You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

475 lines
30 KiB

{
"account.account_note_header": "Poznámka",
"account.add_or_remove_from_list": "Přidat nebo odstranit ze seznamů",
"account.badges.bot": "Robot",
"account.badges.group": "Skupina",
"account.block": "Zablokovat @{name}",
"account.block_domain": "Blokovat doménu {domain}",
"account.blocked": "Blokováno",
"account.browse_more_on_origin_server": "Více na původním profilu",
"account.cancel_follow_request": "Zrušit žádost o sledování",
"account.direct": "Poslat @{name} přímou zprávu",
"account.disable_notifications": "Zrušit upozorňování na příspěvky @{name}",
"account.domain_blocked": "Doména blokována",
"account.edit_profile": "Upravit profil",
"account.enable_notifications": "Oznámit mě na příspěvky @{name}",
"account.endorse": "Zvýraznit na profilu",
"account.follow": "Sledovat",
"account.followers": "Sledující",
"account.followers.empty": "Tohoto uživatele ještě nikdo nesleduje.",
"account.followers_counter": "{count, plural, one {{counter} sledující} few {{counter} sledující} many {{counter} sledujících} other {{counter} sledujících}}",
"account.following_counter": "{count, plural, one {{counter} Sledovaný} few {{counter} Sledovaní} many {{counter} Sledovaných} other {{counter} Sledovaných}}",
"account.follows.empty": "Tento uživatel ještě nikoho nesleduje.",
"account.follows_you": "Sleduje vás",
"account.hide_reblogs": "Skrýt boosty od @{name}",
"account.joined": "Založen {date}",
"account.last_status": "Naposledy aktivní",
"account.link_verified_on": "Vlastnictví tohoto odkazu bylo zkontrolováno {date}",
"account.locked_info": "Stav soukromí tohoto účtu je nastaven na zamčeno. Jeho vlastník ručně posuzuje, kdo ho může sledovat.",
"account.media": "Média",
"account.mention": "Zmínit @{name}",
"account.moved_to": "Uživatel {name} se přesunul na:",
"account.mute": "Skrýt @{name}",
"account.mute_notifications": "Skrýt oznámení od @{name}",
"account.muted": "Účet skryt",
"account.never_active": "Nikdy",
"account.posts": "Příspěvky",
"account.posts_with_replies": "Příspěvky a odpovědi",
"account.report": "Nahlásit @{name}",
"account.requested": "Čeká na schválení. Kliknutím žádost o sledování zrušíte",
"account.share": "Sdílet profil uživatele @{name}",
"account.show_reblogs": "Zobrazit boosty od @{name}",
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} Příspěvek} few {{counter} Příspěvky} many {{counter} Příspěvků} other {{counter} Příspěvků}}",
"account.unblock": "Odblokovat @{name}",
"account.unblock_domain": "Odblokovat doménu {domain}",
"account.unendorse": "Nezvýrazňovat na profilu",
"account.unfollow": "Přestat sledovat",
"account.unmute": "Zrušit skrytí @{name}",
"account.unmute_notifications": "Zrušit skrytí oznámení od @{name}",
"account_note.placeholder": "Klikněte pro přidání poznámky",
"alert.rate_limited.message": "Zkuste to prosím znovu za {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Rychlost omezena",
"alert.unexpected.message": "Objevila se neočekávaná chyba.",
"alert.unexpected.title": "Jejda!",
"announcement.announcement": "Oznámení",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} za týden",
"boost_modal.combo": "Příště můžete pro přeskočení stisknout {combo}",
"bundle_column_error.body": "Při načítání této komponenty se něco pokazilo.",
"bundle_column_error.retry": "Zkuste to znovu",
"bundle_column_error.title": "Chyba sítě",
"bundle_modal_error.close": "Zavřít",
"bundle_modal_error.message": "Při načítání této komponenty se něco pokazilo.",
"bundle_modal_error.retry": "Zkusit znovu",
"column.blocks": "Blokovaní uživatelé",
"column.bookmarks": "Záložky",
"column.community": "Místní časová osa",
"column.direct": "Přímé zprávy",
"column.directory": "Prozkoumat profily",
"column.domain_blocks": "Blokované domény",
"column.favourites": "Oblíbené",
"column.follow_requests": "Žádosti o sledování",
"column.home": "Domů",
"column.lists": "Seznamy",
"column.mutes": "Skrytí uživatelé",
"column.notifications": "Oznámení",
"column.pins": "Připnuté příspěvky",
"column.public": "Federovaná časová osa",
"column_back_button.label": "Zpět",
"column_header.hide_settings": "Skrýt nastavení",
"column_header.moveLeft_settings": "Posunout sloupec doleva",
"column_header.moveRight_settings": "Posunout sloupec doprava",
"column_header.pin": "Připnout",
"column_header.show_settings": "Zobrazit nastavení",
"column_header.unpin": "Odepnout",
"column_subheading.settings": "Nastavení",
"community.column_settings.local_only": "Pouze místní",
"community.column_settings.media_only": "Pouze média",
"community.column_settings.remote_only": "Pouze vzdálené",
"compose_form.direct_message_warning": "Tento příspěvek bude odeslán pouze zmíněným uživatelům.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Zjistit více",
"compose_form.hashtag_warning": "Tento příspěvek nebude zobrazen pod žádným hashtagem, neboť je neuvedený. Pouze veřejné příspěvky mohou být vyhledány podle hashtagu.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Váš účet není {locked}. Kdokoliv vás může sledovat a vidět vaše příspěvky učené pouze pro sledující.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "uzamčen",
"compose_form.placeholder": "Co se vám honí hlavou?",
"compose_form.poll.add_option": "Přidat volbu",
"compose_form.poll.duration": "Doba trvání ankety",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Volba {number}",
"compose_form.poll.remove_option": "Odstranit tuto volbu",
"compose_form.poll.switch_to_multiple": "Povolit u ankety výběr více možností",
"compose_form.poll.switch_to_single": "Povolit u ankety výběr jediné možnosti",
"compose_form.publish": "Odeslat",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive.hide": "{count, plural, one {Označit média za citlivá} few {Označit média za citlivá} many {Označit média za citlivá} other {Označit média za citlivá}}",
"compose_form.sensitive.marked": "{count, plural, one {Média jsou označena za citlivá} few {Média jsou označena za citlivá} many {Média jsou označena za citlivá} other {Média jsou označena za citlivá}}",
"compose_form.sensitive.unmarked": "{count, plural, one {Média nejsou označena za citlivá} few {Média nejsou označena za citlivá} many {Média nejsou označena za citlivá} other {Média nejsou označena za citlivá}}",
"compose_form.spoiler.marked": "Odstranit varování o obsahu",
"compose_form.spoiler.unmarked": "Přidat varování o obsahu",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Sem napište vaše varování",
"confirmation_modal.cancel": "Zrušit",
"confirmations.block.block_and_report": "Blokovat a nahlásit",
"confirmations.block.confirm": "Blokovat",
"confirmations.block.message": "Opravdu chcete zablokovat {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Smazat",
"confirmations.delete.message": "Opravdu chcete smazat tento příspěvek?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Smazat",
"confirmations.delete_list.message": "Opravdu chcete tento seznam navždy smazat?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Blokovat celou doménu",
"confirmations.domain_block.message": "Opravdu chcete blokovat celou doménu {domain}? Ve většině případů stačí zablokovat nebo skrýt pár konkrétních uživatelů, což také doporučujeme. Z této domény neuvidíte obsah v žádné veřejné časové ose ani v oznámeních. Vaši sledující z této domény budou odstraněni.",
"confirmations.logout.confirm": "Odhlásit",
"confirmations.logout.message": "Opravdu se chcete odhlásit?",
"confirmations.mute.confirm": "Skrýt",
"confirmations.mute.explanation": "Tohle skryje uživatelovi příspěvky a příspěvky, které ho zmiňují, ale uživatel stále uvidí vaše příspěvky a může vás sledovat.",
"confirmations.mute.message": "Opravdu chcete {name} skrýt?",
"confirmations.redraft.confirm": "Smazat a přepsat",
"confirmations.redraft.message": "Jste si jistí, že chcete smazat a přepsat tento příspěvek? Oblíbení a boosty budou ztraceny a odpovědi na původní příspěvek ztratí kontext.",
"confirmations.reply.confirm": "Odpovědět",
"confirmations.reply.message": "Odpověď přepíše vaši rozepsanou zprávu. Opravdu chcete pokračovat?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Přestat sledovat",
"confirmations.unfollow.message": "Opravdu chcete {name} přestat sledovat?",
"conversation.delete": "Smazat konverzaci",
"conversation.mark_as_read": "Označit jako přečtenou",
"conversation.open": "Zobrazit konverzaci",
"conversation.with": "S {names}",
"directory.federated": "Ze známého fedivesmíru",
"directory.local": "Pouze z domény {domain}",
"directory.new_arrivals": "Nově příchozí",
"directory.recently_active": "Nedávno aktivní",
"embed.instructions": "Pro přidání příspěvku na vaši webovou stránku zkopírujte níže uvedený kód.",
"embed.preview": "Takhle to bude vypadat:",
"emoji_button.activity": "Aktivita",
"emoji_button.custom": "Vlastní",
"emoji_button.flags": "Vlajky",
"emoji_button.food": "Jídla a nápoje",
"emoji_button.label": "Vložit emoji",
"emoji_button.nature": "Příroda",
"emoji_button.not_found": "Žádné emoji! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
"emoji_button.objects": "Předměty",
"emoji_button.people": "Lidé",
"emoji_button.recent": "Často používané",
"emoji_button.search": "Hledat…",
"emoji_button.search_results": "Výsledky hledání",
"emoji_button.symbols": "Symboly",
"emoji_button.travel": "Cestování a místa",
"empty_column.account_suspended": "Účet pozastaven",
"empty_column.account_timeline": "Nejsou tu žádné příspěvky!",
"empty_column.account_unavailable": "Profil nedostupný",
"empty_column.blocks": "Ještě jste nezablokovali žádného uživatele.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Ještě nemáte v záložkách žádné příspěvky. Pokud si do nich nějaký přidáte, zobrazí se zde.",
"empty_column.community": "Místní časová osa je prázdná. Napište něco veřejně a rozhýbejte to tu!",
"empty_column.direct": "Ještě nemáte žádné přímé zprávy. Pokud nějakou pošlete nebo dostanete, zobrazí se zde.",
"empty_column.domain_blocks": "Ještě nemáte žádné blokované domény.",
"empty_column.favourited_statuses": "Ještě nemáte žádné oblíbené příspěvky. Pokud si nějaký oblíbíte, zobrazí se zde.",
"empty_column.favourites": "Tento příspěvek si ještě nikdo neoblíbil. Pokud to někdo udělá, zobrazí se zde.",
"empty_column.follow_recommendations": "Zdá se, že pro vás nelze vygenerovat žádné návrhy. Můžete zkusit přes vyhledávání naleznout lidi, které znáte, nebo prozkoumat populární hashtagy.",
"empty_column.follow_requests": "Ještě nemáte žádné žádosti o sledování. Pokud nějakou obdržíte, zobrazí se zde.",
"empty_column.hashtag": "Pod tímto hashtagem ještě nic není.",
"empty_column.home": "Vaše domovská časová osa je prázdná! Naplňte ji sledováním dalších lidí. {suggestions}",
"empty_column.home.suggestions": "Prohlédnout návrhy",
"empty_column.list": "V tomto seznamu ještě nic není. Pokud nějaký člen z tohoto seznamu napíše nový příspěvek, objeví se zde.",
"empty_column.lists": "Ještě nemáte žádný seznam. Pokud nějaký vytvoříte, zobrazí se zde.",
"empty_column.mutes": "Ještě jste neskryli žádného uživatele.",
"empty_column.notifications": "Momentálně nemáte žádná oznámení. Jakmile s vámi někdo bude interagovat, uvidíte to zde.",
"empty_column.public": "Tady nic není! Napište něco veřejně, nebo začněte ručně sledovat uživatele z jiných serverů, aby tu něco přibylo",
"error.unexpected_crash.explanation": "Kvůli chybě v našem kódu nebo problému s kompatibilitou prohlížeče nemohla být tato stránka načtena správně.",
"error.unexpected_crash.explanation_addons": "Tuto stránku nelze správně zobrazit. Takovou chybu obvykle způsobuje doplněk prohlížeče nebo nástroje pro automatický překlad.",
"error.unexpected_crash.next_steps": "Zkuste stránku načíst znovu. Pokud to nepomůže, zkuste Mastodon používat pomocí jiného prohlížeče nebo nativní aplikace.",
"error.unexpected_crash.next_steps_addons": "Zkuste je vypnout a stránku obnovit. Pokud to nepomůže, zkuste otevřít Mastodon v jiném prohlížeči nebo nativní aplikaci.",
"errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "Zkopírovat stacktrace do schránky",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "Nahlásit problém",
"follow_recommendations.done": "Hotovo",
"follow_recommendations.heading": "Sledujte lidi, jejichž příspěvky chcete vidět! Tady jsou nějaké návrhy.",
"follow_recommendations.lead": "Příspěvky od lidí, které sledujete, se budou objevovat v chronologickém pořadí ve vaší domovské ose. Nebojte se, že uděláte chybu, můžete lidi stejně snadno kdykoliv přestat sledovat!",
"follow_request.authorize": "Autorizovat",
"follow_request.reject": "Odmítnout",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Přestože váš účet není uzamčen, {domain} si myslí, že budete chtít následující požadavky na sledování zkontrolovat ručně.",
"generic.saved": "Uloženo",
"getting_started.developers": "Vývojáři",
"getting_started.directory": "Adresář profilů",
"getting_started.documentation": "Dokumentace",
"getting_started.heading": "Začínáme",
"getting_started.invite": "Pozvat lidi",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon je otevřený software. Přispět do jeho vývoje nebo hlásit chyby můžete na GitHubu {github}.",
"getting_started.security": "Nastavení účtu",
"getting_started.terms": "Podmínky používání",
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "a {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "nebo {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.none": "bez {additional}",
"hashtag.column_settings.select.no_options_message": "Nenalezeny žádné návrhy",
"hashtag.column_settings.select.placeholder": "Zadejte hashtagy…",
"hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Všechny z těchto",
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Jakékoliv z těchto",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Žádné z těchto",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "Zahrnout v tomto sloupci dodatečné tagy",
"home.column_settings.basic": "Základní",
"home.column_settings.show_reblogs": "Zobrazit boosty",
"home.column_settings.show_replies": "Zobrazit odpovědi",
"home.hide_announcements": "Skrýt oznámení",
"home.show_announcements": "Zobrazit oznámení",
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# den} few {# dny} many {# dní} other {# dní}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hodina} few {# hodiny} many {# hodin} other {# hodin}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minuta} few {# minuty} many {# minut} other {# minut}}",
"keyboard_shortcuts.back": "Přejít zpět",
"keyboard_shortcuts.blocked": "Otevřít seznam blokovaných uživatelů",
"keyboard_shortcuts.boost": "Boostnout příspěvek",
"keyboard_shortcuts.column": "Focus na sloupec",
"keyboard_shortcuts.compose": "Focus na textové pole nového příspěvku",
"keyboard_shortcuts.description": "Popis",
"keyboard_shortcuts.direct": "Otevřít sloupec přímých zpráv",
"keyboard_shortcuts.down": "Posunout dolů v seznamu",
"keyboard_shortcuts.enter": "Otevřít příspěvek",
"keyboard_shortcuts.favourite": "Oblíbit příspěvek",
"keyboard_shortcuts.favourites": "Otevřít seznam oblíbených",
"keyboard_shortcuts.federated": "Otevřít federovanou časovou osu",
"keyboard_shortcuts.heading": "Klávesové zkratky",
"keyboard_shortcuts.home": "Otevřít domovskou časovou osu",
"keyboard_shortcuts.hotkey": "Klávesová zkratka",
"keyboard_shortcuts.legend": "Zobrazit tuto legendu",
"keyboard_shortcuts.local": "Otevřít místní časovou osu",
"keyboard_shortcuts.mention": "Zmínit autora",
"keyboard_shortcuts.muted": "Otevřít seznam skrytých uživatelů",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "Otevřít váš profil",
"keyboard_shortcuts.notifications": "Otevřít sloupec oznámení",
"keyboard_shortcuts.open_media": "Otevřít media",
"keyboard_shortcuts.pinned": "Otevřít seznam připnutých příspěvků",
"keyboard_shortcuts.profile": "Otevřít autorův profil",
"keyboard_shortcuts.reply": "Odpovědět na příspěvek",
"keyboard_shortcuts.requests": "Otevřít seznam žádostí o sledování",
"keyboard_shortcuts.search": "Focus na vyhledávací lištu",
"keyboard_shortcuts.spoilers": "Zobrazit/skrýt pole varování o obsahu",
"keyboard_shortcuts.start": "Otevřít sloupec „začínáme“",
"keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "Zobrazit/skrýt text za varováním o obsahu",
"keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "Zobrazit/skrýt média",
"keyboard_shortcuts.toot": "Začít nový příspěvek",
"keyboard_shortcuts.unfocus": "Zrušit focus nového příspěvku/hledání",
"keyboard_shortcuts.up": "Posunout nahoru v seznamu",
"lightbox.close": "Zavřít",
"lightbox.compress": "Zobrazit celý obrázek najednou",
"lightbox.expand": "Ukázat obrázek v plné velikosti",
"lightbox.next": "Další",
"lightbox.previous": "Předchozí",
"lists.account.add": "Přidat do seznamu",
"lists.account.remove": "Odebrat ze seznamu",
"lists.delete": "Smazat seznam",
"lists.edit": "Upravit seznam",
"lists.edit.submit": "Změnit název",
"lists.new.create": "Přidat seznam",
"lists.new.title_placeholder": "Název nového seznamu",
"lists.replies_policy.followed": "Sledované uživatele",
"lists.replies_policy.list": "Členy seznamu",
"lists.replies_policy.none": "Nikoho",
"lists.replies_policy.title": "Zobrazovat odpovědi na:",
"lists.search": "Hledejte mezi lidmi, které sledujete",
"lists.subheading": "Vaše seznamy",
"load_pending": "{count, plural, one {# nová položka} few {# nové položky} many {# nových položek} other {# nových položek}}",
"loading_indicator.label": "Načítání…",
"media_gallery.toggle_visible": "{number, plural, one {Skrýt obrázek} few {Skrýt obrázky} many {Skrýt obrázky} other {Skrýt obrázky}}",
"missing_indicator.label": "Nenalezeno",
"missing_indicator.sublabel": "Tento zdroj se nepodařilo najít",
"mute_modal.duration": "Trvání",
"mute_modal.hide_notifications": "Skrýt oznámení od tohoto uživatele?",
"mute_modal.indefinite": "Neomezeně",
"navigation_bar.apps": "Mobilní aplikace",
"navigation_bar.blocks": "Blokovaní uživatelé",
"navigation_bar.bookmarks": "Záložky",
"navigation_bar.community_timeline": "Místní časová osa",
"navigation_bar.compose": "Vytvořit nový příspěvek",
"navigation_bar.direct": "Přímé zprávy",
"navigation_bar.discover": "Objevujte",
"navigation_bar.domain_blocks": "Blokované domény",
"navigation_bar.edit_profile": "Upravit profil",
"navigation_bar.favourites": "Oblíbené",
"navigation_bar.filters": "Skrytá slova",
"navigation_bar.follow_requests": "Žádosti o sledování",
"navigation_bar.follows_and_followers": "Sledovaní a sledující",
"navigation_bar.info": "O tomto serveru",
"navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Klávesové zkratky",
"navigation_bar.lists": "Seznamy",
"navigation_bar.logout": "Odhlásit",
"navigation_bar.mutes": "Skrytí uživatelé",
"navigation_bar.personal": "Osobní",
"navigation_bar.pins": "Připnuté příspěvky",
"navigation_bar.preferences": "Předvolby",
"navigation_bar.public_timeline": "Federovaná časová osa",
"navigation_bar.security": "Zabezpečení",
"notification.favourite": "Uživatel {name} si oblíbil váš příspěvek",
"notification.follow": "Uživatel {name} vás začal sledovat",
"notification.follow_request": "Uživatel {name} požádal o povolení vás sledovat",
"notification.mention": "Uživatel {name} vás zmínil",
"notification.own_poll": "Vaše anketa skončila",
"notification.poll": "Anketa, ve které jste hlasovali, skončila",
"notification.reblog": "Uživatel {name} boostnul váš příspěvek",
"notification.status": "Nový příspěvek od {name}",
"notifications.clear": "Smazat oznámení",
"notifications.clear_confirmation": "Opravdu chcete trvale smazat všechna vaše oznámení?",
"notifications.column_settings.alert": "Oznámení na počítači",
"notifications.column_settings.favourite": "Oblíbení:",
"notifications.column_settings.filter_bar.advanced": "Zobrazit všechny kategorie",
"notifications.column_settings.filter_bar.category": "Panel rychlého filtrování",
"notifications.column_settings.filter_bar.show": "Zobrazit",
"notifications.column_settings.follow": "Noví sledující:",
"notifications.column_settings.follow_request": "Nové žádosti o sledování:",
"notifications.column_settings.mention": "Zmínky:",
"notifications.column_settings.poll": "Výsledky anket:",
"notifications.column_settings.push": "Push oznámení",
"notifications.column_settings.reblog": "Boosty:",
"notifications.column_settings.show": "Zobrazit ve sloupci",
"notifications.column_settings.sound": "Přehrát zvuk",
"notifications.column_settings.status": "Nové příspěvky:",
"notifications.column_settings.unread_markers.category": "Značky nepřečtených oznámení",
"notifications.filter.all": "Vše",
"notifications.filter.boosts": "Boosty",
"notifications.filter.favourites": "Oblíbení",
"notifications.filter.follows": "Sledování",
"notifications.filter.mentions": "Zmínky",
"notifications.filter.polls": "Výsledky anket",
"notifications.filter.statuses": "Aktuality od lidí, které sledujete",
"notifications.grant_permission": "Udělit oprávnění.",
"notifications.group": "{count} oznámení",
"notifications.mark_as_read": "Označit všechna oznámení jako přečtená",
"notifications.permission_denied": "Oznámení na ploše nejsou k dispozici, protože byla zamítnuta žádost o oprávnění je zobrazovat",
"notifications.permission_denied_alert": "Oznámení na ploše není možné zapnout, protože oprávnění bylo v minulosti zamítnuto",
"notifications.permission_required": "Oznámení na ploše nejsou k dispozici, protože nebylo uděleno potřebné oprávnění.",
"notifications_permission_banner.enable": "Povolit oznámení na ploše",
"notifications_permission_banner.how_to_control": "Chcete-li dostávat oznámení i když nemáte Mastodon otevřený, povolte oznámení na ploše. Můžete si zvolit, o kterých druzích interakcí chcete být oznámením na ploše informování pod tlačítkem {icon} výše.",
"notifications_permission_banner.title": "Nenechte si nic uniknout",
"picture_in_picture.restore": "Vložit zpět",
"poll.closed": "Uzavřeno",
"poll.refresh": "Obnovit",
"poll.total_people": "{count, plural, one {# člověk} few {# lidé} many {# lidí} other {# lidí}}",
"poll.total_votes": "{count, plural, one {# hlas} few {# hlasy} many {# hlasů} other {# hlasů}}",
"poll.vote": "Hlasovat",
"poll.voted": "Pro tuto odpověď jste hlasovali",
"poll_button.add_poll": "Přidat anketu",
"poll_button.remove_poll": "Odstranit anketu",
"privacy.change": "Změnit soukromí příspěvku",
"privacy.direct.long": "Viditelné pouze pro zmíněné uživatele",
"privacy.direct.short": "Přímý",
"privacy.private.long": "Viditelné pouze pro sledující",
"privacy.private.short": "Pouze pro sledující",
"privacy.public.long": "Viditelné pro všechny, i ve veřejných časových osách",
"privacy.public.short": "Veřejný",
"privacy.unlisted.long": "Viditelné pro všechny, ale ne ve veřejných časových osách",
"privacy.unlisted.short": "Neuvedený",
"refresh": "Obnovit",
"regeneration_indicator.label": "Načítání…",
"regeneration_indicator.sublabel": "Váš domovský kanál se připravuje!",
"relative_time.days": "{number} d",
"relative_time.hours": "{number} h",
"relative_time.just_now": "teď",
"relative_time.minutes": "{number} m",
"relative_time.seconds": "{number} s",
"relative_time.today": "dnes",
"reply_indicator.cancel": "Zrušit",
"report.forward": "Přeposlat na {target}",
"report.forward_hint": "Tento účet je z jiného serveru. Chcete na něj také poslat anonymizovanou kopii hlášení?",
"report.hint": "Hlášení bude zasláno moderátorům vašeho serveru. Níže můžete uvést, proč tento účet nahlašujete:",
"report.placeholder": "Dodatečné komentáře",
"report.submit": "Odeslat",
"report.target": "Nahlášení uživatele {target}",
"search.placeholder": "Hledat",
"search_popout.search_format": "Pokročilé hledání",
"search_popout.tips.full_text": "Jednoduchý text vrací příspěvky, které jste napsali, oblíbili si, boostnuli, nebo vás v nich někdo zmínil, a také odpovídající přezdívky, zobrazovaná jména a hashtagy.",
"search_popout.tips.hashtag": "hashtag",
"search_popout.tips.status": "příspěvek",
"search_popout.tips.text": "Jednoduchý text vrací odpovídající zobrazovaná jména, přezdívky a hashtagy",
"search_popout.tips.user": "uživatel",
"search_results.accounts": "Lidé",
"search_results.hashtags": "Hashtagy",
"search_results.statuses": "Příspěvky",
"search_results.statuses_fts_disabled": "Vyhledávání příspěvků podle jejich obsahu není na tomto Mastodon serveru povoleno.",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {výsledek} few {výsledky} many {výsledků} other {výsledků}}",
"status.admin_account": "Otevřít moderátorské rozhraní pro @{name}",
"status.admin_status": "Otevřít tento příspěvek v moderátorském rozhraní",
"status.block": "Zablokovat @{name}",
"status.bookmark": "Přidat do záložek",
"status.cancel_reblog_private": "Zrušit boost",
"status.cannot_reblog": "Tento příspěvek nemůže být boostnutý",
"status.copy": "Zkopírovat odkaz na příspěvek",
"status.delete": "Smazat",
"status.detailed_status": "Podrobné zobrazení konverzace",
"status.direct": "Poslat @{name} přímou zprávu",
"status.embed": "Vložit na web",
"status.favourite": "Oblíbit",
"status.filtered": "Filtrováno",
"status.load_more": "Zobrazit více",
"status.media_hidden": "Média skryta",
"status.mention": "Zmínit @{name}",
"status.more": "Více",
"status.mute": "Skrýt @{name}",
"status.mute_conversation": "Skrýt konverzaci",
"status.open": "Otevřít tento příspěvek",
"status.pin": "Připnout na profil",
"status.pinned": "Připnutý příspěvek",
"status.read_more": "Číst více",
"status.reblog": "Boostnout",
"status.reblog_private": "Boostnout s původní viditelností",
"status.reblogged_by": "Uživatel {name} boostnul",
"status.reblogs.empty": "Tento příspěvek ještě nikdo neboostnul. Pokud to někdo udělá, zobrazí se zde.",
"status.redraft": "Smazat a přepsat",
"status.remove_bookmark": "Odstranit ze záložek",
"status.reply": "Odpovědět",
"status.replyAll": "Odpovědět na vlákno",
"status.report": "Nahlásit @{name}",
"status.sensitive_warning": "Citlivý obsah",
"status.share": "Sdílet",
"status.show_less": "Zobrazit méně",
"status.show_less_all": "Zobrazit méně pro všechny",
"status.show_more": "Zobrazit více",
"status.show_more_all": "Zobrazit více pro všechny",
"status.show_thread": "Zobrazit vlákno",
"status.uncached_media_warning": "Nedostupné",
"status.unmute_conversation": "Odkrýt konverzaci",
"status.unpin": "Odepnout z profilu",
"suggestions.dismiss": "Odmítnout návrh",
"suggestions.header": "Mohlo by vás zajímat…",
"tabs_bar.federated_timeline": "Federovaná",
"tabs_bar.home": "Domů",
"tabs_bar.local_timeline": "Místní",
"tabs_bar.notifications": "Oznámení",
"tabs_bar.search": "Hledat",
"time_remaining.days": "{number, plural, one {Zbývá # den} few {Zbývají # dny} many {Zbývá # dní} other {Zbývá # dní}}",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {Zbývá # hodina} few {Zbývají # hodiny} many {Zbývá # hodin} other {Zbývá # hodin}}",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {Zbývá # minuta} few {Zbývají # minuty} many {Zbývá # minut} other {Zbývá # minut}}",
"time_remaining.moments": "Zbývá několik sekund",
"time_remaining.seconds": "{number, plural, one {Zbývá # sekunda} few {Zbývají # sekundy} many {Zbývá # sekund} other {Zbývá # sekund}}",
"timeline_hint.remote_resource_not_displayed": "{resource} z jiných serveru se nezobrazuje.",
"timeline_hint.resources.followers": "Sledující",
"timeline_hint.resources.follows": "Sleduje",
"timeline_hint.resources.statuses": "Starší příspěvky",
"trends.counter_by_accounts": "zmiňuje {count, plural, one {{counter} člověk} few {{counter} lidé} many {{counter} lidí} other {{counter} lidí}}",
"trends.trending_now": "Právě populární",
"ui.beforeunload": "Pokud Mastodon opustíte, váš koncept se ztratí.",
"units.short.billion": "{count} mld.",
"units.short.million": "{count} mil.",
"units.short.thousand": "{count} tis.",
"upload_area.title": "Nahrajte přetažením",
"upload_button.label": "Přidat obrázky, video nebo audio soubor",
"upload_error.limit": "Byl překročen limit nahraných souborů.",
"upload_error.poll": "U anket není nahrávání souborů povoleno.",
"upload_form.audio_description": "Popis pro sluchově postižené",
"upload_form.description": "Popis pro zrakově postižené",
"upload_form.edit": "Upravit",
"upload_form.thumbnail": "Změnit miniaturu",
"upload_form.undo": "Smazat",
"upload_form.video_description": "Popis pro sluchově či zrakově postižené",
"upload_modal.analyzing_picture": "Analyzuji obrázek…",
"upload_modal.apply": "Použít",
"upload_modal.choose_image": "Vybrat obrázek",
"upload_modal.description_placeholder": "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy",
"upload_modal.detect_text": "Detekovat text z obrázku",
"upload_modal.edit_media": "Upravit média",
"upload_modal.hint": "Kliknutím na nebo přetáhnutím kruhu na náhledu vyberte oblast, která bude na všech náhledech vždy zobrazen.",
"upload_modal.preparing_ocr": "Příprava OCR…",
"upload_modal.preview_label": "Náhled ({ratio})",
"upload_progress.label": "Nahrávání…",
"video.close": "Zavřít video",
"video.download": "Stáhnout soubor",
"video.exit_fullscreen": "Ukončit režim celé obrazovky",
"video.expand": "Otevřít video",
"video.fullscreen": "Celá obrazovka",
"video.hide": "Skrýt video",
"video.mute": "Vypnout zvuk",
"video.pause": "Pauza",
"video.play": "Přehrát",
"video.unmute": "Zapnout zvuk"
}