You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Efe b0ab1022f3 tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler пре 2 дана
.circleci Set bundle config in local file, and set path (#14351) пре 9 месеци
.github Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream пре 5 месеци
app Update пре 1 месец
bin fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) пре 7 месеци
chart helm: upgrade elasticsearch chart to 14 (#15767) пре 1 месец
config tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler пре 2 дана
css-plugins @ 180c34df63 Changes & Adoptions made so far пре 1 месец
db Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream пре 1 месец
dist Set X-Forwarded-Proto to request scheme (#15310) (#15498) пре 3 месеци
lib Links updated пре 1 месец
log Initial commit пре 5 година
nanobox Resync Nanobox files with the 2.9.0 release (#11083) пре 1 година
public Pre-rebase updates пре 1 месец
spec Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream пре 1 месец
streaming Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream пре 4 месеци
vendor Increase files checked by ESLint (#9705) пре 2 година
.buildpacks Remove nodejs buildpack from buildpacks (#14364) пре 9 месеци
.codeclimate.yml Bump rubocop from 1.8.1 to 1.9.1 (#15677) пре 2 месеци
.deepsource.toml Update .deepsource.toml (#15753) пре 2 месеци
.dockerignore dockerignore helm chart (#15747) пре 2 месеци
.editorconfig Add final newline to locale files (#2890) пре 4 година
.env.nanobox Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669) пре 1 година
.env.production.sample Support customizing poll option limits пре 2 месеци
.env.test Bump webpacker from 4.0.7 to 4.2.0 (#12416) пре 1 година
.env.vagrant Add a default DB_HOST to .env.vagrant for enable the streaming (#14030) пре 10 месеци
.eslintignore Increase files checked by ESLint (#9705) пре 2 година
.eslintrc.js Enable promise/catch-or-return allowFinally (#14289) пре 9 месеци
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) пре 4 година
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) пре 3 година
.gitignore Kurulum adimlari -> README.md пре 1 месец
.gitmodules Rename themes -> flavours ? ? пре 3 година
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) пре 4 година
.nanoignore Remove Storybook (#4397) пре 3 година
.nvmrc Upgrade .nvmrc to Node.js 12 (#12906) пре 1 година
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) пре 3 година
.rspec Adding a Mention model, test stubs пре 5 година
.rubocop.yml Fix rubocop config and warnings (#15503) пре 3 месеци
.ruby-version Use Ruby 2.7.2 (#15150) пре 5 месеци
.sass-lint.yml Fix sass-lint config (#10982) пре 1 година
.slugignore Remove Storybook (#4397) пре 3 година
.yarnclean Replace from scss-lint to sass-lint (#10958) пре 1 година
AUTHORS.md Bump version to 3.3.0 (#15433) пре 3 месеци
Aptfile Use libvpx >= 5 (#15591) пре 3 месеци
CHANGELOG.md Bump version to 3.3.0 (#15433) пре 3 месеци
CODE_OF_CONDUCT.md Change e-mail contact for CoC enforcement пре 1 година
CONTRIBUTING.md Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream пре 2 месеци
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) пре 4 година
Dockerfile Update Dockerfile (#15869) пре 1 месец
Gemfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream пре 1 месец
Gemfile.lock Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream пре 1 месец
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 пре 4 година
Procfile fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) пре 7 месеци
Procfile.dev Set RAILS_ENV in Procfile.dev (#15502) пре 3 месеци
README.md tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler пре 2 дана
Rakefile Initial commit пре 5 година
SECURITY.md Add Security Policy (#13946) пре 10 месеци
Vagrantfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream пре 2 месеци
app.json Stop using heroku-buildpack-nodejs (#14341) пре 9 месеци
babel.config.js Remove unnecessary dependencies (#12533) пре 1 година
boxfile.yml Fix to isolate the sidekiq process that runs the scheduler job (#15314) пре 4 месеци
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance пре 4 година
crowdin.yml Update Crowdin configuration file пре 1 година
docker-compose.yml Update Elasticsearch from 6.1 to 6.8 in docker-compose.yml (Fix glitch-soc#1348) (#14016) пре 10 месеци
ide-helper.js Add JS IDE helper (#13012) пре 11 месеци
package.json Changes & Adoptions made so far пре 1 месец
postcss.config.js Increase files checked by ESLint (#9705) пре 2 година
priv-config TOR federation (#7875) пре 2 година
scalingo.json Remove deprecated config from Heroku and Scalingo (#11925) пре 1 година
yarn.lock Changes & Adoptions made so far пре 1 месец

README.md

metu.life; ActivityPub protokolü kullanan, Mastodon tabanlı bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır.

ActivityPub protokolü; sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla (PixelFed, PeerTube, Pleroma vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.

metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.

Uyarı

Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kurulum

metu.life, Mastodon’un main dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları Mastodon dökümantasyonunda belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:

git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)

Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.

git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git live && cd live

Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek

Mastodon’u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sunucunuzdaki “mastodon” kullanıcısındaki “live” dizinine geçiş yapın cd /home/mastodon/live

 2. metu.life’a geçiş yapın

  • Yeni bir uzak depo ekleyin git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life
  • Depoyu çekin git fetch metu.life
  • master adındaki dala geçin git checkout metu.life/master
 3. Kaynak kodunu çekin (genellikle, git pull)

 4. Gerekli paketleri kurun: bundle install && yarn install

 5. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate

 6. Ön derleme yapınız: RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile

     Bu adım ana Mastodon’a göre daha uzun sürecektir.

 1. Hizmetleri tekrar başlatın: systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq,streaming}
 2. Rails önbelleğini temizleyin: RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear
 3. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate