Swedish translation (#5406)

* Swedish file added

* Swedish file added

* Swedish file updated

* Swedish languagefile added

* Add Swedish translation

* Add Swedish translation

* Started the Swedish translation

* Added Swedish lang settings

* Updating Swedish language

* Updating Swedish language

* Updating Swedish language

* Updating Swedish language

* Updating Swedish language

* Updating Swedish language

* Swedish language completed and added

* Swedish language Simple_form added

* Swedish language Divise added

* Swedish language doorkeeper added

* Swedish language - now all file complete
master
Håkan Eriksson 6 years ago committed by Yamagishi Kazutoshi
parent df1a9c5ab5
commit a2b600428c
 1. 1
    app/helpers/settings_helper.rb
 2. 216
    app/javascript/mastodon/locales/sv.json
 3. 15
    app/views/user_mailer/confirmation_instructions.sv.html.erb
 4. 12
    app/views/user_mailer/confirmation_instructions.sv.text.erb
 5. 3
    app/views/user_mailer/password_change.sv.html.erb
 6. 3
    app/views/user_mailer/password_change.sv.text.erb
 7. 8
    app/views/user_mailer/reset_password_instructions.sv.html.erb
 8. 8
    app/views/user_mailer/reset_password_instructions.sv.text.erb
 9. 1
    config/application.rb
 10. 61
    config/locales/devise.sv.yml
 11. 119
    config/locales/doorkeeper.sv.yml
 12. 67
    config/locales/simple_form.sv.yml
 13. 616
    config/locales/sv.yml

@ -27,6 +27,7 @@ module SettingsHelper
pt: 'Português',
'pt-BR': 'Português do Brasil',
ru: 'Русский',
sv: 'Svenska',
th: 'ภาษาไทย',
tr: 'Türkçe',
uk: 'Українська',

@ -0,0 +1,216 @@
{
"account.block": "Blockera @{name}",
"account.block_domain": "Dölj allt från {domain}",
"account.disclaimer_full": "Informationen nedan kan spegla användarens profil ofullständigt.",
"account.edit_profile": "Redigera profil",
"account.follow": "Följ",
"account.followers": "Följare",
"account.follows": "Följer",
"account.follows_you": "Följer dig",
"account.media": "Media",
"account.mention": "Nämna @{name}",
"account.mute": "Tysta @{name}",
"account.posts": "Inlägg",
"account.report": "Rapportera @{name}",
"account.requested": "Inväntar godkännande. Klicka för att avbryta följarförfrågan",
"account.share": "Dela @{name}'s profil",
"account.unblock": "Avblockera @{name}",
"account.unblock_domain": "Ta fram {domain}",
"account.unfollow": "Sluta följa",
"account.unmute": "Ta bort tystad @{name}",
"account.view_full_profile": "Visa hela profilen",
"boost_modal.combo": "Du kan trycka {combo} för att slippa denna nästa gång",
"bundle_column_error.body": "Något gick fel när du laddade denna komponent.",
"bundle_column_error.retry": "Försök igen",
"bundle_column_error.title": "Nätverksfel",
"bundle_modal_error.close": "Stäng",
"bundle_modal_error.message": "Något gick fel när du laddade denna komponent.",
"bundle_modal_error.retry": "Försök igen",
"column.blocks": "Blockerade användare",
"column.community": "Lokal tidslinje",
"column.favourites": "Favoriter",
"column.follow_requests": "Följ förfrågningar",
"column.home": "Hem",
"column.mutes": "Tystade användare",
"column.notifications": "Meddelanden",
"column.pins": "Nålade toots",
"column.public": "Förenad tidslinje",
"column_back_button.label": "Tillbaka",
"column_header.hide_settings": "Dölj inställningar",
"column_header.moveLeft_settings": "Flytta kolumnen till vänster",
"column_header.moveRight_settings": "Flytta kolumnen till höger",
"column_header.pin": "Fäst",
"column_header.show_settings": "Visa inställningar",
"column_header.unpin": "Ångra fäst",
"column_subheading.navigation": "Navigation",
"column_subheading.settings": "Inställningar",
"compose_form.lock_disclaimer": "Ditt konto är inte {locked}. Vemsomhelst kan följa dig och även se dina inlägg skrivna för endast dina följare.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "låst",
"compose_form.placeholder": "Vad funderar du på?",
"compose_form.publish": "Toot",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive": "Markera media som känslig",
"compose_form.spoiler": "Dölj text bakom varning",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Skriv din varning här",
"confirmation_modal.cancel": "Ångra",
"confirmations.block.confirm": "Blockera",
"confirmations.block.message": "Är du säker att du vill blockera {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Ta bort",
"confirmations.delete.message": "Är du säker att du vill ta bort denna status?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Blockera hela domänen",
"confirmations.domain_block.message": "Är du verkligen, verkligen säker på att du vill blockera hela {domain}? I de flesta fall är några riktade blockeringar eller nedtystade tillräckligt och föredras.",
"confirmations.mute.confirm": "Tysta",
"confirmations.mute.message": "Är du säker du vill tysta ner {name}?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Sluta följa",
"confirmations.unfollow.message": "Är du säker på att du vill sluta följa {name}?",
"embed.instructions": "Bädda in den här statusen på din webbplats genom att kopiera koden nedan.",
"embed.preview": "Här ser du hur det kommer att se ut:",
"emoji_button.activity": "Aktivitet",
"emoji_button.custom": "Specialgjord",
"emoji_button.flags": "Flaggor",
"emoji_button.food": "Mat & Dryck",
"emoji_button.label": "Lägg till emoji",
"emoji_button.nature": "Natur",
"emoji_button.not_found": "Inga emojos!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
"emoji_button.objects": "Objekt",
"emoji_button.people": "Människor",
"emoji_button.recent": "Ofta använda",
"emoji_button.search": "Sök...",
"emoji_button.search_results": "Sökresultat",
"emoji_button.symbols": "Symboler",
"emoji_button.travel": "Resor & Platser",
"empty_column.community": "Den lokala tidslinjen är tom. Skriv något offentligt för att få bollen att rulla!",
"empty_column.hashtag": "Det finns inget i denna hashtag ännu.",
"empty_column.home": "Din hemma-tidslinje är tom! Besök {public} eller använd sökning för att komma igång och träffa andra användare.",
"empty_column.home.inactivity": "Ditt hemmafeed är tomt. Om du har varit inaktiv ett tag kommer det att regenereras för dig snart.",
"empty_column.home.public_timeline": "den publika tidslinjen",
"empty_column.notifications": "Du har inga meddelanden än. Interagera med andra för att starta konversationen.",
"empty_column.public": "Det finns inget här! Skriv något offentligt, eller följ manuellt användarna från andra instanser för att fylla på det",
"follow_request.authorize": "Godkänn",
"follow_request.reject": "Avvisa",
"getting_started.appsshort": "Appar",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "Komma igång",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon är öppen källkod programvara. Du kan bidra eller rapportera problem på GitHub på {github}.",
"getting_started.userguide": "Användarguide",
"home.column_settings.advanced": "Avancerad",
"home.column_settings.basic": "Grundläggande",
"home.column_settings.filter_regex": "Filtrera ut med regelbundna uttryck",
"home.column_settings.show_reblogs": "Vsa boosts",
"home.column_settings.show_replies": "Visa svar",
"home.settings": "Kolumninställningar",
"lightbox.close": "Stäng",
"lightbox.next": "Nästa",
"lightbox.previous": "Tidigare",
"loading_indicator.label": "Laddar...",
"media_gallery.toggle_visible": "Växla synlighet",
"missing_indicator.label": "Hittades inte",
"navigation_bar.blocks": "Blockerade användare",
"navigation_bar.community_timeline": "Lokal tidslinje",
"navigation_bar.edit_profile": "Redigera profil",
"navigation_bar.favourites": "Favoriter",
"navigation_bar.follow_requests": "Följa förfrågningar",
"navigation_bar.info": "Om denna instans",
"navigation_bar.logout": "Logga ut",
"navigation_bar.mutes": "Tystade användare",
"navigation_bar.pins": "Nålade inlägg (toots)",
"navigation_bar.preferences": "Företrädare",
"navigation_bar.public_timeline": "Förenade tidslinje",
"notification.favourite": "{name} favoriserade din status",
"notification.follow": "{name} följer dig",
"notification.mention": "{name} nämnde dig",
"notification.reblog": "{name} boostade din status",
"notifications.clear": "Rensa meddelanden",
"notifications.clear_confirmation": "Är du säker på att du vill radera alla dina meddelanden permanent?",
"notifications.column_settings.alert": "Skrivbordsmeddelanden",
"notifications.column_settings.favourite": "Favoriter:",
"notifications.column_settings.follow": "Nya följare:",
"notifications.column_settings.mention": "Omnämningar:",
"notifications.column_settings.push": "Push meddelanden",
"notifications.column_settings.push_meta": "Denna anordning",
"notifications.column_settings.reblog": "Boostar:",
"notifications.column_settings.show": "Visa i kolumnen",
"notifications.column_settings.sound": "Spela upp ljud",
"onboarding.done": "Klart",
"onboarding.next": "Nästa",
"onboarding.page_five.public_timelines": "Den lokala tidslinjen visar offentliga inlägg från alla på {domain}. Den förenade tidslinjen visar offentliga inlägg från alla personer på {domain} som följer. Det här är de offentliga tidslinjerna, och ett bra sätt att upptäcka nya människor.",
"onboarding.page_four.home": "Hemmatidslinjen visar inlägg från personer du följer.",
"onboarding.page_four.notifications": "Meddelandekolumnen visar när någon interagerar med dig.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodon är ett nätverk av oberoende servrar som går med för att skapa ett större socialt nätverk. Vi kallar dessa servrar instanser.",
"onboarding.page_one.handle": "Du är på {domain}, så din fulla hantering är {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Välkommen till Mastodon!",
"onboarding.page_six.admin": "Din instansadmin är {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Snart klart...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Bon Appetoot!",
"onboarding.page_six.apps_available": "Det finns {apps} tillgängligt för iOS, Android och andra plattformar.",
"onboarding.page_six.github": "Mastodon är fri programvara med öppen källkod. Du kan rapportera fel, efterfråga funktioner eller bidra till koden på {github}.",
"onboarding.page_six.guidelines": "gemenskapsriktlinjer",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Vänligen läs {domain}'s {guidelines}!",
"onboarding.page_six.various_app": "mobilappar",
"onboarding.page_three.profile": "Redigera din profil för att ändra ditt avatar, bio och visningsnamn. Där hittar du även andra inställningar.",
"onboarding.page_three.search": "Använd sökfältet för att hitta personer och titta på hashtags, till exempel {illustration} och {introductions}. För att leta efter en person som inte befinner sig i detta fall använd deras fulla handhavande.",
"onboarding.page_two.compose": "Skriv inlägg från skrivkolumnen. Du kan ladda upp bilder, ändra integritetsinställningar och lägga till varningar med ikonerna nedan.",
"onboarding.skip": "Hoppa över",
"privacy.change": "Justera status sekretess",
"privacy.direct.long": "Skicka endast till nämnda användare",
"privacy.direct.short": "Direkt",
"privacy.private.long": "Skicka endast till följare",
"privacy.private.short": "Endast följare",
"privacy.public.long": "Skicka till publik tidslinje",
"privacy.public.short": "Publik",
"privacy.unlisted.long": "Skicka inte till publik tidslinje",
"privacy.unlisted.short": "Olistad",
"reply_indicator.cancel": "Ångra",
"report.placeholder": "Ytterligare kommentarer",
"report.submit": "Skicka",
"report.target": "Rapporterar {target}",
"search.placeholder": "Sök",
"search_popout.search_format": "Avancerat sökformat",
"search_popout.tips.hashtag": "hashtag",
"search_popout.tips.status": "status",
"search_popout.tips.text": "Enkel text returnerar matchande visningsnamn, användarnamn och hashtags",
"search_popout.tips.user": "användare",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, ett {result} andra {results}}",
"standalone.public_title": "En titt inuti...",
"status.cannot_reblog": "Detta inlägg kan inte bli boostat",
"status.delete": "Ta bort",
"status.embed": "Bädda in",
"status.favourite": "Favorit",
"status.load_more": "Ladda fler",
"status.media_hidden": "Media dold",
"status.mention": "Omnämn @{name}",
"status.mute_conversation": "Tysta konversation",
"status.open": "Utvidga denna status",
"status.pin": "Fäst i profil",
"status.reblog": "Boost",
"status.reblogged_by": "{name} boostade",
"status.reply": "Svara",
"status.replyAll": "Svara på tråden",
"status.report": "Rapportera @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Klicka för att se",
"status.sensitive_warning": "Känsligt innehåll",
"status.share": "Dela",
"status.show_less": "Visa mindre",
"status.show_more": "Visa mer",
"status.unmute_conversation": "Öppna konversation",
"status.unpin": "Ångra fäst i profil",
"tabs_bar.compose": "Skriv",
"tabs_bar.federated_timeline": "Förenade",
"tabs_bar.home": "Hem",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokal",
"tabs_bar.notifications": "Meddelanden",
"upload_area.title": "Dra & släpp för att ladda upp",
"upload_button.label": "Lägg till media",
"upload_form.description": "Beskriv för synskadade",
"upload_form.undo": "Ångra",
"upload_progress.label": "Laddar upp...",
"video.close": "Stäng video",
"video.exit_fullscreen": "Stäng helskärm",
"video.expand": "Expandera video",
"video.fullscreen": "Helskärm",
"video.hide": "Dölj video",
"video.mute": "Tysta ljud",
"video.pause": "Pause",
"video.play": "Spela upp",
"video.unmute": "Spela upp ljud"
}

@ -0,0 +1,15 @@
<p>Välkommen <%= @resource.email %> !</p>
<p>Du har precis startat upp ett konto på <%= @instance %>.</p>
<p>För att bekräfta din inskrift, vänligen klicka på följande länk : <br>
<%= link_to 'Confirm my account', confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %></p>
<p>Om länken ovan inte fungerar, kopiera och klistra in den här webbadressen i adressfältet: <br>
<span><%= confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %></span>
<p>Vänligen kolla även våra <%= link_to 'terms and conditions', terms_url %>.</p>
<p>Vänliga hälsningar,<p>
<p>Teamet på <%= @instance %></p>

@ -0,0 +1,12 @@
Välkommen <%= @resource.email %> !
Du har precis skapat ett konto på <%= @instance %>.
För att bekräfta din inskrift, vänligen klicka på följande länk :
<%= confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %>
Vänligen läs även våra användarvillkor <%= terms_url %>
Vänliga hälsningar,
Teamet på <%= @instance %>

@ -0,0 +1,3 @@
<p>Hej <%= @resource.email %>!</p>
<p>Vi kontaktar dig för att meddela dig att ditt lösenord på <%= @instance %> har blivit ändrat.</p>

@ -0,0 +1,3 @@
Hej <%= @resource.email %>!
Vi kontaktar dig för att meddela dig att ditt lösenord på <%= @instance %> har blivit ändrat.

@ -0,0 +1,8 @@
<p>Hej <%= @resource.email %>!</p>
<p>SNågon har begärt en länk för att ändra ditt lösenord på <%= @instance %>. Du kan göra det genom länken nedan.</p>
<p><%= link_to 'Change my password', edit_password_url(@resource, reset_password_token: @token) %></p>
<p>Om du inte begärt detta, ignorerar du det här e-postmeddelandet.</p>
<p>Ditt lösenord ändras inte förrän du öppnar länken ovan och skapar en ny.</p>

@ -0,0 +1,8 @@
Hej <%= @resource.email %>!
Någon har begärt en länk för att ändra ditt lösenord på <%= @instance %>. Du kan göra det genom länken nedan.
<%= edit_password_url(@resource, reset_password_token: @token) %>
Om du inte begärt detta, ignorerar du det här e-postmeddelandet.
Ditt lösenord ändras inte förrän du öppnar länken ovan och skapar ett nytt.

@ -54,6 +54,7 @@ module Mastodon
:pt,
:'pt-BR',
:ru,
:sv,
:th,
:tr,
:uk,

@ -0,0 +1,61 @@
---
sv:
devise:
confirmations:
confirmed: Din e-postadress har bekräftats.
send_instructions: Du kommer att få ett mail med instruktioner för hur du bekräftar din e-postadress om några minuter. Kontrollera din spammapp om du inte fick det här e-postmeddelandet.
send_paranoid_instructions: Om din e-postadress finns i vår databas får du ett mail med instruktioner för hur du bekräftar din e-postadress inom några minuter. Kontrollera din spammapp om du inte fick det här e-postmeddelandet.
failure:
already_authenticated: Du är redan inloggad.
inactive: Ditt konto är inte aktiverat än..
invalid: Ogiltigt %{authentication_keys} eller lösenord.
last_attempt: Du har ytterligare ett försök innan ditt konto blir låst.
locked: Ditt konto är låst.
not_found_in_database: Ogiltigt %{authentication_keys} eller lösenord.
timeout: Din session löpte ut. Vänligen logga in igen för att fortsätta.
unauthenticated: Du måste logga in eller registrera dig innan du fortsätter.
unconfirmed: Du måste bekräfta din e-postadress innan du fortsätter.
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Mastodon: Bekräftelsesinstruktioner för %{instance}'
password_change:
subject: 'Mastodon: Lösenord ändrat'
reset_password_instructions:
subject: 'Mastodon: Instruktioner för återställning av lösenord'
unlock_instructions:
subject: 'Mastodon: Lås upp instruktioner'
omniauth_callbacks:
failure: Det gick inte att autentisera dig från %{kind} för "%{reason}".
success: Autentiserad från %{kind} konto.
passwords:
no_token: Du kan inte komma åt den här sidan utan att komma från ett e-postmeddelande för lösenordsåterställning. Om du kommer från ett lösenordsåterställt e-postmeddelande, var vänlig och se till att du använde hela webbadressen.
send_instructions: Om din e-postadress finns i vår databas, får du en länk för återställning av lösenord på din e-postadress om några minuter. Kontrollera din spammapp om du inte fick det här e-postmeddelandet.
send_paranoid_instructions: Om din e-postadress finns i vår databas, får du en länk för återställning av lösenord på din e-postadress om några minuter. Kontrollera din spammapp om du inte fick det här e-postmeddelandet.
updated: Your password has been changed successfully. You are now signed in.
updated_not_active: Ditt lösenord har ändrats. Du är nu inloggad.
registrations:
destroyed: Adjö! Ditt konto har blivit nerstängt. Vi hoppas att vi ses snart igen.
signed_up: Välkommen! Du har nu registrerat dig.
signed_up_but_inactive: Du har nu registrerat dig. Vi kunde dock inte logga in dig eftersom ditt konto ännu inte är aktiverat.
signed_up_but_locked: Du har nu registrerat dig. Vi kunde dock inte logga in eftersom ditt konto är låst.
signed_up_but_unconfirmed: Ett meddelande med en bekräftelse länk har skickats till din e-postadress. Vänligen följ länken för att aktivera ditt konto. Kontrollera din spammapp om du inte fick det här e-postmeddelandet.
update_needs_confirmation: Du har uppdaterat ditt konto med framgång, men vi måste verifiera din nya e-postadress. Vänligen kolla din email och följ bekräfta länken för att bekräfta din nya e-postadress. Kontrollera din spammapp om du inte fick det här e-postmeddelandet.
updated: Ditt konto har uppdaterats utan problem.
sessions:
already_signed_out: Utloggad.
signed_in: Inloggad.
signed_out: Utloggad.
unlocks:
send_instructions: Du kommer att få ett mail med instruktioner om hur du låser upp ditt konto inom några minuter. Kontrollera din spammapp om du inte fick det här e-postmeddelandet.
send_paranoid_instructions: Om ditt konto finns, får du ett mail med instruktioner om hur du låser upp det på några minuter. Kontrollera din spammapp om du inte fick det här e-postmeddelandet.
unlocked: Ditt konto ha låsts upp. Vänligen logga in för att fortsätta.
errors:
messages:
already_confirmed: var redan bekräftad, var god försök att logga in
confirmation_period_expired: måste bekräftas inom %{period}, var god be om en ny
expired: har gått ut, vänligen be om en ny
not_found: hittades inte
not_locked: var inte låst
not_saved:
one: '1 fel förbjöd denna %{resource} att sparas:'
other: "%{count} fel förbjöd dessa %{resource} från att sparas:"

@ -0,0 +1,119 @@
---
sv:
activerecord:
attributes:
doorkeeper/application:
name: Applikationsnamn
redirect_uri: Omdirigera URI
scopes: Omfattning
website: Applikationswebbplats
errors:
models:
doorkeeper/application:
attributes:
redirect_uri:
fragment_present: kan inte innehålla ett fragment.
invalid_uri: måste vara en giltig URI.
relative_uri: måste vara en absolut URI.
secured_uri: måste vara en HTTPS/SSL URI.
doorkeeper:
applications:
buttons:
authorize: Godkänna
cancel: Ångra
destroy: Förstöra
edit: Redigera
submit: Skicka
confirmations:
destroy: Äre du säker?
edit:
title: Redigera applikation
form:
error: Hoppsan! Kontrollera i formuläret efter eventuella fel
help:
native_redirect_uri: Använd %{native_redirect_uri} för lokalt test
redirect_uri: Använd en per rad URI
scopes: Separera omfattningen med mellanslag. Lämna tomt för att använda standardomfattning.
index:
application: Applikation
callback_url: Callback URL
delete: Ta bort
name: Namn
new: Ny applikation
scopes: Omfattning
show: Visa
title: Dina applikationer
new:
title: Ny applikation
show:
actions: Handlingar
application_id: Klientnyckel
callback_urls: Callback URLs
scopes: Omfattning
secret: Kundhemlighet
title: 'Application: %{name}'
authorizations:
buttons:
authorize: Godkänna
deny: Neka
error:
title: Ett fel har uppstått
new:
able_to: Det kommer att kunna
prompt: Applikation %{client_name} begär tillgång till ditt konto
title: Godkännande krävs
show:
title: Kopiera denna behörighetskod och klistra in den i programmet.
authorized_applications:
buttons:
revoke: Återkalla
confirmations:
revoke: Är du säker?
index:
application: Applikation
created_at: Auktoriserad
date_format: "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
scopes: Omfattning
title: Dina behöriga ansökningar
errors:
messages:
access_denied: Resursägaren eller behörighetsservern nekade begäran.
credential_flow_not_configured: Resurs Ägare Lösenord Credentials flöde misslyckades på grund av att Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials är okonfigurerad.
invalid_client: Klientautentisering misslyckades på grund av okänd klient, ingen klientautentisering inkluderad eller icke godkänd autentiseringsmetod.
invalid_grant: Det beviljade godkännandetillskottet är ogiltigt, upphört, återkallat, matchar inte den omdirigering URI som användes i auktorisationsförfrågan eller har utfärdats till en annan klient.
invalid_redirect_uri: Den omdirigerade uri är inte giltig.
invalid_request: Förfrågan saknar en obligatorisk parameter, innehåller ett icke-stödt parametervärde eller är annars felaktigt.
invalid_resource_owner: De angivna resursägarnas referenser är inte giltiga, eller resursägare kan inte hittas
invalid_scope: Det begärda räckvidden är ogiltigt, okänt eller felaktigt.
invalid_token:
expired: The access token utgången
revoked: The access token är återkallad
unknown: The access token är ogiltig
resource_owner_authenticator_not_configured: Resursägaren hittade fel på grund av Doorkeeper.configure.resource_owner_authenticator är okonfigurerad.
server_error: Tillståndsservern stötte på ett oväntat villkor som hindrade det från att uppfylla förfrågan.
temporarily_unavailable: Autorisationsservern kan inte hantera begäran på grund av tillfällig överbelastning eller underhåll av servern.
unauthorized_client: Klienten är inte behörig att utföra denna förfrågan med den här metoden.
unsupported_grant_type: Typgodkännandet för godkännande beviljas inte av behörighetsservern.
unsupported_response_type: Autorisationsservern stöder inte den här svarstypen.
flash:
applications:
create:
notice: Applikation skapad.
destroy:
notice: Applikation borttagen.
update:
notice: Applikation uppdaterad.
authorized_applications:
destroy:
notice: Applikation återkallas.
layouts:
admin:
nav:
applications: Applikationer
oauth2_provider: OAuth2 Provider
application:
title: OAuth-behörighet krävs
scopes:
follow: följ, blockera, ta bort blockering och sluta följa konton
read: läs dina kontodata
write: posta på dina vägnar

@ -0,0 +1,67 @@
---
sv:
simple_form:
hints:
defaults:
avatar: Högst 2 MB. Kommer nedskalas till 120x120px
digest: Skickas efter en lång period av inaktivitet med en sammanfattning av anmärkningar du har fått under din frånvaro
display_name:
one: <span class="name-counter">1</span> tecken kvar
other: <span class="name-counter">%{count}</span> tecken kvar
header: NG, GIF eller JPG. Högst 2 MB. Kommer nedskalas till 700x335px
locked: Kräver dig att manuellt godkänna följare
note:
one: <span class="note-counter">1</span> tecken kvar
other: <span class="note-counter">%{count}</span> tecken kvar
setting_noindex: Påverkar din offentliga profil och status sidor
setting_theme: Påverkar hur Mastodon ser ut när du är inloggad från vilken enhet som helst.
imports:
data: CSV-fil som exporteras från en annan Mastodon-instans
sessions:
otp: Ange tvåfaktorkoden från din telefon eller använd någon av dina återställningskoder.
user:
filtered_languages: Kontrollerade språk filtreras från offentliga tidslinjer för dig
labels:
defaults:
avatar: Avatar
confirm_new_password: Bekräfta nytt lösenord
confirm_password: Bekräfta lösenord
current_password: Nuvarande lösenord
data: Data
display_name: Visningsnamn
email: E-postadress
filtered_languages: Filtrerade språk
header: Rubrik
locale: Språk
locked: Lås konto
new_password: Nytt lösenord
note: Biografi
otp_attempt: Tvåfaktorkod
password: Lösenord
setting_auto_play_gif: Auto-play animerade GIF-filer
setting_boost_modal: Visa bekräftelsedialog innan du boostar
setting_default_privacy: Postintegritet
setting_default_sensitive: Markera alltid media som känsligt
setting_delete_modal: Visa bekräftelse innan du raderar en toot
setting_noindex: Uteslutning av sökmotorindexering
setting_system_font_ui: Använd systemets standardfont
setting_theme: Sidans tema
setting_unfollow_modal: Visa bekräftelse innan du slutar följa någon
severity: Strikthet
type: Importtyp
username: Användarnamn
interactions:
must_be_follower: Blockera meddelanden från icke-följare
must_be_following: Blockera meddelanden från personer du inte följer
notification_emails:
digest: Skicka sammandrag via e-post
favourite: Skicka e-post när någon favoriterar din status
follow: Skicka e-post när någon följer dig
follow_request: Skicka e-post när någon begär att följa dig
mention: Skicka e-post när någon nämner dig
reblog: Skicka e-post när någon boostar din status
'no': 'Nej'
required:
mark: "*"
text: obligatorisk
'yes': 'Ja'

@ -0,0 +1,616 @@
---
sv:
about:
about_mastodon_html: Mastodon är ett socialt nätverk baserat på öppna webbprotokoll och gratis, öppen källkodsprogramvara. Det är decentraliserat som e-post
about_hashtag_html: Dessa är offentliga toots märkta med <strong>#%{hashtag}</strong>. Du kan interagera med dem om du har ett konto någonstans i federationen.
about_this: Om
closed_registrations: Registreringar är för närvarande stängda i denna instans. Dock så kan du hitta en annan instans för att skapa ett konto och få tillgång till samma nätverk från det.
contact: Kontakt
contact_missing: Inte inställd
contact_unavailable: N/A
description_headline: Vad är %{domain}?
domain_count_after: annan instans
domain_count_before: Uppkopplad mot
extended_description_html: |
<h3>En bra plats för regler</h3>
<p>Den utökade beskrivningen har inte konfigurerats ännu.</p>
features:
humane_approach_body: Mastodon, har lärt sig från tidigare misslyckanden i andra nätverk och syftar till att göra etiska designval i Mastodon för att bekämpa missbruk av sociala medier.
humane_approach_title: En mer human inställning
not_a_product_body: Mastodon är inte ett kommersiellt nätverk. Ingen reklam, ingen datautvinning, inga muromgärdade trädgårdar. Det finns ingen central myndighet.
not_a_product_title: Du är en person, inte en produkt
real_conversation_body: Med 500 tecken till ditt förfogande och stöd för granulärt innehåll och mediavarningar så kan du uttrycka dig själv, som du vill.
real_conversation_title: Byggd för riktiga konversationer
within_reach_body: Flera appar för iOS, Android och andra plattformar tack vare ett utvecklingsvänligt API-ekosystem gör att du kan hålla kontakten med dina vänner var som helst.
within_reach_title: Alltid inom räckhåll
find_another_instance: Hitta en annan instans
generic_description: "%{domain} är en server i nätverket"
hosted_on: Mastodon värd på %{domain}
learn_more: Lär dig mer
other_instances: Instanslista
source_code: Källkod
status_count_after: statusar
status_count_before: Vem författade
user_count_after: användare
user_count_before: Hem till
what_is_mastodon: Vad är Mastodon?
accounts:
follow: Följa
followers: Följare
following: Följer
media: Media
nothing_here: Det finns inget här!
people_followed_by: Personer som %{name} följer
people_who_follow: Personer som följer %{name}
posts: Toots
posts_with_replies: Toots med svar
remote_follow: Avlägsen följare
reserved_username: Användarnamnet är reserverat
roles:
admin: Admin
unfollow: Sluta följa
admin:
accounts:
are_you_sure: Är du säker?
confirm: Bekräfta
confirmed: Bekräftad
disable_two_factor_authentication: Inaktivera 2FA
display_name: Visningsnamn
domain: Domän
edit: Redigera
email: E-post
feed_url: Feed URL
followers: Följare
followers_url: Följare URL
follows: Följs
inbox_url: Inbox URL
ip: IP
location:
all: Alla
local: Lokal
remote: Avlägsen
title: Plats
media_attachments: Media bifogade filer
moderation:
all: Alla
silenced: Tystas
suspended: Avstängd
title: Moderering
moderation_notes: Moderation anteckning
most_recent_activity: Senaste aktivitet
most_recent_ip: Senaste IP
not_subscribed: Inte prenumererat
order:
alphabetic: Alfabetiskt
most_recent: Senaste
title: Ordning
outbox_url: Utkorg URL
perform_full_suspension: Utför full avstängning
profile_url: Profil URL
protocol: Protokoll
public: Offentlig
push_subscription_expires: PuSH-prenumerationen löper ut
redownload: Uppdatera avatar
reset: Återställ
reset_password: Återställ lösenord
resubscribe: Starta en ny prenumeration
salmon_url: Lax URL
search: Sök
shared_inbox_url: Delad inkorg URL
show:
created_reports: Rapporter som skapats av det här kontot
report: rapport
targeted_reports: Rapporter gjorda om detta konto
silence: Tystnad
statuses: Status
subscribe: Prenumerera
title: Konton
undo_silenced: Ångra tystnad
undo_suspension: Ångra avstängning
unsubscribe: Säga upp
username: Användarnamn
web: Webb
account_moderation_notes:
account: Moderator
created_at: Datum
create: Skapa
created_msg: Modereringsnotering skapad utan problem!
delete: Ta bort
destroyed_msg: Modereringsnotering borttagen utan problem!
custom_emojis:
copied_msg: Skapade en lokal kopia av emoji utan problem
copy: Kopia
copy_failed_msg: Kunde inte skapa en lokal kopia av den emoji
created_msg: Emoji skapades utan problem!
delete: Ta bort
destroyed_msg: Emojo borttagen utan problem!
disable: Inaktivera
disabled_msg: Inaktiverade emoji utan problem
emoji: Emoji
enable: Aktivera
enabled_msg: Aktiverade den emoji utan problem
image_hint: PNG upp till 50KB
new:
title: Lägg till ny egen emoji
shortcode: Kortkod
shortcode_hint: Minst 2 tecken, endast alfanumeriska tecken och understreck
title: Custom emojis
upload: Ladda upp
domain_blocks:
add_new: Lägg till ny
created_msg: Domänblocket behandlas nu
destroyed_msg: Domänblocket är ogjord
domain: Domän
new:
create: Skapa block
hint: Domänblocket hindrar inte skapandet av kontoposter i databasen, men kommer retroaktivt, automatiskt att tillämpa specifika modereringsmetoder på dessa konton.
severity:
desc_html: "<strong>Tystnad</strong> kommer att göra kontoinlägg osynliga för alla som inte följer dem. <strong>Suspendera</strong> tar bort allt kontons innehåll, media och profildata. Använd <strong>Ingen</strong> om du bara vill avvisa mediefiler."
noop: Ingen
silence: Tystnad
suspend: Suspendera
title: Nytt domänblock
reject_media: Avvisa mediafiler
reject_media_hint: Ta bort lokalt lagrade mediefiler och tar bor möjligheten att ladda ner någon i framtiden. Irrelevant för suspensioner
severities:
noop: Ingen
silence: Tystnad
suspend: Suspendera
severity: Strikthet
show:
affected_accounts:
one: Ett konto i databasen drabbades
other: "%{count} konton i databasen drabbades"
retroactive:
silence: Ta bort tystnad från alla befintliga konton från den här domänen
suspend: Ta bort suspendering från alla befintliga konton i den här domänen
title: Ångra domänblockering för %{domain}
undo: Ångra
title: Domänblockering
undo: Ångra
email_domain_blocks:
add_new: Lägg till ny
created_msg: E-postdomänblocket har skapats
delete: Ta bort
destroyed_msg: E-postdomänblocket har tagits bort
domain: Domän
new:
create: Skapa block
title: Nytt E-postdomänblock
title: E-postdomänblock
instances:
account_count: Kända konton
domain_name: Domän
reset: Återställa
search: Sök
title: Kända instanser
reports:
action_taken_by: Åtgärder vidtagna av
are_you_sure: Är du säker?
comment:
label: Kommentar
none: Ingen
delete: Ta bort
id: ID
mark_as_resolved: Markera som löst
nsfw:
'false': Visa bifogade mediafiler
'true': Dölj bifogade mediafiler
report: 'Rapportera #%{id}'
report_contents: Innehåll
reported_account: Rapporterat konto
reported_by: Rapporterad av
resolved: Löst
silence_account: Tystat konto
status: Status
suspend_account: Suspenderat konto
target: Mål
title: Rapporter
unresolved: Olösta
view: Granska
settings:
bootstrap_timeline_accounts:
desc_html: Separera flera användarnamn med kommatecken. Endast lokala och olåsta konton kommer att fungera. Standard när det är tomt och alla är lokala administratörer.
title: Standard att följa för nya användare
contact_information:
email: Företag E-post
username: Kontakten användarnamn
registrations:
closed_message:
desc_html: Visas på framsidan när registreringen är stängd. Du kan använda HTML-taggar
title: Stängt registreringsmeddelande
deletion:
desc_html: Tillåt alla att ta bort sitt konto
title: Open account deletion
open:
desc_html: Tillåt alla att skapa ett konto
title: Öppen registrering
site_description:
desc_html: Inledande stycke på framsidan och i metataggar. Du kan använda HTML-taggar, i synnerhet <code>&lt;a&gt;</code> och <code>&lt;em&gt;</code>.
title: Instansbeskrivning
site_description_extended:
desc_html: Ett bra ställe för din uppförandekod, regler, riktlinjer och andra saker som stämmer med din instans. Du kan använda HTML-taggar
title: Custom utökad information
site_terms:
desc_html: Du kan skriva din egen integritetspolicy, användarvillkor eller andra regler. Du kan använda HTML-taggar
title: Custom Villkor för tjänster
site_title: Namn på instans
thumbnail:
desc_html: Används för förhandsgranskningar via OpenGraph och API. 1200x630px rekommenderas
title: Instans tumnagelbild
timeline_preview:
desc_html: Visa offentlig tidslinje på landingsidan
title: Förhandsgranska tidslinje
title: Sidans inställningar
statuses:
back_to_account: Tillbaka till kontosidan
batch:
delete: Ta bort
nsfw_off: NSFW AV
nsfw_on: NSFW PÅ
execute: Kör
failed_to_execute: Misslyckades att köra
media:
hide: Dölj media
show: Visa media
title: Media
no_media: Ingen media
title: Kontostatus
with_media: med media
subscriptions:
callback_url: Återanrop URL
confirmed: Bekräftad
expires_in: Går ut om
last_delivery: Sista leverans
title: WebSub
topic: Ämne
title: Administration
admin_mailer:
new_report:
body: "%{reporter} har rapporterat %{target}"
subject: Ny rapport för %{instance} (#%{id})
application_mailer:
salutation: "%{name},"
settings: 'Change e-mail preferences: %{link}'
signature: Mastodon meddelande från %{instance}
view: 'Granska:'
applications:
created: Ansökan är framgångsrikt skapad
destroyed: Ansökan är framgångsrikt borttagen
invalid_url: Den angivna webbadressen är ogiltig
regenerate_token: Regenerera access token
token_regenerated: Access token lyckades regenereras
warning: Var mycket försiktig med denna data. Dela aldrig den med någon!
your_token: Din access token
auth:
agreement_html: Genom att registrera dig godkänner du <a href="%{rules_path}">våra användarvillkor</a> och <a href="%{terms_path}">sekretesspolicy</a>.
change_password: Säkerhet
delete_account: Ta bort konto
delete_account_html: Om du vill radera ditt konto kan du <a href="%{path}">fortsätta här</a>. Du kommer att bli ombedd att bekräfta.
didnt_get_confirmation: Fick inte instruktioner om bekräftelse?
forgot_password: Glömt ditt lösenord?
invalid_reset_password_token: Lösenordsåterställningstoken är ogiltig eller utgått. Vänligen be om en ny.
login: Logga in
logout: Logga ut
register: Registrera
resend_confirmation: Skicka instruktionerna om bekräftelse igen
reset_password: Återställ lösenord
set_new_password: Skriv in nytt lösenord
authorize_follow:
error: Tyvärr inträffade ett fel när vi kontrollerade fjärrkontot
follow: Följ
follow_request: 'Du har skickat en följaförfrågan till:'
following: 'Succé! Du följer nu:'
post_follow:
close: Eller så kan du stänga detta fönster.
return: Återgå till användarens profil
web: Gå till webb
title: Följ %{acct}
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}tim"
about_x_months: "%{count}mån"
about_x_years: "%{count}år"
almost_x_years: "%{count}år"
half_a_minute: Just nu
less_than_x_minutes: "%{count}min"
less_than_x_seconds: Just nu
over_x_years: "%{count}år"
x_days: "%{count}d"
x_minutes: "%{count}min"
x_months: "%{count}mån"
x_seconds: "%{count}sek"
deletes:
bad_password_msg: Bra försök, hackare! Fel lösenord
confirm_password: Ange ditt lösenord för att verifiera din identitet
description_html: Detta vill <strong>permanent, irreversibelt</strong> ta bort innehåll från ditt konto och avaktivera det. Ditt användarnamn kommer att förbli reserverat för att förhindra framtida efterföljare.
proceed: Ta bort konto
success_msg: Ditt konto har tagits bort
warning_html: Endast borttagning av innehåll från denna speciella instans garanteras. Innehåll som har delats i stor utsträckning kommer sannolikt att lämna spår. Offline-servrar och servrar som har avstängt från dina uppdateringar uppdaterar inte sina databaser.
warning_title: Spridet innehåll och tillgänglighet
errors:
'403': Du har inte behörighet att visa den här sidan.
'404': Sidan du letade efter existerar inte.
'410': Sidan du letade efter existerar inte längre.
'422':
content: Säkerhetsverifiering misslyckades Blockerar du cookies?
title: Säkerhetsverifiering misslyckades
'429': Strypt
'500':
content: Vi är ledsna, men något gick fel från vårat håll.
title: Den här sidan är inte korrekt
noscript_html: För att använda Mastodon webbapplikationen, vänligen aktivera JavaScript. Alternativt kan du prova en av <a href="https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-Mastodon/Apps.md">inhemska appar</a> för Mastodon för din plattform.
exports:
blocks: Du blockerar
csv: CSV
follows: Du följer
mutes: Du tystar
storage: Media lagring
followers:
domain: Domän
explanation_html: Om du vill se integriteten för dina statusar måste du vara medveten om vem som följer dig. <strong>Dina privata statusar levereras till alla instanser där du har följare</strong>. Du kanske vill granska dem och ta bort följare om du inte litar på att din integritet respekteras av staff eller programvaran i instanserna.
followers_count: Antal följare
lock_link: Lås ditt konto
purge: Ta bort från följare
success:
one: I processen med soft-blocking följare från en domän ...
other: I processen med soft-blocking följare från %{count} domäner...
true_privacy_html: Kom ihåg att <strong>sann integritet kan bara uppnås med end-to-end kryptering</strong>.
unlocked_warning_html: Vem som helst kan följa dig omedelbart se dina privata statusar. %{lock_link} för att kunna granska och avvisa följare.
unlocked_warning_title: Ditt konto är inte låst
generic:
changes_saved_msg: Ändringar sparades framgångsrikt!
powered_by: powered by %{link}
save_changes: Spara ändringar
validation_errors:
one: Något är inte riktigt rätt ännu! Kontrollera felet nedan
other: Något är inte riktigt rätt ännu! Kontrollera dom %{count} felen nedan
imports:
preface: Du kan importera data som du exporterat från en annan instans, till exempel en lista över personer du följer eller blockerar.
success: Dina uppgifter har laddats upp och kommer nu att behandlas snarast
types:
blocking: Blockering lista
following: Följare lista
muting: Tystade lista
upload: Ladda upp
landing_strip_html: "<strong>%{name}</strong> är en användare på %{link_to_root_path}. Du kan följa dem eller interagera med dem om du har ett konto någonstans i federationen."
landing_strip_signup_html: Om du inte gör det, så kan du <a href="%{sign_up_path}">registrera dig här</a>.
media_attachments:
validations:
images_and_video: Det går inte att bifoga en video till en status som redan innehåller bilder
too_many: Det går inte att bifoga mer än 4 filer
notification_mailer:
digest:
body: 'Här är en kort sammanfattning av vad du missat på %{instance} sedan ditt senaste besök på %{since}:'
mention: "%{name} nämnde dig i:"
new_followers_summary:
one: Du har förvärvat en ny följare! Jippie!
other: Du har fått %{count} nya följare! Otroligt!
subject:
one: "1 nytt meddelande sedan ditt senaste besök \U0001F418"
other: "%{count} nya meddelanden sedan ditt senaste besök \U0001F418"
favourite:
body: 'Din status favoriserades av %{name}:'
subject: "%{name} favoriserade din status"
follow:
body: "%{name} följer nu dig!"
subject: "%{name} följer nu dig"
follow_request:
body: "%{name} har begärt att följa dig"
subject: 'Pending follower: %{name}'
mention:
body: 'Du nämndes av %{name} in:'
subject: Du nämndes av %{name}
reblog:
body: 'Din status boostades av %{name}:'
subject: "%{name} boostade din status"
number:
human:
decimal_units:
format: "%n%u"
units:
billion: B
million: M
quadrillion: Q
thousand: K
trillion: T
unit: ''
pagination:
next: Nästa
prev: Tidigare
truncate: "&hellip;"
preferences:
languages: Språk
other: Annat
publishing: Publicering
web: Webb
push_notifications:
favourite:
title: "%{name} favoriserade din status"
follow:
title: "%{name} följer nu dig"
group:
title: "%{count} meddelanden"
mention:
action_boost: Boosta
action_expand: Visa mer
action_favourite: Favoriter
title: "%{name} nämnde dig"
reblog:
title: "%{name} boostade din status"
remote_follow:
acct: Ange ditt användarnamn@domän du vill följa från
missing_resource: Det gick inte att hitta den begärda omdirigeringsadressen för ditt konto
proceed: Fortsätt för att följa
prompt: 'Du kommer att följa:'
sessions:
activity: Senaste aktivitet
browser: Webbläsare
browsers:
alipay: Alipay
blackberry: Blackberry
chrome: Chrome
edge: Microsoft Edge
firefox: Firefox
generic: Okänd browser
ie: Internet Explorer
micro_messenger: MicroMessenger
nokia: Nokia S40 Ovi Browser
opera: Opera
phantom_js: PhantomJS
qq: QQ Browser
safari: Safari
uc_browser: UCBrowser
weibo: Weibo
current_session: Nuvarande session
description: "%{browser} på %{platform}"
explanation: Detta är inloggade webbläsare på Mastodon just nu
ip: IP
platforms:
adobe_air: Adobe Air
android: Android
blackberry: Blackberry
chrome_os: ChromeOS
firefox_os: Firefox OS
ios: iOS
linux: Linux
mac: Mac
other: okänd plattform
windows: Windows
windows_mobile: Windows Mobile
windows_phone: Windows Phone
revoke: Återkalla
revoke_success: Sessionen återkallas framgångsrikt
title: Sessioner
settings:
authorized_apps: Godkända appar
back: Tillbaka till Mastodon
delete: Konto radering
development: Utveckling
edit_profile: Redigera profil
export: Data export
followers: Auktoriserade följare
import: Import
notifications: Meddelanden
preferences: Inställningar
settings: Inställningar
two_factor_authentication: Två-faktor autentisering
your_apps: Dina applikationer
statuses:
open_in_web: Öppna på webben
over_character_limit: teckengräns på %{max} har överskridits
pin_errors:
limit: För många tootar fästa
ownership: Någon annans toot kan inte fästas
private: Icke-offentliga toot kan inte fästas
reblog: En boost kan inte fästas
show_more: Visa mer
visibilities:
private: Endast följare
private_long: Visa endast till följare
public: Offentlig
public_long: Alla kan se
unlisted: Olistade
unlisted_long: Alla kan se, men inte listade på offentliga tidslinjer
stream_entries:
click_to_show: Klicka för att visa
pinned: Fäst toot
reblogged: boostad
sensitive_content: Känsligt innehåll
terms:
body_html: |
<h2>Integritetspolicy</h2>
<h3 id="collect">Vilken information samlar vi in</h3>
<p>Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats och samlar in data när du deltar i forumet genom att läsa, skriva och utvärdera innehållet som delas här.</p>
<p>När du registrerar dig på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn och din e-postadress. Du kan dock besöka vår webbplats utan att registrera dig. Din e-postadress kommer att verifieras med ett e-postmeddelande som innehåller en unik länk. Om den länken besöks vet vi att du kontrollerar e-postadressen.</p>
<p>När vi registrerar och postar registrerar vi den IP-adress som posten härstammar från. Vi kan också behålla serverns loggar som innehåller IP-adress för varje begäran till vår server.</p>
<h3 id="use">Vad använder vi din information för?</h3>
<p>Vilken som helst information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:</p>
<ul>
<li>För att personifiera din upplevelse & mdash; Din information hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov.</li>
<li>För att förbättra vår webbplats & mdash; Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra erbjudanden på webbplatsen baserat på information och feedback vi mottar från dig.</li>
<li>För att förbättra kundtjänst & mdash; Din information hjälper oss att effektivt svara på dina kundserviceförfrågningar och supportbehov.</li>
<li>För att skicka periodiska e-postmeddelanden & mdash; Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information, meddelanden som du begär om ändringar i ämnen eller som svar på ditt användarnamn, svara på förfrågningar och / eller andra förfrågningar eller frågor.</li>
</ul>
<h3 id="protect">Hur skyddar vi din information?</h3>
<p>Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du anger, lämnar in eller har tillgång till din personliga information.</p>
<h3 id="data-retention">Vad är policyn för lagring av data?</h3>
<p>Vi kommer att göra en ansträngning för:</p>
<ul>
<li>Behåll serverloggar som innehåller IP-adressen för alla förfrågningar till den här servern inte mer än 90 dagar.</li>
<li>Behåll IP-adresserna i samband med registrerade användare och deras inlägg inte längre än 5 år.</li>
</ul>
<h3 id="cookies">Använder vi cookies?</h3>
<p>Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller tjänstleverantör överför till datorns hårddisk via din webbläsare (om du tillåter). Dessa cookies tillåter webbplatsen att känna igen din webbläsare och, om du har ett registrerat konto, associerar det med ditt registrerade konto.</p>
<p>Vi använder cookies för att förstå och spara dina inställningar för framtida besök och sammanställa sammanlagda data om webbplatsstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre sajtupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan komma överens med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå våra besökare. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som samlas in för vår räkning utom för att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.</p>
<h3 id="disclose">Avslöjar vi information till utomstående parter?</h3>
<p>Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför dina personuppgifter till utomstående parter. Det här omfattar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller service dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också släppa din information när vi anser att utgåvan är lämplig för att följa lagen, tillämpa vår webbplatspolicy eller skydda vår eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet. Däremot kan personuppgifter som inte identifieras personligen lämnas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.</p>
<h3 id="third-party">Tredjepartslänkar</h3>
<p>Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, inkludera eller erbjuda produkter från tredje part eller tjänster på vår webbplats. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi har därför inget ansvar eller ansvar för innehållet och aktiviteterna för dessa länkade webbplatser. Ändå försöker vi skydda integriteten på vår webbplats och välkomna eventuella återkopplingar om dessa webbplatser.</p>
<h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</h3>
<p>Vår webbplats, produkter och tjänster riktas alla till personer som är minst 13 år gamla. Om den här servern är i USA, och du är under 13 år, enligt kraven i COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) ska du inte använda denna sida.</p>
<h3 id="online">Endast online sekretesspolicy</h3>
<p>Denna online sekretesspolicy gäller endast information som samlas in via vår webbplats och inte till information som samlas in offline.</p>
<h3 id="consent">Ditt samtycke</h3>
<p>Genom att använda vår webbplats godkänner du vår hemsida sekretesspolicy.</p>
<h3 id="changes">Ändringar i vår sekretesspolicy</h3>
<p>Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy, lägger vi in de ändringar på den här sidan.</p>
<p>This document is CC-BY-SA. It was last updated May 31, 2013.</p>
<p>Ursprungligen anpassad från <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse integritetspolicy</a>.</p>
title: "%{instance} Användarvillkor och Sekretesspolicy"
themes:
default: Mastodon
time:
formats:
default: "%b %d, %Y, %H:%M"
two_factor_authentication:
code_hint: Ange koden som genererats av din autentiseringsapp för att bekräfta
description_html: Om du aktiverar <strong>tvåfaktors autentisering</strong>, loggar in kommer att kräva att du är i besittning av din telefon, vilket kommer att generera tokens för dig att uppge.
disable: Avaktivera
enable: Aktivera
enabled: Tvåfaktorsautentisering är aktiverad
enabled_success: Tvåfaktors autentisering aktiverad
generate_recovery_codes: Generera återställningskoder
instructions_html: "<strong>Skanna den här QR-koden i Google Authenticator eller en liknande TOTP-app på din telefon </strong>. Från och med nu genererar den appen tokens som du måste ange när du loggar in."
lost_recovery_codes: Återställningskoder tillåter dig att få tillgång till ditt konto om du förlorar din telefon. Om du har förlorat dina återställningskoder kan du regenerera dem här. Dina gamla återställningskoder kommer att ogiltigförklaras.
manual_instructions: 'Om du inte kan skanna QR-koden och behöver skriva in den manuellt, här är den enkla texten:'
recovery_codes: Backup återställningskod
recovery_codes_regenerated: Återställningskoder regenererades framgångsrikt
recovery_instructions_html: Om du någonsin tappar åtkomst till din telefon kan du använda någon av återställningskoderna nedan för att återställa åtkomst till ditt konto. <strong> Håll återställningskoderna säkra </strong>. Du kan till exempel skriva ut dem och lagra dem med andra viktiga dokument.
setup: Ställ in
wrong_code: Den angivna koden var ogiltig! Är servertid och enhetstid korrekt?
users:
invalid_email: E-postadressen är ogiltig
invalid_otp_token: Ogiltig tvåfaktorkod
signed_in_as: 'Inloggad som:'
Loading…
Cancel
Save