You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

451 lines
27 KiB

{
"account.add_or_remove_from_list": "Engadir ou eliminar das listaxes",
"account.badges.bot": "Bot",
"account.badges.group": "Grupo",
"account.block": "Bloquear @{name}",
"account.block_domain": "Agochar todo de {domain}",
"account.blocked": "Bloqueada",
"account.browse_more_on_origin_server": "Browse more on the original profile",
"account.cancel_follow_request": "Desbotar solicitude de seguimento",
"account.direct": "Mensaxe directa @{name}",
"account.domain_blocked": "Dominio agochado",
"account.edit_profile": "Editar perfil",
"account.endorse": "Amosar no perfil",
"account.follow": "Seguir",
"account.followers": "Seguidoras",
"account.followers.empty": "Aínda ninguén segue esta usuaria.",
"account.follows": "Seguindo",
"account.follows.empty": "Esta usuaria aínda non segue a ninguén.",
"account.follows_you": "Séguete",
"account.hide_reblogs": "Agochar repeticións de @{name}",
"account.last_status": "Última actividade",
"account.link_verified_on": "A propiedade desta ligazón foi verificada o {date}",
"account.locked_info": "Esta é unha conta privada. A propietaria revisa de xeito manual quen pode seguila.",
"account.media": "Multimedia",
"account.mention": "Mencionar @{name}",
"account.moved_to": "{name} mudouse a:",
"account.mute": "Acalar @{name}",
"account.mute_notifications": "Acalar as notificacións de @{name}",
"account.muted": "Acalada",
"account.never_active": "Nunca",
"account.posts": "Toots",
"account.posts_with_replies": "Toots e respostas",
"account.report": "Informar sobre @{name}",
"account.requested": "Agardando aprovación. Preme para desbotar a solicitude de seguimento",
"account.share": "Compartir o perfil de @{name}",
"account.show_reblogs": "Amosar compartidos de @{name}",
"account.unblock": "Desbloquear @{name}",
"account.unblock_domain": "Amosar {domain}",
"account.unendorse": "Non amosar no perfil",
"account.unfollow": "Deixar de seguir",
"account.unmute": "Deixar de silenciar a @{name}",
"account.unmute_notifications": "Deixar de silenciar as notificacións de @{name}",
"alert.rate_limited.message": "Téntao novamente após {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Límite de intentos",
"alert.unexpected.message": "Ocorreu un erro non agardado.",
"alert.unexpected.title": "Vaites!",
"announcement.announcement": "Anuncio",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} por semana",
"boost_modal.combo": "Preme {combo} para ignorar isto na seguinte vez",
"bundle_column_error.body": "Ocorreu un erro ó cargar este compoñente.",
"bundle_column_error.retry": "Téntao de novo",
"bundle_column_error.title": "Fallo na rede",
"bundle_modal_error.close": "Pechar",
"bundle_modal_error.message": "Ocorreu un erro ó cargar este compoñente.",
"bundle_modal_error.retry": "Téntao de novo",
"column.blocks": "Usuarias bloqueadas",
"column.bookmarks": "Marcadores",
"column.community": "Cronoloxía local",
"column.direct": "Mensaxes directas",
"column.directory": "Procurar perfís",
"column.domain_blocks": "Dominios agochados",
"column.favourites": "Favoritos",
"column.follow_requests": "Peticións de seguimento",
"column.home": "Inicio",
"column.lists": "Listaxes",
"column.mutes": "Usuarias acaladas",
"column.notifications": "Notificacións",
"column.pins": "Toots fixados",
"column.public": "Cronoloxía federada",
"column_back_button.label": "Voltar",
"column_header.hide_settings": "Agochar axustes",
"column_header.moveLeft_settings": "Mover columna cara a esquerda",
"column_header.moveRight_settings": "Mover columna cara a dereita",
"column_header.pin": "Fixar",
"column_header.show_settings": "Amosar axustes",
"column_header.unpin": "Desapegar",
"column_subheading.settings": "Axustes",
"community.column_settings.local_only": "Local only",
"community.column_settings.media_only": "Só multimedia",
"community.column_settings.remote_only": "Remote only",
"compose_form.direct_message_warning": "Este toot só será enviado ás usuarias mencionadas.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Coñecer máis",
"compose_form.hashtag_warning": "Este toot non aparecerá baixo ningún cancelo (hashtag) porque non está listado. Só se poden procurar toots públicos por cancelos.",
"compose_form.lock_disclaimer": "A túa conta non está {locked}. Todas poden seguirte para ollar os teus toots só para seguidoras.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "bloqueada",
"compose_form.placeholder": "Qué contas?",
"compose_form.poll.add_option": "Engadir unha opción",
"compose_form.poll.duration": "Duración da enquisa",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Opción {number}",
"compose_form.poll.remove_option": "Eliminar esta opción",
"compose_form.poll.switch_to_multiple": "Mudar a enquisa para permitir múltiples escollas",
"compose_form.poll.switch_to_single": "Mudar a enquisa para permitir unha soa escolla",
"compose_form.publish": "Toot",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive.hide": "Marcar coma contido multimedia sensíbel",
"compose_form.sensitive.marked": "Contido multimedia marcado coma sensíbel",
"compose_form.sensitive.unmarked": "Contido multimedia non marcado coma sensíbel",
"compose_form.spoiler.marked": "O texto está agochado tras un aviso",
"compose_form.spoiler.unmarked": "O texto non está agochado",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Escribe o teu aviso aquí",
"confirmation_modal.cancel": "Desbotar",
"confirmations.block.block_and_report": "Bloquear e denunciar",
"confirmations.block.confirm": "Bloquear",
"confirmations.block.message": "Tes a certeza de querer bloquear a {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Eliminar",
"confirmations.delete.message": "Tes a certeza de querer eliminar este estado?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Eliminar",
"confirmations.delete_list.message": "Tes a certeza de querer eliminar de xeito permanente esta listaxe?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Agochar dominio enteiro",
"confirmations.domain_block.message": "Tes a certeza de querer bloquear todo de {domain}? Na meirande parte dos casos uns bloqueos ou silenciados específicos son suficientes. Non verás máis o contido deste dominio en ningunha cronoloxía pública ou nas túas notificacións. As túas seguidoras deste dominio serán eliminadas.",
"confirmations.logout.confirm": "Pechar sesión",
"confirmations.logout.message": "Desexas pechar a sesión?",
"confirmations.mute.confirm": "Acalar",
"confirmations.mute.explanation": "Isto agochará as publicacións delas ou nas que as mencionen, mais permitirá que vexan as túas publicacións e sexan seguidoras túas.",
"confirmations.mute.message": "Tes a certeza de querer acalar a {name}?",
"confirmations.redraft.confirm": "Eliminar e reescribir",
"confirmations.redraft.message": "Tes a certeza de querer eliminar este estado e reescribilo? Perderás os compartidos e favoritos, e as respostas á publicación orixinal ficarán orfas.",
"confirmations.reply.confirm": "Responder",
"confirmations.reply.message": "Responder agora sobrescribirá a mensaxe que estás a compor. Tes a certeza de que queres continuar?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Deixar de seguir",
"confirmations.unfollow.message": "Desexas deixar de seguir a {name}?",
"conversation.delete": "Eliminar conversa",
"conversation.mark_as_read": "Marcar como lido",
"conversation.open": "Ver conversa",
"conversation.with": "Con {names}",
"directory.federated": "Do fediverso coñecido",
"directory.local": "Só de {domain}",
"directory.new_arrivals": "Recén chegadas",
"directory.recently_active": "Activas recentemente",
"embed.instructions": "Engade este estado ó teu sitio web copiando o seguinte código.",
"embed.preview": "Así será mostrado:",
"emoji_button.activity": "Actividade",
"emoji_button.custom": "Personalizado",
"emoji_button.flags": "Marcas",
"emoji_button.food": "Comida e Bebida",
"emoji_button.label": "Inserir emoticona",
"emoji_button.nature": "Natureza",
"emoji_button.not_found": "Non hai emoticonas!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
"emoji_button.objects": "Obxectos",
"emoji_button.people": "Persoas",
"emoji_button.recent": "Empregadas acotío",
"emoji_button.search": "Procurar...",
"emoji_button.search_results": "Resultados da procura",
"emoji_button.symbols": "Símbolos",
"emoji_button.travel": "Viaxes e Lugares",
"empty_column.account_timeline": "Non hai toots aquí!",
"empty_column.account_unavailable": "Perfil non dispoñible",
"empty_column.blocks": "Aínda non bloqueaches a ningún usuaria.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Aínda non marcaches ningún toot. Cando o fagas, aparecerán aquí.",
"empty_column.community": "A cronoloxía local está baleira. Escribe algo de xeito público para espallalo!",
"empty_column.direct": "Aínda non tes mensaxes directas. Cando envíes ou recibas unha, amosarase aquí.",
"empty_column.domain_blocks": "Aínda non hai dominios agochados.",
"empty_column.favourited_statuses": "Aínda non tes toots favoritos. Cando che goste algún, aparecerá aquí.",
"empty_column.favourites": "A ninguén lle gostou este toot polo momento. Cando a alguén lle goste, aparecerá aquí.",
"empty_column.follow_requests": "Non tes peticións de seguimento. Cando recibas unha, amosarase aquí.",
"empty_column.hashtag": "Aínda non hai nada con este cancelo.",
"empty_column.home": "A túa cronoloxía inicial está baleira! Visita {public} ou emprega a procura para atopar outras usuarias.",
"empty_column.home.public_timeline": "a cronoloxía pública",
"empty_column.list": "Aínda non hai nada en esta lista. Cando as usuarias incluídas na lista publiquen mensaxes, aparecerán aquí.",
"empty_column.lists": "Aínda non tes listaxes. Cando crees unha, amosarase aquí.",
"empty_column.mutes": "Aínda non silenciaches a ningúnha usuaria.",
"empty_column.notifications": "Aínda non tes notificacións. Interactúa con outras para comezar unha conversa.",
"empty_column.public": "Nada por aquí! Escribe algo de xeito público, ou segue de xeito manual usuarias doutros servidores para ir enchéndoo",
"error.unexpected_crash.explanation": "Debido a un erro no noso código ou a unha compatilidade co teu navegador, esta páxina non pode ser amosada correctamente.",
"error.unexpected_crash.next_steps": "Tenta actualizar a páxina. Se esto non axuda podes tamén empregar Mastodon noutro navegador ou aplicación nativa.",
"errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "Copiar trazas (stacktrace) ó portapapeis",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "Informar sobre un problema",
"follow_request.authorize": "Autorizar",
"follow_request.reject": "Rexeitar",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Malia que a túa conta non é privada, a administración de {domain} pensou que quizabes terías que revisar de xeito manual as solicitudes de seguiminto.",
"getting_started.developers": "Desenvolvedoras",
"getting_started.directory": "Directorio local",
"getting_started.documentation": "Documentación",
"getting_started.heading": "Primeiros pasos",
"getting_started.invite": "Convidar persoas",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon é software de código aberto. Podes contribuír ou informar de fallos en GitHub en {github}.",
"getting_started.security": "Seguranza",
"getting_started.terms": "Termos do servizo",
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "e {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "ou {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.none": "sen {additional}",
"hashtag.column_settings.select.no_options_message": "Non se atoparon suxestións",
"hashtag.column_settings.select.placeholder": "Inserir cancelos…",
"hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Todos estes",
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Calquera destes",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Ningún destes",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "Incluír cancelos adicionais para esta columna",
"home.column_settings.basic": "Básico",
"home.column_settings.show_reblogs": "Amosar compartidos",
"home.column_settings.show_replies": "Amosar respostas",
"home.hide_announcements": "Agochar anuncios",
"home.show_announcements": "Amosar anuncios",
"intervals.full.days": "{number, plural,one {# día} other {# días}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hora} other {# horas}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minuto} other {# minutos}}",
"introduction.federation.action": "Seguinte",
"introduction.federation.federated.headline": "Federado",
"introduction.federation.federated.text": "Publicacións públicas doutros servidores do fediverso aparecerán na cronoloxía federada.",
"introduction.federation.home.headline": "Inicio",
"introduction.federation.home.text": "Publicacións de persoas que ti segues aparecerán na cronoloxía do inicio. Podes seguir calquera persoa en calquera servidor!",
"introduction.federation.local.headline": "Local",
"introduction.federation.local.text": "Publicacións públicas de persoas no teu mesmo servidor aparecerán na cronoloxía local.",
"introduction.interactions.action": "Rematar titorial!",
"introduction.interactions.favourite.headline": "Favorito",
"introduction.interactions.favourite.text": "Podes gardar un toot para depois e facer saber ó autor que che gostou marcandoo coma favorito.",
"introduction.interactions.reblog.headline": "Promover",
"introduction.interactions.reblog.text": "Podes compartir os toots doutras persoas coas túas seguidoras.",
"introduction.interactions.reply.headline": "Responder",
"introduction.interactions.reply.text": "Podes responder ós toots doutras persoas e ós teus propios, así ficarán encadeados nunha conversa.",
"introduction.welcome.action": "Imos!",
"introduction.welcome.headline": "Primeiros pasos",
"introduction.welcome.text": "Benvida ó fediverso! Nun intre poderás difundir mensaxes e falar coas túas amizades nun grande número de servidores. Mais este servidor, {domain}, é especial—hospeda o teu perfil, por iso lémbra o seu nome.",
"keyboard_shortcuts.back": "para voltar atrás",
"keyboard_shortcuts.blocked": "abrir lista de usuarias bloqueadas",
"keyboard_shortcuts.boost": "promover",
"keyboard_shortcuts.column": "para destacar un estado nunha das columnas",
"keyboard_shortcuts.compose": "para destacar a área de escritura",
"keyboard_shortcuts.description": "Descrición",
"keyboard_shortcuts.direct": "para abrir a columna de mensaxes directas",
"keyboard_shortcuts.down": "para mover cara abaixo na listaxe",
"keyboard_shortcuts.enter": "para abrir estado",
"keyboard_shortcuts.favourite": "para engadir a favoritos",
"keyboard_shortcuts.favourites": "para abrir a listaxe dos favoritos",
"keyboard_shortcuts.federated": "para abrir a cronoloxía federada",
"keyboard_shortcuts.heading": "Atallos do teclado",
"keyboard_shortcuts.home": "para abrir a cronoloxía inicial",
"keyboard_shortcuts.hotkey": "Tecla de atallo",
"keyboard_shortcuts.legend": "para amosar esta lenda",
"keyboard_shortcuts.local": "para abrir a cronoloxía local",
"keyboard_shortcuts.mention": "para mencionar a autora",
"keyboard_shortcuts.muted": "abrir lista de usuarias acaladas",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "para abrir o teu perfil",
"keyboard_shortcuts.notifications": "para abrir a columna das notificacións",
"keyboard_shortcuts.open_media": "para abrir o contido multimedia",
"keyboard_shortcuts.pinned": "para abrir a listaxe dos toots fixados",
"keyboard_shortcuts.profile": "para abrir o perfil da autora",
"keyboard_shortcuts.reply": "para responder",
"keyboard_shortcuts.requests": "para abrir a listaxe das peticións de seguimento",
"keyboard_shortcuts.search": "para destacar a procura",
"keyboard_shortcuts.spoilers": "to show/hide CW field",
"keyboard_shortcuts.start": "para abrir a columna dos \"primeiros pasos\"",
"keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "para amosar/agochar texto detrás do aviso de contido (AC)",
"keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "para amosar/agochar contido multimedia",
"keyboard_shortcuts.toot": "para escribir un novo toot",
"keyboard_shortcuts.unfocus": "para deixar de destacar a área de escritura/procura",
"keyboard_shortcuts.up": "para mover cara arriba na listaxe",
"lightbox.close": "Fechar",
"lightbox.next": "Seguinte",
"lightbox.previous": "Anterior",
"lightbox.view_context": "Ollar contexto",
"lists.account.add": "Engadir á listaxe",
"lists.account.remove": "Eliminar da listaxe",
"lists.delete": "Eliminar listaxe",
"lists.edit": "Editar listaxe",
"lists.edit.submit": "Mudar o título",
"lists.new.create": "Engadir listaxe",
"lists.new.title_placeholder": "Título da nova listaxe",
"lists.search": "Procurar entre as persoas que segues",
"lists.subheading": "As túas listaxes",
"load_pending": "{count, plural, one {# novo elemento} other {# novos elementos}}",
"loading_indicator.label": "Estase a cargar...",
"media_gallery.toggle_visible": "Trocar visibilidade",
"missing_indicator.label": "Non atopado",
"missing_indicator.sublabel": "Este recurso non foi atopado",
"mute_modal.hide_notifications": "Agochar notificacións desta usuaria?",
"navigation_bar.apps": "Aplicacións móbiles",
"navigation_bar.blocks": "Usuarias bloqueadas",
"navigation_bar.bookmarks": "Marcadores",
"navigation_bar.community_timeline": "Cronoloxía local",
"navigation_bar.compose": "Escribir un novo toot",
"navigation_bar.direct": "Mensaxes directas",
"navigation_bar.discover": "Descubrir",
"navigation_bar.domain_blocks": "Dominios agochados",
"navigation_bar.edit_profile": "Editar perfil",
"navigation_bar.favourites": "Favoritos",
"navigation_bar.filters": "Palabras silenciadas",
"navigation_bar.follow_requests": "Peticións de seguimento",
"navigation_bar.follows_and_followers": "Seguindo e seguidoras",
"navigation_bar.info": "Sobre este servidor",
"navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Atallos do teclado",
"navigation_bar.lists": "Listaxes",
"navigation_bar.logout": "Pechar sesión",
"navigation_bar.mutes": "Usuarias silenciadas",
"navigation_bar.personal": "Persoal",
"navigation_bar.pins": "Toots fixados",
"navigation_bar.preferences": "Preferencias",
"navigation_bar.public_timeline": "Cronoloxía federada",
"navigation_bar.security": "Seguranza",
"notification.favourite": "{name} marcou o teu estado coma favorito",
"notification.follow": "{name} comezou a seguirte",
"notification.follow_request": "{name} solicitou seguirte",
"notification.mention": "{name} mencionoute",
"notification.own_poll": "A túa enquisa rematou",
"notification.poll": "Unha enquisa na que votaches rematou",
"notification.reblog": "{name} promoveu o teu estado",
"notifications.clear": "Limpar notificacións",
"notifications.clear_confirmation": "Tes a certeza de querer limpar de xeito permanente todas as túas notificacións?",
"notifications.column_settings.alert": "Notificacións de escritorio",
"notifications.column_settings.favourite": "Favoritos:",
"notifications.column_settings.filter_bar.advanced": "Amosar todas as categorías",
"notifications.column_settings.filter_bar.category": "Barra de filtrado rápido",
"notifications.column_settings.filter_bar.show": "Amosar",
"notifications.column_settings.follow": "Novas seguidoras:",
"notifications.column_settings.follow_request": "Novas peticións de seguimento:",
"notifications.column_settings.mention": "Mencións:",
"notifications.column_settings.poll": "Resultados da enquisa:",
"notifications.column_settings.push": "Notificacións emerxentes",
"notifications.column_settings.reblog": "Promocións:",
"notifications.column_settings.show": "Amosar en columna",
"notifications.column_settings.sound": "Reproducir son",
"notifications.filter.all": "Todo",
"notifications.filter.boosts": "Compartidos",
"notifications.filter.favourites": "Favoritos",
"notifications.filter.follows": "Seguimentos",
"notifications.filter.mentions": "Mencións",
"notifications.filter.polls": "Resultados da enquisa",
"notifications.group": "{count} notificacións",
"poll.closed": "Pechado",
"poll.refresh": "Actualizar",
"poll.total_people": "{count, plural,one {# persoa} other {# persoas}}",
"poll.total_votes": "{count, plural, one {# voto} other {# votos}}",
"poll.vote": "Votar",
"poll.voted": "Votaches por esta opción",
"poll_button.add_poll": "Engadir unha enquisa",
"poll_button.remove_poll": "Eliminar enquisa",
"privacy.change": "Axustar privacidade",
"privacy.direct.long": "Só para as usuarias mencionadas",
"privacy.direct.short": "Directo",
"privacy.private.long": "Só para os seguidoras",
"privacy.private.short": "Só para seguidoras",
"privacy.public.long": "Publicar nas cronoloxías públicas",
"privacy.public.short": "Público",
"privacy.unlisted.long": "Non publicar nas cronoloxías públicas",
"privacy.unlisted.short": "Non listado",
"refresh": "Actualizar",
"regeneration_indicator.label": "Cargando…",
"regeneration_indicator.sublabel": "Estase a preparar a túa cronoloxía de inicio!",
"relative_time.days": "{number}d",
"relative_time.hours": "{number}h",
"relative_time.just_now": "agora",
"relative_time.minutes": "{number}m",
"relative_time.seconds": "{number}s",
"relative_time.today": "hoxe",
"reply_indicator.cancel": "Desbotar",
"report.forward": "Reenviar a {target}",
"report.forward_hint": "A conta é doutro servidor. Enviar unha copia anónima da denuncia aló tamén?",
"report.hint": "A denuncia enviarase á moderación do teu servidor. Abaixo podes explicar a razón pola que estás a denunciar:",
"report.placeholder": "Comentarios adicionais",
"report.submit": "Enviar",
"report.target": "Denunciar a {target}",
"search.placeholder": "Procurar",
"search_popout.search_format": "Formato de procura avanzada",
"search_popout.tips.full_text": "Texto simple devolve estados que ti escribiches, promoviches, marcaches favoritos, ou foches mencionada, así como nomes de usuaria coincidentes, nomes públicos e cancelos.",
"search_popout.tips.hashtag": "cancelo",
"search_popout.tips.status": "estado",
"search_popout.tips.text": "Texto simple devolve coincidencias con nomes públicos, nomes de usuaria e cancelos",
"search_popout.tips.user": "usuaria",
"search_results.accounts": "Persoas",
"search_results.hashtags": "Cancelos",
"search_results.statuses": "Toots",
"search_results.statuses_fts_disabled": "Procurar toots polo seu contido non está activado neste servidor do Mastodon.",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {resultado} other {resultados}}",
"status.admin_account": "Abrir interface de moderación para @{name}",
"status.admin_status": "Abrir este estado na interface de moderación",
"status.block": "Bloquear a @{name}",
"status.bookmark": "Marcar",
"status.cancel_reblog_private": "Desfacer compartido",
"status.cannot_reblog": "Esta publicación non pode ser promovida",
"status.copy": "Copiar ligazón ó estado",
"status.delete": "Eliminar",
"status.detailed_status": "Vista detallada da conversa",
"status.direct": "Mensaxe directa a @{name}",
"status.embed": "Incrustar",
"status.favourite": "Favorito",
"status.filtered": "Filtrado",
"status.load_more": "Cargar máis",
"status.media_hidden": "Contido multimedia agochado",
"status.mention": "Mencionar @{name}",
"status.more": "Máis",
"status.mute": "Silenciar @{name}",
"status.mute_conversation": "Silenciar conversa",
"status.open": "Expandir este estado",
"status.pin": "Fixar no perfil",
"status.pinned": "Toot fixado",
"status.read_more": "Ler máis",
"status.reblog": "Promover",
"status.reblog_private": "Compartir á audiencia orixinal",
"status.reblogged_by": "{name} promoveu",
"status.reblogs.empty": "Aínda ninguén promoveu este toot. Cando alguén o faga, amosarase aquí.",
"status.redraft": "Eliminar e reescribir",
"status.remove_bookmark": "Eliminar marcador",
"status.reply": "Responder",
"status.replyAll": "Responder ó fío",
"status.report": "Denunciar @{name}",
"status.sensitive_warning": "Contido sensíbel",
"status.share": "Compartir",
"status.show_less": "Amosar menos",
"status.show_less_all": "Amosar menos para todos",
"status.show_more": "Amosar máis",
"status.show_more_all": "Amosar máis para todos",
"status.show_thread": "Amosar fío",
"status.uncached_media_warning": "Non dispoñíbel",
"status.unmute_conversation": "Deixar de silenciar conversa",
"status.unpin": "Desafixar do perfil",
"suggestions.dismiss": "Rexeitar suxestión",
"suggestions.header": "Poderíache interesar…",
"tabs_bar.federated_timeline": "Federada",
"tabs_bar.home": "Inicio",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Notificacións",
"tabs_bar.search": "Procurar",
"time_remaining.days": "{number, plural, one {# día} other {# días}} restantes",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {# hora} other {# horas}} restantes",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# minuto} other {# minutos}} restantes",
"time_remaining.moments": "Momentos restantes",
"time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# segundo} other {# segundos}} restantes",
"timeline_hint.remote_resource_not_displayed": "{resource} from other servers are not displayed.",
"timeline_hint.resources.followers": "Followers",
"timeline_hint.resources.follows": "Follows",
"timeline_hint.resources.statuses": "Older toots",
"trends.count_by_accounts": "{count} {rawCount, plural, one {persoa} other {persoas}} falando",
"trends.trending_now": "Tendencias actuais",
"ui.beforeunload": "O borrador perderase se saes de Mastodon.",
"upload_area.title": "Arrastra e solta para subir",
"upload_button.label": "Engadir multimedia ({formats})",
"upload_error.limit": "Límite máximo do ficheiro a subir excedido.",
"upload_error.poll": "Non se poden subir ficheiros nas enquisas.",
"upload_form.audio_description": "Describir para persoas con problemas auditivos",
"upload_form.description": "Describir para persoas con problemas visuais",
"upload_form.edit": "Editar",
"upload_form.undo": "Eliminar",
"upload_form.video_description": "Describir para persoas con problemas visuais ou auditivos",
"upload_modal.analyzing_picture": "Estase a analizar a imaxe…",
"upload_modal.apply": "Aplicar",
"upload_modal.description_placeholder": "Un raposo veloz brinca sobre o can preguiceiro",
"upload_modal.detect_text": "Detectar texto na imaxe",
"upload_modal.edit_media": "Editar multimedia",
"upload_modal.hint": "Preme ou arrastra o círculo na vista previa para escoller o punto focal que sempre estará á vista en todas as miniaturas.",
"upload_modal.preview_label": "Vista previa ({ratio})",
"upload_progress.label": "Estase a subir...",
"video.close": "Pechar vídeo",
"video.download": "Baixar ficheiro",
"video.exit_fullscreen": "Saír da pantalla completa",
"video.expand": "Expandir vídeo",
"video.fullscreen": "Pantalla completa",
"video.hide": "Agochar vídeo",
"video.mute": "Silenciar son",
"video.pause": "Deter",
"video.play": "Reproducir",
"video.unmute": "Permitir son"
}