:57:24+08:00" +publishdate = "2017-01-28T02:31:22+08:00" +images = [ + "https://source.unsplash.com/-09QE4q0ezw/2000x1322" +] +``` + +**Why use array notation for one image?** [The Open Graph protocol](http://ogp.me) supports [arrays](http://ogp.me/#array) and users may wish to extend Hugo internal templates to do so. + +To configure site-wide Open Graph images to use as fallbacks for posts not specifying their own open graph images, add an array of URLs to the `[params]` section in `config.toml`: + +```toml +images = [ + "https://source.unsplash.com/-09QE4q0ezw/2000x1322" # Default Open Graph image for site +] +``` + +Or, if using [Page Bundle](https://gohugo.io/content-management/page-bundles/), specify the relative path to an image resource for the page: + +```toml +images = [ + "/post/post-title/images/lana-abie-581813-unsplash.jpg" +] +``` + +See [Unsplash Source](https://source.unsplash.com/) for image configuration options. + +**Note:** While it would be possible, After Dark does not currently support relative links to images. If you would like to see this feature, please [open a new issue](https://github.com/comfusion/after-dark/issues/new). + +#### Twitter Cards + +Optimize tweets with Twitter Cards. After Dark leverages the Hugo [internal template](https://gohugo.io/templates/internal/#the-internal-templates) for Twitter to provide large preview images in addition to associating shares with the site creator. + +See the Hugo [Internal Templates documentation](https://gohugo.io/templates/internal/#the-internal-templates) for more information. + +#### Telegram Instant View + +Improve the experience for Telegram users by providing an [Instant View](https://instantview.telegram.org/) (IV). After Dark makes easy. + +![Open Graph sharing card screenshot](images/docs/feat-instant-view.png "Example Telegram Instant View for After Dark") + +To create an IV for your site simply [create your own](https://instantview.telegram.org/my/) Instant View template modeling from the example template below. + +``` +# enable for items in the post section +?path: /post/.+ + +# define required elements +title: //*[@itemprop="headline"] +body: //*[@itemprop="articleBody"] + +# if cover exists, define images +?exists: //head/meta[@property="og:image"]/@content +cover: //head/meta[@property="og:image"]/@content +image_url: $cover/self::img/@src + +# author and post date extracted automatically +``` + +Additionally, if your site has a telegram channel, you can specify it by setting the following in your site config: + +```toml +[params.seo] + telegram_channel = "channelname" # omit the `@` +``` + +Specifying a channel name allows Telegram users to join your channel with a single click from within an Instant View. + +See the [Telegram IV docs](https://instantview.telegram.org/docs) for additional information. + +### Search Optimization + +After Dark is built with SEO in mind. Schema Structured Data and other meta are applied to give robots what they want, automatically, without any configuration necessary. + +The default set-up helps ensure your After Dark site will rank well in SERPs and prevent search crawlers from indexing undesirable content. Fine-tune your search settings using the following available options. + +#### Webmaster Verification + +Verify your site with several webmaster tools including Google, Bing, Alexa and Yandex. To allow verification of your site with any or all of these providers simply add the following to your `config.toml` and fill in their respective values: + +```toml +[params.seo.webmaster_verifications] + google = "" # Optional, Google verification code + bing = "" # Optional, Bing verification code + alexa = "" # Optional, Alexa verification code + yandex = "" # Optional, Yandex verification code +``` + +**Note:** Claiming your site with Alexa was [retired in May 2016](https://support.alexa.com/hc/en-us/articles/219135887-Claiming-has-been-retired-May-2016). However, Alexa verification has been added as a convenience for existing sites migrating to After Dark. + +#### Meta Descriptions + +Well-crafted page titles help catch the human eye on search results pages and meta descriptions provide a summary of the content and why its relevant for the reader, driving click-throughs. + +To add a custom meta description to your pages and posts add `description` to the front matter: + +```toml +description = "Everything you need to know to become a Digital Nomad in Bali." +``` + +In addition to appearing in search engines, meta descriptions also appear on individual pages and in content summaries in After Dark, adding transparency to how your page will appear in search. + +If no custom description is provided, After Dark will fallback to the description provided in `config.toml`. Learn more on [how to craft your meta descriptions](https://moz.com/learn/seo/meta-description). + +#### Modification Dating + +Help user agents know when posts were last modified. To do so add `publishdate` to your page front matter and update `date` anytime you make an update to a post. + +Updates will be made visible to readers by surfacing content higher in your page and post listings and by using visible callouts on content summaries. For robots, making this change will automatically update Schema Structured Data and Web feeds, as well as the `lastmod` setting in your `sitemap.xml` file. + +You can be specific and use a datetime (with timezone offset) like: + +``` +date = "2017-02-02T01:20:56-06:00" +publishdate = "2016-11-21T10:32:33+08:00" +``` + +Or less specific and use just the dates: + +``` +date = "2017-02-02" +publishdate = "2016-11-21" +``` + +In addition to `date` and `publishdate`, it's also possible to set an expiry date. Expired posts will automatically disappear when the site is built, but the content will be retained. To future- or back-date content for expiration, set the `expirydate` field in the front matter. + +#### Index Blocking + +Just because a page appears in your `sitemap.xml` does not mean you want it to appear in a SERP. Examples of pages which will appear in your `sitemap.xml` that you typically do not want indexed by crawlers include error pages, search pages, legal pages, and pages that simply list summaries of other pages. + +Though it's possible to block search indexing from a `robots.txt` file, After Dark makes it possible to block page indexing using Hugo configuration as well. By default the following page types will be blocked: + +- Section Pages (e.g. Post listings) +- Taxonomy Pages (e.g. Category and Tag listings) +- Taxonomy Terms Pages (e.g. Pages listing taxonomies) + +To customize default blocking configure the `noindex_kinds` setting in the `[params]` section of your `config.toml`. + +For example, if you want to enable crawling for sections appearing in [Section Menu](#adding-a-section-menu), add the following to your configuration file: + +``` +[params] + noindex_kinds = [ + "taxonomy", + "taxonomyTerm" + ] +``` + +To block individual pages from being indexed add `noindex` to your page's front matter and set the value to `true`, like: + +```toml +noindex = true +``` + +And, finally, if you're using Hugo `v0.18` or newer, you can also add an `_index.md` file with the `noindex` front matter to control indexing for specific section list layouts: + +```shell +├── content +│ ├── modules +│ │ ├── starry-night.md +│ │ └── flying-toilets.md +│ └── news +│ ├── _index.md +│ └── return-flying-toasters.md +``` + +To learn more about how crawlers use this feature read [block search indexing with meta tags](https://support.google.com/webmasters/answer/93710). + +#### Referrer Policy + +Resource requests such as images and scripts typically send an HTTP header containing the location where the request originated. Most of the time this is okay. But sometimes it's not. Sometimes the referrer header is used to censor information or even perform [spear phishing](https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing#Spear_phishing) attacks. Perhaps more importantly, transmission of the referrer header can present a privacy concern when transmitted to external sites. But not in After Dark. + +After Dark leverages [Referrer Policy](https://w3c.github.io/webappsec-referrer-policy/) to increase security and privacy beyond browser defaults by preventing spec-compliant browsers from passing referrer data when making cross-origin requests. + +If you wish to relax the security policy for whatever reason you may do so by: + +- Setting the [`referrerpolicy`](https://w3c.github.io/webappsec-referrer-policy/#referrer-policy-delivery-referrer-attribute) by HTML attribute; +- Override the policy using a [nested browsing context](https://w3c.github.io/webappsec-referrer-policy/#referrer-policy-delivery-nested); or, +- Override the page-level default specified by After Dark. + +To override the page-level default of [`same-origin`](https://w3c.github.io/webappsec-referrer-policy/#referrer-policy-same-origin) add/adjust the following config when building your site: + +``` +[params.seo] + referrer = "same-origin" +``` + +For a list of possible values and their meanings please see W3C's [Referrer Policy](https://w3c.github.io/webappsec-referrer-policy/). + +#### Link Types + +For related content split across multiple pages in a sequence After Dark supports use of `prev` and `next` settings in your front matter. Use them to provide semantic relationships between pages in a segmented article or series or [LiveBlogPosting](https://schema.org/LiveBlogPosting). + +```toml +prev = "/series/learn-to-code/part-one/" +next = "/series/learn-to-code/part-three/" +``` + +Link Types are commonly shown at the top of the page in terminal browsers as auxiliary means of navigation and may help crawlers better understand relationships within your content. + +Learn more about [link types](http://devdocs.io/html/link_types) and how to [customize Hugo taxonomies](https://gohugo.io/taxonomies/overview/). + +#### Meta Keywords + +Meta keywords offer semantic detail to crawlers regarding the subject matter of your content. Keywords meta are generated automatically for pages given the tags used for that page, and for other pages using the site categories taxonomy. Keywords and key phrases may be customized by setting a `keywords` array in your front matter: + +```toml +keywords = [ + "web development", + "digital marketing", + "social media", + "link building" +] +``` + +While not considered relevant to some crawlers, keywords can be a useful way to document target search terms for use in PPC online advertising and provide semantic value to your pages. + +### Post Images + +Bring your words to life with post images. Post images appear above post content and leverage Hugo's inbuilt [Image Processing](https://gohugo.io/content-management/image-processing/) to enable automatic cropping and image positioning. + +Because post images are often one of the first things users see when visiting your site After Dark takes some extra steps to load them in a performant manner. Techniques used to speed up image loading include [Low-Quality Image Placeholders](https://www.afasterweb.com/2016/08/31/low-quality-blur-in/), [Lazy Loading](#lazy-loading) and responsive images using the `srcset` and `sizes` attributes. + +Using post images requires some opinion with regard to the structure of your content. To create a post with a post image you must: + +1. Create a [Page Bundle](https://gohugo.io/content-management/page-bundles/) grouping your desired image together with your post content. +2. Specify the [Resources Metadata](https://gohugo.io/content-management/page-resources/#resources-metadata-toml-example) in the post front matter and set the `name` property to `"header"`. + +An example page bundle might look like: + +``` +└── post +   └── secure-your-digital-life +      ├── images +      │   └── florian-klauer-119557-unsplash.jpg +      └── index.md +``` + +With the following front matter specified in `index.md`: + +``` +[[resources]] + src = "images/florian-klauer-119557-unsplash.jpg" + name = "header" +``` + +That's it! After Dark does the rest. + +### Fuzzy Search + +Find content site-wide in the blink of an eye. JavaScript fuzzy search is at your fingertips. To use it simply create a section called `search` using the After Dark search layout like so: + +``` +└── content +   └── search +      └── _index.md +``` + +With `_index.md` like: + +``` ++++ +title = "Search" +layout = "search" +noindex = true ++++ +``` + +Then tell Hugo to output an `index.json` file along with your site when building by adding the following to the config: + +``` +[outputs] + home = ["HTML", "RSS", "JSON"] + section = ["HTML", "RSS", "JSON"] +``` + +**Note:** If you don't see `index.json` in your `public` folder after building try running a `hugo --gc` to cajole the generator into creating the JSON file. + +After that navigate to the `/search/` path on your site and let the fun begin. + +**Tip:** Consider enabling the After Dark [section menu](#section-menu) to expose the search section to users. + +While deep link searches are supported, please note Fuzzy Search will only return results for [Regular Pages](https://gohugo.io/variables/site/#site-variables-list) and intentionally omits any page tagged for [index blocking](#index-blocking). In other words it's easy to find stuff. But only if you want it to be found. + +### Markdown Output + +Gain more control over markdown conversion to HTML. By modifying the markdown processor settings you can take advantage of [Blackfriday](https://github.com/russross/blackfriday) features not enabled by default. + +To customize conversion output add a `[blackfriday]` section to your site's `config.toml` file like so: + +```toml +[blackfriday] + hrefTargetBlank = true + fractions = false +``` + +Overrides to theme markdown processing defaults are available from page front matter as well, giving you control on a page-by-page basis. + +See the Hugo docs for additional [configuration options](http://gohugo.io/overview/configuration/#configure-blackfriday-rendering). + +### Content Reuse + +Keep your content DRY and improve thematic consistency across your site. After Dark provides a number [Shortcodes](https://gohugo.io/extras/shortcodes) and composable components to help you keep your content and layouts easy to maintain. + +Take for example After Dark's `blockquote` shortcode: + +```html +
+ {{ .Inner }} + {{ with .Get "citelink" }} + {{ $.Get "cite" }} + {{ else }} + {{ .Get "cite" }} + {{ end }} +
+``` + +Use it in your page or post markdown files like: + +```html +{{< blockquote cite="Bitly" citelink="https://bitly.is/2mkxskj" >}} +

When you create your own Branded Short Domain, you can expect to see up to a 34% increase in CTR when compared to standard bit.ly links.

+{{< /blockquote >}} +``` + +Additional theme-provided shortcodes at your disposal: + +- `privacytube` – It's YouTube. But without cookies and UI cruft. +- `coub` - GIFs with sound. Think of it like YouTube for video loops. +- `figure` - Similar to the Hugo built-in, but with [Lazy Loading](#lazy-loading), an adjusted caption title and smaller caption text. + +Also included are a number of shortcodes for [hackcss components](https://hackcss.egoist.moe/). These shortcodes function across After Dark [theme variants](#theme-variants) and were created as partials, enabling reuse in both your content as well as your [personalized layouts](#personalization): + +- `hackcss-alert` - Provides themed alert boxes. See `hackcss-alert.html` for usage notes. +- `hackcss-button` - Provides themed buttons. See `hackcss-button.html` for usage notes. +- `hackcss-buttongroup` - Allows buttons to be grouped together. See `hackcss-buttongroup.html` for usage notes. +- `hackcss-card` - Provides themed card element. See `hackcss-card.html` for usage notes. +- `hackcss-progress` - Provides themed progress meter. See `hackcss-progress.html` for usage notes. +- `hackcss-throbber` - Provides themed loading indicator. See `hackcss-throbber.html` for usage notes. + +To create your own custom shortcodes add a `layouts/shortcodes` directory to your site, place your shortcodes within and start using them in your markdown content. To create or override provided components add a `layouts/partials/components` directory to your site and reference the theme-provided files as you hack away. + +Reference the Hugo docs for [shortcode usage instructions](https://gohugo.io/content-management/shortcodes/#using-a-shortcode) and see the inline documentation within each shortcode for example usage instructions. + +### Syntax Highlighting + +Provide a richer experience when sharing code snippets on your site. After Dark provides support for code highlighting using the lovely [One Dark](https://github.com/atom/one-dark-syntax) and [One Light](https://github.com/atom/one-light-syntax) syntax themes for Pygments and Chroma. + +![Syntax Highlighting screenshot](images/docs/feat-syntax-highlighting.png "Syntax Highlighting using Atom One Pygments and Chroma") + +To set-up syntax highlighting for your After Dark site: + +- Follow Hugo's [Syntax Highlighting](https://gohugo.io/content-management/syntax-highlighting/) instructions. +- Open the `themes/after-dark` folder and run `npm i` (assumes NPM installed). +- Then open `./node_modules/atom-one-pygments` and `npm i`. +- Once dependencies are installed, issue `npm run build` within the module to generate the stylesheets to the module's `./dist` directory. + +Then choose either `./dist/light.css` or `dark.css` depending on your [Theme Variant](#theme-variants) and copy the contents of the file into your [Custom Styles](#custom-styles) file. + +Once configured, syntax highlighting can be achieved using the Hugo built-in [`highlight` shortcode](https://gohugo.io/extras/shortcodes#highlight). Reference Hugo's [Syntax Highlighting docs](https://gohugo.io/content-management/syntax-highlighting/) for usage instructions. + +**Not completely satisfied?** [Atom One Pygments](https://github.com/comfusion/atom-one-pygments) is built as a theme roller, making it possible to modify the look-and-feel of the resulting syntax highlighting. Make it your own. See the [README](https://github.com/comfusion/atom-one-pygments/blob/master/README.md) for more details. + +### Personalization + +After Dark uses [hack.css](https://hackcss.egoist.moe/dark.html) to automatically style your markup, giving you instant access to flexbox grids, light and dark theme variants, and other pre-built components. Use them while creating new [sections](#section-menu) leveraging [block templates](https://gohugo.io/templates/blocks). Additional personalization options listed below. + +#### Custom Styles + +Customize theme styles without forking using Hugo's inbuilt [Partial Templates](https://gohugo.io/templates/partials/). To get started: + +1. Create a `critical-custom.css` in your site's `layouts/partials/head` directory. If the directory does not exist yet, simply create it. +2. Add your custom styles inside the file. + +Example customization file: + +```css +/* override theme defaults */ +.muted { + color: rgba(255, 255, 255, 0.5); +} +/* custom styles */ +figure { + margin-left: auto; + margin-right: auto; + text-align: center; +} +figure img { + max-width: 80%; +} +figure a { + border-bottom: none !important; +} +figure a:hover { + background-color: inherit !important; +} +``` + +Styles are inlined into the `head` of each page. If you would prefer to use external stylesheets override the `partials/global-styles.html` template, modeling from the theme's version of the file, and make any adjustments you see fit. + +#### Theme Variants + +[`hack.css`](https://hackcss.egoist.moe/) provides a few variants you may wish to use instead of the After Dark defaults. To download them do an `npm install` from `/themes/after-dark/` (assumes NodeJS installed). + +Once downloaded, open `./node_modules/hack/dist`, copy the styles you wish to use into a `critical-vendor.css` [template override](https://gohugo.io/themes/customizing/#override-template-files) and apply the variant by setting `theme_variant` in your site config to one of: + + "standard" + "hack dark-grey" + "hack solarized-dark" + +Once variant applied, open your browser's dev tools and test the changes by previewing your site on mobile, tablet and desktop at different display resolutions and orientations—overriding and making any desired changes to your [overridden](https://gohugo.io/themes/customizing/#override-template-files) `critical-theme.css`, 404 page, `theme-color.html` and [Custom Styles](#custom-styles). + +#### Favicon + +After Dark ships with a lightweight SVG favicon embedded into every page. To customize or replace it create a file named `favicon.html` under `layouts/partials/head` within your site and place an [`icon` link](http://devdocs.io/html/link_types#icon) within it. + +**Why SVG?** Though they don't have perfect [browser support](http://caniuse.com/#feat=link-icon-svg) yet, SVG favicons are smaller in size and more flexible. SVG favicons can be styled with CSS or even animated with JavaScript. + +## License + +Copyright 2016-2018 Josh Habdas (https://habd.as) +
This work is free. You can redistribute it and/or modify it under the +
terms of the Do What The Fuck You Want To Public License, Version 2, +
as published by Sam Hocevar. See the COPYING file for more details. + +[lazysizes]: https://github.com/aFarkas/lazysizes diff --git a/themes/after-dark/archetypes/default.md b/themes/after-dark/archetypes/default.md new file mode 100644 index 0000000..6c66d49 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/archetypes/default.md @@ -0,0 +1,6 @@ ++++ +title = "{{ replace .TranslationBaseName "-" " " | title }}" +date = {{ .Date }} +description = "" +draft = true ++++ diff --git a/themes/after-dark/archetypes/post.md b/themes/after-dark/archetypes/post.md new file mode 100644 index 0000000..73542ae --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/archetypes/post.md @@ -0,0 +1,27 @@ ++++ +title = "{{ replace .TranslationBaseName "-" " " | title }}" +date = {{ .Date }} +description = "Thank you for choosing After Dark." +draft = true +toc = false +categories = ["technology"] +tags = ["hello", "world"] +images = [ + "https://source.unsplash.com/category/technology/1600x900" +] # overrides the site-wide open graph image ++++ + +Before you continue, please take a moment to configure your archetypes. + +Archetypes are located in the `archetypes` directory in the source of your site. To learn more about archetypes, visit [Archetypes](https://gohugo.io/content-management/archetypes/) on the Hugo website. And when you're ready, check out the [Customizing](https://comfusion.github.io/after-dark/#customizing) section of the After Dark documentation for additional options. + + +This information appears below the [Summary Split](https://gohugo.io/content-management/summaries/). + +After Dark supports the `bpg` image format without any additional configuration necessary. Here's an example BPG image animation: + +BPG file format example + +BPG compresses the above animation to `48KB`, about **97% smaller** than what would be possible with GIF. In addition to animation BPG handles still images as well. Head to the [side-by-side comparisons](http://xooyoozoo.github.io/yolo-octo-bugfixes/#vallee-de-colca&jpg=s&bpg=s) to see BPG stacked up against JPEG. Create your own BPG images using the [BPG web encoder](https://webencoder.libbpg.org/) for use on your After Dark site. + +See the After Dark `README` for more info. diff --git a/themes/after-dark/images/docs/feat-instant-view.png b/themes/after-dark/images/docs/feat-instant-view.png new file mode 100644 index 0000000..b8c12e9 Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/images/docs/feat-instant-view.png differ diff --git a/themes/after-dark/images/docs/feat-social-awareness.png b/themes/after-dark/images/docs/feat-social-awareness.png new file mode 100644 index 0000000..1918313 Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/images/docs/feat-social-awareness.png differ diff --git a/themes/after-dark/images/docs/feat-syntax-highlighting.png b/themes/after-dark/images/docs/feat-syntax-highlighting.png new file mode 100644 index 0000000..c4de0ec Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/images/docs/feat-syntax-highlighting.png differ diff --git a/themes/after-dark/images/minimal-mac.png b/themes/after-dark/images/minimal-mac.png new file mode 100644 index 0000000..89b69d8 Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/images/minimal-mac.png differ diff --git a/themes/after-dark/images/screenshot.png b/themes/after-dark/images/screenshot.png new file mode 100644 index 0000000..4db063e Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/images/screenshot.png differ diff --git a/themes/after-dark/images/tn.png b/themes/after-dark/images/tn.png new file mode 100644 index 0000000..6db6a8a Binary files /dev/null and b/themes/after-dark/images/tn.png differ diff --git a/public/404.html b/themes/after-dark/layouts/404.html similarity index 97% rename from public/404.html rename to themes/after-dark/layouts/404.html index 8c63418..6b951c0 100644 --- a/public/404.html +++ b/themes/after-dark/layouts/404.html @@ -1,14 +1,12 @@ - + {{ .Hugo.Generator }} - 404 Error | hackerspace istanbul - - - - - + 404 Error | {{ .Site.Title }} + {{ partial "head/favicon.html" . }} + {{ partial "meta/theme-color.html" . }} + {{ template "_internal/google_analytics_async.html" . }} diff --git a/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-custom.css b/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-custom.css new file mode 100644 index 0000000..14a950c --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-custom.css @@ -0,0 +1,28 @@ +.hack h2 { + background-color: #ff9800; + color: black; + display: inline-block; + margin-bottom: 0.5rem; + margin-top: 0.5rem; + padding: 0.2rem 0.5rem; +} + +a.is { + color: purple, + +} + +.lynx-compatible { + position: absolute; + width: 1px; + height: 1px; + padding: 0; + margin: -1px; + overflow: hidden; + clip: rect(0,0,0,0); + border: 0; +} + +a.lang-switcher { + float: right; +} diff --git a/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-theme.css b/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-theme.css new file mode 100644 index 0000000..edbab10 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-theme.css @@ -0,0 +1,134 @@ +:root { + --screen-size-small: 30em; /* breakpoint reference only */ +} +@keyframes intro { + 0% { + opacity: 0; + } + 100% { + opacity: 1; + } +} +.blur-up { + -webkit-filter: blur(5px); + filter: blur(5px); + transition: filter 400ms, -webkit-filter 400ms; +} +.blur-up.lazyloaded { + -webkit-filter: blur(0); + filter: blur(0); +} +.muted, +.hack .help-block { + color: #e0e0e070; +} +.hack .readmore { + margin-bottom: 2.2em; +} +.responsive-iframe { + position: relative; + padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 */ + padding-top: 25px; + height: 0; +} +.responsive-iframe iframe { + position: absolute; + top: 0; + left: 0; + width: 100%; + height: 100%; +} +iframe { + border: 0; +} +main, footer { + animation: intro 0.3s both; + animation-delay: 0.15s; +} +footer time[datetime$="M"]:before { + content: "\2013\0020"; +} +@media only screen + and ( max-width: 30em ) { + footer time[datetime$="M"] { + display: none; + } +} +blockquote cite { + display: block; +} +blockquote cite::before { + content: "\2014"; +} +:target { + color: #fff; +} +/* hack.css overrides and enhancements */ +.hack li ul { + margin: 0; +} +.main { + padding: 20px 10px; +} +input.form-control { + border-radius: 0; + background-color: transparent; + -webkit-appearance: none; + -moz-appearance: none; + -ms-appearance: none; +} +input.form-control { + font-size: initial; +} +.hack .help-block { + font-size: 1rem; +} +nav a.active { + background-color: #ff2e88; + color: #fff; +} +a[itemprop="url"] { + color: #ff9800; +} +a[itemprop="url"]:hover { + color: #fff; +} +a[href*="://"]::after, +a[rel*="external"] { + content: " " url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20class='i-external'%20viewBox='0%200%2032%2032'%20width='14'%20height='14'%20fill='none'%20stroke='%23ff9800'%20stroke-linecap='round'%20stroke-linejoin='round'%20stroke-width='9.38%'%3E%3Cpath%20d='M14%209%20L3%209%203%2029%2023%2029%2023%2018%20M18%204%20L28%204%2028%2014%20M28%204%20L14%2018'/%3E%3C/svg%3E"); +} +figure a[href*="://"]::after, +figure a[rel*="external"] { + content: ""; +} +html { + font-size: 13px; +} +.hack pre { + font-size: 17px; +} +.hack .form input, +.hack .form textarea, +.hack .form button, +.hack .form label { + font-size: 1rem; +} +article [itemprop="description"] { + margin-bottom: 20px; + margin-top: 20px; +} +article header img { + width: 100%; + border-radius: 3px; +} +@media screen and (min-width: 768px) { + html { + font-size: 1em; + } + .container { + max-width: 50rem; + } +} +[v-cloak] { + display: none; +} diff --git a/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-vendor (kopya 1).css b/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-vendor (kopya 1).css new file mode 100644 index 0000000..17c3e7e --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-vendor (kopya 1).css @@ -0,0 +1 @@ +html{font-size:12px}*{box-sizing:border-box;text-rendering:geometricPrecision}body{font-size:1rem;line-height:1.5rem;margin:0;font-family:Menlo,Monaco,Lucida Console,Liberation Mono,DejaVu Sans Mono,Bitstream Vera Sans Mono,Courier New,monospace,serif;word-wrap:break-word}h1,h2,h3,h4,h5,h6{line-height:1.3em}fieldset{border:none;padding:0;margin:0}pre{padding:2rem;margin:1.75rem 0;background-color:#fff;border:1px solid #ccc;overflow:auto}code[class*=language-],pre[class*=language-],pre code{font-weight:100;text-shadow:none;margin:1.75rem 0}a{cursor:pointer;color:#ff2e88;text-decoration:none;border-bottom:1px solid #ff2e88}a:hover{background-color:#ff2e88;color:#fff}.grid{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.grid.\-top{-ms-flex-align:start;-ms-grid-row-align:flex-start;align-items:flex-start}.grid.\-middle{-ms-flex-align:center;-ms-grid-row-align:center;align-items:center}.grid.\-bottom{-ms-flex-align:end;-ms-grid-row-align:flex-end;align-items:flex-end}.grid.\-stretch{-ms-flex-align:stretch;-ms-grid-row-align:stretch;align-items:stretch}.grid.\-baseline{-ms-flex-align:baseline;-ms-grid-row-align:baseline;align-items:baseline}.grid.\-left{-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start}.grid.\-center{-ms-flex-pack:center;justify-content:center}.grid.\-right{-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end}.grid.\-between{-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between}.grid.\-around{-ms-flex-pack:distribute;justify-content:space-around}.cell{-ms-flex:1;flex:1;box-sizing:border-box}@media screen and (min-width:768px){.cell.\-1of12{-ms-flex:0 0 8.33333%;flex:0 0 8.33333%}.cell.\-2of12{-ms-flex:0 0 16.66667%;flex:0 0 16.66667%}.cell.\-3of12{-ms-flex:0 0 25%;flex:0 0 25%}.cell.\-4of12{-ms-flex:0 0 33.33333%;flex:0 0 33.33333%}.cell.\-5of12{-ms-flex:0 0 41.66667%;flex:0 0 41.66667%}.cell.\-6of12{-ms-flex:0 0 50%;flex:0 0 50%}.cell.\-7of12{-ms-flex:0 0 58.33333%;flex:0 0 58.33333%}.cell.\-8of12{-ms-flex:0 0 66.66667%;flex:0 0 66.66667%}.cell.\-9of12{-ms-flex:0 0 75%;flex:0 0 75%}.cell.\-10of12{-ms-flex:0 0 83.33333%;flex:0 0 83.33333%}.cell.\-11of12{-ms-flex:0 0 91.66667%;flex:0 0 91.66667%}}@media screen and (max-width:768px){.grid{-ms-flex-direction:column;flex-direction:column}.cell{-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto}}.hack,.hack blockquote,.hack code,.hack em,.hack h1,.hack h2,.hack h3,.hack h4,.hack h5,.hack h6,.hack strong{font-size:1rem;font-style:normal;font-family:Menlo,Monaco,Lucida Console,Liberation Mono,DejaVu Sans Mono,Bitstream Vera Sans Mono,Courier New,monospace,serif}.hack blockquote,.hack code,.hack em,.hack strong{line-height:20px}.hack blockquote,.hack code,.hack footer,.hack h1,.hack h2,.hack h3,.hack h4,.hack h5,.hack h6,.hack header,.hack li,.hack ol,.hack p,.hack section,.hack ul{float:none;margin:0;padding:0}.hack blockquote,.hack h1,.hack ol,.hack p,.hack ul{margin-top:20px;margin-bottom:20px}.hack h1{position:relative;display:inline-block;display:table-cell;padding:20px 0 30px;margin:0;overflow:hidden}.hack h1:after{content:"====================================================================================================";position:absolute;bottom:10px;left:0}.hack h1+*{margin-top:0}.hack h2,.hack h3,.hack h4,.hack h5,.hack h6{position:relative;margin-bottom:1.75rem}.hack h2:before,.hack h3:before,.hack h4:before,.hack h5:before,.hack h6:before{display:inline}.hack h2:before{content:"## "}.hack h3:before{content:"### "}.hack h4:before{content:"#### "}.hack h5:before{content:"##### "}.hack h6:before{content:"###### "}.hack li{position:relative;display:block;padding-left:20px}.hack li:after{position:absolute;top:0;left:0}.hack ul>li:after{content:"-"}.hack ol{counter-reset:a}.hack ol>li:after{content:counter(a) ".";counter-increment:a}.hack blockquote{position:relative;padding-left:17px;padding-left:2ch;overflow:hidden}.hack blockquote:after{content:">\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>";white-space:pre;position:absolute;top:0;left:0;line-height:20px}.hack em:after,.hack em:before{content:"*";display:inline}.hack pre code:after,.hack pre code:before{content:''}.hack code{font-weight:700}.hack code:after,.hack code:before{content:"`";display:inline}.hack hr{position:relative;height:20px;overflow:hidden;border:0;margin:20px 0}.hack hr:after{content:"----------------------------------------------------------------------------------------------------";position:absolute;top:0;left:0;line-height:20px;width:100%;word-wrap:break-word}@-moz-document url-prefix(){.hack h1{display:block}}.hack-ones ol>li:after{content:"1."}p{margin:0 0 1.75rem}.container{max-width:70rem}.container,.container-fluid{margin:0 auto;padding:0 1rem}.inner{padding:1rem}.inner2x{padding:2rem}.pull-left{float:left}.pull-right{float:right}.progress-bar{height:8px;opacity:.8;background-color:#ccc;margin-top:12px}.progress-bar.progress-bar-show-percent{margin-top:38px}.progress-bar-filled{background-color:gray;height:100%;transition:width .3s ease;position:relative;width:0}.progress-bar-filled:before{content:'';border:6px solid transparent;border-top-color:gray;position:absolute;top:-12px;right:-6px}.progress-bar-filled:after{color:gray;content:attr(data-filled);display:block;font-size:12px;white-space:nowrap;position:absolute;border:6px solid transparent;top:-38px;right:0;-ms-transform:translateX(50%);transform:translateX(50%)}table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:1.75rem 0;color:#778087}table td,table th{vertical-align:top;border:1px solid #ccc;line-height:15px;padding:10px}table thead th{font-size:10px}table tbody td:first-child{font-weight:700;color:#333}.form{width:30rem}.form-group{margin-bottom:1.75rem;overflow:auto}.form-group label{border-bottom:2px solid #ccc;color:#333;width:10rem;display:inline-block;height:38px;line-height:38px;padding:0;float:left;position:relative}.form-group.form-success label{color:#4caf50!important;border-color:#4caf50!important}.form-group.form-warning label{color:#ff9800!important;border-color:#ff9800!important}.form-group.form-error label{color:#f44336!important;border-color:#f44336!important}.form-control{outline:none;border:none;border-bottom:2px solid #ccc;padding:.5rem 0;width:20rem;height:38px;background-color:transparent}.form-control:focus{border-color:#555}.form-group.form-textarea label:after{position:absolute;content:'';width:2px;background-color:#fff;right:-2px;top:0;bottom:0}textarea.form-control{height:auto;resize:none;padding:1rem 0;border-bottom:2px solid #ccc;border-left:2px solid #ccc;padding:.5rem}select.form-control{border-radius:0;background-color:transparent;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none}.help-block{color:#999;margin-top:.5rem}.form-actions{margin-bottom:1.75rem}.btn{display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;cursor:pointer;outline:none;padding:.65rem 2rem;font-size:1rem;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;z-index:1}.btn:active{box-shadow:inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,.12)}.btn.btn-ghost{border-color:#757575;color:#757575;background-color:transparent}.btn.btn-ghost:focus,.btn.btn-ghost:hover{border-color:#424242;color:#424242;z-index:2}.btn.btn-ghost:hover{background-color:transparent}.btn-block{width:100%;display:-ms-flexbox;display:flex}.btn-default{color:#fff;background-color:#e0e0e0;border:1px solid #e0e0e0;color:#333}.btn-default:focus:not(.btn-ghost),.btn-default:hover{background-color:#dcdcdc;border-color:#dcdcdc}.btn-success{color:#fff;background-color:#4caf50;border:1px solid #4caf50}.btn-success:focus:not(.btn-ghost),.btn-success:hover{background-color:#43a047;border-color:#43a047}.btn-success.btn-ghost{border-color:#4caf50;color:#4caf50}.btn-success.btn-ghost:focus,.btn-success.btn-ghost:hover{border-color:#388e3c;color:#388e3c;z-index:2}.btn-error{color:#fff;background-color:#f44336;border:1px solid #f44336}.btn-error:focus:not(.btn-ghost),.btn-error:hover{background-color:#e53935;border-color:#e53935}.btn-error.btn-ghost{border-color:#f44336;color:#f44336}.btn-error.btn-ghost:focus,.btn-error.btn-ghost:hover{border-color:#d32f2f;color:#d32f2f;z-index:2}.btn-warning{color:#fff;background-color:#ff9800;border:1px solid #ff9800}.btn-warning:focus:not(.btn-ghost),.btn-warning:hover{background-color:#fb8c00;border-color:#fb8c00}.btn-warning.btn-ghost{border-color:#ff9800;color:#ff9800}.btn-warning.btn-ghost:focus,.btn-warning.btn-ghost:hover{border-color:#f57c00;color:#f57c00;z-index:2}.btn-info{color:#fff;background-color:#00bcd4;border:1px solid #00bcd4}.btn-info:focus:not(.btn-ghost),.btn-info:hover{background-color:#00acc1;border-color:#00acc1}.btn-info.btn-ghost{border-color:#00bcd4;color:#00bcd4}.btn-info.btn-ghost:focus,.btn-info.btn-ghost:hover{border-color:#0097a7;color:#0097a7;z-index:2}.btn-primary{color:#fff;background-color:#2196f3;border:1px solid #2196f3}.btn-primary:focus:not(.btn-ghost),.btn-primary:hover{background-color:#1e88e5;border-color:#1e88e5}.btn-primary.btn-ghost{border-color:#2196f3;color:#2196f3}.btn-primary.btn-ghost:focus,.btn-primary.btn-ghost:hover{border-color:#1976d2;color:#1976d2;z-index:2}.btn-group{overflow:auto}.btn-group .btn{float:left}.btn-group .btn-ghost:not(:first-child){margin-left:-1px}.card{border:1px solid #ccc}.card .card-header{color:#333;text-align:center;background-color:#ddd;padding:.5rem 0}.alert{color:#ccc;padding:1rem;border:1px solid #ccc;margin-bottom:1.75rem}.alert-success{color:#4caf50;border-color:#4caf50}.alert-error{color:#f44336;border-color:#f44336}.alert-info{color:#00bcd4;border-color:#00bcd4}.alert-warning{color:#ff9800;border-color:#ff9800}.media:not(:last-child){margin-bottom:1.25rem}.media-left{padding-right:1rem}.media-left,.media-right{display:table-cell;vertical-align:top}.media-right{padding-left:1rem}.media-body{display:table-cell;vertical-align:top}.media-heading{font-size:1.16667rem;font-weight:700}.media-content{margin-top:.3rem}.avatarholder,.placeholder{background-color:#f0f0f0;text-align:center;color:#b9b9b9;font-size:1rem;border:1px solid #f0f0f0}.avatarholder{width:48px;height:48px;line-height:46px;font-size:2rem;background-size:cover;background-position:50%;background-repeat:no-repeat}.avatarholder.rounded{border-radius:33px}.loading{display:inline-block;content:' ';height:20px;width:20px;margin:0 .5rem;animation:a .6s infinite linear;border:2px solid #e91e63;border-right-color:transparent;border-radius:50%}.btn .loading{margin-bottom:0;width:14px;height:14px}.btn div.loading{float:left}.alert .loading{margin-bottom:-5px}@keyframes a{0%{transform:rotate(0deg)}to{transform:rotate(1turn)}}.menu{width:100%}.menu .menu-item{display:block;color:#616161;border-color:#616161}.menu .menu-item.active,.menu .menu-item:hover{color:#000;border-color:#000;background-color:transparent}@media screen and (max-width:768px){.form-group label{display:block;border-bottom:none;width:100%}.form-group.form-textarea label:after{display:none}.form-control{width:100%}textarea.form-control{border-left:none;padding:.5rem 0}pre::-webkit-scrollbar{height:3px}}@media screen and (max-width:480px){.form{width:100%}}.dark{color:#ccc}.dark,.dark pre{background-color:#000}.dark pre{padding:0;border:none}.dark pre code{color:#00bcd4}.dark h1 a,.dark h2 a,.dark h3 a,.dark h4 a,.dark h5 a{color:#000}.dark code,.dark strong{color:#fff}.dark code{font-weight:100}.dark table{color:#ccc}.dark table td,.dark table th{border-color:#444}.dark table tbody td:first-child{color:#fff}.dark .form-group label{color:#ccc;border-color:rgba(95,95,95,.78)}.dark .form-group.form-textarea label:after{background-color:#000}.dark .form-control{color:#ccc;border-color:rgba(95,95,95,.78)}.dark .form-control:focus{border-color:#ccc;color:#ccc}.dark textarea.form-control{color:#ccc}.dark .card{border-color:rgba(95,95,95,.78)}.dark .card .card-header{background-color:transparent;color:#ccc;border-bottom:1px solid rgba(95,95,95,.78)}.dark .btn.btn-ghost.btn-default{border-color:#ababab;color:#ababab}.dark .btn.btn-ghost.btn-default:focus,.dark .btn.btn-ghost.btn-default:hover{border-color:#9c9c9c;color:#9c9c9c;z-index:1}.dark .btn.btn-ghost.btn-default:focus,.dark .btn.btn-ghost.btn-default:hover{border-color:#e0e0e0;color:#e0e0e0}.dark .btn.btn-ghost.btn-primary:focus,.dark .btn.btn-ghost.btn-primary:hover{border-color:#64b5f6;color:#64b5f6}.dark .btn.btn-ghost.btn-success:focus,.dark .btn.btn-ghost.btn-success:hover{border-color:#81c784;color:#81c784}.dark .btn.btn-ghost.btn-info:focus,.dark .btn.btn-ghost.btn-info:hover{border-color:#4dd0e1;color:#4dd0e1}.dark .btn.btn-ghost.btn-error:focus,.dark .btn.btn-ghost.btn-error:hover{border-color:#e57373;color:#e57373}.dark .btn.btn-ghost.btn-warning:focus,.dark .btn.btn-ghost.btn-warning:hover{border-color:#ffb74d;color:#ffb74d}.dark .avatarholder,.dark .placeholder{background-color:transparent;border-color:#333}.dark .menu .menu-item{color:#ccc;border-color:rgba(95,95,95,.78)}.dark .menu .menu-item.active,.dark .menu .menu-item:hover{color:#fff;border-color:#ccc} diff --git a/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-vendor.css b/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-vendor.css new file mode 100644 index 0000000..f97c096 --- /dev/null +++ b/themes/after-dark/layouts/partials/head/critical-vendor.css @@ -0,0 +1,829 @@ +html{ + font-size:12px +} +*{ + box-sizing:border-box; + text-rendering:geometricPrecision +} +body{ + font-size:1rem; + line-height:1.5rem; + margin:0; + font-family:Menlo,Monaco,Lucida Console,Liberation Mono,DejaVu Sans Mono,Bitstream Vera Sans Mono,Courier New,monospace,serif; + word-wrap:break-word +} +h1,h2,h3,h4,h5,h6{ + line-height:1.3em +} +fieldset{ + border:none; + padding:0; + margin:0 +} +pre{ + padding:2rem; + margin:1.75rem 0; + background-color:#fff; + border:1px solid #ccc; + overflow:auto +} +code[class*=language-],pre[class*=language-],pre code{ + font-weight:100; + text-shadow:none; + margin:1.75rem 0 +} +a{ + cursor:pointer; + color:#ff2e88; + text-decoration:none; + border-bottom:1px solid #ff2e88 +} +a:hover{ + background-color:#ff2e88; + color:#fff +} +.grid{ + display:-ms-flexbox; + display:flex; + -ms-flex-wrap:wrap; + flex-wrap:wrap +} +.grid.\-top{ + -ms-flex-align:start; + -ms-grid-row-align:flex-start; + align-items:flex-start +} +.grid.\-middle{ + -ms-flex-align:center; + -ms-grid-row-align:center; + align-items:center +} +.grid.\-bottom{ + -ms-flex-align:end; + -ms-grid-row-align:flex-end; + align-items:flex-end +} +.grid.\-stretch{ + -ms-flex-align:stretch; + -ms-grid-row-align:stretch; + align-items:stretch +} +.grid.\-baseline{ + -ms-flex-align:baseline; + -ms-grid-row-align:baseline; + align-items:baseline +} +.grid.\-left{ + -ms-flex-pack:start; + justify-content:flex-start +} +.grid.\-center{ + -ms-flex-pack:center; + justify-content:center +} +.grid.\-right{ + -ms-flex-pack:end; + justify-content:flex-end +} +.grid.\-between{ + -ms-flex-pack:justify; + justify-content:space-between +} +.grid.\-around{ + -ms-flex-pack:distribute; + justify-content:space-around +} +.cell{ + -ms-flex:1; + flex:1; + box-sizing:border-box +} +@media screen and (min-width:768px){ + .cell.\-1of12{ + -ms-flex:0 0 8.33333%; + flex:0 0 8.33333% + } + .cell.\-2of12{ + -ms-flex:0 0 16.66667%; + flex:0 0 16.66667% + } + .cell.\-3of12{ + -ms-flex:0 0 25%; + flex:0 0 25% + } + .cell.\-4of12{ + -ms-flex:0 0 33.33333%; + flex:0 0 33.33333% + } + .cell.\-5of12{ + -ms-flex:0 0 41.66667%; + flex:0 0 41.66667% + } + .cell.\-6of12{ + -ms-flex:0 0 50%; + flex:0 0 50% + } + .cell.\-7of12{ + -ms-flex:0 0 58.33333%; + flex:0 0 58.33333% + } + .cell.\-8of12{ + -ms-flex:0 0 66.66667%; + flex:0 0 66.66667% + } + .cell.\-9of12{ + -ms-flex:0 0 75%; + flex:0 0 75% + } + .cell.\-10of12{ + -ms-flex:0 0 83.33333%; + flex:0 0 83.33333% + } + .cell.\-11of12{ + -ms-flex:0 0 91.66667%; + flex:0 0 91.66667% + } +} +@media screen and (max-width:768px){ + .grid{ + -ms-flex-direction:column; + flex-direction:column + } + .cell{ + -ms-flex:0 0 auto; + flex:0 0 auto + } +} +.hack,.hack blockquote,.hack code,.hack em,.hack h1,.hack h2,.hack h3,.hack h4,.hack h5,.hack h6,.hack strong{ + font-size:1rem; + font-style:normal; + font-family:Menlo,Monaco,Lucida Console,Liberation Mono,DejaVu Sans Mono,Bitstream Vera Sans Mono,Courier New,monospace,serif +} +.hack blockquote,.hack code,.hack em,.hack strong{ + line-height:20px +} +.hack blockquote,.hack code,.hack footer,.hack h1,.hack h2,.hack h3,.hack h4,.hack h5,.hack h6,.hack header,.hack li,.hack ol,.hack p,.hack section,.hack ul{ + float:none; + margin:0; + padding:0 +} +.hack blockquote,.hack h1,.hack ol,.hack p,.hack ul{ + margin-top:20px; + margin-bottom:20px +} +.hack h1{ + position:relative; + display:inline-block; + display:table-cell; + padding:20px 0 30px; + margin:0; + overflow:hidden +} +.hack h1:after{ + content:"===================================================================================================="; + position:absolute; + bottom:10px; + left:0 +} +.hack h1+*{ + margin-top:0 +} +.hack h2,.hack h3,.hack h4,.hack h5,.hack h6{ + position:relative; + margin-bottom:1.75rem +} +.hack h2:before,.hack h3:before,.hack h4:before,.hack h5:before,.hack h6:before{ + display:inline +} +.hack h2:before{ + content:"## " +} +.hack h3:before{ + content:"### " +} +.hack h4:before{ + content:"#### " +} +.hack h5:before{ + content:"##### " +} +.hack h6:before{ + content:"###### " +} +.hack li{ + position:relative; + display:block; + padding-left:20px +} +.hack li:after{ + position:absolute; + top:0; + left:0 +} +.hack ul>li:after{ + content:"-" +} +.hack ol{ + counter-reset:a +} +.hack ol>li:after{ + content:counter(a) "."; + counter-increment:a +} +.hack blockquote{ + position:relative; + padding-left:17px; + padding-left:2ch; + overflow:hidden +} +.hack blockquote:after{ + content:">\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>\A>"; + white-space:pre; + position:absolute; + top:0; + left:0; + line-height:20px +} +.hack em:after,.hack em:before{ + content:"*"; + display:inline +} +.hack pre code:after,.hack pre code:before{ + content:'' +} +.hack code{ + font-weight:700 +} +.hack code:after,.hack code:before{ + content:"`"; + display:inline +} +.hack hr{ + position:relative; + height:20px; + overflow:hidden; + border:0; + margin:20px 0 +} +.hack hr:after{ + content:"----------------------------------------------------------------------------------------------------"; + position:absolute; + top:0; + left:0; + line-height:20px; + width:100%; + word-wrap:break-word +} +@-moz-document url-prefix(){ + .hack h1{ + display:block + } +} +.hack-ones ol>li:after{ + content:"1." +} +p{ + margin:0 0 1.75rem +} +.container{ + max-width:70rem +} +.container,.container-fluid{ + margin:0 auto; + padding:0 1rem +} +.inner{ + padding:1rem +} +.inner2x{ + padding:2rem +} +.pull-left{ + float:left +} +.pull-right{ + float:right +} +.progress-bar{ + height:8px; + opacity:.8; + background-color:#ccc; + margin-top:12px +} +.progress-bar.progress-bar-show-percent{ + margin-top:38px +} +.progress-bar-filled{ + background-color:gray; + height:100%; + transition:width .3s ease; + position:relative; + width:0 +} +.progress-bar-filled:before{ + content:''; + border:6px solid transparent; + border-top-color:gray; + position:absolute; + top:-12px; + right:-6px +} +.progress-bar-filled:after{ + color:gray; + content:attr(data-filled); + display:block; + font-size:12px; + white-space:nowrap; + position:absolute; + border:6px solid transparent; + top:-38px; + right:0; + -ms-transform:translateX(50%); + transform:translateX(50%) +} +table{ + width:100%; + border-collapse:collapse; + margin:1.75rem 0; + color:#778087 +} +table td,table th{ + vertical-align:top; + border:1px solid #ccc; + line-height:15px; + padding:10px +} +table thead th{ + font-size:10px +} +table tbody td:first-child{ + font-weight:700; + color:#333 +} +.form{ + width:30rem +} +.form-group{ + margin-bottom:1.75rem; + overflow:auto +} +.form-group label{ + border-bottom:2px solid #ccc; + color:#333; + width:10rem; + display:inline-block; + height:38px; + line-height:38px; + padding:0; + float:left; + position:relative +} +.form-group.form-success label{ + color:#4caf50!important; + border-color:#4caf50!important +} +.form-group.form-warning label{ + color:#ff9800!important; + border-color:#ff9800!important +} +.form-group.form-error label{ + color:#f44336!important; + border-color:#f44336!important +} +.form-control{ + outline:none; + border:none; + border-bottom:2px solid #ccc; + padding:.5rem 0; + width:20rem; + height:38px; + background-color:transparent +} +.form-control:focus{ + border-color:#555 +} +.form-group.form-textarea label:after{ + position:absolute; + content:''; + width:2px; + background-color:#fff; + right:-2px; + top:0; + bottom:0 +} +textarea.form-control{ + height:auto; + resize:none; + padding:1rem 0; + border-bottom:2px solid #ccc; + border-left:2px solid #ccc; + padding:.5rem +} +select.form-control{ + border-radius:0; + background-color:transparent; + -webkit-appearance:none; + -moz-appearance:none; + -ms-appearance:none +} +.help-block{ + color:#999; + margin-top:.5rem +} +.form-actions{ + margin-bottom:1.75rem +} +.btn{ + display:-ms-inline-flexbox; + display:inline-flex; + -ms-flex-align:center; + align-items:center; + -ms-flex-pack:center; + justify-content:center; + cursor:pointer; + outline:none; + padding:.65rem 2rem; + font-size:1rem; + -webkit-user-select:none; + -moz-user-select:none; + -ms-user-select:none; + user-select:none; + position:relative; + z-index:1 +} +.btn:active{ + box-shadow:inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,.12) +} +.btn.btn-ghost{ + border-color:#757575; + color:#757575; + background-color:transparent +} +.btn.btn-ghost:focus,.btn.btn-ghost:hover{ + border-color:#424242; + color:#424242; + z-index:2 +} +.btn.btn-ghost:hover{ + background-color:transparent +} +.btn-block{ + width:100%; + display:-ms-flexbox; + display:flex +} +.btn-default{ + color:#fff; + background-color:#e0e0e0; + border:1px solid #e0e0e0; + color:#333 +} +.btn-default:focus:not(.btn-ghost),.btn-default:hover{ + background-color:#dcdcdc; + border-color:#dcdcdc +} +.btn-success{ + color:#fff; + background-color:#4caf50; + border:1px solid #4caf50 +} +.btn-success:focus:not(.btn-ghost),.btn-success:hover{ + background-color:#43a047; + border-color:#43a047 +} +.btn-success.btn-ghost{ + border-color:#4caf50; + color:#4caf50 +} +.btn-success.btn-ghost:focus,.btn-success.btn-ghost:hover{ + border-color:#388e3c; + color:#388e3c; + z-index:2 +} +.btn-error{ + color:#fff; + background-color:#f44336; + border:1px solid #f44336 +} +.btn-error:focus:not(.btn-ghost),.btn-error:hover{ + background-color:#e53935; + border-color:#e53935 +} +.btn-error.btn-ghost{ + border-color:#f44336; + color:#f44336 +} +.btn-error.btn-ghost:focus,.btn-error.btn-ghost:hover{ + border-color:#d32f2f; + color:#d32f2f; + z-index:2 +} +.btn-warning{ + color:#fff; + background-color:#ff9800; + border:1px solid #ff9800 +} +.btn-warning:focus:not(.btn-ghost),.btn-warning:hover{ + background-color:#fb8c00; + border-color:#fb8c00 +} +.btn-warning.btn-ghost{ + border-color:#ff9800; + color:#ff9800 +} +.btn-warning.btn-ghost:focus,.btn-warning.btn-ghost:hover{ + border-color:#f57c00; + color:#f57c00; + z-index:2 +} +.btn-info{ + color:#fff; + background-color:#00bcd4; + border:1px solid #00bcd4 +} +.btn-info:focus:not(.btn-ghost),.btn-info:hover{ + background-color:#00acc1; + border-color:#00acc1 +} +.btn-info.btn-ghost{ + border-color:#00bcd4; + color:#00bcd4 +} +.btn-info.btn-ghost:focus,.btn-info.btn-ghost:hover{ + border-color:#0097a7; + color:#0097a7; + z-index:2 +} +.btn-primary{ + color:#fff; + background-color:#2196f3; + border:1px solid #2196f3 +} +.btn-primary:focus:not(.btn-ghost),.btn-primary:hover{ + background-color:#1e88e5; + border-color:#1e88e5 +} +.btn-primary.btn-ghost{ + border-color:#2196f3; + color:#2196f3 +} +.btn-primary.btn-ghost:focus,.btn-primary.btn-ghost:hover{ + border-color:#1976d2; + color:#1976d2; + z-index:2 +} +.btn-group{ + overflow:auto +} +.btn-group .btn{ + float:left +} +.btn-group .btn-ghost:not(:first-child){ + margin-left:-1px +} +.card{ + border:1px solid #ccc +} +.card .card-header{ + color:#333; + text-align:center; + background-color:#ddd; + padding:.5rem 0 +} +.alert{ + color:#ccc; + padding:1rem; + border:1px solid #ccc; + margin-bottom:1.75rem +} +.alert-success{ + color:#4caf50; + border-color:#4caf50 +} +.alert-error{ + color:#f44336; + border-color:#f44336 +} +.alert-info{ + color:#00bcd4; + border-color:#00bcd4 +} +.alert-warning{ + color:#ff9800; + border-color:#ff9800 +} +.media:not(