No puede seleccionar más de 25 temas Los temas deben comenzar con una letra o número, pueden incluir guiones ('-') y pueden tener hasta 35 caracteres de largo.
 
 
 
 
 
 
Efe b0ab1022f3 tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler hace 2 días
.circleci Set bundle config in local file, and set path (#14351) hace 9 meses
.github Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream hace 5 meses
app Update hace 1 mes
bin fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) hace 7 meses
chart helm: upgrade elasticsearch chart to 14 (#15767) hace 1 mes
config tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler hace 2 días
css-plugins @ 180c34df63 Changes & Adoptions made so far hace 1 mes
db Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream hace 1 mes
dist Set X-Forwarded-Proto to request scheme (#15310) (#15498) hace 3 meses
lib Links updated hace 1 mes
log Initial commit hace 5 años
nanobox Resync Nanobox files with the 2.9.0 release (#11083) hace 1 año
public Pre-rebase updates hace 1 mes
spec Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream hace 1 mes
streaming Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream hace 4 meses
vendor Increase files checked by ESLint (#9705) hace 2 años
.buildpacks Remove nodejs buildpack from buildpacks (#14364) hace 9 meses
.codeclimate.yml Bump rubocop from 1.8.1 to 1.9.1 (#15677) hace 2 meses
.deepsource.toml Update .deepsource.toml (#15753) hace 2 meses
.dockerignore dockerignore helm chart (#15747) hace 2 meses
.editorconfig Add final newline to locale files (#2890) hace 4 años
.env.nanobox Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669) hace 1 año
.env.production.sample Support customizing poll option limits hace 2 meses
.env.test Bump webpacker from 4.0.7 to 4.2.0 (#12416) hace 1 año
.env.vagrant Add a default DB_HOST to .env.vagrant for enable the streaming (#14030) hace 10 meses
.eslintignore Increase files checked by ESLint (#9705) hace 2 años
.eslintrc.js Enable promise/catch-or-return allowFinally (#14289) hace 9 meses
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) hace 4 años
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) hace 3 años
.gitignore Kurulum adimlari -> README.md hace 1 mes
.gitmodules Rename themes -> flavours ? ? hace 3 años
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) hace 4 años
.nanoignore Remove Storybook (#4397) hace 3 años
.nvmrc Upgrade .nvmrc to Node.js 12 (#12906) hace 1 año
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) hace 3 años
.rspec Adding a Mention model, test stubs hace 5 años
.rubocop.yml Fix rubocop config and warnings (#15503) hace 3 meses
.ruby-version Use Ruby 2.7.2 (#15150) hace 5 meses
.sass-lint.yml Fix sass-lint config (#10982) hace 1 año
.slugignore Remove Storybook (#4397) hace 3 años
.yarnclean Replace from scss-lint to sass-lint (#10958) hace 1 año
AUTHORS.md Bump version to 3.3.0 (#15433) hace 3 meses
Aptfile Use libvpx >= 5 (#15591) hace 3 meses
CHANGELOG.md Bump version to 3.3.0 (#15433) hace 3 meses
CODE_OF_CONDUCT.md Change e-mail contact for CoC enforcement hace 1 año
CONTRIBUTING.md Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream hace 2 meses
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) hace 4 años
Dockerfile Update Dockerfile (#15869) hace 1 mes
Gemfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream hace 1 mes
Gemfile.lock Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream hace 1 mes
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 hace 4 años
Procfile fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) hace 7 meses
Procfile.dev Set RAILS_ENV in Procfile.dev (#15502) hace 3 meses
README.md tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler hace 2 días
Rakefile Initial commit hace 5 años
SECURITY.md Add Security Policy (#13946) hace 10 meses
Vagrantfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream hace 2 meses
app.json Stop using heroku-buildpack-nodejs (#14341) hace 9 meses
babel.config.js Remove unnecessary dependencies (#12533) hace 1 año
boxfile.yml Fix to isolate the sidekiq process that runs the scheduler job (#15314) hace 4 meses
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance hace 4 años
crowdin.yml Update Crowdin configuration file hace 1 año
docker-compose.yml Update Elasticsearch from 6.1 to 6.8 in docker-compose.yml (Fix glitch-soc#1348) (#14016) hace 10 meses
ide-helper.js Add JS IDE helper (#13012) hace 11 meses
package.json Changes & Adoptions made so far hace 1 mes
postcss.config.js Increase files checked by ESLint (#9705) hace 2 años
priv-config TOR federation (#7875) hace 2 años
scalingo.json Remove deprecated config from Heroku and Scalingo (#11925) hace 1 año
yarn.lock Changes & Adoptions made so far hace 1 mes

README.md

metu.life; ActivityPub protokolü kullanan, Mastodon tabanlı bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır.

ActivityPub protokolü; sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla (PixelFed, PeerTube, Pleroma vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.

metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.

Uyarı

Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kurulum

metu.life, Mastodon’un main dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları Mastodon dökümantasyonunda belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:

git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)

Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.

git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git live && cd live

Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek

Mastodon’u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sunucunuzdaki “mastodon” kullanıcısındaki “live” dizinine geçiş yapın cd /home/mastodon/live

 2. metu.life’a geçiş yapın

  • Yeni bir uzak depo ekleyin git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life
  • Depoyu çekin git fetch metu.life
  • master adındaki dala geçin git checkout metu.life/master
 3. Kaynak kodunu çekin (genellikle, git pull)

 4. Gerekli paketleri kurun: bundle install && yarn install

 5. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate

 6. Ön derleme yapınız: RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile

     Bu adım ana Mastodon’a göre daha uzun sürecektir.

 1. Hizmetleri tekrar başlatın: systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq,streaming}
 2. Rails önbelleğini temizleyin: RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear
 3. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate