You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Efe b0ab1022f3 tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 dagen geleden
.circleci Set bundle config in local file, and set path (#14351) 9 maanden geleden
.github Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 5 maanden geleden
app Update 1 maand geleden
bin fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 7 maanden geleden
chart helm: upgrade elasticsearch chart to 14 (#15767) 1 maand geleden
config tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 dagen geleden
css-plugins @ 180c34df63 Changes & Adoptions made so far 1 maand geleden
db Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 maand geleden
dist Set X-Forwarded-Proto to request scheme (#15310) (#15498) 3 maanden geleden
lib Links updated 1 maand geleden
log Initial commit 5 jaren geleden
nanobox Resync Nanobox files with the 2.9.0 release (#11083) 1 jaar geleden
public Pre-rebase updates 1 maand geleden
spec Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 maand geleden
streaming Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream 4 maanden geleden
vendor Increase files checked by ESLint (#9705) 2 jaren geleden
.buildpacks Remove nodejs buildpack from buildpacks (#14364) 9 maanden geleden
.codeclimate.yml Bump rubocop from 1.8.1 to 1.9.1 (#15677) 2 maanden geleden
.deepsource.toml Update .deepsource.toml (#15753) 2 maanden geleden
.dockerignore dockerignore helm chart (#15747) 2 maanden geleden
.editorconfig Add final newline to locale files (#2890) 4 jaren geleden
.env.nanobox Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669) 1 jaar geleden
.env.production.sample Support customizing poll option limits 2 maanden geleden
.env.test Bump webpacker from 4.0.7 to 4.2.0 (#12416) 1 jaar geleden
.env.vagrant Add a default DB_HOST to .env.vagrant for enable the streaming (#14030) 10 maanden geleden
.eslintignore Increase files checked by ESLint (#9705) 2 jaren geleden
.eslintrc.js Enable promise/catch-or-return allowFinally (#14289) 9 maanden geleden
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) 4 jaren geleden
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) 3 jaren geleden
.gitignore Kurulum adimlari -> README.md 1 maand geleden
.gitmodules Rename themes -> flavours ? ? 3 jaren geleden
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) 4 jaren geleden
.nanoignore Remove Storybook (#4397) 3 jaren geleden
.nvmrc Upgrade .nvmrc to Node.js 12 (#12906) 1 jaar geleden
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) 3 jaren geleden
.rspec Adding a Mention model, test stubs 5 jaren geleden
.rubocop.yml Fix rubocop config and warnings (#15503) 3 maanden geleden
.ruby-version Use Ruby 2.7.2 (#15150) 5 maanden geleden
.sass-lint.yml Fix sass-lint config (#10982) 1 jaar geleden
.slugignore Remove Storybook (#4397) 3 jaren geleden
.yarnclean Replace from scss-lint to sass-lint (#10958) 1 jaar geleden
AUTHORS.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 3 maanden geleden
Aptfile Use libvpx >= 5 (#15591) 3 maanden geleden
CHANGELOG.md Bump version to 3.3.0 (#15433) 3 maanden geleden
CODE_OF_CONDUCT.md Change e-mail contact for CoC enforcement 1 jaar geleden
CONTRIBUTING.md Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 maanden geleden
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) 4 jaren geleden
Dockerfile Update Dockerfile (#15869) 1 maand geleden
Gemfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 maand geleden
Gemfile.lock Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 1 maand geleden
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 4 jaren geleden
Procfile fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) 7 maanden geleden
Procfile.dev Set RAILS_ENV in Procfile.dev (#15502) 3 maanden geleden
README.md tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler 2 dagen geleden
Rakefile Initial commit 5 jaren geleden
SECURITY.md Add Security Policy (#13946) 10 maanden geleden
Vagrantfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream 2 maanden geleden
app.json Stop using heroku-buildpack-nodejs (#14341) 9 maanden geleden
babel.config.js Remove unnecessary dependencies (#12533) 1 jaar geleden
boxfile.yml Fix to isolate the sidekiq process that runs the scheduler job (#15314) 4 maanden geleden
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance 4 jaren geleden
crowdin.yml Update Crowdin configuration file 1 jaar geleden
docker-compose.yml Update Elasticsearch from 6.1 to 6.8 in docker-compose.yml (Fix glitch-soc#1348) (#14016) 10 maanden geleden
ide-helper.js Add JS IDE helper (#13012) 11 maanden geleden
package.json Changes & Adoptions made so far 1 maand geleden
postcss.config.js Increase files checked by ESLint (#9705) 2 jaren geleden
priv-config TOR federation (#7875) 2 jaren geleden
scalingo.json Remove deprecated config from Heroku and Scalingo (#11925) 1 jaar geleden
yarn.lock Changes & Adoptions made so far 1 maand geleden

README.md

metu.life; ActivityPub protokolü kullanan, Mastodon tabanlı bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır.

ActivityPub protokolü; sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla (PixelFed, PeerTube, Pleroma vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.

metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.

Uyarı

Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kurulum

metu.life, Mastodon’un main dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları Mastodon dökümantasyonunda belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:

git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)

Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.

git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git live && cd live

Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek

Mastodon’u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sunucunuzdaki “mastodon” kullanıcısındaki “live” dizinine geçiş yapın cd /home/mastodon/live

 2. metu.life’a geçiş yapın

  • Yeni bir uzak depo ekleyin git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life
  • Depoyu çekin git fetch metu.life
  • master adındaki dala geçin git checkout metu.life/master
 3. Kaynak kodunu çekin (genellikle, git pull)

 4. Gerekli paketleri kurun: bundle install && yarn install

 5. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate

 6. Ön derleme yapınız: RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile

     Bu adım ana Mastodon’a göre daha uzun sürecektir.

 1. Hizmetleri tekrar başlatın: systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq,streaming}
 2. Rails önbelleğini temizleyin: RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear
 3. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate