CryptoParty Istanbul, Konya, Lite vb. için web sitesi.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
cryptoparty-web/index.html

178 lines
7.0 KiB

<!doctype html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="CryptoParty Istanbul">
<meta name="author" content="Hackerspace İstanbul">
<link rel="icon" href="img/favicon.ico">
<title>CryptoParty Istanbul</title>
<meta property="og:title" content="CryptoParty Lite" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:url" content="https://cryptoparty.online" />
<meta property="og:description" content="CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. COVID-19 koşullarında yüzyüze etkinlikler düzenlenemediği için, bu kez CryptoParty Lite adıyla çevrimiçi olarak konferans tadında bir CryptoParty düzenlenecektir. " />
<meta property="og:image" content="img/cp_social.jpg?v=2" />
<meta property="og:site_name" content="CryptoParty Istanbul" />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:site" content="@oydorgtr" />
<meta name="twitter:title" content="CryptoParty Online">
<meta name="twitter:description" content="CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir. COVID-19 koşullarında yüzyüze etkinlikler düzenlenemediği için, bu kez CryptoParty Lite adıyla çevrimiçi olarak konferans tadında bir CryptoParty düzenlenecektir. ">
<meta name="twitter:creator" content="@oydorgtr" />
<meta name="twitter:image" content="img/cp_social.jpg?v=2">
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/cryptoparty.css" rel="stylesheet">
<link href="css/jumbotron.css" rel="stylesheet">
<link href="css/roboto-mono.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/fixedsys-excelsior.css" />
<script type="text/javascript">
// @license magnet:?xt=urn:btih:d3d9a9a6595521f9666a5e94cc830dab83b65699&dn=expat.txt Expat
(function() {
var blinks = document.getElementsByTagName('blink');
var visibility = 'hidden';
window.setInterval(function() {
for (var i = blinks.length - 1; i >= 0; i--) {
blinks[i].style.visibility = visibility;
}
visibility = (visibility === 'visible') ? 'hidden' : 'visible';
}, 750);
})();
// @license-end
</script>
</head>
<body>
<header>
<nav class="navbar navbar-expand navbar-custom fixed-top">
<span class="sr-only">
<pre>
_ _
___ _ __ _ _ _ __ | |_ ___ _ __ __ _ _ __| |_ _ _
/ __| '__| | | | '_ \| __/ _ \| '_ \ / _` | '__| __| | | |
| (__| | | |_| | |_) | || (_) | |_) | (_| | | | |_| |_| |
\___|_| \__, | .__/_\__\___/| .__/ \__,_|_| \__|\__, |
(_)___| |_ |___/|_|_ | |__ _ |_| | |___/
| / __| __/ _` | '_ \| '_ \| | | | |
| \__ \ || (_| | | | | |_) | |_| | |
|_|___/\__\__,_|_| |_|_.__/ \__,_|_|
</pre>
</span>
<ul class="navbar-nav ml-auto nav-pills">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href=".">Nedir? <span class="sr-only"> (şu anda buradasınız)</span></a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="coc.html">Code of Conduct</a>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" style="background-color: #240028;">Türkçe</a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
<h6 class="dropdown-header">Language</h6>
<a class="dropdown-item dr-active" href="#">Türkçe</a>
<a class="dropdown-item" href="en/">English</a>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
</header>
<main role="main">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col">
<div class="jumbotron">
<div class="container">
<h1 class="display-3"><span style="color: #982EB3;">crypto</span><span style="color: #CC2581;">party</span> <br><span style="color: #5D9C0F;">lite<blink>_</blink></span></h1>
</div>
<div class="container">
<h3 class="display-5" style="color: white;"> 4 Ağustos 2020, Çevrimiçi </h3>
<center><a class="btn btn-outline-light" href="canli.html" target="_blank" style="margin: 10px;">Canlı yayın</a><a class="btn btn-outline-light" href="https://twitter.com/oydorgtr" target="_blank" style="margin: 10px;">Twitter</a></center>
</div>
</div>
</div>
<div class="col">
<div class="jumbotron">
<div class="container">
<p>
CryptoParty, tüm dünyada gayrimerkezi olarak yürütülen bir harekettir.</p><p>
CryptoParty'lerin temel amacı, kendinizi dijital (ve kısmen fiziksel) alanlarda nasıl koruyacağınız hakkında bilgi sahibi olmaktır. Şifreli iletişim, İnternet'te ve Web'de gezinirken takipçilerden korunma, hesap yönetimi, güçlü parolalar oluşturma ve bunları koruma yöntemleri anlatılacak temel konulardır. Bu konulara ilişkin olarak; Tor, VPN, proxy gibi araçların bilgisayarlar ve telefonlarda nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.
</p><p>COVID-19 koşullarında yüzyüze etkinlikler düzenlenemediği için, bu kez CryptoParty Lite adıyla çevrimiçi olarak konferans tadında bir CryptoParty düzenlenecektir.
</p>
<h3 class="display-5" style="color: white;"> Program </h3>
<table class="table table-bordered table-dark">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Saat</th>
<th scope="col">Etkinlik</th>
<th scope="col">Konuşmacı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">19:00</th>
<td>Açılış</td>
<td>Özcan Oğuz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">19:30</th>
<td>Tor ve VPN</td>
<td>Özcan Oğuz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">20:30</th>
<td>Şifreli mesajlaşma yazılımları</td>
<td>Alper Atmaca</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<center>
<div class="row">
<div class="col-md-auto">
<p>Organizasyon</p>
<p>
<a href="http://www.oyd.org.tr/"><img src="https://www.oyd.org.tr/oyd_logo.svg" alt="Özgür Yazılım Derneği" width="200"></img></a>
</div>
<div class="col-md-auto">
<p>Altyapı</p>
<p>
<a href="http://hackerspace.ist/"><img src="https://hackerspace.ist/logo.png" alt="Hackerspace Istanbul" width="200"></img></a>
</p>
</div>
</div>
</div>
</center>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
</main>
<footer class="footer">
<div class="container">
<span class="text-muted">© 2019 Hackerspace Istanbul ve Özgür Yazılım Derneği. <a href ="lisans.html" target="_blank">CC BY-ND</a> <a href="javascript.html" rel="jslicense">JavaScript license information</a></span>
</div>
</footer>
<script src="js/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>