You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Efe b0ab1022f3 tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler преди 2 дни
.circleci Set bundle config in local file, and set path (#14351) преди 9 месеца
.github Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream преди 5 месеца
app Update преди 1 месец
bin fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) преди 7 месеца
chart helm: upgrade elasticsearch chart to 14 (#15767) преди 1 месец
config tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler преди 2 дни
css-plugins @ 180c34df63 Changes & Adoptions made so far преди 1 месец
db Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream преди 1 месец
dist Set X-Forwarded-Proto to request scheme (#15310) (#15498) преди 3 месеца
lib Links updated преди 1 месец
log Initial commit преди 5 години
nanobox Resync Nanobox files with the 2.9.0 release (#11083) преди 1 година
public Pre-rebase updates преди 1 месец
spec Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream преди 1 месец
streaming Merge branch 'master' into glitch-soc/merge-upstream преди 4 месеца
vendor Increase files checked by ESLint (#9705) преди 2 години
.buildpacks Remove nodejs buildpack from buildpacks (#14364) преди 9 месеца
.codeclimate.yml Bump rubocop from 1.8.1 to 1.9.1 (#15677) преди 2 месеца
.deepsource.toml Update .deepsource.toml (#15753) преди 2 месеца
.dockerignore dockerignore helm chart (#15747) преди 2 месеца
.editorconfig Add final newline to locale files (#2890) преди 4 години
.env.nanobox Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669) преди 1 година
.env.production.sample Support customizing poll option limits преди 2 месеца
.env.test Bump webpacker from 4.0.7 to 4.2.0 (#12416) преди 1 година
.env.vagrant Add a default DB_HOST to .env.vagrant for enable the streaming (#14030) преди 10 месеца
.eslintignore Increase files checked by ESLint (#9705) преди 2 години
.eslintrc.js Enable promise/catch-or-return allowFinally (#14289) преди 9 месеца
.foreman Replace sprockets/browserify with Webpack (#2617) преди 4 години
.gitattributes Add .gitattributes file to avoid unwanted CRLF (#3954) преди 3 години
.gitignore Kurulum adimlari -> README.md преди 1 месец
.gitmodules Rename themes -> flavours ? ? преди 3 години
.haml-lint.yml Added haml-lint and fix warnings (#2773) преди 4 години
.nanoignore Remove Storybook (#4397) преди 3 години
.nvmrc Upgrade .nvmrc to Node.js 12 (#12906) преди 1 година
.profile Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276) преди 3 години
.rspec Adding a Mention model, test stubs преди 5 години
.rubocop.yml Fix rubocop config and warnings (#15503) преди 3 месеца
.ruby-version Use Ruby 2.7.2 (#15150) преди 5 месеца
.sass-lint.yml Fix sass-lint config (#10982) преди 1 година
.slugignore Remove Storybook (#4397) преди 3 години
.yarnclean Replace from scss-lint to sass-lint (#10958) преди 1 година
AUTHORS.md Bump version to 3.3.0 (#15433) преди 3 месеца
Aptfile Use libvpx >= 5 (#15591) преди 3 месеца
CHANGELOG.md Bump version to 3.3.0 (#15433) преди 3 месеца
CODE_OF_CONDUCT.md Change e-mail contact for CoC enforcement преди 1 година
CONTRIBUTING.md Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream преди 2 месеца
Capfile remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737) преди 4 години
Dockerfile Update Dockerfile (#15869) преди 1 месец
Gemfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream преди 1 месец
Gemfile.lock Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream преди 1 месец
LICENSE Fix #49 - License changed from GPL-2.0 to AGPL-3.0 преди 4 години
Procfile fix: make Procfile compatible with herokuish (#12685) преди 7 месеца
Procfile.dev Set RAILS_ENV in Procfile.dev (#15502) преди 3 месеца
README.md tr.yml içinde şifre/parola karışıklıkları düzeltildi ve README küçük değişiklikler преди 2 дни
Rakefile Initial commit преди 5 години
SECURITY.md Add Security Policy (#13946) преди 10 месеца
Vagrantfile Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream преди 2 месеца
app.json Stop using heroku-buildpack-nodejs (#14341) преди 9 месеца
babel.config.js Remove unnecessary dependencies (#12533) преди 1 година
boxfile.yml Fix to isolate the sidekiq process that runs the scheduler job (#15314) преди 4 месеца
config.ru Fix rubocop issues, introduce usage of frozen literal to improve performance преди 4 години
crowdin.yml Update Crowdin configuration file преди 1 година
docker-compose.yml Update Elasticsearch from 6.1 to 6.8 in docker-compose.yml (Fix glitch-soc#1348) (#14016) преди 10 месеца
ide-helper.js Add JS IDE helper (#13012) преди 11 месеца
package.json Changes & Adoptions made so far преди 1 месец
postcss.config.js Increase files checked by ESLint (#9705) преди 2 години
priv-config TOR federation (#7875) преди 2 години
scalingo.json Remove deprecated config from Heroku and Scalingo (#11925) преди 1 година
yarn.lock Changes & Adoptions made so far преди 1 месец

README.md

metu.life; ActivityPub protokolü kullanan, Mastodon tabanlı bir glitch-soc çatalıdır ve koyu.space yamaları barındırır.

ActivityPub protokolü; sadece metu.life ve Mastodon tabanlı diğer temsillerle değil, bu protokolü kullanan tüm diğer platformlarla (PixelFed, PeerTube, Pleroma vb.) iletişim kurabilmenizi sağlar.

metu.life, AGPLv3 lisanslı özgür bir yazılımdır.

Uyarı

Bu proje beta aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kurulum

metu.life, Mastodon’un main dalı temelli olduğu için. Kurulum adımları Mastodon dökümantasyonunda belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Kurulum rehberinden farklı olarak:

git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)

Yukarıdaki adımlar yerine, aşağıdaki komutu kullanın.

git clone https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life.git live && cd live

Var olan Mastodon kurulumunu güncellemek

Mastodon’u (veya eski metu.life versiyonunu) güncellemek, Mastodon versiyonları arasında güncellemekle aynı adımları izler. Genellikle aşağıdaki adımları gerektirir:

 1. Sunucunuzdaki “mastodon” kullanıcısındaki “live” dizinine geçiş yapın cd /home/mastodon/live

 2. metu.life’a geçiş yapın

  • Yeni bir uzak depo ekleyin git remote add metu.life https://git.oyd.org.tr/MetuFSS/metu.life
  • Depoyu çekin git fetch metu.life
  • master adındaki dala geçin git checkout metu.life/master
 3. Kaynak kodunu çekin (genellikle, git pull)

 4. Gerekli paketleri kurun: bundle install && yarn install

 5. Konuşlandırma öncesi veritabanı göçü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS=true bundle exec rails db:migrate

 6. Ön derleme yapınız: RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile

     Bu adım ana Mastodon’a göre daha uzun sürecektir.

 1. Hizmetleri tekrar başlatın: systemctl reload mastodon-web && systemctl restart mastodon-{sidekiq,streaming}
 2. Rails önbelleğini temizleyin: RAILS_ENV=production bin/tootctl cache clear
 3. Konuşlandırma sonrası veritabanı göçünü gerçekleştirin: RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate