You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

475 lines
29 KiB

{
"account.account_note_header": "Nota",
"account.add_or_remove_from_list": "Afegir o Treure de les llistes",
"account.badges.bot": "Bot",
"account.badges.group": "Grup",
"account.block": "Bloqueja @{name}",
"account.block_domain": "Amaga-ho tot de {domain}",
"account.blocked": "Bloquejat",
"account.browse_more_on_origin_server": "Navega més en el perfil original",
"account.cancel_follow_request": "Anul·la la sol·licitud de seguiment",
"account.direct": "Missatge directe @{name}",
"account.disable_notifications": "Deixa de notificar-me els tuts de @{name}",
"account.domain_blocked": "Domini ocult",
"account.edit_profile": "Edita el perfil",
"account.enable_notifications": "Notifica’m els tuts de @{name}",
"account.endorse": "Recomana en el teu perfil",
"account.follow": "Segueix",
"account.followers": "Seguidors",
"account.followers.empty": "Encara ningú no segueix aquest usuari.",
"account.followers_counter": "{count, plural, one {{counter} Seguidor} other {{counter} Seguidors}}",
"account.following_counter": "{count, plural, other {{counter} Seguint}}",
"account.follows.empty": "Aquest usuari encara no segueix a ningú.",
"account.follows_you": "Et segueix",
"account.hide_reblogs": "Amaga els impulsos de @{name}",
"account.joined": "Unit des de {date}",
"account.last_status": "Darrer actiu",
"account.link_verified_on": "La propietat d'aquest enllaç es va verificar el dia {date}",
"account.locked_info": "Aquest estat de privadesa del compte està definit com a bloquejat. El propietari revisa manualment qui pot seguir-lo.",
"account.media": "Mèdia",
"account.mention": "Esmentar @{name}",
"account.moved_to": "{name} s'ha mogut a:",
"account.mute": "Silencia @{name}",
"account.mute_notifications": "Notificacions desactivades de @{name}",
"account.muted": "Silenciat",
"account.never_active": "Mai",
"account.posts": "Tuts",
"account.posts_with_replies": "Tuts i respostes",
"account.report": "Informar sobre @{name}",
"account.requested": "Esperant aprovació. Clic per a cancel·lar la petició de seguiment",
"account.share": "Comparteix el perfil de @{name}",
"account.show_reblogs": "Mostra els impulsos de @{name}",
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} Tut} other {{counter} Tuts}}",
"account.unblock": "Desbloqueja @{name}",
"account.unblock_domain": "Mostra {domain}",
"account.unendorse": "No recomanar en el perfil",
"account.unfollow": "Deixa de seguir",
"account.unmute": "Treure silenci de @{name}",
"account.unmute_notifications": "Activar notificacions de @{name}",
"account_note.placeholder": "Sense comentaris",
"alert.rate_limited.message": "Si us plau torna-ho a provar després de {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Límit de freqüència",
"alert.unexpected.message": "S'ha produït un error inesperat.",
"alert.unexpected.title": "Vaja!",
"announcement.announcement": "Anunci",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} per setmana",
"boost_modal.combo": "Pots prémer {combo} per saltar-te això el proper cop",
"bundle_column_error.body": "S'ha produït un error en carregar aquest component.",
"bundle_column_error.retry": "Torna-ho a provar",
"bundle_column_error.title": "Error de connexió",
"bundle_modal_error.close": "Tanca",
"bundle_modal_error.message": "S'ha produït un error en carregar aquest component.",
"bundle_modal_error.retry": "Torna-ho a provar",
"column.blocks": "Usuaris bloquejats",
"column.bookmarks": "Marcadors",
"column.community": "Línia de temps local",
"column.direct": "Missatges directes",
"column.directory": "Navega els perfils",
"column.domain_blocks": "Dominis ocults",
"column.favourites": "Favorits",
"column.follow_requests": "Peticions per seguir-te",
"column.home": "Inici",
"column.lists": "Llistes",
"column.mutes": "Usuaris silenciats",
"column.notifications": "Notificacions",
"column.pins": "Tuts fixats",
"column.public": "Línia de temps federada",
"column_back_button.label": "Enrere",
"column_header.hide_settings": "Amaga la configuració",
"column_header.moveLeft_settings": "Mou la columna cap a l'esquerra",
"column_header.moveRight_settings": "Mou la columna cap a la dreta",
"column_header.pin": "Fixa",
"column_header.show_settings": "Mostra la configuració",
"column_header.unpin": "No fixis",
"column_subheading.settings": "Configuració",
"community.column_settings.local_only": "Només local",
"community.column_settings.media_only": "Només multimèdia",
"community.column_settings.remote_only": "Només remot",
"compose_form.direct_message_warning": "Aquest tut només serà enviat als usuaris esmentats.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Aprèn més",
"compose_form.hashtag_warning": "Aquesta tut no es mostrarà en cap etiqueta ja que no està llistat. Només els tuts públics poden ser cercats per etiqueta.",
"compose_form.lock_disclaimer": "El teu compte no està bloquejat {locked}. Tothom pot seguir-te i veure els teus missatges a seguidors.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "bloquejat",
"compose_form.placeholder": "En què penses?",
"compose_form.poll.add_option": "Afegeix una opció",
"compose_form.poll.duration": "Durada de l'enquesta",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Opció {number}",
"compose_form.poll.remove_option": "Elimina aquesta opció",
"compose_form.poll.switch_to_multiple": "Canvia l’enquesta per a permetre diverses opcions",
"compose_form.poll.switch_to_single": "Canvia l’enquesta per a permetre una única opció",
"compose_form.publish": "Tut",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive.hide": "Marcar mèdia com a sensible",
"compose_form.sensitive.marked": "Mèdia marcat com a sensible",
"compose_form.sensitive.unmarked": "Mèdia no està marcat com a sensible",
"compose_form.spoiler.marked": "Text es ocult sota l'avís",
"compose_form.spoiler.unmarked": "Text no ocult",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Escriu l'avís aquí",
"confirmation_modal.cancel": "Cancel·la",
"confirmations.block.block_and_report": "Bloquejar i informar",
"confirmations.block.confirm": "Bloqueja",
"confirmations.block.message": "Estàs segur que vols bloquejar a {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Suprimeix",
"confirmations.delete.message": "Estàs segur que vols suprimir aquest tut?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Suprimeix",
"confirmations.delete_list.message": "Estàs segur que vols suprimir permanentment aquesta llista?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Amaga tot el domini",
"confirmations.domain_block.message": "Estàs segur, realment segur que vols bloquejar totalment {domain}? En la majoria dels casos bloquejar o silenciar uns pocs objectius és suficient i preferible. No veuràs contingut d’aquest domini en cap de les línies de temps ni en les notificacions. Els teus seguidors d’aquest domini seran eliminats.",
"confirmations.logout.confirm": "Tancar sessió",
"confirmations.logout.message": "Segur que vols tancar la sessió?",
"confirmations.mute.confirm": "Silencia",
"confirmations.mute.explanation": "Això amagarà les seves publicacions i les que els mencionen però encara els permetrà veure les teves i seguir-te.",
"confirmations.mute.message": "Estàs segur que vols silenciar {name}?",
"confirmations.redraft.confirm": "Esborrar i refer",
"confirmations.redraft.message": "Estàs segur que vols esborrar aquest tut i tornar a redactar-lo? Perdràs tots els impulsos i favorits, i les respostes al tut original es quedaran orfes.",
"confirmations.reply.confirm": "Respon",
"confirmations.reply.message": "Responen ara es sobreescriurà el missatge que estàs editant. Estàs segur que vols continuar?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Deixa de seguir",
"confirmations.unfollow.message": "Estàs segur que vols deixar de seguir {name}?",
"conversation.delete": "Elimina la conversa",
"conversation.mark_as_read": "Marca com a llegida",
"conversation.open": "Veure conversa",
"conversation.with": "Amb {names}",
"directory.federated": "Del fedivers conegut",
"directory.local": "Només de {domain}",
"directory.new_arrivals": "Arribades noves",
"directory.recently_active": "Recentment actius",
"embed.instructions": "Incrusta aquest tut al lloc web copiant el codi a continuació.",
"embed.preview": "Aquí tenim quin aspecte tindrà:",
"emoji_button.activity": "Activitat",
"emoji_button.custom": "Personalitzat",
"emoji_button.flags": "Banderes",
"emoji_button.food": "Menjar i beure",
"emoji_button.label": "Insereix un emoji",
"emoji_button.nature": "Natura",
"emoji_button.not_found": "Emojis no!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
"emoji_button.objects": "Objectes",
"emoji_button.people": "Gent",
"emoji_button.recent": "Usats freqüentment",
"emoji_button.search": "Cerca...",
"emoji_button.search_results": "Resultats de la cerca",
"emoji_button.symbols": "Símbols",
"emoji_button.travel": "Viatges i Llocs",
"empty_column.account_suspended": "Compte suspès",
"empty_column.account_timeline": "No hi ha tuts aquí!",
"empty_column.account_unavailable": "Perfil no disponible",
"empty_column.blocks": "Encara no has bloquejat cap usuari.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Encara no tens marcat cap tut. Quan marquis un apareixerà aquí.",
"empty_column.community": "La línia de temps local és buida. Escriu alguna cosa públicament per a fer rodar la pilota!",
"empty_column.direct": "Encara no tens missatges directes. Quan enviïs o rebis un, es mostrarà aquí.",
"empty_column.domain_blocks": "Encara no hi ha dominis ocults.",
"empty_column.favourited_statuses": "Encara no has marcat com a favorit cap tut. Quan en facis, apareixerà aquí.",
"empty_column.favourites": "Ningú no ha marcat aquest tut com a preferit encara. Quan algú ho faci, apareixerà aquí.",
"empty_column.follow_recommendations": "Sembla que no es poden generar sugerencies per a tu. Pots provar d'emprar la cerca per a trobar gent que voldries conèixer o explorar les etiquetes en tendència.",
"empty_column.follow_requests": "Encara no tens cap petició de seguiment. Quan rebis una, apareixerà aquí.",
"empty_column.hashtag": "Encara no hi ha res en aquesta etiqueta.",
"empty_column.home": "Encara no segueixes ningú. Visita {public} o fes cerca per començar i conèixer altres usuaris.",
"empty_column.home.suggestions": "Mira algunes sugerencies",
"empty_column.list": "Encara no hi ha res en aquesta llista. Quan els membres d'aquesta llista publiquin nous tuts, apareixeran aquí.",
"empty_column.lists": "Encara no tens cap llista. Quan en facis una, apareixerà aquí.",
"empty_column.mutes": "Encara no has silenciat cap usuari.",
"empty_column.notifications": "Encara no tens notificacions. Interactua amb altres per iniciar la conversa.",
"empty_column.public": "No hi ha res aquí! Escriu públicament alguna cosa o manualment segueix usuaris d'altres servidors per omplir-ho",
"error.unexpected_crash.explanation": "A causa d'un bug en el nostre codi o un problema de compatibilitat del navegador, aquesta pàgina podria no ser mostrada correctament.",
"error.unexpected_crash.explanation_addons": "Aquesta pàgina podria no mostrar-se correctament. Aquest error és possiblement causat per una extensió del navegador o per eienes automàtiques de traducció.",
"error.unexpected_crash.next_steps": "Prova recarregant la pàgina. Si això no ajuda, encara podries ser capaç d'utilitzar Mastodon a través d'un navegador diferent o amb una aplicació nativa.",
"error.unexpected_crash.next_steps_addons": "Prova de desactivar-les i refrescant la pàgina. Si això no ajuda, encara pots ser capaç d’utilitzar Mastodon amb un altre navegador o aplicació nativa.",
"errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "Còpia stacktrace al porta-retalls",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "Informa d'un problema",
"follow_recommendations.done": "Fet",
"follow_recommendations.heading": "Segueix a la gent de la que t'agradaria veure els seus tuts! Aquí hi ha algunes recomanacions.",
"follow_recommendations.lead": "Els tuts del usuaris que segueixes es mostraran en ordre cronològic en la teva línia de temps Inici. No tinguis por en cometre errors, pots fàcilment deixar de seguir-los en qualsevol moment!",
"follow_request.authorize": "Autoritzar",
"follow_request.reject": "Rebutjar",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Tot i que el teu compte no està bloquejat, el personal de {domain} ha pensat que és possible que vulguis revisar les sol·licituds de seguiment d’aquests comptes de forma manual.",
"generic.saved": "Guardat",
"getting_started.developers": "Desenvolupadors",
"getting_started.directory": "Directori de perfils",
"getting_started.documentation": "Documentació",
"getting_started.heading": "Començant",
"getting_started.invite": "Convida gent",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon és un programari de codi obert. Pots contribuir-hi o informar de problemes a GitHub a {github}.",
"getting_started.security": "Seguretat",
"getting_started.terms": "Termes del servei",
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "i {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "o {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.none": "sense {additional}",
"hashtag.column_settings.select.no_options_message": "No s'ha trobat cap suggeriment",
"hashtag.column_settings.select.placeholder": "Introdueix etiquetes…",
"hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Tots aquests",
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Qualsevol d’aquests",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Cap d’aquests",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "Inclou etiquetes addicionals per a aquesta columna",
"home.column_settings.basic": "Bàsic",
"home.column_settings.show_reblogs": "Mostra els impulsos",
"home.column_settings.show_replies": "Mostra les respostes",
"home.hide_announcements": "Amaga els anuncis",
"home.show_announcements": "Mostra els anuncis",
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# dia} other {# dies}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hora} other {# hores}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minut} other {# minuts}}",
"keyboard_shortcuts.back": "navegar enrere",
"keyboard_shortcuts.blocked": "per obrir la llista d'usuaris bloquejats",
"keyboard_shortcuts.boost": "impulsar",
"keyboard_shortcuts.column": "per a centrar un tut en una de les columnes",
"keyboard_shortcuts.compose": "per centrar l'àrea de composició de text",
"keyboard_shortcuts.description": "Descripció",
"keyboard_shortcuts.direct": "per obrir la columna de missatges directes",
"keyboard_shortcuts.down": "per baixar en la llista",
"keyboard_shortcuts.enter": "per a obrir el tut",
"keyboard_shortcuts.favourite": "afavorir",
"keyboard_shortcuts.favourites": "per obrir la llista de favorits",
"keyboard_shortcuts.federated": "per obrir la línia de temps federada",
"keyboard_shortcuts.heading": "Dreceres de teclat",
"keyboard_shortcuts.home": "per a obrir la línia de temps Inici",
"keyboard_shortcuts.hotkey": "Tecla d'accés directe",
"keyboard_shortcuts.legend": "per a mostrar aquesta llegenda",
"keyboard_shortcuts.local": "per a obrir la línia de temps local",
"keyboard_shortcuts.mention": "per a esmentar l'autor",
"keyboard_shortcuts.muted": "per a obrir la llista d'usuaris silenciats",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "per a obrir el teu perfil",
"keyboard_shortcuts.notifications": "per a obrir la columna de notificacions",
"keyboard_shortcuts.open_media": "obrir mèdia",
"keyboard_shortcuts.pinned": "per a obrir la llista de tuts fixats",
"keyboard_shortcuts.profile": "per a obrir el perfil de l'autor",
"keyboard_shortcuts.reply": "respondre",
"keyboard_shortcuts.requests": "per a obrir la llista de sol·licituds de seguiment",
"keyboard_shortcuts.search": "per a centrar la cerca",
"keyboard_shortcuts.spoilers": "mostrar/amagar el camp CW",
"keyboard_shortcuts.start": "per a obrir la columna \"Començar\"",
"keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "per a mostrar o amagar text sota CW",
"keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "per a mostrar o amagar contingut multimèdia",
"keyboard_shortcuts.toot": "per a començar un tut nou de trinca",
"keyboard_shortcuts.unfocus": "descentrar l'àrea de composició de text/cerca",
"keyboard_shortcuts.up": "moure amunt en la llista",
"lightbox.close": "Tancar",
"lightbox.compress": "Quadre de visualització d’imatge comprimida",
"lightbox.expand": "Amplia el quadre de visualització de l’imatge",
"lightbox.next": "Següent",
"lightbox.previous": "Anterior",
"lists.account.add": "Afegir a la llista",
"lists.account.remove": "Treure de la llista",
"lists.delete": "Esborrar llista",
"lists.edit": "Editar llista",
"lists.edit.submit": "Canvi de títol",
"lists.new.create": "Afegir llista",
"lists.new.title_placeholder": "Nova llista",
"lists.replies_policy.followed": "Qualsevol usuari seguit",
"lists.replies_policy.list": "Membres de la llista",
"lists.replies_policy.none": "Ningú",
"lists.replies_policy.title": "Mostra respostes a:",
"lists.search": "Cercar entre les persones que segueixes",
"lists.subheading": "Les teves llistes",
"load_pending": "{count, plural, one {# element nou} other {# elements nous}}",
"loading_indicator.label": "Carregant...",
"media_gallery.toggle_visible": "Alternar visibilitat",
"missing_indicator.label": "No trobat",
"missing_indicator.sublabel": "Aquest recurs no pot ser trobat",
"mute_modal.duration": "Durada",
"mute_modal.hide_notifications": "Amagar notificacions d'aquest usuari?",
"mute_modal.indefinite": "Indefinit",
"navigation_bar.apps": "Apps mòbils",
"navigation_bar.blocks": "Usuaris bloquejats",
"navigation_bar.bookmarks": "Marcadors",
"navigation_bar.community_timeline": "Línia de temps Local",
"navigation_bar.compose": "Redacta un nou tut",
"navigation_bar.direct": "Missatges directes",
"navigation_bar.discover": "Descobreix",
"navigation_bar.domain_blocks": "Dominis ocults",
"navigation_bar.edit_profile": "Editar perfil",
"navigation_bar.favourites": "Preferits",
"navigation_bar.filters": "Paraules silenciades",
"navigation_bar.follow_requests": "Sol·licituds de seguiment",
"navigation_bar.follows_and_followers": "Seguits i seguidors",
"navigation_bar.info": "Sobre aquest servidor",
"navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Dreceres de teclat",
"navigation_bar.lists": "Llistes",
"navigation_bar.logout": "Tancar sessió",
"navigation_bar.mutes": "Usuaris silenciats",
"navigation_bar.personal": "Personal",
"navigation_bar.pins": "Tuts fixats",
"navigation_bar.preferences": "Preferències",
"navigation_bar.public_timeline": "Línia de temps federada",
"navigation_bar.security": "Seguretat",
"notification.favourite": "{name} ha afavorit el teu estat",
"notification.follow": "{name} et segueix",
"notification.follow_request": "{name} ha sol·licitat seguir-te",
"notification.mention": "{name} t'ha esmentat",
"notification.own_poll": "La teva enquesta ha finalitzat",
"notification.poll": "Ha finalitzat una enquesta en la que has votat",
"notification.reblog": "{name} ha impulsat el teu estat",
"notification.status": "ha publicat {name}",
"notifications.clear": "Netejar notificacions",
"notifications.clear_confirmation": "Estàs segur que vols esborrar permanentment totes les teves notificacions?",
"notifications.column_settings.alert": "Notificacions d'escriptori",
"notifications.column_settings.favourite": "Preferits:",
"notifications.column_settings.filter_bar.advanced": "Mostra totes les categories",
"notifications.column_settings.filter_bar.category": "Barra ràpida de filtres",
"notifications.column_settings.filter_bar.show": "Mostra",
"notifications.column_settings.follow": "Nous seguidors:",
"notifications.column_settings.follow_request": "Nova sol·licitud de seguiment:",
"notifications.column_settings.mention": "Mencions:",
"notifications.column_settings.poll": "Resultats de l’enquesta:",
"notifications.column_settings.push": "Notificacions push",
"notifications.column_settings.reblog": "Impulsos:",
"notifications.column_settings.show": "Mostra en la columna",
"notifications.column_settings.sound": "Reproduir so",
"notifications.column_settings.status": "Nous tuts:",
"notifications.column_settings.unread_markers.category": "Marcadors de notificacions no llegides",
"notifications.filter.all": "Tots",
"notifications.filter.boosts": "Impulsos",
"notifications.filter.favourites": "Favorits",
"notifications.filter.follows": "Seguiments",
"notifications.filter.mentions": "Mencions",
"notifications.filter.polls": "Resultats de l'enquesta",
"notifications.filter.statuses": "Actualitzacions de gent que segueixes",
"notifications.grant_permission": "Concedir permís.",
"notifications.group": "{count} notificacions",
"notifications.mark_as_read": "Marca cada notificació com a llegida",
"notifications.permission_denied": "No s’ha pogut activar les notificacions d’escriptori perquè s’ha denegat el permís.",
"notifications.permission_denied_alert": "No es poden activar les notificacions del escriptori perquè el permís del navegador ha estat denegat abans",
"notifications.permission_required": "Les notificacions d'escriptori no estan disponibles perquè el permís requerit no ha estat concedit.",
"notifications_permission_banner.enable": "Activar les notificacions d’escriptori",
"notifications_permission_banner.how_to_control": "Per a rebre notificacions quan Mastodon no està obert cal activar les notificacions d’escriptori. Pots controlar amb precisió quins tipus d’interaccions generen notificacions d’escriptori després d’activar el botó {icon} de dalt.",
"notifications_permission_banner.title": "Mai et perdis res",
"picture_in_picture.restore": "Retorna’l",
"poll.closed": "Finalitzada",
"poll.refresh": "Actualitza",
"poll.total_people": "{count, plural, one {# persona} other {# persones}}",
"poll.total_votes": "{count, plural, one {# vot} other {# vots}}",
"poll.vote": "Vota",
"poll.voted": "Vas votar per aquesta resposta",
"poll_button.add_poll": "Afegeix una enquesta",
"poll_button.remove_poll": "Elimina l'enquesta",
"privacy.change": "Ajusta l'estat de privacitat",
"privacy.direct.long": "Publicar només per als usuaris esmentats",
"privacy.direct.short": "Directe",
"privacy.private.long": "Publicar només a seguidors",
"privacy.private.short": "Només seguidors",
"privacy.public.long": "Publicar en línies de temps públiques",
"privacy.public.short": "Públic",
"privacy.unlisted.long": "No publicar en línies de temps públiques",
"privacy.unlisted.short": "No llistat",
"refresh": "Actualitza",
"regeneration_indicator.label": "Carregant…",
"regeneration_indicator.sublabel": "S'està preparant la línia de temps Inici!",
"relative_time.days": "fa {number} dies",
"relative_time.hours": "fa {number} hores",
"relative_time.just_now": "ara",
"relative_time.minutes": "fa {number} minuts",
"relative_time.seconds": "fa {number} segons",
"relative_time.today": "avui",
"reply_indicator.cancel": "Cancel·lar",
"report.forward": "Reenvia a {target}",
"report.forward_hint": "Aquest compte és d'un altre servidor. Enviar-hi també una copia anònima del informe?",
"report.hint": "El informe s'enviarà als moderadors del teu servidor. Pots explicar perquè vols informar d'aquest compte aquí:",
"report.placeholder": "Comentaris addicionals",
"report.submit": "Enviar",
"report.target": "Informes {target}",
"search.placeholder": "Cercar",
"search_popout.search_format": "Format de cerca avançada",
"search_popout.tips.full_text": "Text simple recupera publicacions que has escrit, les marcades com a preferides, les impulsades o en les que has estat esmentat, així com usuaris, noms d'usuari i etiquetes.",
"search_popout.tips.hashtag": "etiqueta",
"search_popout.tips.status": "tut",
"search_popout.tips.text": "El text simple retorna coincidències amb els noms de visualització, els noms d'usuari i les etiquetes",
"search_popout.tips.user": "usuari",
"search_results.accounts": "Gent",
"search_results.hashtags": "Etiquetes",
"search_results.statuses": "Tuts",
"search_results.statuses_fts_disabled": "La cerca de tuts pel seu contingut no està habilitada en aquest servidor Mastodon.",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {resultat} other {resultats}}",
"status.admin_account": "Obre l'interfície de moderació per a @{name}",
"status.admin_status": "Obre aquest tut a la interfície de moderació",
"status.block": "Bloqueja @{name}",
"status.bookmark": "Marcador",
"status.cancel_reblog_private": "Desfer l'impuls",
"status.cannot_reblog": "Aquesta publicació no pot ser impulsada",
"status.copy": "Copia l'enllaç a l'estat",
"status.delete": "Esborrar",
"status.detailed_status": "Visualització detallada de la conversa",
"status.direct": "Missatge directe @{name}",
"status.embed": "Incrustar",
"status.favourite": "Favorit",
"status.filtered": "Filtrat",
"status.load_more": "Carrega més",
"status.media_hidden": "Multimèdia amagat",
"status.mention": "Esmentar @{name}",
"status.more": "Més",
"status.mute": "Silenciar @{name}",
"status.mute_conversation": "Silenciar conversació",
"status.open": "Ampliar aquest estat",
"status.pin": "Fixat en el perfil",
"status.pinned": "Tut fixat",
"status.read_more": "Llegir més",
"status.reblog": "Impuls",
"status.reblog_private": "Impulsar a l'audiència original",
"status.reblogged_by": "{name} ha impulsat",
"status.reblogs.empty": "Encara ningú no ha impulsat aquest tut. Quan algú ho faci, apareixeran aquí.",
"status.redraft": "Esborrar i reescriure",
"status.remove_bookmark": "Suprimeix el marcador",
"status.reply": "Respondre",
"status.replyAll": "Respondre al tema",
"status.report": "Informar sobre @{name}",
"status.sensitive_warning": "Contingut sensible",
"status.share": "Compartir",
"status.show_less": "Mostra menys",
"status.show_less_all": "Mostra menys per a tot",
"status.show_more": "Mostra més",
"status.show_more_all": "Mostra més per a tot",
"status.show_thread": "Mostra el fil",
"status.uncached_media_warning": "No està disponible",
"status.unmute_conversation": "Activar conversació",
"status.unpin": "Deslliga del perfil",
"suggestions.dismiss": "Descartar suggeriment",
"suggestions.header": "És possible que estiguis interessat en…",
"tabs_bar.federated_timeline": "Federada",
"tabs_bar.home": "Inici",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Notificacions",
"tabs_bar.search": "Cerca",
"time_remaining.days": "{number, plural, one {# dia} other {# dies}} restants",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {# hora} other {# hores}} restants",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# minut} other {# minuts}} restants",
"time_remaining.moments": "Moments restants",
"time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# segon} other {# segons}} restants",
"timeline_hint.remote_resource_not_displayed": "{resource} dels altres servidors no son mostrats.",
"timeline_hint.resources.followers": "Seguidors",
"timeline_hint.resources.follows": "Seguiments",
"timeline_hint.resources.statuses": "Tuts més antics",
"trends.counter_by_accounts": "{count, plural, one {{counter} persona} other {{counter} persones}} parlant-hi",
"trends.trending_now": "Ara en tendència",
"ui.beforeunload": "El teu esborrany es perdrà si surts de Mastodon.",
"units.short.billion": "{count}B",
"units.short.million": "{count}M",
"units.short.thousand": "{count}K",
"upload_area.title": "Arrossega i deixa anar per a carregar",
"upload_button.label": "Afegir multimèdia (JPEG, PNG, GIF, WebM, MP4, MOV)",
"upload_error.limit": "S'ha superat el límit de càrrega d'arxius.",
"upload_error.poll": "No es permet l'enviament de fitxers en les enquestes.",
"upload_form.audio_description": "Descriviu per a les persones amb pèrdua auditiva",
"upload_form.description": "Descriure els problemes visuals",
"upload_form.edit": "Edita",
"upload_form.thumbnail": "Canvia la miniatura",
"upload_form.undo": "Esborra",
"upload_form.video_description": "Descriu per a les persones amb pèrdua auditiva o deficiència visual",
"upload_modal.analyzing_picture": "Analitzant imatge…",
"upload_modal.apply": "Aplica",
"upload_modal.choose_image": "Tria imatge",
"upload_modal.description_placeholder": "Jove xef, porti whisky amb quinze glaçons d’hidrogen, coi!",
"upload_modal.detect_text": "Detecta el text de l'imatge",
"upload_modal.edit_media": "Editar multimèdia",
"upload_modal.hint": "Fes clic o arrossega el cercle en la previsualització per escollir el punt focal que sempre serà visible de totes les miniatures.",
"upload_modal.preparing_ocr": "Preparant OCR…",
"upload_modal.preview_label": "Previsualitza ({ratio})",
"upload_progress.label": "Pujant...",
"video.close": "Tancar el vídeo",
"video.download": "Descarrega l’arxiu",
"video.exit_fullscreen": "Sortir de pantalla completa",
"video.expand": "Ampliar el vídeo",
"video.fullscreen": "Pantalla completa",
"video.hide": "Amaga vídeo",
"video.mute": "Silenciar el so",
"video.pause": "Pausa",
"video.play": "Reproduir",
"video.unmute": "Activar so"
}