Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.
 
 
 
 
 
 
Efe b0ab1022f3 tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 дней назад
.circleci Set bundle config in local file, and set path (#14351) 9 месяцев назад
.github Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 5 месяцев назад
app Update 1 месяц назад
bin fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 7 месяцев назад
chart helm: upgrade elasticsearch chart to 14 (#15767) 1 месяц назад
config tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 дней назад
css-plugins @ 180c34df63 Changes & Adoptions made so far 1 месяц назад
db Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 месяц назад
dist Set X-Forwarded-Proto to request scheme (#15310) (#15498) 3 месяцев назад
lib Links updated 1 месяц назад
log Initial commit 5 лет назад
nanobox Resync Nanobox files with the 2.9.0 release (#11083) 1 год назад
public Pre-rebase updates 1 месяц назад
spec Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 месяц назад
streaming Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 4 месяцев назад
vendor Increase files checked by ESLint (#9705) 2 лет назад
.buildpacks Remove nodejs buildpack from buildpacks (#14364) 9 месяцев назад
.codeclimate.yml Bump rubocop from 1.8.1 to 1.9.1 (#15677) 2 месяцев назад
.deepsource.toml Update .deepsource.toml (#15753) 2 месяцев назад
.dockerignore dockerignore helm chart (#15747) 2 месяцев назад
.editorconfig Add final newline to locale files (#2890) 4 лет назад
.env.nanobox Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669) 1 год назад
.env.production.sample Support customizing poll option limits 2 месяцев назад
.env.test Bump webpacker from 4.0.7 to 4.2.0 (#12416) 1 год назад
.env.vagrant Add a default DB_HOST to .env.vagrant for enable the streaming (#14030) 10 месяцев назад
.eslintignore Increase files checked by ESLint (#9705) 2 лет назад
.eslintrc.js Enable promise/catch-or-return allowFinally (#14289) 9 месяцев назад
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) 4 лет назад
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) 3 лет назад
.gitignore Kurulum adimlari -> README.md 1 месяц назад
.gitmodules Rename themes -> flavours ? ? 3 лет назад
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) 4 лет назад
.nanoignore Remove Storybook (#4397) 3 лет назад
.nvmrc Upgrade .nvmrc to Node.js 12 (#12906) 1 год назад
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) 3 лет назад
.rspec Adding a Mention model, test stubs 5 лет назад
.rubocop.yml Fix rubocop config and warnings (#15503) 3 месяцев назад
.ruby-version Use Ruby 2.7.2 (#15150) 5 месяцев назад
.sass-lint.yml Fix sass-lint config (#10982) 1 год назад
.slugignore Remove Storybook (#4397) 3 лет назад
.yarnclean Replace from scss-lint to sass-lint (#10958) 1 год назад
AUTHORS.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 3 месяцев назад
Aptfile Use libvpx >= 5 (#15591) 3 месяцев назад
CHANGELOG.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 3 месяцев назад
CODE_OF_CONDUCT.md Change e-mail contact for CoC enforcement 1 год назад
CONTRIBUTING.md Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 месяцев назад
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) 4 лет назад
Dockerfile Update Dockerfile (#15869) 1 месяц назад
Gemfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 месяц назад
Gemfile.lock Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 месяц назад
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 4 лет назад
Procfile fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 7 месяцев назад
Procfile.dev Set RAILS_ENV in Procfile.dev (#15502) 3 месяцев назад
README.md tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 дней назад
Rakefile Initial commit 5 лет назад
SECURITY.md Add Security Policy (#13946) 10 месяцев назад
Vagrantfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 месяцев назад
app.json Stop using heroku-buildpack-nodejs (#14341) 9 месяцев назад
babel.config.js Remove unnecessary dependencies (#12533) 1 год назад
boxfile.yml Fix to isolate the sidekiq process that runs the scheduler job (#15314) 4 месяцев назад
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance 4 лет назад
crowdin.yml Update Crowdin configuration file 1 год назад
docker-compose.yml Update Elasticsearch from 6.1 to 6.8 in docker-compose.yml (Fix glitch-soc#1348) (#14016) 10 месяцев назад
ide-helper.js Add JS IDE helper (#13012) 11 месяцев назад
package.json Changes & Adoptions made so far 1 месяц назад
postcss.config.js Increase files checked by ESLint (#9705) 2 лет назад
priv-config TOR federation (#7875) 2 лет назад
scalingo.json Remove deprecated config from Heroku and Scalingo (#11925) 1 год назад
yarn.lock Changes & Adoptions made so far 1 месяц назад

README.md

metu.life; ActivityPub protokolü kullanan, Mastodon tabanlı bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır.

ActivityPub protokolü; sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla (PixelFed, PeerTube, Pleroma vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.

metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.

Uyarı

Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kurulum

metu.life, Mastodon’un main dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları Mastodon dökümantasyonunda belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:

git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)

Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.

git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git live && cd live

Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek

Mastodon’u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sunucunuzdaki “mastodon” kullanıcısındaki “live” dizinine geçiş yapın cd /home/mastodon/live

 2. metu.life’a geçiş yapın

  • Yeni bir uzak depo ekleyin git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life
  • Depoyu çekin git fetch metu.life
  • master adındaki dala geçin git checkout metu.life/master
 3. Kaynak kodunu çekin (genellikle, git pull)

 4. Gerekli paketleri kurun: bundle install && yarn install

 5. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate

 6. Ön derleme yapınız: RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile

     Bu adım ana Mastodon’a göre daha uzun sürecektir.

 1. Hizmetleri tekrar başlatın: systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq,streaming}
 2. Rails önbelleğini temizleyin: RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear
 3. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate